Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní medicína

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní medicína"— Transkript prezentace:

1 Alternativní medicína
Mat 24, 4-5; 7, Falešní proroci, poznáte je po ovoci. Ti praví - žijí podle Boží vůle. Krize přetechnizované medicíny Školní, Alternativní, Přírodní medicína KRITÉRIA PRO ROZPOZNÁNÍ: A) Má vědecké vysvětlení? B) Má nepříznivé vedlejší účinky? C) Jak působí - pozadí, kořeny tohoto směru

2 Alternativní medicína
akupresura, akupunktura amulety - 2Moj 20,3-6 antropozofie astrologie; IZ 47,13-14 autogenní trénink čtení z ruky; 2Král 17,17 1,6; Jer 17,5; Iz 8,19-20 energetické léčitelství homeopatie, hypnóza jasnovidectví 2Kr1, Moj 18, 9-16 imaginace, iridologie křesťanská věda léčba krystaly jóga, TM makrobiotika léč.růžencem, spiritis., rádiem mesmerismus, telepatie - TV magie - Sk 19, 18-19; Mt 26,39 typy: kerv.skupin, osobností psychotronika - Ozeáš 4,12 psychometrie - věšť.oděvy reflexní terapie- mikro a makro kosmos; medium-ucho,moč,puls

3 Definice alternativních terapií
nejsou vědecky podloženy vychází z Humanismu, jež je základem NEW AGE (1875). Ovlivňuje náboženství, ekonomiku armádu, ekologii, feminismus i zdravotnictví. CÍL - svět pod jednotný program Zj 13,13-14

4 Proč právě toto téma? rozděluje je kontroverzní
bylo již mnohokrát diskutováno může oddělit od Boha

5 Bible 1. Tim. 4,1: “Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.” Kol. 2,8: “Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.”

6 Prohlášení GK, oddělení zdraví
24. březen – 5. duben 1996, Silver Spring Maryland Vědecký pokrok přináší mnoho užitku v oblasti péče o zdraví. Zároveň však přibývá mnoho poznatků založených na evolučních nebo duchovních filozofiích. Z tohoto důvodu a s cílem pomoci členům církve se lépe v tomto orientovat Generální konference CASD, oddělení zdraví a střídmosti, vyjadřuje následující přesvědčení: 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Člověk je jedinečnou nedělitelnou jednotkou a tak co ovlivňuje jednu část těla / mentální či fyzickou / ovlivňuje zároveň i další oblasti. 2. Diagnostické a terapeutické metody, které jsou dnes používány při prevenci a léčbě nemocí, musí být v souladu s Božím přírodním zákonem a s poznatky, které z toho vycházejí. Adventisté podporují učení o zdravém životním stylu s použitím přírodních prostředků, které EGW nazývá „pravými léky“ k zachování a znovu obnovení zdraví. 3. Věříme, že Bůh dal člověku zdroje a duševní schopnosti k rozšíření poznatků v oblasti biologie, fyziologie původů vzniku nemocí. Z tohoto důvodu věříme, že vývoj vědecké medicíny má být začleněn do lékařské praxe do té míry, pokud není v rozporu s principy Božího zákona a proroctví. 4. Měli bychom být velmi opatrní k léčebných metodám nejistých ideologií a různých původů, které jsou známé pod názvem alternativní medicína. Pokud se tyto nedají vědecky podložit, pak je naše stanovisko následující: Odmítáme tyto metody jako nesouhlasné s naší vizí o lékařské misijní práci: …protože jejich filozofický a ideologický základ není v souladu s principy božského zjevení a / nebo …tyto metody nejsou v souladu se známými zákony vědy. Velice nám záleží na členech naší církve a na lidstvu jako takovém a tak doporučujeme aby se Adventisté distancovali od praktikování, užívání a doporučování takovýchto léčebných metod. Dále doporučujeme aby Generální konference, oddělení zdraví a střídmosti, provedlo řádnou studii některých více běžných metod alternativní medicíny a aby byli členové informováni o nových kritériích a vydána nová doporučení. Týká se to těchto metod: homeopatie, hypnóza, reflexologie, jóga.

