Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÝCHACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÝCHACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"— Transkript prezentace:

1 DÝCHACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE
[9] DÝCHACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE [2] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Otázky na začátek… Co je to dýchání?
Jaká je souvislost mezi dýchací a oběhovou soustavou? Co je vnější a co je vnitřní dýchání? Jaký mají z hlediska fylogeneze význam nozdraté (lalokoploutvé, dvojdyšné) ryby? Proč je u hadů redukovaná jedna plíce? Která? Co jsou vzdušné vaky ptáků, kolik jich je a jaké mají funkce?

3 Co je to dýchání? respirace ventilace Dýchání ( , ) je proces výměny ….……., ………… a …………………….., mezi aerobním organismem a vnějším prostředím …………. (výměna plynů mezi prostředím a dýchacími orgány) a ………… (výměna plynů mezi tělními buňkami a mimobuněčnou tekutinou, zde přenos plynů zajišťuje zejména oběhová soustava). Úkol: Jaký význam mají krevní barviva v tělních tekutinách? Jaká krevní barviva znáte? plynů kyslíku oxidu uhličitého vnější vnitřní

4 Dýchání celým povrchem těla
u některých živočichů probíhá dýchání na celém povrchu jejich těla (buňky), mechanismem přenosu plynů je vždy ………... doplňkové dýchání difúze Co je principem ………….? Jací živočichové dýchají celým povrchem těla? Protista (prvoci), Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Tardigrada (želvušky), Ophisthopora (žížaly), Turbellaria (ploštěnky) ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE difúze

5 ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE STŘEVNÍ DÝCHÁNÍ
Sliznice střeva je propustná pro rozpuštěné živiny i pro ……….. Někdy slouží slepé výběžky střeva výhradně k dýchání. Střevní dýchání se objevuje u některých vodních bezobratlých, např. u ………….. U některých ryb existuje také doplňkové střevní dýchání. U kterých? plyny [6] sumýšů ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE 7. PISKOŘ PRUHOVANÝ

6 Jícnové dýchání [12] U polostrunatců (Hemichordata) je přední část jícnu opatřena dvěma řadami ……………………... může být od 2 do 200. Kteří živočichové patří mezi Hemichordata? Jaký je název polostrunatce na obrázku? žaberních štěrbin Štěrbin ŘEŠENÍ žaludovec

7 AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA
U se vyvinul ambulakrální systém vodních ………………………….. Původní funkce ambulakrální soustavy byla zřejmě , u dnešních ostnokožců panožky slouží k ………….., jako ……………………………… nebo k dýchání. ostnokožců kanálků a panožek trávicí pohybu smyslový orgán (hmat)

8 pláštěnců HLTANOŽABERNÍ VAK Pláštěnci mají rozšířený hltan s žaberními štěrbinami = ……………………………., který slouží k výměně plynů (dýchání) i k potravy. hltanožaberní vak filtrování vyvrhovací otvor plášť hltanožaberní vak f – jícen g -žaludek

9 Vzdušnice (tracheje) − ………
hmyz Přivádějí z otvorů (…………..) na povrchu těla vzduch směrem ke tkáním. Trubičky vyztužené , na jejich konci jsou tenké …………….., které obsahují tekutinu, přes ni difundují plyny do tkání a zpět. stigmata kutikulou tracheoly

10 ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE Plicnatí plži Jakým způsobem dýchají Pulmonata?
Plíce jsou tvořeny dutinou plicního vaku, což je přeměněná plášťová dutina. Vnitřní stěna je řasnatá nebo houbovitá, aby měly plíce větší povrch. Stěna plášťové dutiny je bohatě protkána vlásečnicemi a hemolymfa se tak dostává do styku se vzduchem. ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE plicní vak [10]

11 Žábry bezobratlých vychlípené části ………….. těla uzpůsobené k difúzi plynů bohatě protkaná zřasená tkáň k výměně plynů mezi vnějším prostředím a tělními tekutinami různého původu: epipodity − původně ………………. - dýchací přívěsky u ……………. ktenidia − u ……….. − podílejí se na filtraci potravních částic z vody povrchu cévami končetiny korýšů mlžů Jak se nazývá živočich na obrázku?

12 Žábry obratlovců: Mihule − ………………. a v něm 7 žaberních otvorů, v každém otvoru …………………. Paryby − ………….. žaberních oblouků, které nejsou kryty skřelemi (hltan vytváří žaberní koš, který je perforovaný a vyztužený pěti páry žaberních oblouků. Voda vstupuje do těla ………………………, vstupuje do žaberního koše a ven vytéká ………………………………. K dýchání je nutný ………………………. paryby). žaberní koš žaberní lupínky 5 (až 7) ústním otvorem žaberními štěrbinami neustálý pohyb [15] mihule [16] kostra žraloka − kde jsou žábry?

