Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : 5. Výroba polotovarů 5.2. Výroba sesazenek

2 5.2 Výroba dýhových sesazenek
Dýhovou sesazenkou se nazývají rozměrové a výtvarně upravené a spojené dýhové listy. Z hlediska použití sesazenek na nábytkové dílce rozlišujeme sesazenky: vnější, označené (+), vnitřní, označené (o), skryté, označené (•). Toto rozdělení souvisí s rozdělením povrchů výrobků z hledisek výtvarných, funkčních a technologických. .

3 Výroba dýhových sesazenek
Vnější sesazenky (+) Vnější sesazenky se vyrábějí z dýhových listů, které na sebe vzájemně navazují texturou dýh, tj. krájených zpravidla za sebou z jednoho kmene. Při sesazování se musí dbát na návaznost kresby i zbarvení dýh, a to jak ve vlastní sesazence, tak i v sesazenkách dílců, které na sebe v hotovém výrobku navazují. Při určování dýh pro výrobu sesazenek na přední plochy nábytku je rozhodující, zda jde o výrobky vyráběné v soupravách nebo o stavebnicový (sektorový) nábytek.

4 Výroba dýhových sesazenek
Pro přední plochy nábytku vyráběného v soupravách nebo jako jednotlivý nábytek (solitéry) se mohou použít dýhy s výraznou texturou fládrovou, figurální. Při výrobě stavebnicového nábytku se požaduje klidnější, méně výraznější textura pásková, rovnoletá. V současné době tento požadavek nejlépe splňují tzv. arodýhy páskové nebo dýhy s jemným fládrem.

5 Výroba dýhových sesazenek
5.2.2 Vnitřní sesazenky (o) Vnitřní sesazenky se vyrábějí z listů dýh jednoho kmene. Kresba vedle sebe řezaných dýh však musí na sebe navazovat. Směr vláken vnějších a vnitřních dýh musí být stejný.

6 Výroba dýhových sesazenek
Sesazenky pro skryté plochy (•) Pro výrobu těchto sesazenek lze použít dýhu, která se nemůže upotřebit pro výrobu vnějších ani vnitřních sesazenek. Není nutné respektovat návaznost kresby, musí se však brát v úvahu technologické vlastnosti jednotlivých druhů dýh.

7 Výroba dýhových sesazenek
5.2.4 Sesazenky k poddýhování I když jde o sesazenky skryté, kladou se vysoké požadavky na jejich kvalitu. Sesazenky se vyrábějí z dýh měkkých listnáčů a měkkých exotů. K poddýhování světlých dřevin nelze použít poddýhy s barevnými záběhy, s nevyspravenými tmavými suky apod., protože barevné vady jsou pod vrchní světlou dýhou viditelná.

8 Výroba dýhových sesazenek
5.2.5 Rozměry sesazenek Rozměry se udávají v délce a šířce, přičemž délkou se rozumí rozměr sesazanky ve směru dřevních vláken. Na rozměr dílce se připočítává přídavek (nadmíra) 20 až 25 mm na délku a 10 až 15 mm na šířku sesazenky. U sesazenek určených pro dýhování sdružených dílců je přídavek vyšší, a to o 10 mm na každý řez.

9 5.2.6 Postup výroby sesazenek
Výrobní postup sesazenek zahrnuje v zásadě operace uvedené na obr. 77 – (viz následující strana) Příprava dýh na výrobu sesazenek Příprava dýh na výrobu sesazenek zahrnuje tyto operace: třídění svazků dýh, zvláštní úpravu dýh, rovnání zborcených dýh, rýsování přířezů.

10 Postup výroby sesazenek
Svazky dýh Třídění svazků dýh Žehlení dýh Stříhání dýh do šířky Stříhání dýh do délky Rýsování přířezů Formátování sesazenek Opravy sesazenek Sesazování dýh Obr. 77 Typový postup výroby sesazenek Kontrola sesazenek Sesazenky

11 Postup výroby sesazenek
Třídění svazků dýh Svazky dýh se třídí zejména podle druhu dřeviny, textury, rozměru a vad. Rozhodujícím hlediskem je posouzení vhodné kvality svazků dýh pro výrobu sesazenek vnějších, vnitřních nebo pro skryté plochy.

