Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a eZdraví CZ.04.3.07/4.2.01.1/0013 MEDTEL o.p.s. 1.LF UK Praha, OMI ÚI AV ČR, Hospodářská komora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a eZdraví CZ.04.3.07/4.2.01.1/0013 MEDTEL o.p.s. 1.LF UK Praha, OMI ÚI AV ČR, Hospodářská komora."— Transkript prezentace:

1 Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a eZdraví CZ.04.3.07/4.2.01.1/0013 MEDTEL o.p.s. 1.LF UK Praha, OMI ÚI AV ČR, Hospodářská komora hl.m. Prahy, APROKS s.r.o., IMA s.r.o. MUDr.Petr Struk 731 196 656 struk@medtel.cz Ing.Zora Vidovencová 604 843 890 vidovencova@medtel.cz www.medtel.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu Zdravotnická telematika a oblast eZdraví (ZTeZ) jsou prioritou vlády ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, která připravuje elektronický identifikátor pojištěnce i Evropské unie a jejího podprogramu eZdraví (na základe programu Europe 2005 a perspektivně i2010). Praha je významným centrem zdravotnické informatiky a telematiky v ČR, včetně oblasti eHealth–eZdraví. Pražské organizace jsou aktivní v kontaktech s partnery v EU a disponují dobrým rozvojovým potenciálem. Kapacity těchto organizací je však potřebné integrovat. eZdraví zahrnuje nástroje a řešení včetně produktu, systému a služeb nad rámec bežných IT aplikací. Jde o nástroje pro všechny skupiny zdravotníků a zdravotnická zařízení a zdravotní systémy pro pacienty a občany.

3 3 2 Cílové skupiny Studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci - budou především prostřednictvím 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a Ústavu informatiky AV ČR nabídnuty vzdělávací programy a účast na návazných výzkumných projektech, zaměřených na zdravotnickou telematiku a eZdraví (ZTeZ). Řídící pracovníci - dostanou možnost získání relevantních informací a možnost účasti na vzdělávacích programech připravených v projektu. Možnost bude nabídnuta prostřednictvím odborného tisku a příslušných webových stránek a zejména na informačním portálu, který je připravován v projektu. Zaměstnanci - budou osloveni a získáváni k zapojení obdobně jako již uvedené cílové skupiny. Zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy - dtto NNO - dtto

4 4 3 Typy činností MANAGEMENT NETWORKING MARKETING VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: INFOKURSY, EDU/INFO, INFO/EDU kursy ŠKOLICÍ CENTRUM PORADENSKÉ CENTRUM INFORMAČNÍ PORTÁL TECHNOLOGICKÝ DEMONSTRÁTOR STUDIE PROVEDITELNOSTI STŘEDISKA PODPORY eZDRAVÍ

5 5 4 Vnitřní postupy řízení Projekt bude řízen a garantován Radou projektu tvořenou 6 zástupci členů konsorcia – garanty. Projekt bude realizovat tým vedený vedoucím projektového týmu spolu s koordinátorem a ekonomem projektu. Projektový vedoucí odpovídá za koordinaci a řízení projektu jako celku, vede kompletní projektovou dokumentaci a předkládá pravidelné čtvrtletní monitorovací zprávy o průběhu projektu a dosažených výsledcích a výstupech. Konsorcium připravuje jednotlivé moduly a zabezpečuje tým odborných pracovníku. Technické skupina konsorcia realizuje přípravu informačního portálu a technologického demonstrátoru. Obsahovou kvalitu, kontrolu, monitoring a management rizik provádí Rada projektu.

