Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy"— Transkript prezentace:

1 Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy
Hospodářská a měnová unie Michal Částek

2

3 Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU
není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných kurzů) Stanovení datumu přistoupení ČS k eurozoně Druhá etapa: účast v ERM II Účast ve druhé fázi HMU měna zapojena do ERMII (fluktuační pásmo ± 15%) koordinace hosp. politik členských států EU cíl: splnění konvergenčních kritérií Stanovení přepočítacího kurzu

4 Etapy přijetí eura III. Fáze: přijetí eura
výměna oběživa - duální oběh, přepočítání cen, mezd, pohledávek, závazků…v přepočítacím kurzu duální zobrazování cen (min. půl roku) ČS - je součástí Eurosystému a jeho měnová politika je podřízena měnové politice ECB

5 Strategie přijetí eura v ČR
ČR je jako členský stát EU zavázána přijmout euro – nemáme vyjednáno opt-out Říjen 2003 – Strategie přijetí eura v ČR ČNB – „přistoupení ČR k eurozóně povede k urychlení reálné konvergence české ekonomiky Datum přijetí eura stanoven na 2009/2010 Každoročně se měla zpracovat analýza o plnění maastrichtských kritérií – ČNB, MF, MPO – podzim

6 Institucionální zajištění přijetí eura v ČR
Listopad 2005 – Národní koordinační skupina pro zavedení eura – národní koordinátor pro zavedení eura (doc. Dědek na MF) Schváleno institucionální zajištění zavedení eura Duben 2007: Národní plán zavedení eura v ČR (schválen vládou) – soubor nástrojů „rámcový dokument, který je určen všem subjektům čs. Ekonomiky a společnosti“ „zavedení eura v ČR předpokládá splnění všech kritérií pro přistoupení k eurozóně a dosažení stavu, kdy přijetí jednotné měny a aplikace jednotné měnové politiky přinese více pozitiv než negativ“.

7 Národní plán zavedení eura v ČR – hlavní zásady
Jednorázové zavedení eura – velký třesk Duální cirkulace: 2 týdny, v bezhotovostním styku ihned – platím Kč, dostanu zpět eura Kontinuita právních nástrojů – platnost smluv, právních předpisů, dluhů… Přepočítací koeficient – korunové hodnoty budou přepočítány na eura na základě přepočítacího koeficientu – šest číslic xx,xxxx Princip nepoškození občana

8 Národní plán zavedení eura v ČR – hlavní zásady
Předcházení zvýšení cen a subjektivně vnímané inflaci: kroky proti zneužití zavedení eura ke zvýšení cen Minimalizace nákladů: subjekty si je pokryjí samy Věcná a finanční odpovědnost – každý subjekt bude odpovědný za svoji připravenost přechodu na euro – včetně přizpůsobení informačních a dalších systémů

9 Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií
Dosud zpracovány tři hodnotící zprávy – 2004, 2005, 2006 Poslední hodnotící zpráva (2006) – v závěru uvedla: „ČR by neměla usilovat o vstup do ERM II v průběhu roku 2007“posun potenciálního přijetí ČR do eurozóny Důvody: neplnění konvergenčních kritérií a nedostatečná ekonomická sladěnost se zeměmi eurozóny. Doporučení vstupu má být v budoucnosti podmíněno jasným plánem reformy veřejných financí

10 Vyhodnocení – říjen 2006 Část plnění konvergenčních kritérií:
Deficit státního rozpočtu Červen 2004 – s ČR zahájena procedura o nadměrném schodku – vláda předložila Komisi Konvergenční program – cíl snížení schodku pod 3% od r – nebude asi splněn (odhad 3,2% v r. 2008) Dodatečné příjmy z vysokého hospodářského růstu však nebyly využity ke snižování schodku – ale k růstu fiskálních výdajů Díky předvolebním slibům se zvýšily sociální výdaje (rodičovská) – zvýšil se deficit rozpočtu na r

11

12 Vyhodnocení plnění říjen 2006
Zadlužení – ČR splňuje (cca 30% HDP) Míra inflace – v budoucnu by se mohla zvýšit.. Kurzové kritérium – dosud nemůže být hodnoceno (CZK není v ERM II) úrokové sazby – ČR splňuje Reálná konvergence ČR k EU – pozitivní Nedostatečná sladěnost ekonomiky ČR s ekonomikou eurozóny – jiný ekonomický cyklus Slabým místem – rozdíl cenových hladin – tlak na vyšší míru inflace po vstupu do eurozóny Rozdílný ekonomický cyklus ČR a eurozóny Nepružnost trhu práce – vysoká strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost

13 Hodnocení plnění 2006

14 Hodnocení plnění 2006

15

16

17

18 Nižší cenová úroveň vůči eurozóně než úroveň HDP/obyvatele – to posílí budoucí zhodnocování kurzu, při vstupu do eurozóny a při zafixování cenové hladiny – by došlo k vyššímu růstu cenové hladiny.

19 Nízké sladění hospodářského cyklu s eurozónou
Nízké sladění hospodářského cyklu s eurozónou. Jedinou možností vyššího sladění hospodářského cyklu s eurozónou je možné v oblasti průmyslu – vysoká závislost na exportu – vysoké propojení obchodu s eurozónou.

20 Vysoká provázanost ČR s eurozónou – obdobná jako u srovnatelně velikých zemí. 60 % exportů a 50 % importů. V oblasti přímých zahraničních investic je provázanost nad průměrem srovnatelných zemí.

21 V CR není tak vysoká míra nezaměstnanosti jako v Polsku a v Madarsku, ale na druhé straně je zde vysoká rozdílnost v míře nezaměstnanosti jednotlivých regionů a slabá mobilita pracovní síly – mezi regiony. V posledních letech cs. Ekonomika zažívá silný příliv zahraničních pracovníků – zejména s nízkou a žádnou kvalifikací – to potvrzuje určitou mezinárodní pružnost na trhu práce, ale na druhé straně přetrvávající strukturální problémy.

22 Vývoj v roce 2007 Březen 2007 – (listopad 2007) schválen vládou Konvergenční program Rozpočtový deficit – plnění od r Míra inflace – v r – odhad 3,9 % (růst cen energií, vyšší DPH, vyšší spotřební daň, růst cen potravin) Konvergenční program – předpokládá důchodovou reformu + reformu zdravotnictví Březen 2007 – Národní koordinátor zavedení eura (doc. Dědek) Srpen 2007 – aktualizace strategie přistoupení ČR k eurozóně – není zde termín přijetí eura

23 Konvergenční program 11/2007

24 Konvergenční program 11/2007

25

26 Závěrem…. ČR –nemá v současnosti datum pro přijetí eura
Přijetí eura by mohlo být vhodným bičem pro vládu při snižování deficitu státního rozpočtu Více než 50% zahraničního obchodu s eurozónou – eurozóna přes 300 mil. obyv. – vnitřní trh s jednotnou měnou – 30x větší. Základní výhodou přijetí eura – odstranění kurzového rizika a transakčních nákladů!! Pozdější zapojení do ERM II –nevyřeší problém reálného zhodnocování Kč (místo apreciace – vyšší inflace) Premiér: „Většina obyvatel si zvykla na Kč a nechce euro?? Bankovní rada ČNB – většina pro odklad – (dosadil prezident Klaus…)


Stáhnout ppt "Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy"

Podobné prezentace


Reklamy Google