Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ PRŮZKUMY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ PRŮZKUMY."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY

2 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ
ZJIŠŤUJÍ SE JIMI SOUČASNÉ OBJEMY PŘEPRAVY, INTENZITY PŘEPRAVNÍCH A DOPRAVNÍCH PROUDŮ A DOPRAVNÍ POMĚRY NA STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍCH ODVOZUJEME Z NICH VÝHLEDOVÉ POTŘEBY PRO VÝSTAVBU SILNIČNÍ SÍTĚ A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

3 DRUHY PRŮZKUMŮ 1) PODLE VELIKOSTI ÚZEMÍ A POČTU STANOVIŠŤ
A) Plošný průzkum Generální průzkum zjišťují se údaje o všech druzích doprav (silniční, železniční, městské, letecké, cyklistické, pěší apod.) pro prognózu dopravy interval 8 – 10 let Celostátní sčítání dopravy (CSD) 1x za 5 let (provádí se od r. 1959, naposledy v r. 2010) 10 dní v roce (jaro a podzim), průměrné dny v týdnu + pá, ne, 4 hodiny na vybrané komunikační síti = dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané III. třídy a vybrané místní komunikace Praha – samostatné sčítání TSK Praha výsledky: RPDI (roční průměr denních intenzit) – voz/den, skladba dopravního proudu DRUHY PRŮZKUMŮ DRUHY PRŮZKUMŮ

4 Průběh CSD 2010 (více info na: http://scitani2010.rsd.cz)
Způsob sčítání na dálnicích využita data z automatických detektorů ve správě ŘSD, která byla doplněna ručním sčítáním manuální dopravní průzkumy - sledováno celkem 13 druhů vozidel

5

6

7

8 B) Kordonový průzkum na vstupech/výstupech do/z sledované oblasti sledují se pohyby vozidel oblastí při směrových průzkumech výsledky: intenzita, skladba dopravního proudu, směrovost C) Profilový (bodový) průzkum na jednom stanovišti výsledky: intenzita, skladba dopravního proudu

9 2) PODLE ZJIŠŤOVANÉ CHARAKTERISTIKY DOPRAVY (MĚŘENÉ VELIČINY)
A) Průzkum intenzity zjišťuje se počet vozidel nebo chodců v profilu za čas [voz/hod, voz/den] nebo [os/hod, os/den] Diagram intenzit

10 zjišťuje se, odkud a kam míří cesty (vozidel, osob)
B) Směrový průzkum zjišťuje se, odkud a kam míří cesty (vozidel, osob) větší oblast – obsazeny vstupy/výstupy do/z oblasti křižovatkový průzkum Diagram intenzit

11 Příklad zpracovávaného křižovatkového průzkumu (BP Jan Gallia)
Naměřené hodnoty Místo Záhěhlická-U Záběhlického zámku-Dolní Chaloupky Datum a den , středa Doba průzkumu 14:00-16:00 směr Druhy vozidel (podle TP 189 II příloha 1) O M N A K C [voz/2hod] 1 2 509 23 17 6 3 263 5 4 240 8 254 7 279 12 444 27 9 10 11 O…osobní vozidla a dodávkové automobily M…motocykly N…nákladní automobily (lehké, střední a těžké) A…autobusy (i kloubové) K…nákladní soupravy C…jízdní kola Schéma křižovatkových pohybů

12 C) Průzkum rychlosti rychlost bodová (okamžitá) rychlost úseková

13 3) PODLE DRUHU SLEDOVANÉ DOPRAVY
A) Průzkum silniční dopravy sledují se základní charakteristiky dopravního proudu, doprava v klidu B) Průzkum pěšího provozu C) Průzkum cyklistického provozu D) Průzkum hromadné osobní dopravy E) Průzkum na průjezdných úsecích silnic a dálnic zaměřené na získání údajů o tranzitní dopravě F) Ověřovací průzkum sledování změn G) Speciální průzkumy např. měření hluku, exhalací, vážení vozidel na dálnicích

14 FORMY PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMŮ
1) BEZ SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKA DOPRAVY (POZOROVÁNÍ) A) PROFILOVÉ SČÍTÁNÍ RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÉ získáme intenzitu a skladbu B) ZÁPIS RZ (NA KŘIŽOVATCE, NA PARKOVIŠTI) na křižovatce získáme intenzitu, skladbu a směrovost na parkovišti údaje o délce stání vozidel, o využití parkoviště

