Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Vady tvaru kmene Je to nesprávný růst dřeva, který se liší křivostí, sbíhavostí, aj. od normálního růstu kmene. Snižují především výtěžnost dřeva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Vady tvaru kmene Je to nesprávný růst dřeva, který se liší křivostí, sbíhavostí, aj. od normálního růstu kmene. Snižují především výtěžnost dřeva."— Transkript prezentace:

1 3. Vady tvaru kmene Je to nesprávný růst dřeva, který se liší křivostí, sbíhavostí, aj. od normálního růstu kmene. Snižují především výtěžnost dřeva. K vadám tvaru kmene patří: 1. Křivost 2. Sbíhavost 3. boulovitost 4. Zbytnění oddenku 5. Kořenové náběhy 6. Dvojitý kmen – vidličnatost 7. Zploštění – excentrický růst

2 1. Křivost Je to trvalé zakřivení podélné osy kmene. Může být v jedné rovině – jednosměrná nebo ve více rovinách – vícesměrná. Snižuje se výtěžnost dřeva.Dá se zmírnit vhodným krácením a manipulací kmene. Jednosměrná křivost - vyskytuje se u stromů rostoucích ve stráni nebo na okraji porostů - vliv má i nápor větru - zatížení sněhem - růst za světlem Vícesměrná křivost -vliv prostředí – růst stromu na nevhodné kamenité půdě - vysoká nadmořská výška - výskyt u samostatně rostoucích stromů – solitérů především u Bo - velmi malé upotřebení dřeva

3 Křivost a – jednosměrná, b - vícesměrná

4 2. Sbíhavost - Projevuje se hlavně u solitérů a je zapříčiněna abnormální činností kambia. - Největší přípustná sbíhavost u pilařské kulatiny je 1 % (1cm na 1m délky). Snižuje výtěžnost dřeva i výtěžnost loupaných dýh. Řezivo má seříznutá dřevní vlákna a proto má horší mechanické vlastnosti. Má menší tvarovou stabilitu – při sušení se bortí do oblouku.

5 3. Boulovitost Na povrchu kmene se objeví vypukliny – hrboly.
Jsou vytvořeny shluky dřevních vláken jedná se o tzv. svalovitost dřeva,nebo podrážděním dřevních pletiv parazitickými houbami čímž vznikají nádory – velké boule na kmeni např. u břízy. Dřevo boule je tvrdší, stavba je nepravidelná a tím vzniká zajímavá kresba tohoto dřeva. Toto dřevo se využívá na výrobu dekorativních předmětů a v řezbářství.

6 Boulovitost

7 4. Zbytnění oddenku Je to nenormální zvětšení průměru kmene v oddenkové části, způsobené nadměrnou činností kambia. Dřevo oddenku je zdravé, má mírně vlnitá vlákna. Využívá se na výrobu okrasných dýh.

8 5. Kořenové náběhy Jsou to podélné vyvýšeniny v oddenkové části kmene.
Výskyt u dřevin s plochým kořenovým systémem – Sm. Vyskytuje se i mezi tropickými dřevinami. Snižuje výtěžnost řeziva i dýh. Využití v dýhárenském průmyslu - pro krásnou kresbu dýh. Pokud se vyskytuje podél celého kmene (Hb), nazývá se žebrovitost nebo brázdovitost. Příčný řez kmenem je ze zprohýbanými letokruhy.

9 6. Dvojitý kmen, vidličnatost
Vzniká srůstem dvou kmenů, které rostou blízko sebe – odírají se a pak se spojí kambium a začne růst jeden kmen. Tento kmen má pak dvě dřeně. Ve středové části má zarostlou kůru. Vidličnatost vzniká tak, že se vrcholový terminální pupen ulomí (padající větví, sněhem apod.) a pak dva vedlejší pupeny přebírají jeho funkci takže větve vyrůstají vidlicovitě a tvoří dva kmeny. Využití při výrobě dýh s tzv. pyramidální texturou.

10 7. Excentrický růst – zploštění kmene
Průřez kmene je oválný až elipsovitý, dřeň není uprostřed a je posunuta k jedné straně.Letokruhy jsou na jedné straně širší. Vyskytuje se u stromů na pokraji porostů, které jsou namáhány nesením koruny z vnější strany porostu,nebo u křivých stromů, anebo při dlouhodobém namáhání větrem. Na namáhané straně se vytváří tzv. reakční dřevo. Řezivo z takového kmene se při vysoušení více bortí.


Stáhnout ppt "3. Vady tvaru kmene Je to nesprávný růst dřeva, který se liší křivostí, sbíhavostí, aj. od normálního růstu kmene. Snižují především výtěžnost dřeva."

Podobné prezentace


Reklamy Google