7 Z prohlášení GK, odd. zdraví
“přibývá mnoho poznatků založených na evolučních nebo duchovních filozofiích.” “Měli bychom být velmi opatrní k léčebným metodám nejistých ideologií a různých původů, protože jejich filozofický a ideologický základ není v souladu s principy božského zjevení a nebo tyto metody nejsou v souladu se známými zákony vědy.” Odmítáme tyto metody jako nesouhlasné s naší vizí o lékařské misijní práci

8 Metody alternativní medicíny
Přechod z přírodověd. základu na okultní praktiky. Zdravý čl.chápán jako jednota kosmu. Nemocný se musí napojit na kosm.energii (skrze akup. jehlu během ředění, skrze médium, jin a jang síly…) Kosmická síla = neosobní fyzikální veličina, obnoví narušenou harmonii člověku - obrazu vesmíru /Astrologie/. REFLEXNÍ PROJEKCE používá k navázání kontaktu s duchy věštění (iris, dlaň, břicho, proutek…) je to cesta k rozšíření vědomí „ducha“-vodnář

9 Kritika alternativní medicíny
Jako křesťané nemáme výhrady vůči myšlence celostního léčení; můžeme mnohé dodat o hodnotě pozitivního myšlení - životě v naději, i o zdravém životním stylu Avšak satan se snaží svést, tím že spojuje tyto dobré principy s tím, že my sami si můžeme vytvořit svůj dobrý svět pomocí poselství ze světa duchů. Není místo pro pokání, soud, odpuštění, útěchu v životě či umírání - KARMA.

10 Kritika alternativní medicíny
V rozmanitosti těchto metod můžeme vidět SPOLEČNÉ DUCHOVNÍ KOŘENY a původce - Božího odpůrce. Místo všemocného Stvořitele je příroda a kosmos brána jako to nejvyšší. Je zbožňováno stvoření 1 Moj 3,5. Člověk se vzdává svobodného myšlení, aby se napojil na duchovní sílu - zdroj nadpřirozené moci - která jím však manipuluje a nezřídka mu způsobí duševní potíže, deprese, náklonnost k závislosti, ale i organická poškození, zvláštní tajemné jevy, postižení dětí za své předky, posedlost a potíže s vírou. - BŮH NIKDY NEOBCHÁZÍ NAŠI SVOBODNOU VŮLI.

11 Kritika alternativní medicíny
nevědecká není přírodní neléčí podstatu nemoci je to životní filozofie předpokládá změnu myšlení POUŽITÁ LITERATURA: JAMA, Klasická homeopatie, Homeopatie A-Z, Etický kodex klasického homeopata, Homeopatie, Alternativní medicína, Bludné cesty ke zdraví, Remedia MedNet, Poznámky k okultnímu pozadí homeopatie…

12 Alternativní medicína je životní filozofie
Proč pacienti využívají AM? (výsledky celonárodní studie v USA) „Společně s vyšším vzděláním a udávaným horším zdravotním stavem většina dotazovaných vyhledala alternativní péči nikoliv pro nespokojenost s konvenční medicínou, ale volí alternativní postupy léčení především proto, že tento přístup je bližší jejich pohledu na svět i jejich přesvědčení, hodnotovému žebříčku a filozofické orientaci v otázkách zdraví a nemoci.“ Faktor využití AM: vyšší vzdělání, horší zdraví, holistická orientace, transformační zážitek dříve v životě, který změnil pohled na svět, nejčastější potíže (úzkost, vertebrogenní potíže, chronická bolest, močové potíže), vztah k životnímu prostředí, feminismus, zájem o duchovní bytí a psychologii osobního růstu.

