Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Depresivní pacient v ordinaci praktického lékaře - kdy a jak odeslat na psychiatrii?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Depresivní pacient v ordinaci praktického lékaře - kdy a jak odeslat na psychiatrii?"— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Depresivní pacient v ordinaci praktického lékaře - kdy a jak odeslat na psychiatrii? Pavel Mohr Psychiatrické centrum Praha 3. Lékařská fakulta UK Praha Centrum neuropsychiatrických studií Praha

2 2 Hlavní globální příčiny invalidity (YLD, years lived with disability) The global burden of disease: 2004 update, WHO 2008

3 3 Deset hlavních příčin neschopnosti ve světě 2004-2030 The global burden of disease: 2004 update, WHO 2008

4 4 Deprese jako systémové onemocnění Em oční symptomy (smutek, úzkost, výčitky, suicidální ideace…) Kognitivní symptomy (por. soustředění, pozornosti, paměti, ambivalence…) Somatické symptomy (nespavost, nechutenství, únava, snížení libida, bolest…) Inhibice, retardace, agitovanost

5 5 Bremner JD, et al. Am J Psychiatry. 2000;157(1):115-118. Atrofie hipokampu u deprese NormaDeprese Atrofie mozku u deprese?

6 6 Nestler EJ, et al. Neuron. 2002;34(1):13-25. Hippokampus Amygdala Hipokampus Hypothalamus - + - - Kůra nadledvin ACTH Hypofýza CRF Glukokortikoidy Dexametazon Dysfunkce hipokampu vede k neuroendokrinní dysregulaci

7 7 1.Hypothalamus stimuluje hypofýzu k uvolnění nadbytečného ACTH, kontinuálně aktivuje nadledvinky 3. Vzestup katecholaminů může vést k srdeční ischémii, menší variabilitě srdečního rytmu a přispět ke komorovým arytmiím 2. Nadledvinky uvolňují nadměrné množství katecholaminů a kortizolu 4. Vzestup katecholaminů vede k aktivaci destiček; také vzestup cytokinů a interleukinů může přispět k rozvoji aterosklerózy a případné hypertenzi 5. Kortizol antagonizuje inzulin a přispívá k dyslipidémii, diabetu typu 2 a obezitě; vzestup kortizolu také potlačuje imunitní systém ACTH Upraveno podle: Musselman DL, et al. Arch Gen Psychiatry. 1998;55(7):580-592. Somatické následky deprese

8 8 Prevalence duševních poruch v primární péči Důvody návštěvy praktického lékaře Ansseau et al, J Affect Dis 2004;78:49-55. N=2316

9 9

10 10 SCREEDEP: screening deprese v primární praxi v ČR Laňková, Practicus 2007;16-7. % Senzitivita: PRIME-MD2 = 93% PRIME-MD2+5 = 25% 48 lékařských praxí, vyšetřeno prvních 300 pacientů

11 11 Terapie úzkostných a depresivních pacientů praktickými lékaři v ČR Horáček, 2007 401 praktických lékařů prům. délka praxe 21,5 (±9,2) roku 4521 pacientů prům. věk 54,4 (±14,7) roku 72% žen 27% mužů

12 12 Farmakoterapie depresivní poruchy Antidepresiva………………….kauzální terapie Anxiolytika, hypnotika…………symptomatická terapie Antipsychotika………………….psychotické symptomy, augmentace Thymoprofylaktika……………..augmentace, bipolární porucha

13 13 Manji HK, et al. Biol Psychiatry. 2003;53(8):707-742. Tsankova NM, et al. Nat Neurosci. 2006. 5-HT NA Glutamát Glukokortikoid Nair a Vaidya 2006 5-HT, NA a syntéza BDNF

14 14 Upraveno podle: Stahl SM. Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications; 2000:187. Neuronální atrofie/ smrt Antidepresiva BDNF Žádný BDNF Genomické účinky antidepresiv

15 15 Shimizu E, et al. Biol Psychiatry. 2003;54(1):70-75. Plasma BDNF (ng/mL) KontrolyDepresivní neléčení Depresivní - léčení V léčbě použita skupina různých antidepresiv. HAM-D 17 =27,8  10,2 a 18,8  11,4 u neléčené a léčené skupiny, respektive. *P<.01 kontroly vs léčení * (n=50)(n=16)(n=17) Léčba antidepresivy vede k vzestupu BDNF

16 16 Farmakoterapie v primární praxi první epizoda deprese s mírnou nebo středně těžkou závažností a průběhem jasná diagnóza depresivní nebo úzkostné poruchy absence sebevražedných tendencí anamnéza předchozí terapeutické odpovědi bez psychiatrické intervence přání nemocného SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) Citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, paroxetin TCA (tricyklická a tetracyklická antidepresiva) Amitriptylin, nortriptylin, imipramin, dosulepin, clomipramin, dibenzepin, maprotilin Trazodon Mirtazapin Galenika (extrakt třezalky)

17 17 Kdy odeslat ke specializované psychiatrické terapii Diagnostická nejistota Klinicky závažný a/nebo komplikovaný průběh, suicidální myšlenky, komorbidita Symptomy mánie, anamnéza bipolární poruchy Anamnéza závažných depresivních epizod Neúčinnost nebo kontraindikace antidepresiv bez preskripčního omezení, bez odpovědi po 8-12 týdnech léčby Přání pacienta

18 18 Indikace k akutní psychiatrické hospitalizaci Sebevražedný pokus nebo vážné riziko sebevraždy Přítomnost psychotických příznaků Agitovanost při úzkostné depresi nebo melancholický stupor Problémy s příjmem potravy nebo tekutin Potřeba specializované psychiatrické terapie (ECT)

19 19 K zapamatování Prevalence deprese v ordinaci primární péče je okolo 10% a až v 50% je nerozpoznaná. Často se manifestuje somatickými symptomy a zhoršuje fyzické zdraví. Ke zpřesnění diagnostiky lze použít jednoduché dotazníky. Dostupná farmakoterapie je efektivní, kauzální terapií jsou antidepresiva; antidepresiva vykazují rovněž dlouhodobé neurotrofické a neuroplastické účinky. K psychiatrovi je třeba odeslat pacienty s nejasnou dg., závažným nebo komplikovaným průběhem, psychotickými symptomy, komorbiditou, symptomy nebo anamnézou mánie, kteří nedopovídají na terapii, suicidálními myšlenkami

20 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Otázky ? ~ Odpovědi !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Depresivní pacient v ordinaci praktického lékaře - kdy a jak odeslat na psychiatrii?"

Podobné prezentace


Reklamy Google