12 Postup výroby sesazenek
Rovnání zborcených dýh Rovnají se kořenicové dýhy a dýhy s fládrovou texturou. Jinak by nebylo možné dýhy kvalitně střihat a sesazovat. Rovnání se provádí lisováním zvlhčených dýh za tepla v hydraulických lisech. Působením tepla vlhkosti a tlaku dochází k vyrovnání pnutí v dýhových listech. Jednotlivé listy dýh se kropí vodou, skládají se na sebe a ponechají složené 2 až 4 hodiny. Množství vody se volí podle stupně zborcených dýh. U málo zborcených dýh se zvlhčuje pouze každý druhý list.

13 Postup výroby sesazenek
Navlhčené dýhy se lisují v hydraulickém lisu za těchto technologických podmínek: tlak ,3 až 0,5 MPa teplota až 100 °C lisovací doba při vlhkosti dýh do 15% 8 až 12 minut lisovací doba při vlhkosti dýh 15 až 20% 12 až 75 minut Dýhy se vkládají do lisu ve vrstvách. Při tloušťce dýh 0,8 až 1 mm se lisuje najednou 4 až 6 listů, dýhy tlusté, 0,6 až 0,8 mm se lisují po 5 až 8 listech. Během lisováni se lis dvakrát až čtyřikrát otevře k odvětrání páry. Jednotlivé dýhy se musí označit, aby se v průběhu rovnání zborcených dýh nezaměnilo nebo nenarušilo pořadí dýh ve svazku. Po vyrovnání zborcených dýh se jednotlivé listy ukládají do původních svazků.

14 Postup výroby sesazenek
Rýsováni přířezů Účelem rýsování je maximální využití estetických a materiálových vlastností dýh. Rýsování představuje vyznačení hrubého přířezu dýhových svazků pomocí šablon, označení vadných míst v dýze nebo barevných pruhů. Současně se rýsováním určuje a vyznačuje použití jednotlivých přířezů na jednotlivé druhy sesazenek. Strany dýh, které se budou přikládat k sobě, se při rýsování označují čarou nebo čísly. K označování je vhodné Doužívat takové křídy nebo tužky, které po obroušení dýhy nezanechávají barevné stopy. Dýhy bez výrazné textury,jako je buk, gabon a mahagon, a dýhy pro skryté sesazenky se zpravidla nepředrýsovávají.

15 Postup výroby sesazenek
Formátování dýh a spárování bočních ploch V průmyslové výrobě nábytku se boční plochy rozměrově formátují a spárují převážně střiháním nůžkami, řezáním kotoučovou pilou a frézováním. Nejvíce je rozšířeno střihání nůžkami. Je velmi rychlé a zcela vyhovuje pro další operace výroby sesazenek. Nejvýkonnější stroje pracuji na principu dokrajovacího zařízení.

16 Postup výroby sesazenek
Obr. 40 Schéma nůžek na dýhy 1 – nůž, 2 stůl stroje, 3 – dřevěná vložka, 4 – přítlačná hrana, 5 – vedení nože, 6 – svazek dýh

17 Postup výroby sesazenek
Sesazování dýh Hlavním smyslem sesazování dýh je výtvarně estetické zhodnocení dýh, zejména jejich makroskopických vlastností, tj. textury a barvy. Tohoto účinku se dosahuje různými způsoby sesazování dýh. Z výrobního hlediska je neméně důležité rozměrové a manipulační přizpůsobení dýh procesu vlastní výroby. Teprve v podobě sesazenek je možné s dýhami ekonomicky manipulovat při skladování, přepravě a zejména při dýhování a lepení.

18 Postup výroby sesazenek
Způsoby složení dýhových listů V průmyslové výrobě nábytku se používají převážně způsoby sesazování uvedené na obr. 78 (viz následující strana). Tyto způsoby umožňují racionální a ekonomické využití dýh i výrobní techniky. Sesazenky se vyrábějí dvěma způsoby, a to : ručním sesazováním nebo strojním sesazováním.

