Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APA u osob s tělesným postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APA u osob s tělesným postižením"— Transkript prezentace:

1 APA u osob s tělesným postižením

2 Typy postižení (podle vzniku)
Ochrnutí po poranění míchy Infekční obrna (dětská obrna – poliomyelitis) Amputace dolních končetin Rozštěpy páteře Progresivní svalová dystrofie

3 A - Ochrnutí po poranění míchy
jedná se o „ochrnutí“ v rozsahu závislém na výšce poškození míchy. V závislosti na výšce léze rozeznáváme: Poúrazová chabá paréza Poúrazová paraplegie Poúrazová kvadruplegie Poúrazové kvadruparézy

4 Poúrazová chabá paréza
Poškození míšních kořenů v oblasti dolní bederní páteře Neúplné ochrnutí d. k. Chůze o francouzských holích Vozík na delší trasy, pro sportovní a jiné PA

5 Poúrazová paraplegie Úplné ochrnutí d. k.
Poranění mích v oblasti hrudní a horní bederní páteře Někdy je možné naučit se chůzi v aparátech Chůze jako rehabilitační cvičení Vozík celodenně Mnoho PA: atletika, plavání, lukostřelba, basketbal na vozíku, tenis, monoski aj.

6 Poúrazová kvadruplegie
Poškození mích v krční partii Ochrnutí d. k. úplné, ochrnutí rukou v různém stupni paréz až po plegie. Ochrnutí vždy horší v nižších partiích (prsty, ruce) Postiženo i svalstvo trupu Zapojení do PA vždy podle stupně postižení Plavání, atletika, boccia, stolní tenis aj. Boccia i pro úplné ochrnutí

7 Poúrazové kvadruparézy
Neúplné ochrnutí h. i d. končetin Zřídka se vyskytuje D. k. se někdy dají využít k postrkování vozíku, případně chůzi

8 Funkční potenciál (Trojan, 2004 in Kudláček, 2007) odkaz na skriptum

9 B - Infekční obrna (dětská obrna – poliomyelitis)
Vzniká virem způsobeným nekrózou gangliových buněk v předních rozích míšních a postižením celého neuromuskulárního aparátu, tj. svalů a fascií. Postižené svaly jsou ve spazmu, na pohmat tuhé a bolestivé a po odeznění spasmu jsou chabé a atrofují. Ochrnutí d. k., porušení sil mezi postiženými a nepostiženými svaly --- postižené svaly jsou přetahovány --- deformity na kostech a kloubech.

10 C – Amputace dolních končetin
Vážné devastující zranění (hlavně při zničení důležitých cév) Nezvládnutelné infekce (s celkovými septickými projevy – např. sněť) Dlouhotrvající nevyléčitelné místní onemocnění (zánět by mohl omezovat osobu v životě více než protéza)

11 Amputační pahýl Odolný, výkonný, pohyblivý…
Ovládání protézy závisí na délce pahýlu Bandážování pahýlu napomáhá jeho tvarování Oboustranná amputace komplikuje užívání protéz Zde úpravy vozíku (odstranění stupaček)

12 Typy amputací - označení
A1 – oboustranná nadkolenní A2 – jednostranná nadkolenní A3 – oboustranná podkolenní A4 – jednostranná podkolenní A2-A4 – i běžecké závody, lyžování se stabilizátory, na vozíku tenis, basketbal

13

14 D – Rozštěpy páteře (spina bifida)
Vrozené vývojové vady Druhá nejčastější forma těl. postižení hned po DMO Nedokonalé uzavření medulární trubice -částečný výhřez míchy – v bederní oblasti Neurologický nález dán rozsahem rozštěpu – od normálního až po úplné ochrnutí d. k. – paraplegii Často porucha svěračů Sport na vozíku

15 E – Progresivní svalová dystrofie
Primární svalové onemocnění Začíná nejčastěji v dětství, Svaly postupně chudnou, ubývá svalových vláken, rozpadají se a zanikají, Místo nich se vytváří bezcenné vazivo s nestejně velikou příměsí tuku. Příčina nemoci není známá, zřejmě poruchy hormonální a metabolické Sestupný typ – ze svalstva pletence ramenního Vzestupný typ – svalstvo pletence pánevního a na bederním svalstvu

16 Klasifikace sportovců (in Kudláček, 2007) - skriptum

17 Atletika vozíčkářů Potřebují vozík, úrazy páteře, oboustranná nadkolenní amputace d. k., rozštěpy páteře a poliomyelitis Kvadruplegici – dolní i horní končetiny (C5-C8) Paraplegici – paralýza (ochrnutí) d. k. a trupu (TH1-S2) 8 kategorií pro disciplíny v poli – Kv – F51, 52, 53, Pa – F54 až F58 5 kategorií pro dráhu – Kv - T51, 52, 53, Pa – T54, T55

18 Atletika amputářů a s jiným tělesným postižením
Oboustranná podkolenní amputace, kombinace aj., liliputánství, atrofie, deformity končetin, vnitřní onemocnění aj. F 40 až F46 a T42 až T46 (Field a Track)

19 Basketbal na vozíku Klasifikace od 1 do 4,5 bodů
Součet bodů družstva nesmí přesáhnout 13,5 V klubových soutěžích 14,5 Rozskok a snaha blokovat nebo chytit přihrávku – hráč se nesmí nadzdvihnout ze sedačky Dribling nebo veze míč – popohnat vozík lze pouze 2x (brždění není záběr)

20 Odkazy: KUDLÁČEK, M. a kol. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením postižením. Olomouc : FTK UP, 2007, ISBN


Stáhnout ppt "APA u osob s tělesným postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google