Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Microsoft Word programování pomocí VBA Jan Felger.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Microsoft Word programování pomocí VBA Jan Felger."— Transkript prezentace:

1 Microsoft Word programování pomocí VBA Jan Felger

2 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 2 Programování – obecné poznámky Divergentní myšlení – umožňuje-li úkol vícenásobné řešení Příklad: tvorba loga firmy Konvergentní myšlení – obvykle jedno konkrétní řešení Příklad: matematická úloha Programování – tvůrčí činnost Rysy divergentního i konvergentního myšlení Velmi výhodná znalost angličtiny (nápověda a příkazy jazyka obvykle anglicky)

3 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 3 VBA – charakteristika VBA – Visual Basic for Applications Programovací jazyk založený na rodině jazyků BASIC Objektově založený (třídy, dědičnost, polymorfismus) Jazyk Visual Basic upravený pro potřeby programů rodiny MS Office

4 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 4 Makro program vytvořený nahráním akcí uživatele není třeba znalost programování VBA si zapamatuje akce uživatele a uloží je jako program makro lze aktivovat z menu, klávesovou zkratkou či pomocí panelu nástrojů Nástroje – Makro – Záznam nového makra: počátek nahrávání makra Nástroje – Makro – Zastavit záznam: ukončení nahrávání makra

5 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 5 Vložení objektu VBA do dokumentu Wordu Panel nástrojů Ovládací prvky Zobrazit – Panely nástrojů – Ovládací prvky zobrazí panel nástrojů kliknutím na nástroj jej vložíme do dokumentu Wordu pravé tlačítko myši – Formát ovládacího prvku nastavení pozice a dalších parametrů ovladače pravé tlačítko myši – Vlastnosti nastavení vstupních charakteristik ovladače pro potřeby VBA

6 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 6 Ikony panelu Ovládací prvky 1/2 IkonaAnglickyPopis Režim návrhuPřepínač aktivující editaci VBA či normální práci s Wordem VlastnostiPropertiesTabulka vlastností aktivního objektu Zobrazit kódAktivuje okno editoru zdrojového kódu VBA Zaškrtávací políčkoCheckBoxDvě polohy; nevýlučné Textové poleTextBoxPro vstup i výstup textu; široké využití Příkazové tlačítkoCommandButtonČasto používaný aktivační prvek programu PřepínačOptionButtonDvě polohy; výlučné SeznamListBoxVýběr z několika nabídnutých možností Pole se seznamemComboBoxJako seznam, ale s možností ručního vstupu textu Přepínací tlačítkoToggleButtonTlačítko pro binární stavy

7 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 7 Ikony panelu Ovládací prvky 2/2 Při vytváření objektů je VBA pojmenovává automaticky (např. TextBox1, Label1…); více objektů stejného druhu se VBA čísluje Změna názvu objektu: pravé tlačítko myši na objektu – Vlastnosti – Name Název objektu používáme při manipulaci s objektem pomocí programového kódu IkonaAnglickyPopis ČíselníkSpinButtonPro nespojité změny hodnot PosuvníkScrollBarPro spojité změny hodnot PopisekLabelPoužívá se obvykle jako informační prvek popisující jiné objekty ObrázekImagePole pro vložení grafiky Další ovládací prvkyOtevře okno s možností vložení celé řady dalších objektů

8 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 8 Vlastnosti objektů pravé tlačítko myši na objektu – Vlastnosti každý objekt disponuje jinou množinou vlastností množina vlastností se liší v závislosti na umístění objektu (jiná bude v textu, jiná na formuláři) některé vlastnosti standardního VB nejsou k dispozici, některé se chovají mírně odlišně V kódu jsou objekty od vlastností a metod odděleny tečkou, např.: CommandButton1.BackColor Vlastnostem se přiřazují hodnoty: přímo při vytváření objektu pomocí okna Properties (počáteční hodnoty objektů) nebo můžeme hodnoty vlastností objektů měnit za chodu programu pomocí kódu, např.: TextBox1.MultiLine = True CommandButton1.Width = 200

9 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 9 Důležité vlastnosti objektů 1/3 VlastnostPopis NameVnitřní jméno objektu pro práci s kódem AlignmentZarovnaní popisku vůči objektu AutosizeAutomatické přizpůsobení velikosti objektu BackColorBarva pozadí objektu BackStyleStyl pozadí objektu BorderColorBarva okraje objektu BorderStyleStyl okraje objektu CaptionPopisek objektu (standardně se shoduje s vlastností Name) EnabledAktivace (přístupnost) objektu (True/False) FontNastavení písma ForeColorBarva popředí (obvykle textu)