6 6 5 Zajištění publicity Projekt využije ke své propagaci všech stávajících komunikačních prostředků cest členů konsorcia – 1.LF UK Praha, OMI ÚI AV ČR, Hospodářské komory hl. m. Prahy a MEDTEL o.p.s. Byly vytvořeny webové stránky www.medtel.cz, které se do XII/2006 stanou součástí informačního portálu.www.medtel.cz Služby projektu budou inzerovány jak v hromadných sdělovacích prostředcích, tak i v odborných, profesních a místních médiích. Lay- out inzerátu bude mít jednotný charakter a bude využit i při tisku informačních letáků. Konsorcium využije k prezentaci svých četných a těsných kontaktů s představiteli různých seskupení zdravotníků a IT společností. Ve spolupráci s těmito seskupeními budou jako součást projektu pořádány i jednodenní informační kursy od IV/2006, seznamující širší skupinu zájemců ze všech cílových skupin se základy zdravotnické telematiky a eZdraví (ZTeZ). Tyto kursy budou mít i propagační a náborový charakter pro účast na dalších akcích konsorcia. Konsorcium udržuje styky i se všemi subjekty, které se zúčastní kursu ZTeZ a postupně tak bude vytvořena i neformální informační síť ZTeZ. Seminář MEDTEL (XI/2005) a mezinárodní konference MEDTEL (XII/2006).

7 7 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota Vzdělávací programy eZdraví, informační portál, technologický demonstrátor, školicí středisko, poradenství, studie proveditelnosti střediska podpory eZdraví. Inovace Navrhované prostředky projektu – vzdělávací akce s využitím kombinace e-learningu, informačního portálu a technologického demonstrátoru jsou v podmínkách ČR inovativní. Multiplikace Vytvořené vzdělávací programy, materiály a školicí a poradenské metodiky jsou přenosné a univerzálně využitelné. Obecně se zlepší úroveň a obsah podnikání i péče o zdraví a jejich kompatibilita se západoevropskými standardy. MEDTEL o.p.s. úzce spolupracuje s partnery v zahraničí.

8 8 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Základy partnerství členů navrhovaného konsorcia vznikly bez souvislosti s JPD3 již v minulém období. Vztahy a spolupráce jsou založeny na společných zájmech a sdílených záměrech a proto lze odůvodněně očekávat, že budou trvat i po skončení navrhovaného projektu. I po ukončení případného financování z prostředků ESF budou pokračovat všechny základní činnosti vyvinuté v rámci projektu. Modulové vzdělávací programy pro všechny identifikované cílové skupiny v oblasti zdravotnické telematiky a eZdraví (ZTeZ) a školicí a poradenské středisko budou dále, ve spolupráci členů konsorcia, provozovány v kombinaci komerčního režimu a zařazení částí programu do základních vzdělávacích programů 1.lékařské fakulty University Karlovy v Praze, Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky AV ČR a MEDTEL o.p.s. Návaznost projektu Studie proveditelnosti střediska podpory eZdraví – původně plánováno pro JPD2 Perspektivní zájem o programy eContent+, CIP (dříve eTEN)

9 9 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (inovované produkty) Hlavní inovované produkty – kursy, infokursy, studie proveditelnosti, marketingová studie (dostupnost t.č. částečná) PRODUKTY ORGANIZACE PODPOŘENÉ OSOBY Současný stav 198 81 6 Plánovaná hodnota 400 40 10 Výchozí hodnota 0 0 0

10 10 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu? Síť zájemců o oblast eZdraví Klastr vzdělávání v eZdraví – technologický demonstrátor Vzdělávací programy Horizontální témata? Udržitelný rozvoj - šetrná spotřeba Informační společnost Lokální aktivity a sítě Partnerství Společenství technologického demonstrátoru Partnerství při realizaci infokursů Mezinárodní networking MEDTEL

11 11 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace v současnosti běžících projektů – urychlení kontrolní procedury Nejzajímavější činnosti RLZ z hlediska potřebnosti a přenositelnosti v budoucím období – využití vhodné kombinace prezenčního a distančního vzdělávání s podporou IT a modulárními prvky Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů urychlení SW, možnost vyplňování textů bez záložek, 2 monitorovací zprávy ročně


Stáhnout ppt "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a eZdraví CZ.04.3.07/4.2.01.1/0013 MEDTEL o.p.s. 1.LF UK Praha, OMI ÚI AV ČR, Hospodářská komora."

Podobné prezentace


Reklamy Google