13 Alternativní medicína a změna myšlení
KLASICKÁ MEDICÍNA HOMEOPATIE 1. Změna významu pojmů příznak a nemoc příznak je bolesti v krku příznak je angína nemoc je angína co je nemoc? 2. Léčíme příznak nebo nemoc? léčí se zánět mandlí co léčíme? 3. Jaký je správný lék? chemické, přírodní léky minimální až nulová koncentrace 4. Jaký lék je nejúčinnější? závislost na velikosti dávky závislost na stupni ředění 5. Dávkování léků podle doby účinku vstřebané látky většinou jednorázová dávka 6. Jak účinkují léky? efekt účinné látky přenos informace, duchovní léčba 7. Jakou moc má lék? přirozenou nadpřirozenou

14

15 Jaká je pointa změny myšlení?
Člověk se naladí na vlnu, která přijímá vše co je mystické, nadpřirozené, okultní… Většina alternativních metod má okultní, mystický základ. Člověk přijímá skutečnost, že za každou nemoc může prožitek z minulosti - trauma Kořeny současných nemocí jsou i v minulých životech, tento názor je součástí východních filozofií - základ většiny alternativních metod. Filozofie AM je vlastně konkurent křesťanské filozofie. V AM není místa pro živého Boha Stvořitele. Jsou tam prvky evoluce. Nemoc je špatně vnímaná realita, blud, nevyrovnání se starou křivdou... a nikoli nerespektování zásad správného životního stylu Člověk není veden ke změně živ.stylu, ale ke změně duch.orientace. Je prakticky veden pryč od křesťanského myšlení, k východnímu mysticismu, okultismu.

16 Co s homeopatií oproštěnou od všeho mystického a okultního?
Jak účinkuje? Proč účinkuje? Účinkuje?

17 Co s homeopatií oproštěnou od všeho mystického a okultního?
To není skutečná homeopatie, protože pravá homeopatie neléčí příznak, ale „duši“. Je to komerce, snaha farmaceutické firmy prodat svoje produkty. Hraje roli spontánní uzdravení, prvky sugesce nebo autosugesce, placebo efekt …

18 Co s homeopatií oproštěnou od všeho mystického a okultního?
Současně platí již dříve uvedené: vstupuji v podstatě na protibožskou půdu, používám metodu, která má okultní kořeny. Někdo zůstane jen u tohoto prvního nevinného kroku, ale vstoupil na cestu, která má určitý směr. Žel, že mnozí udělají i další kroky, které již vedou zcela zřetelně k mysticismu a okultismu. Křesťan by měl být příkladem - nedělat ani ten první nevinný krůček.

19

20 CH. F. Samuel Hahnemann (1755-1843)

21 Německý lékař, svobodný zednář.
Ježíšovo spásné působení označoval za bajku a pověru. Proti Kristu stavěl jako pravého vykupitele Konfucia: „Konfucia…samotného brzy obejmu v říši šťastných duchů, jeho, dobrodince lidstva, který nám ukázal pravou cestu moudrosti již 650 let před tím blouznivcem - Kristem .“ Homeopatii prohlašoval za božskou metodu a označoval ji za spásnou pravdu: „Kdo ji používá, přímo navazuje na božství, na stvořitele světa.“ Homeopatii mu prý jevil samotný bůh, kterého nazýval velkým duchem, kterého uctívají všichni obyvatelé všech slunečních systémů. S. Hahnemann „Organon racionální léčby“

22 Konfucius ( 551 – 479 př. Kr. ) Izajáš ( působil mezi 740 – 701 př. Kr. )

23 Alternativní medicína
Metody alternativní medicíny jsou duchovní podstaty a není tam místa pro Boha Stvořitele. Alternativní metody přisuzují neživým věcem nadpřirozené schopnosti. Je to v podstatě snaha o duchovní čistotu, touha odstranit hřích, ale bez Krista, pomocí nějaké alternativy. Věřím v nadpřirozenou moc Kristovu a Božího slova.

24 ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
JE V PODSTATĚ ALERNATIVOU KŘESŤANSTVÍ !!