10 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 10 Důležité vlastnosti objektů 2/3 VlastnostPopis HeightVýška objektu LeftVzdálenost objektu od levého okraje nadřazeného objektu (obvykle formuláře) LockedUzamknutí objektu (ochrana proti úpravám) MaxLengthMaximální délka (např. textu v textovém poli) MouseIconZměna kurzoru myši při přejetí nad objektem; musí být také nastavena vlastnost MousePointer=99 MultilineVíceřádkový režim textového pole PasswordCharZnak při zápisu hesla do pole (standardně hvězdička) PictureObrázek na pozadí objektu PicturePositionPozice obrázku na pozadí objektu ScrollBarsRolovací lišty objektu (vertikální, horizontální, obojí)

11 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 11 Důležité vlastnosti objektů 3/3 VlastnostPopis SpecialEffectZvláštní efekty u některých objektů StyleU některých objektů TagObsah vlastnosti určuje uživatel; používá se pro přenos informací mezi objekty TextText zapsaný do textového pole TextAlignZarovnání textu TopVzdálenost objektu od horního okraje nadřazeného objektu (obvykle formuláře) ValueStav objektu – např. zatržení tlačítka (True/False) VisibleViditelnost objektu (True/False) WidthŠířka objektu WordWrapZalamování textu do šířky objektu (True/False)

12 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 12 Ovládání vlastností objektů pomocí kódu Kliknutí na objekt v návrhovém módu zobrazí zdrojový kód objektu Kurzor bude umístěn ve zdrojovém kódu aktuálního objektu Zdrojový kód bude ve tvaru nevyplněné procedury připravené pro zápis ovládacího kódu objektu, např. takto pro tlačítko: pokud např. doplníme zdrojový kód takto: program provede zápis (resp. změnu) textu „AHOJ” do textového pole TextBox1 opakovaný zápis do pole: TextBox1.Text = TextBox1.Text + ”AHOJ” Private Sub CommandButton1_Click() End Sub Private Sub CommandButton1_Click() TextBox1.Text = “AHOJ“ End Sub pro tento program musíme ve Wordu vytvořit dva objekty:  tlačítko CommandButton1  textové pole TextBox1

13 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 13 Vytvoření formuláře Zapnout editaci zdrojového kódu Insert – UserForm Pomocí panelu nástrojů Toolbox (Controls) vkládáme objekty do formuláře obdobně jako při práci s dokumentem Wordu Množina objektů se od objektů vkládaných přímo do dokumentu Wordu mírně liší Tools – Additional Controls: přidání dalších objektů Nastavení vlastností vybraného objektu na formuláři: View – Properties Window Přepínání mezi zobrazením objektů a zdrojového kódu: View – Code, View – Object Seznam objektů, metod a vlastností: View – Object Browser (pro pokročilé)

14 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 14 Ovládání formuláře pomocí tlačítka ve Wordu Předpoklad: máme vytvořený formulář s textovým polem Vložíme do dokumentu Wordu objekt tlačítko Zobrazíme jeho zdrojový kód a zapíšeme: Private Sub CommandButton1_Click() UserForm1.TextBox1.Text = "Ahoj Karle" UserForm1.Show End Sub Procedura zapíše do textového pole formuláře text „Ahoj Karle“ a zobrazí formulář Předpoklad funkčnosti: zachování názvů nabídnutých VBA

15 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 15 Programové ovládání vlastností textu Wordu Doporučení: pro zjištění názvů jednotlivých vlastností textu apod. je vhodné napsat makro na změnu té vlastnosti, která nás zajímá Editací makra můžeme zjistit syntaxi vlastnosti Další možností je nápověda VBA (angl.) Pokud chceme ovládat změnu vlastností vybraného objektu Wordu (např. textu) pomocí tlačítka, je nutno nastavit vlastnost tlačítka TakeFocusOnClick na False (jinak bude výběr textu zrušen, protože se vybere tlačítko)

16 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 16 Ukázky využití VBA ve Wordu Vzorové vyplnění formuláře Výpis kódů znaků Automatické vyhodnocení testu Šifrování textu Ukázky vzhledu fontů Lexikální analýza (četnost slov textu)

17 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 17 Poznámky Proměnné deklarované v rámci procedury se po jejím ukončení vynulují Výjimkou je deklarace proměnné Static (např. Static i as Integer) General – do této sekce vkládáme globální proměnné, které platí pro celý program Výsledný kód programu VBA se ukládá buď do šablony, nebo do aktuálního dokumentu Wordu

18 Kapitola 0: Úvod Microsoft Word © Jan Felger 2005 12.4.2015 18 KONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "Microsoft Word programování pomocí VBA Jan Felger."

Podobné prezentace


Reklamy Google