Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průzkum spokojenosti uživatelů v Knihovně města Plzně a v jejích pobočkách Jana Hájková Výzkumy uživatelů knihoven Národní knihovna ČR, Praha 15. 4. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průzkum spokojenosti uživatelů v Knihovně města Plzně a v jejích pobočkách Jana Hájková Výzkumy uživatelů knihoven Národní knihovna ČR, Praha 15. 4. 2010."— Transkript prezentace:

1 Průzkum spokojenosti uživatelů v Knihovně města Plzně a v jejích pobočkách Jana Hájková Výzkumy uživatelů knihoven Národní knihovna ČR, Praha 15. 4. 2010

2 Cíl průzkumu Provést průzkum a získat informace o spokojenosti uživatelů: v Knihovně města Plzně jako celku v jednotlivých knihovnách (celkem 24 provozů – 11 velkých knihoven, bibliobus, studovna, 11 malých poboček)

3 Harmonogram prací 14. 9. - 30. 9. 2009 - práce na úpravách dotazníku 1. 10. – 16. 10. 2009 - příprava textů upoutávek, pořízení sběrných boxů (plastové schránky), namnožení dotazníků v jednotlivých knihovnách 19. 10. – 19. 11. 2009 - vlastní průzkum, termín pro shromáždění vyplněných dotazníků 14. 12. 2009 15. 12. 2009 - 29. 1. 2010 - sčítání dat a přepis připomínek 1. 2. – 26. 2. 2010 - zpracování výsledků, grafů, odpovědí na připomínky 1. 3. 2010 - zveřejnění výsledků

4 Prostory by mohly být větší, nahoru na regál nevidím, nosím brýle na čtení a když se dívám dolů, tak mi brýle padají a taky nevidím. 64 let

5 Dotazník Použit dotazník vytvořený v MěK Ústí nad Orlicí KMP se účastnila jeho připomínkování – požadavek úprav minimální Webový dotazník - Ing. J. Moravec:  5 úprav v textu dotazníku (největší úprava v otázce č. 3 – přehled všech knihoven)  Vizuální vzhled přizpůsoben barvám webových stránek KMP  Doplněn úvodní text Tištěný dotazník upraven tak, aby odpovídal webovému

6 Jsou k vám pracovníci knihovny vstřícní? Občas zdržujou (třeba zbytečným vysvětlením). 17 let

7 Personální zajištění Pracovník odpovědný za realizaci Pracovník – práce na počítači 13 vedoucích velkých knihoven  11 pracovníků poboček Pracovník – pomocné práce  8 praktikantů

8 Jen někdy zapomenu, že je polední přestávka, tak jdu znovu, ale to nevadí, pohyb je zdravý. 64 let

9 Pracovník odpovědný za realizaci: náměstkyně pro hlavní činnost Stanovení harmonogramu Přidělení úkolů Komplexní zajištění prací Koordinace Obsah dotazníku, upoutávky, texty Vložení sečtených údajů do tabulek Vyhodnocení projektu za celou KMP

10 Pracovník – práce na počítači: vedoucí obvodní knihovny Zajištění výstupů v excelových tabulkách Tvorba výpočtů Kontrola výpočtů Tvorba grafů Konzultace

11 Pracovník – pomocné práce: asistentka ředitelky (sekretariát) Shromáždění dotazníků z knihoven a jejich sečtení Přepis připomínek Rozdělení prací při sčítání dat, odpovědnost za práci praktikantů

12 Vedoucí knihoven Zajištění propagace průzkumu ve svém provozu Odpovědnost za rozdávání a sběr dotazníků Vyhodnocení a zveřejnění výsledků ve svém provozu 5 vedoucích obvodních knihoven zodpovídalo za tyto práce také v 11 malých pobočkách

13 Jsou k vám pracovníci knihovny vstřícní? Typ těchto otázek se mi nelíbí. 26 let

14 Zpracování dat Webový dotazník – automaticky, excelová tabulka Tištěné dotazníky – pro shromáždění dat použity sčítací formuláře Vložení údajů ze sčítacích formulářů a připomínek z dotazníků do 1 excelového sešitu (pro každou knihovnu 2 záložky – číselné údaje a připomínky) Automatické sečtení výsledků z jednotlivých knihoven do 1 tabulky za KMP celkem, k nim připočteny údaje z webových výsledků Srovnávací tabulka výsledků všech knihoven

