Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ PRŮZKUMY. DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ ZJIŠŤUJÍ SE JIMI SOUČASNÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ PRŮZKUMY. DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ ZJIŠŤUJÍ SE JIMI SOUČASNÉ."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY

2 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ ZJIŠŤUJÍ SE JIMI SOUČASNÉ OBJEMY PŘEPRAVY, INTENZITY PŘEPRAVNÍCH A DOPRAVNÍCH PROUDŮ A DOPRAVNÍ POMĚRY NA STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍCH ZJIŠŤUJÍ SE JIMI SOUČASNÉ OBJEMY PŘEPRAVY, INTENZITY PŘEPRAVNÍCH A DOPRAVNÍCH PROUDŮ A DOPRAVNÍ POMĚRY NA STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍCH ODVOZUJEME Z NICH VÝHLEDOVÉ POTŘEBY ODVOZUJEME Z NICH VÝHLEDOVÉ POTŘEBY PRO VÝSTAVBU SILNIČNÍ SÍTĚ A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝSTAVBU SILNIČNÍ SÍTĚ A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

3 DRUHY PRŮZKUMŮ 1) PODLE VELIKOSTI ÚZEMÍ A POČTU STANOVIŠŤ A) Plošný průzkum Generální průzkum Generální průzkum zjišťují se údaje o všech druzích doprav (silniční, železniční, městské, letecké, cyklistické, pěší apod.) zjišťují se údaje o všech druzích doprav (silniční, železniční, městské, letecké, cyklistické, pěší apod.) pro prognózu dopravy pro prognózu dopravy interval 8 – 10 let interval 8 – 10 let Celostátní sčítání dopravy (CSD) Celostátní sčítání dopravy (CSD) 1x za 5 let (provádí se od r. 1959, naposledy v r. 2010) 1x za 5 let (provádí se od r. 1959, naposledy v r. 2010) 10 dní v roce (jaro a podzim), průměrné dny v týdnu + pá, ne, 4 hodiny 10 dní v roce (jaro a podzim), průměrné dny v týdnu + pá, ne, 4 hodiny na vybrané komunikační síti = dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané III. třídy a vybrané místní komunikace na vybrané komunikační síti = dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané III. třídy a vybrané místní komunikace Praha – samostatné sčítání TSK Praha Praha – samostatné sčítání TSK Praha výsledky: RPDI (roční průměr denních intenzit) – voz/den, skladba dopravního proudu výsledky: RPDI (roční průměr denních intenzit) – voz/den, skladba dopravního proudu

4 Průběh CSD 2010 (více info na: http://scitani2010.rsd.cz) Způsob sčítání na dálnicích využita data z automatických detektorů ve správě ŘSD, která byla doplněna ručním sčítáním na dálnicích využita data z automatických detektorů ve správě ŘSD, která byla doplněna ručním sčítáním manuální dopravní průzkumy - sledováno celkem 13 druhů vozidel manuální dopravní průzkumy - sledováno celkem 13 druhů vozidel

5

6

7

8 B) Kordonový průzkum na vstupech/výstupech do/z sledované oblasti na vstupech/výstupech do/z sledované oblasti sledují se pohyby vozidel oblastí sledují se pohyby vozidel oblastí při směrových průzkumech při směrových průzkumech výsledky: intenzita, skladba dopravního proudu, směrovost výsledky: intenzita, skladba dopravního proudu, směrovost C) Profilový (bodový) průzkum na jednom stanovišti na jednom stanovišti výsledky: intenzita, skladba dopravního proudu výsledky: intenzita, skladba dopravního proudu

9 2) PODLE ZJIŠŤOVANÉ CHARAKTERISTIKY DOPRAVY (MĚŘENÉ VELIČINY) A) Průzkum intenzity zjišťuje se počet vozidel nebo chodců v profilu za čas zjišťuje se počet vozidel nebo chodců v profilu za čas [voz/hod, voz/den] nebo [os/hod, os/den] Diagram intenzit

10 B) Směrový průzkum zjišťuje se, odkud a kam míří cesty (vozidel, osob) zjišťuje se, odkud a kam míří cesty (vozidel, osob) větší oblast – obsazeny vstupy/výstupy do/z oblasti křižovatkový průzkum Diagram intenzit

11 Příklad zpracovávaného křižovatkového průzkumu (BP Jan Gallia) Schéma křižovatkových pohybů MístoZáhěhlická-U Záběhlického zámku-Dolní Chaloupky Datum a den16.5.2012, středa Doba průzkumu14:00-16:00 směr Druhy vozidel (podle TP 189 II příloha 1) OMNAKC [voz/2hod] 11 250922317 6 326315 4 4240 8 51 625457 1 7279412 3 84444271714 91 102 111 12 O…osobní vozidla a dodávkové automobily M…motocykly N…nákladní automobily (lehké, střední a těžké) A…autobusy (i kloubové) K…nákladní soupravy C…jízdní kola Naměřené hodnoty

12 C) Průzkum rychlosti rychlost bodová (okamžitá) rychlost úseková

13 3) PODLE DRUHU SLEDOVANÉ DOPRAVY A) Průzkum silniční dopravy sledují se základní charakteristiky dopravního proudu, doprava v klidu sledují se základní charakteristiky dopravního proudu, doprava v klidu B) Průzkum pěšího provozu C) Průzkum cyklistického provozu D) Průzkum hromadné osobní dopravy E) Průzkum na průjezdných úsecích silnic a dálnic zaměřené na získání údajů o tranzitní dopravě zaměřené na získání údajů o tranzitní dopravě F) Ověřovací průzkum sledování změn sledování změn G) Speciální průzkumy např. měření hluku, exhalací, vážení vozidel na dálnicích např. měření hluku, exhalací, vážení vozidel na dálnicích

