Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [2] [9]

2  Co je to dýchání?  Jaká je souvislost mezi dýchací a oběhovou soustavou?  Co je vnější a co je vnitřní dýchání?  Jaký mají z hlediska fylogeneze význam nozdraté (lalokoploutvé, dvojdyšné) ryby?  Proč je u hadů redukovaná jedna plíce? Která?  Co jsou vzdušné vaky ptáků, kolik jich je a jaké mají funkce?

3 Dýchání (...............,..............) je proces výměny ….……., ………… a …………………….., mezi aerobním organismem a vnějším prostředím  …………. (výměna plynů mezi prostředím a dýchacími orgány) a  ………… (výměna plynů mezi tělními buňkami a mimobuněčnou tekutinou, zde přenos plynů zajišťuje zejména oběhová soustava). Úkol: Jaký význam mají krevní barviva v tělních tekutinách? Jaká krevní barviva znáte? http://www.youtube.com/watch?v=DoSTehS7iq8 plynůkyslíkuoxidu uhličitého vnější vnitřní respiraceventilace

4  u některých živočichů probíhá dýchání na celém povrchu jejich těla (buňky), mechanismem přenosu plynů je vždy ………...  doplňkové dýchání Protista (prvoci), Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Tardigrada (želvušky), Ophisthopora (žížaly), Turbellaria (ploštěnky) ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE difúze Co je principem ………….? Jací živočichové dýchají celým povrchem těla?

5  Sliznice střeva je propustná pro rozpuštěné živiny i pro ……….. Někdy slouží slepé výběžky střeva výhradně k dýchání.  Střevní dýchání se objevuje u některých vodních bezobratlých, např. u ………….. U některých ryb existuje také doplňkové střevní dýchání. U kterých? [6] 7. PISKOŘ PRUHOVANÝ ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE plyny sumýšů

6  U polostrunatců (Hemichordata) je přední část jícnu opatřena dvěma řadami ……………………... ........... může být od 2 do 200.  Kteří živočichové patří mezi Hemichordata?  Jaký je název polostrunatce na obrázku? [12] žaludovec ŘEŠENÍ žaberních štěrbin Štěrbin

7  U.................. se vyvinul ambulakrální systém vodních …………………………..  Původní funkce ambulakrální soustavy byla zřejmě........., u dnešních ostnokožců panožky slouží k ………….., jako ……………………………… nebo k dýchání. kanálků a panožek pohybu smyslový orgán (hmat) ostnokožců trávicí

8  Pláštěnci mají rozšířený hltan s žaberními štěrbinami = ……………………………., který slouží k výměně plynů (dýchání) i k................. potravy. vyvrhovací otvor plášť hltanožaberní vak f – jícen g -žaludek http://www.youtube.com/watch?v=KRVdGam3G2U hltanožaberní vak HLTANOŽABERNÍ VAK filtrování

9  Přivádějí z otvorů (…………..) na povrchu těla vzduch směrem ke tkáním.  Trubičky vyztužené............., na jejich konci jsou tenké …………….., které obsahují tekutinu, přes ni difundují plyny do tkání a zpět. hmyz stigmata kutikulou tracheoly

10  Jakým způsobem dýchají Pulmonata?  Plíce jsou tvořeny dutinou plicního vaku, což je přeměněná plášťová dutina. Vnitřní stěna je řasnatá nebo houbovitá, aby měly plíce větší povrch. Stěna plášťové dutiny je bohatě protkána vlásečnicemi a hemolymfa se tak dostává do styku se vzduchem. [10] ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE plicní vak

11  vychlípené části ………….. těla uzpůsobené k difúzi plynů .......... bohatě protkaná zřasená tkáň k výměně plynů mezi vnějším prostředím a tělními tekutinami  různého původu:  epipodity − původně ………………. - dýchací přívěsky u …………….  ktenidia − u ……….. − podílejí se na filtraci potravních částic z vody Jak se nazývá živočich na obrázku? povrchu končetiny korýšů mlžů cévami

12  Mihule − ………………. a v něm 7 žaberních otvorů, v každém otvoru ………………….  Paryby − ………….. žaberních oblouků, které nejsou kryty skřelemi (hltan vytváří žaberní koš, který je perforovaný a vyztužený pěti páry žaberních oblouků. Voda vstupuje do těla ………………………, vstupuje do žaberního koše a ven vytéká ………………………………. K dýchání je nutný ………………………. paryby). [15] mihule [16] kostra žraloka − kde jsou žábry? žaberní koš žaberní lupínky 5 (až 7) ústním otvorem žaberními štěrbinami neustálý pohyb

13  Ryby − mají žaberní koš vyztužen …………. žaberních oblouků, které jsou kryty …………….. ……………. (na okrajích …………… blána).  Pohybem blány je zajištěn pohyb vody. Mezi oblouky jsou štěrbiny. Na povrchu žaberních oblouků jsou..……………………. tvořené ………………………….., které zvětšují plochu.  Řada ryb má vyvinut..………………………., který někdy slouží i jako pomocný dýchací orgán. [17] [18] http://www.youtube.com/watch?v=cVFqME-NW9s&feature=youtu.be 4 páry kostěnými skřelemiskřelová žaberní plátky plynový měchýř žaberními lupínky

14  U těchto ryb se vyvinuly ………………….. a 1 nebo 2 plíce (z ……………………………..), takže dokážou dýchat vzdušný kyslík (přídatné dýchání). Jaký evoluční význam má latimérie podivná? Kde a jak žijí bahníci? [19] latimérie podivná [20] bahník [21] http://www.youtube.com/watch?v=NzzxOlFJtzg vnitřní nozdry plynového měchýře