15 2) SE SPOLUPRACÍ ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY
VĚTŠINOU PRO SMĚROVÉ PRŮZKUMY a) METODA NÁLEPEK b) METODA SČÍTACÍCH LÍSTKŮ c) ÚSTNÍ DOTAZ d) PÍSEMNÝ DOTAZ e) ANKETA f) DOPRAVNĚ – SOCIOLOGICKÉ PRŮZKUMY

16 ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ
A) RUČNÍ SČÍTÁNÍ sčítač zaznamenává údaje do připraveného formuláře Organizace provádějící průzkum Číslo listu: místo měření (název místní komunikace, silnice) stanoviště datum den hodina počasí jméno sčítače čas druh vozidla směr z…………….do…………. směr z…………….do……….. 9:00 O //// //// // 12 //// / 6 N /// 3 //// 4 M // 2 / 1 A 9:15 9:30 Formulář pro profilový průzkum

17 Formulář pro křižovatkový průzkum

18 Formulář pro směrový průzkum

19 Formulář pro průzkum cyklistické dopravy

20 B) AUTOMATICKÉ SČÍTÁNÍ
VÝHODY větší přesnost sčítání zvýšení počtu stanovišť zjištění údajů za delší časové období NEVÝHODY nákladnější pro pořízení a instalaci nutnost dobrého zabezpečení Pistolový laserový radar traficon

21 Měření rychlosti statistickým radarem SR4

22 Radar zaznamená počet vozidel (I) a skladbu dopravního proudu

23 Měření rychlosti cedulovým radarem s informací pro řidiče

24 PRŮZKUM HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
SLEDOVÁNÍ OBSAZENOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 1) Profilový průzkum na zastávkách, sledují se obraty cestujících a vytížení linek sčítač sleduje údaje na zastávce 2) Vozový průzkum vytížení linek v úseku trasy sčítač provádí ve vozidle DALŠÍ TYPY PRŮZKUMŮ 1) Komplexní přepravní průzkum metra 1 x za 4 roky, ověřují se hlavní přepravní vztahy 2) Průzkum skladby jízdních dokladů

25 OBSAZENOST JE SKUTEČNÝ POČET OSOB VE VOZIDLE, ZJISTÍ SE :
A) PŘESNĚ – POMOCÍ SČÍTACÍCH LÍSTKŮ B) PŘIBLIŽNĚ – ODHADEM – 6 STUPŇŮ : 0 – NIKDO NEJEDE 1 – NĚKOLIK OSOB 2 – NĚKOLIK SEDADEL VOLNÝCH 3 – NORMÁLNÍ OBSAZENÍ 4 – PLNĚ OBSAZENO, JE PRŮHLED 5 – PLNÝ VŮZ, NENÍ PŘEHLED OBSADITELNOST JE POČET OSOB, KTERÉ LZE V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU PŘEPRAVIT A) NORMÁLNÍ OBSADITELNOST = 4 – 5 osob/m2 B) MAXIMÁLNÍ OBSADITELNOST = 8 osob/m2

26 PRŮZKUM PARKOVÁNÍ MĚŘENÉ ÚDAJE – POČET PARKUJÍCÍCH VOZIDEL
DÉLKA DOBY PARKOVÁNÍ ÚČEL PARKOVÁNÍ  DOTAZ ZDROJ A CÍL CESTY VYHODNOCENÍM PRŮZKUMU ZJISTÍME : a) ČASOVÝ PRŮBĚH PARKOVÁNÍ b) OBSAZENOST PARKOVACÍCH STÁNÍ c) PRŮMĚRNOU DOBU PARKOVÁNÍ d) POČET PARKUJÍCÍCH ZA URČITÝ ČASOVÝ ÚSEK e) VYUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ = OBRAT

27 Zásady pro kvalitně zpracovaný dopravní průzkum
Dopravní průzkum – 3 fáze příprava k čemu průzkum potřebuji? jaké hodnoty budu zjišťovat? příprava formulářů, zaškolení sčítačů vlastní průzkum v terénu vyhodnocení


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ PRŮZKUMY."

Podobné prezentace


Reklamy Google