13 Žábry obratlovců : 4 páry
Žábry obratlovců : 4 páry Ryby − mají žaberní koš vyztužen …………. žaberních oblouků, které jsou kryty …………….. ……………. (na okrajích …………… blána). Pohybem blány je zajištěn pohyb vody. Mezi oblouky jsou štěrbiny. Na povrchu žaberních oblouků jsou ..……………………. tvořené ………………………….., které zvětšují plochu. Řada ryb má vyvinut ..………………………., který někdy slouží i jako pomocný dýchací orgán. kostěnými skřelemi skřelová žaberní plátky žaberními lupínky plynový měchýř [17] [18]

14 Nozdratí, Dvojdyšní U těchto ryb se vyvinuly ………………….. a 1 nebo 2 plíce (z ……………………………..), takže dokážou dýchat vzdušný kyslík (přídatné dýchání). Jaký evoluční význam má latimérie podivná? Kde a jak žijí bahníci? vnitřní nozdry plynového měchýře [19] latimérie podivná [20] bahník [21]

15 Plíce − obojživelníci larvy − dýchají ………….. a ……….
dospělci: nozdry dutina ústní hrtan plíce plíce jsou dva ……………….., mírně zvrásněné nebo hladké, jsou tenkostěnné (vychlípeniny ………., evolučně z ………………………….), dýchací plocha velmi ……… − pouze povrch dýchání pomocí ……. − účastní se z 50 % (bez tohoto dýchání − ………………..) protože nemají hrudní koš, tvrdé patro ani bránici, vzduch polykají žábrami kůží [24] duté vaky jícnu plynového měchýře [22] [23] malá kůže udušení Červoři mají vyvinutější jen jednu plíci – proč?

16 Dýchání u žab [28] Obojživelníci pumpují vzduch do plic hlavně změnou objemu ústní dutiny. Zbytkový vzduch Zavřené nozdry Otevřený hrtan Stažení ústní dutiny Expanze do plic Otevřené nozdry Expanze do ústní dutiny Otevřené nozdry Zavřený hrtan Stažená ústní dutina Zavření nozdry Zbytkový vzduch Expanze do ústní dutiny Stažení plic

17 Plíce − plazi Plazi dýchají plícemi, které jsou provětrávány kombinací rozpínaní a stahování žeber pomocí osových svalů. Hadi mají většinou jen ………….. plíci (syčení vzniká vypuzováním vzduchu z plic). Krokodýlům napomáhá dýchání blanitá bránice a pístová jaterní metoda. Želvy mají velké houbovité plíce, ale problematické dýchání kvůli  ; využívají k dýchání končetiny, mořské želvy i doplňkové dýchání ………………. a …………... [25] pravou krunýři sliznicí úst kloakou

18

19 Plíce − ptáci nejvýkonnější dýchací soustava
houbovité plíce jsou bohatě větvené a prokrvené zobák » nozdry » dutina nosní » hrtan » průdušnice » průdušky v oblasti větvení je ………… (hlasové ústrojí) průdušnice je složena z prstencových chrupavek každá průduška se větví na průdušinky = bronchioly, ty ústí do plicních sklípků ( …….. ) z plic vybíhá ……… ……………………., ty zasahují mezi vnitřní orgány do svalů a kostí funkce – ………………… (za letu a v klidu) – snižují specifickou váhu těla, - zabraňují přehřátí za letu - zvyšují okysličení krve syrinx alveol 6 párů vzdušných vaků dvojí dýchání Ú.: Jak se odlišuje dýchání ptáků v klidu a za letu?

20 Plíce − ptáci [26]

21 Plíce − savci

22 Plíce − savci nozdry » dutina nosní » nosohltan (společný pro ), hrtanová příklopka, hlasové ústrojí v hrtanu – chrupavčité hlasivky) » hrtan » průdušnice » průdušky » průdušinky » alveoly u člověka: levá plíce ... laloky pravá plíce ... laloky na dýchání se podílejí a TS a DS 2 3 mezižeberní svaly bránice Co je to vitální kapacita plic? Jaké znáte nemoci a úrazy plic? [27] [2]

23 Vysvětlete funkci bránice při dýchání
Vysvětlete funkci bránice při dýchání [31] SPIROMETR ŘEŠENÍ [29] [2] Čím se měří vitální kapacita plic?

24 Shrnutí: prvoci, žahavci, ploštěnci… − celý povrch těla
kroužkovci − celý povrch těla, nebo žábry měkkýši − plicní vak, či žábry členovci − plicní vaky, celý povrch těla, žábry, nebo vzdušnice ostnokožci − ambulakrální soustava pláštěnci − hltanožaberní vak paryby, ryby − žábry obojživelníci − kůže + napnuté plíce plazi − zřasené plíce ptáci − plíce + pět párů vzdušných vaků savci − vícelaločné plíce

25 Spojte související pojmy:
ŽAHAVCI DIFÚZE SUMÝŠ OSTNOKOŽCI PULMONATA HMYZ SALPY PTÁCI PLÍCE VZDUŠNÉ VAKY HLTANOŽABERNÍ VAK PULMO VZDUŠNICE CELÝ POVRCH TĚLA STŘEVNÍ DÝCHÁNÍ PŘENOS PLYNŮ AMBULAKRÁLNÍ SYSTÉM PLICNÍ VAK

26 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 4. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, ISBN EricDiesel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Gif. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 2. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 3. HonzaXJ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < g> 4. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 5. Jacinta Richardson and Paul Fenwick.[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 6. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 7.

27 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 4. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 8. Uwe kils. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 9. AI2. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Piotr Jaworski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Hanudam. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Vitecek. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

28 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 4. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Chris 73. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < FunkMonk. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Gőtehal.jpg: Mathae. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Haps. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Brian Gratwicke. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _calling_male_(Cope,_1886).jpg> 22. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Ervín Pospíšil. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

29 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 4. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < C. Abraczinskas. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < ystems_in_birds.jpg> 26. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Mokele. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Brbbl. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Cosmed. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < John Pierce. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "DÝCHACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google