15  larvy − dýchají ………….. a ……….  dospělci: nozdry dutina ústní hrtan plíce  plíce jsou dva ……………….., mírně zvrásněné nebo hladké, jsou tenkostěnné (vychlípeniny ………., evolučně z ………………………….), dýchací plocha velmi ……… − pouze povrch  dýchání pomocí ……. − účastní se z 50 % (bez tohoto dýchání − ………………..)  protože nemají hrudní koš, tvrdé patro ani bránici, vzduch polykají Červoři mají vyvinutější jen jednu plíci – proč? [22] [23] [24] duté vaky jícnu plynového měchýře malá kůže udušení žábramikůží

16 Otevřené nozdry Expanze do ústní dutiny Zavřené nozdry Otevřený hrtan Stažení ústní dutiny Expanze do plic Expanze do ústní dutiny Stažení plic Otevřené nozdry Zavřený hrtan Stažená ústní dutina Zavření nozdry Zbytkový vzduch [28] Obojživelníci pumpují vzduch do plic hlavně změnou objemu ústní dutiny.

17  Plazi dýchají plícemi, které jsou provětrávány kombinací rozpínaní a stahování žeber pomocí osových svalů.  Hadi mají většinou jen ………….. plíci (syčení vzniká vypuzováním vzduchu z plic).  Krokodýlům napomáhá dýchání blanitá bránice a pístová jaterní metoda.  Želvy mají velké houbovité plíce, ale problematické dýchání kvůli............; využívají k dýchání končetiny, mořské želvy i doplňkové dýchání ………………. a …………... [25] pravou sliznicí ústkloakou krunýři

18

19 nejvýkonnější dýchací soustava houbovité plíce jsou bohatě větvené a prokrvené zobák » nozdry » dutina nosní » hrtan » průdušnice » průdušky v oblasti větvení je ………… (hlasové ústrojí) průdušnice je složena z prstencových chrupavek každá průduška se větví na průdušinky = bronchioly, ty ústí do plicních sklípků ( …….. ) z plic vybíhá ……… ……………………., ty zasahují mezi vnitřní orgány do svalů a kostí funkce – ………………… (za letu a v klidu) – snižují specifickou váhu těla, - zabraňují přehřátí za letu - zvyšují okysličení krve Ú.: Jak se odlišuje dýchání ptáků v klidu a za letu? syrinx alveol 6 párůvzdušných vaků dvojí dýchání

20 [26]

21

22 [27] [2] nozdry » dutina nosní » nosohltan (společný pro................), hrtanová příklopka, hlasové ústrojí v hrtanu – chrupavčité hlasivky) » hrtan » průdušnice » průdušky » průdušinky » alveoly u člověka: levá plíce... laloky pravá plíce... laloky na dýchání se podílejí................................. a.................. Co je to vitální kapacita plic? Jaké znáte nemoci a úrazy plic? TS a DS mezižeberní svaly bránice 2 3

23 [29] [2] Čím se měří vitální kapacita plic? SPIROMETR ŘEŠENÍ [31] http://www.youtube.com/watch?v=HiT621PrrO0

24  prvoci, žahavci, ploštěnci… − celý povrch těla  kroužkovci − celý povrch těla, nebo žábry  měkkýši − plicní vak, či žábry  členovci − plicní vaky, celý povrch těla, žábry, nebo vzdušnice  ostnokožci − ambulakrální soustava  pláštěnci − hltanožaberní vak  paryby, ryby − žábry  obojživelníci − kůže + napnuté plíce  plazi − zřasené plíce  ptáci − plíce + pět párů vzdušných vaků  savci − vícelaločné plíce

25  ŽAHAVCI  DIFÚZE  SUMÝŠ  OSTNOKOŽCI  PULMONATA  HMYZ  SALPY  PTÁCI  PLÍCE  VZDUŠNÉ VAKY  HLTANOŽABERNÍ VAK  PULMO  VZDUŠNICE  CELÝ POVRCH TĚLA  STŘEVNÍ DÝCHÁNÍ  PŘENOS PLYNŮ  AMBULAKRÁLNÍ SYSTÉM  PLICNÍ VAK

26  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  EricDiesel. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  Gif. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diaphragme.gif  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaz_molecules.gif  HonzaXJ. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jp g  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earthworm.jpg  Jacinta Richardson and Paul Fenwick.[cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_cucumber.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misgurnus_fossilis_2009_G1.jpg

27  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britannica_Echinoderma_12.jpg  Uwe kils. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filterkrillkils2.gif  AI2. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snail_diagram_cs.svg  Piotr Jaworski. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png  Hanudam. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemichordata.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_001.png  Vitecek. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpy.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laflu_u0_transparent.gif

28  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias_skeleton.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fish_Gills_Labeled.jpg  Chris 73. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuna_Gills_cut_out.jpg  FunkMonk. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latimeria.jpg  Gőtehal.jpg: Mathae. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%91tehal-2.jpg  Haps. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lungenfisch-Nakivalisee-U99-187.jpg  Brian Gratwicke. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendropsophus_microcephalus_- _calling_male_(Cope,_1886).jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syphonops_annulatus_cropped.jpg  Ervín Pospíšil. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_%C5%BE%C3%A1ba.gif

29  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamondback_Terrapin.jpg  C. Abraczinskas. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cranial_sinus_and_postcranial_air_sac_s ystems_in_birds.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Respiratory_system_complete_en.svg  Mokele. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buccal_pumping.jpg  Brbbl. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diafragma_ademhaling.gif  Cosmed. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desktop_spirometer.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SsdTransCompos.gif  John Pierce. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diaphragmatic_breathing.gif


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google