19 Postup výroby sesazenek
Obr. 78 Příklady sesazování dýh a1 – páskou, a2 – perforovanou páskou, b1 – tavným vláknem hádkovitě (cik cak), b2 – smyčkově, b3 – vlnovitě, c – bodově tavným lepidlem, d1 - ruční sesazování v podélné spáře, d2 – na křížovou spáru

20 Postup výroby sesazenek
Obr. 41 Nastavování dýhy na délku 1 – kolmá spára, 2 – šikmá spára, 3 – klínová spára

21 Postup výroby sesazenek
Ruční sesazování dýh se v současné průmyslová výrobě stále ve větším rozsahu nahrazuje strojním sesazováním. Jen v případě sesazování složitějších obrazců se dýhy sesazují ručně (viz obr. 79 – na následující straně). Jednotlivé listy dýh se skládají spárami vedle sebe tak, aby kresba vláken vzájemně navazovala. Vzájemná poloha listů se nejdříve zajistí příčným přelepením spár lepicí páskou, a to ve vzdálenosti asi 15 cm. Spára mezi listy se potom přelepí páskou v celé délce spáry. Nakonec se sesazenky v celé své šíři příčně přelepí lepicí páskou, aby se konce sesazenek neroztrhly. Vyrobené sesazenky se skládají na sebe a zatíží rovnou deskou.

22 Postup výroby sesazenek
Obr. 42 Způsob přelepování spár lepicí páskou

23 Postup výroby sesazenek
Příklady sesazování dýh 1,2 – centrické, 3 – excentrické na podélnou spáru, 4,5 – na příčnou spáru, 6,7 – na křížovou spáru, 8 – na šachovnici, 9 – na střídavý ornament

24 Postup výroby sesazenek
Příklady sesazování dýh 10 – na příčné pásky, 11,12 – z úhlopříčných pásků vertikálních a horizontálních, 13 – z úzkopříčných pásků sesazených kolmo z kousků dýh, 14 – z krátkých kousků dýh v okrajové části, 15,16,17 – na panel, 18 – z krátkých vlýskových přířezů, 19 – nastavování na délku

25 Postup výroby sesazenek
Obr. 77 Schéma ručního sesazovacího strojku

26 Postup výroby sesazenek
Na způsobu sesazování závisí i celkový estetický účinek sesazenky. Při různých způsobech sesazování je rozdílná i výtěž sesazenek z dýh. Při výrobě sesazenek je výtěž v průměru : Při náročnějších sesazovaných figurách výtěž podstatně klesá a pohybuje se okolo 45%.

27 Postup výroby sesazenek
Strojní sesazování dýh patří k převládajícímu způsobu výroby sesazenek v průmyslové výrobě nábytku. Podle použitých spojovacích materiálů rozeznáváme sesazování: lepicí páskou, tavným lepicím vláknem, lepidlem naneseným do spáry (obr. 78 – viz obrázek, který jsme viděli dříve).

28 Postup výroby sesazenek
Strojní sesazováni lepící páskou K sesazování se používá perforovaná páska široká 8 až 20 mm a neperforovaná páska v šířce 5 až 12 mm. Páska se odvíjí z kotouče v horní části stroje (obr. 80 – viz následující strana). Lepicí páska se plynule navlhčuje vodou z nádržky. Navlhčenou pásku přitlačuje k dýhovým páskům váleček vyvíjející největší tlak uprostřed pásky. Sílu k přitlačení dýhových listů k sobě vyvíjejí horizontálně uložená kolečka, která se otáčejí proti sobě.

29 Postup výroby sesazenek
Obr. 80 Princip stroje na sesazování dýhových listů papírovou lepící páskou 1 – pracovní stůl stroje, 2 – přítlačný váleček, 3 – lepící páska, 4 – svírací válečky, 5 - sesazenka

30 Postup výroby sesazenek
Rychlost posuvu je plynule regulovatelná v rozsahu 10 až 20 m.min-1. Řídí se jakostí slepovaných dýh, délkou spár a zručnosti obsluhy. Lepicí páska musí být vždy dokonale suchá, protože vyšší vlhkost snižuje pevnost v tahu a páska se trhá. Pro správnou funkci stroje je důležité udržovat v čistotě posuvná kolečka i ostatní funkční části stroje.