15 Sčítací formuláře Pro každou knihovnu složka 30 listů (na každou otázku jeden) Název knihovny a podpis praktikanta, který údaje sčítal

16 Sčítací formulář - ukázka

17 Jsou k vám pracovníci vstřícní? Jak kteří, někteří se tváří jako bubáci, ale dokáží poradit. 25 let

18 Excelová tabulka – číselné údaje

19 Excelová tabulka - připomínky

20 Srovnávací tabulka výsledků knihoven

21 Na Silvestra bych vám dopřála volno! 16 let

22 Výsledky průzkumu - výstupy Číselné tabulky doplněny grafy Každá knihovna, včetně malých poboček obdržela číselný i grafický výstup a přehled připomínek za svůj provoz Vedoucí velkých knihoven vypracovali písemné vyhodnocení průzkumu a reagovali na připomínky respondentů (pomůcka: odpovědi na připomínky ke knihovním fondům zpracovala vedoucí oddělení knihovních fondů, k VT pracovnice odpovídající za automatizaci) Všechny výstupy konzultovány s pracovníkem odpovídajícím za průzkum V každé knihovně k dispozici návštěvníkům na viditelném místě:  Výsledky za konkrétní knihovnu  Výsledky za celou KMP V malých pobočkách pouze číselný a grafický výstup Na webu KMP v aktualitách zveřejněny výsledky za celou KMP

23 Výhoda školních prostor – klid. 90 let

24 Vyhodnocení průzkumu – ukázka textu

25 Výsledky v číslech a grafech

26 Pracovnice jsou velmi milé, ochotné a vstřícné. Doufám, že za tyto vlastnosti jsou odměňovány na prémiích. 83 let

27 Finanční náklady Webový dotazník1 000,- Kč Sběrné boxy3 600,- Kč Tisk dotazníků9 500,- Kč Celkem14 100,- Kč

28 Chtěla jsem si prodloužit výpůjční lhůtu a vůbec mě to nepřesměrovalo! 20 let

29 Webový dotazník 60 respondentů  Pohodlnější a rychlejší pro respondenty i knihovníky  Nízké náklady  Oslovuje spíše mladé lidi  Žije svým vlastním životem, bez vlivu knihovníka  Anonymita  Riziko malé účasti  Nelze zjistit, která knihovna je hodnocena  Vyhodnocení dotazníků je ochuzeno o hledisko: připomínka – respondent (věk, pohlaví, vzdělání)  Je respondent skutečně návštěvníkem knihovny?

30 Pomáhá vám knihovna získat informační vědomosti? Proč by měla? reakce z webu

31 Tištěný dotazník 987 respondentů  Oslovuje i starší uživatele, kteří internet nepoužívají  Lze si jej odnést domů  Připomínky, u kterých je možné více identifikovat respondenta jsou více vypovídající  Je vidět, která knihovna je hodnocena  Respondent je skutečným uživatelem knihovny  Úspěch závisí od aktivity knihovníka  Anonymita nemusí být zaručena  Výsledky mohou být zkreslené: knihovník spíše oslovuje uživatele, který je mu nakloněn  Náklady na tisk dotazníků

32 Aktuálnější časopisy, častěji nové knížky (já čtu jako ďas). 16 let

33 Poznatky z průzkumu Průzkum ve velmi malých pobočkách je:  Neefektivní  Dotazníky vyplní především spokojení uživatelé  Minimální účast – v KMP počet respondentů v malých pobočkách v rozmezí od 4 do 25, průměrně na 1 pobočku 13 Webový dotazník:  Samotná výzva k vyplnění dotazníku nestačí  V současném provedení je k zjišťování ve více knihovnách nevyhovující Doba průzkumu 1 měsíc se neosvědčila, lepší jsou 2 měsíce Větší úspěšnost je v knihovnách, kde je klidnější provoz a pracovníci mají víc času pro individuální nabídku – paradox: více návštěvníků = méně respondentů Pokud se pracovníkům podaří získat velký počet respondentů, vypovídá to o jejich aktivním přístupu a dobré práci s uživateli

34 Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou? Za ty peníze paráda! 24 let

35 Děkuji za pozornost PhDr. Jana Hájková Knihovna města Plzně, p. o. hajkovaj@plzen.eu www.knihovna.plzen.eu


Stáhnout ppt "Průzkum spokojenosti uživatelů v Knihovně města Plzně a v jejích pobočkách Jana Hájková Výzkumy uživatelů knihoven Národní knihovna ČR, Praha 15. 4. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google