14 FORMY PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMŮ 1) BEZ SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKA DOPRAVY (POZOROVÁNÍ) (POZOROVÁNÍ) A) PROFILOVÉ SČÍTÁNÍ RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÉ získáme intenzitu a skladbu získáme intenzitu a skladbu B) ZÁPIS RZ (NA KŘIŽOVATCE, NA PARKOVIŠTI) na křižovatce získáme intenzitu, skladbu a směrovost na křižovatce získáme intenzitu, skladbu a směrovost na parkovišti údaje o délce stání vozidel, o využití parkoviště na parkovišti údaje o délce stání vozidel, o využití parkoviště

15 2) SE SPOLUPRACÍ ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY VĚTŠINOU PRO SMĚROVÉ PRŮZKUMY a) METODA NÁLEPEK b) METODA SČÍTACÍCH LÍSTKŮ c) ÚSTNÍ DOTAZ d) PÍSEMNÝ DOTAZ e) ANKETA f) DOPRAVNĚ – SOCIOLOGICKÉ PRŮZKUMY

16 ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ A) RUČNÍ SČÍTÁNÍ sčítač zaznamenává údaje do připraveného formuláře sčítač zaznamenává údaje do připraveného formuláře Formulář pro profilový průzkum Organizace provádějící průzkumČíslo listu: místo měření (název místní komunikace, silnice) stanovištědatumden hodinapočasíjméno sčítače časdruh vozidla směr z…………….do…………. ∑směr z…………….do……….. ∑ 9:00O//// //// //12//// /6 N///3////4 M//2/1 A///3 3 9:15O N M A 9:30

17 Formulář pro křižovatkový průzkum

18 Formulář pro směrový průzkum

19 Formulář pro průzkum cyklistické dopravy

20 B) AUTOMATICKÉ SČÍTÁNÍ VÝHODY větší přesnost sčítání větší přesnost sčítání zvýšení počtu stanovišť zvýšení počtu stanovišť zjištění údajů za delší časové období zjištění údajů za delší časové obdobíNEVÝHODY nákladnější pro pořízení a instalaci nákladnější pro pořízení a instalaci nutnost dobrého zabezpečení nutnost dobrého zabezpečení Pistolový laserový radar traficon

21 Měření rychlosti statistickým radarem SR4

22 Radar zaznamená počet vozidel (I) a skladbu dopravního proudu

23 Měření rychlosti cedulovým radarem s informací pro řidiče

24 PRŮZKUM HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVY SLEDOVÁNÍ OBSAZENOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 1) Profilový průzkum na zastávkách, sledují se obraty cestujících a vytížení linek na zastávkách, sledují se obraty cestujících a vytížení linek sčítač sleduje údaje na zastávce sčítač sleduje údaje na zastávce 2) Vozový průzkum vytížení linek v úseku trasy vytížení linek v úseku trasy sčítač provádí ve vozidle sčítač provádí ve vozidle DALŠÍ TYPY PRŮZKUMŮ 1) Komplexní přepravní průzkum metra 1 x za 4 roky, ověřují se hlavní přepravní vztahy 1 x za 4 roky, ověřují se hlavní přepravní vztahy 2) Průzkum skladby jízdních dokladů

25 OBSAZENOST JE SKUTEČNÝ POČET OSOB VE VOZIDLE, ZJISTÍ SE : A) PŘESNĚ – POMOCÍ SČÍTACÍCH LÍSTKŮ B) PŘIBLIŽNĚ – ODHADEM – 6 STUPŇŮ : 0 – NIKDO NEJEDE 1 – NĚKOLIK OSOB 2 – NĚKOLIK SEDADEL VOLNÝCH 3 – NORMÁLNÍ OBSAZENÍ 4 – PLNĚ OBSAZENO, JE PRŮHLED 5 – PLNÝ VŮZ, NENÍ PŘEHLED OBSADITELNOST JE POČET OSOB, KTERÉ LZE V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU PŘEPRAVIT A) NORMÁLNÍ OBSADITELNOST = 4 – 5 osob/m 2 B) MAXIMÁLNÍ OBSADITELNOST = 8 osob/m 2

26 PRŮZKUM PARKOVÁNÍ MĚŘENÉ ÚDAJE – POČET PARKUJÍCÍCH VOZIDEL MĚŘENÉ ÚDAJE – POČET PARKUJÍCÍCH VOZIDEL DÉLKA DOBY PARKOVÁNÍ DÉLKA DOBY PARKOVÁNÍ ÚČEL PARKOVÁNÍ ÚČEL PARKOVÁNÍ  DOTAZ ZDROJ A CÍL CESTY ZDROJ A CÍL CESTY VYHODNOCENÍM PRŮZKUMU ZJISTÍME : VYHODNOCENÍM PRŮZKUMU ZJISTÍME : a) ČASOVÝ PRŮBĚH PARKOVÁNÍ b) OBSAZENOST PARKOVACÍCH STÁNÍ c) PRŮMĚRNOU DOBU PARKOVÁNÍ d) POČET PARKUJÍCÍCH ZA URČITÝ ČASOVÝ ÚSEK e) VYUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ = OBRAT

27 Zásady pro kvalitně zpracovaný dopravní průzkum Dopravní průzkum – 3 fáze 1. příprava k čemu průzkum potřebuji? k čemu průzkum potřebuji? jaké hodnoty budu zjišťovat? jaké hodnoty budu zjišťovat? příprava formulářů, zaškolení sčítačů příprava formulářů, zaškolení sčítačů 2. vlastní průzkum v terénu 3. vyhodnocení


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ PRŮZKUMY. DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUMY TVOŘÍ PODKLAD PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ ZJIŠŤUJÍ SE JIMI SOUČASNÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google