31 Postup výroby sesazenek
Sesazováni lepícím vláknem Sesazování dýh pomocí lepícího vlákna je efektivnější, protože lepící vlákno se pokládá na tu stranu sesazenky, která se přiloží k dílci. Vlákno zůstává ve spáře, a tím odpadá pracné zbrušování lepicí pásky. Snižuje se nebezpečí a rozsah probroušení dýh, snižuje se spotřeba brusných papírů a zvyšuje se výkonnost brousicích zařízení i linek.

32 Postup výroby sesazenek
Sesazovací vlákno je skelné vlákno s nánosem termoplastického lepidla, které se při průchodu strojem v sesazovací hlavě působením tepla aktivuje. Sesazovací vlákna rozlišujeme: podle způsobu aktivace termoplastického lepidla (bud' průchodem vyhřátou trubicí, nebo ofukováním horkým vzduchem), podle tloušťky vlákna, podle množství lepidla.

33 Postup výroby sesazenek
Obr. 76 Sesazovací stroj 1 – sesazovací vlákno, 2 – kmitající tryska s vyhřívaným tělesem, 3 – lisovací váleček

34 Postup výroby sesazenek
Skelné vlákno obsahuje asi 100 vlákének. Hustota 1 bm vlákna je asi 0,03 až 0,04 g, hustota 1 bm impregnovaného vlákna je 0,13 až 0,15 g. Tloušťka vlákna je 0,75 mm. Poměr lepidla ke skelnému vláknu bývá 75:25. Používá se termoplastická pryskyřice polyesterová, polyamidová, směs versalonu a terfenolu atd. Pryskyřice měkne při teplotě 170 až 200 °C.

35 Postup výroby sesazenek
Technologické podmínky při sesazování lepicím vláknem: teplota dýh  2 °C maximální vlhkost dýh 10% tloušťka dýh 0,6 až 1,5 mm Teplota k aktivaci musí být vždy vyšší o 30 °C než teplota měknutí pryskyřice, tzn. 200 až 230 °C. Údaje regulátoru teploty k aktivaci lepidla: vedení vláken trubicí 9 až 10 A aktivace horkým vzduchem 17 až 20 A rychlost posuvu až 30 m.min-1 Vlákno se ukládá strojem hádkovitě, vlnovitě nebo smyčkovitě (obr. 78 B – již jsme viděli dříve). Přesah vlákna činí zpravidla 5 až 20 mm na obě strany.

36 Postup výroby sesazenek
Oprava sesazenek Dýhové listy nebo sesazenky opravujeme tak, abychom nenarušili původní kresbu dřeva. Vydrolená místa, trhlinky, vypadlé suky opravujeme stejnou dřevinou ze stejného svazku nebo svazku s podobnou barvou a kresbou. Používají se při tom kruhové nebo nepravidelné raznice. Při vzniku trhliny se chyba vyřeže ostrým nožem nebo speciální pilkou na dýhy (dýhořezkou) a vadný kus se nahradí novým bezvadným dílem upraveným do požadovaného tvaru (obr. 43 – viz následující strana).

37 Postup výroby sesazenek
Obr. 43 Razidla na opravu dýh a – oválné razidlo, b – razidlo nepravidelného tvaru na kořenice Vždy se pokud možno snažíme předcházet opravám správným výběrem a obrýsováním – viz obr. 43 – na následující straně

38 Postup výroby sesazenek
Obr. 44 Způsoby oprav sesazenek a,b – oprava dýh razidly nepravidelného a oválného průřezu, C – oprava koncových vad vloženým klínem ze stejné dýhy

39 Postup výroby sesazenek
Skladování sesazenek Prostory, ve kterých se sesazenky skladují, mají mít rovnovážnou vlhkost 8 až 10 %, což odpovídá relativní vlhkosti vzduchu 50 až 55 % a teplotě 20 až 22 °C. Sklad má být vybaven přístroji pro registraci klimatických podmínek, zejména teploty a vlhkosti vzduchu. Sesazenky se ukládají na sebe bez prokládání, vždy po 200 až 300 listech. Hráň se zatěžkává konstrukční deskou. Sesazenky z exotických dýh se zakrývají, aby se barevně nezměnily.

40


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google