25 Znak lékařství 4. Moj. 21,8-9: Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.„ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

26 Alternativní znak lékařství

27 Alternativní znak lékařství
Je to napodobenina. Používá ho i alternativní medicína. Dva hadi představují filozofický základ alternativních terapií – východní náboženský systém a jeho božské atributy / protichůdné síly jin a jang, které jsou všeprostupující božskou silou /.

28 Alternativní znak lékařství
1. Janova 5,1: „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.“

29 Jedinou alternativou je Ježíš Kristus
Je mnoho cest k Bohu. I ta východní nakonec dovede k cíli.

30 Jedinou alternativou je Ježíš Kristus
Jan 14,6: “Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

31 Jedinou alternativou je Ježíš Kristus
Jan 14,6: “Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” Potřebujeme životní filozofii. Potřebujeme změnu myšlení a orientace. Potřebujeme duchovní lék.

32 Riziko akupunktury Cases have been reported of hepatitis, AIDS, and a variety of severe bacterial infections from improperly sterilized needles. Perhaps the greatest danger comes from relying on acupuncture instead of scientific diagnosis and treatment. Subjection to spiritual mysticism also needs to be considered. Zj16,14 - Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“

33 HISTORIE AKUPUNKTURY Acupuncture originated in China 4000 years ago, long before there was any real understanding of human physiology and anatomy, physics or chemistry. Bodies were not dissected and studied. Each organ was either yin or yang and was likened to one of the basic “5 elements” (water, metal, earth, fire, wood.) No one knew what the body’s actual organs do or how they do it. The network of meridians and points has never been proven to exist. The concept of 12 pulses for 12 organs is sheer fantasy. Traditional acupuncturists still say the spleen is the center of thought, the liver produces tears, and the kidneys are the seat of willpower and fear. Kurt Butler. A consumer's Guide to Alternative Medicine SILNÉ PLACEBO “Acupuncture does appear to afford significant relief in some cases of chronic and recurrent pain. It may also ease the symptoms of withdrawal from addicting drugs. This has led to speculation that the pain relief is mediated by endorphins, and further speculation that if acupuncture can affect endorphins it might affect other hormones and enzymes and thereby exert systemic effects. Acupuncture promoters take these hypotheses as established fact and use them to mislead the public. At best, however, acupuncture is nothing more than a potent placebo.” Kurt Butler. A consumer's Guide to Alternative Medicine

34 AKUPUNKTURNÍ BODY The points chosen for stimulation depend on the symptoms, the season and weather, the patient's gender, time of day, and above all the results of taking the pulse characteristics in a patient's pulse must be evaluated to make a diagnoses and commence treatment. The needles are inserted rapidly or slowly, twirled clockwise or counter clockwise, used hot or cold, removed rapidly or slowly depending on the postulated effects on yin or yang to the organ being treated. PRINCIP AKUPUNKTURY Disease is the result of imbalances in the Qi (vital energy flow). Qi has 2 components: yin and yang or feminine and masculine. “Balance” between these forces is restored by using fine needles or other means to stimulate various points along 14 (some say 12) “meridians” running the length of the body. Each point corresponds to an organ and its function.

35 NAŠE JEDINÁ ALTERNATIVA JE JEŽÍŠ KRISTUS.

36 Alternativní medicína je životní filozofie
„Alternativní léčba je i životní filozofie, psychologie, zároveň i prevence chorob. Člověka považuje za duchovní bytost a chce se zabývat člověkem celým, nejenom jeho tělem.“ ( Klasická homeopatie ) “Nikdy nemůžeme nemocného vyléčit, pokud se nezabýváme kromě jeho fyzického těla i jeho duševním a duchovním světem.” ( Homeopatie A-Z ) „Někdy může být důležité pouze rozebrat klientův stav, situaci v jeho rodině apod. a pomoci klientovi pochopit význam jeho nemoci a podpořit klienta v jeho orientaci.“ (Etický kodex klasického homeopata)


Stáhnout ppt "Alternativní medicína"

Podobné prezentace


Reklamy Google