Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci CMP Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. Interní klinika FN u sv. Anny Masarykova univerzita Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci CMP Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. Interní klinika FN u sv. Anny Masarykova univerzita Brno."— Transkript prezentace:

1 Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci CMP Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. Interní klinika FN u sv. Anny Masarykova univerzita Brno

2 CMP je třetí nejčastější příčinou úmrtí hned za kardiovaskulárními onemocněními a rakovinou roční incidence přibližně 700 tis. CMP v USA a 450 tis. v Evropě 30-denní mortalita na ischemickou CMP činí 7,6% a na hemoragickou CMP 37,5% incidence CMP vzrůstá s rostoucím počtem starých lidí v industrializovaných zemích American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics 2003 update. Statistical Office of the European Communities, 2002. ESH-ESC guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens. 2003; 21: 1011-1053. Epidemiologie CMP

3 CMP je vedoucí příčinou invalidity v rozvinutých zemích z pacientů, kteří přežijí 6 měsíců po CMP, je přibližně 1/3 závislá na pomoci ostatních s denními aktivitami většina pacientů po CMP bude potřebovat další služby jako fyzioterapii a logopedii American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics 2003 update. Statistical Office of the European Communities, 2002. Sociální dopad CMP

4 předchozí CMP vyšší věk mužské pohlaví jiná než bílá rasa genetika Neovlivnitelné rizikové faktory hypertenze ISH a PT ranní vzestup TK ateroskleróza karotid diabetes mellitus fibrilace síní hyperlipidémie kouření cigaret, obezita Ovlivnitelné rizikové faktory Předchozí CMP je nejvýznamnější rizikový faktor následné CMP! GJ Hankey Cerebrovasc Dis. 2003; 16(Suppl 1):14-19. Wolf PA. Adv Neurol. 2003; 92:165-72. Sacco RL et al. Stroke. 1997; 28(7):1507-17. Rizikové faktory a prediktory CMP

5 Primární prevence CMP modifikace rizikových faktorů k redukci rizika primární CMP: snížení TK, terapie statiny, antikoagulace, změna životního stylu Gorelick PB. Stroke. 2002; 33(3): 862-75. Goldstein LB et al. Circulation. 2001; 103(1): 163-82. Akutní ischemická CMP intervence zlepšuje dopad CMP terapie rt-PA během 3 hodin kdykoliv je vhodná; protidestičková terapie Sekundární prevence CMP snížení rizika další příhody: protidestičková terapie, antikoagulace, revaskularizace karotid Rehabilitace zlepšení neurologické funkce Léčba a prevence CMP

6 Rizikové faktory CMP Hypercholesterolémie 25% Kouření 25% Obezita 18% Fyzická inaktivita 25% Zůžení karotid Hypertenze 35% Relativní riziko Procenta udávají prevalenci 1% Alkohol Straus et al. JAMA 2002;288:1388–1395 Relativní riziko oproti prevalenci Fibrilace síní 18% 4%

7 Důsledek snížení TK na relativní riziko CMP Bez anamnézy KVO Předchozí CMP Law et al. Health Technol Assess 2003;7:1–106. Bez anamnézy KVO Předchozí CMP Vysoké hodnoty TK Běžné hodnoty TK v populaci KVO=kardiovaskulární onemocnění -43% -30% -28% -32% ► Snížení relativního rizika CMP při poklesu DTK o 5 mmHg

8 Relativní riziko druhé CMP 75 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 Rodgers A et al. BMJ. 1996: 313: 147. Diastolický TK (mmHg)Systolický TK (mmHg) 95908580120170150140130160 CMP a TK u 2435 pacientů s anamnézou TIA nebo drobné CMP Epidemiologický vztah mezi TK a následnou CMP 2 x vyšší 3 x vyšší

9 ARBs snižují riziko první CMP 9,193 hypertoniků sledováno průměrnou dobu 4.8 roků Pokles STK/DTK mmHg byl 30/17 a 29/17 v losartanové, respektive atenololové větvi Lepší atenolol Lepší losartan Primární složený výsledek Kardiovaskulární ůmrtnost CMP Infarkt myokardu Dahlöf et al. Lancet 2002;359:995–1003 Adjustovaný poměr rizika (95% CI) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Studie LIFE: Losartan oproti Atenololu

10 Sekundární prevence CMP Meta-analýza 7 randomizovaných klinických studií Většina rozdílů mezi třídami byla způsobena hodnotou poklesu krevního tlaku -blokátory ACE inhibitory Rashid et al. Stroke 2003;34:2741–2749. Diuretika Diuretika + ACE inhibitory Efekt různých tříd antihypertenziv - 7% - 45% - 32% - 7%

11 předchozí CMP vyšší věk mužské pohlaví jiná než bílá rasa genetika Neovlivnitelné rizikové faktory hypertenze ISH a PT ranní vzestup TK ateroskleróza karotid diabetes mellitus fibrilace síní hyperlipidémie kouření cigaret, obezita Ovlivnitelné rizikové faktory Předchozí CMP je nejvýznamnější rizikový faktor následné CMP! GJ Hankey Cerebrovasc Dis. 2003; 16(Suppl 1):14-19. Wolf PA. Adv Neurol. 2003; 92:165-72. Sacco RL et al. Stroke. 1997; 28(7):1507-17. Rizikové faktory a prediktory CMP

12 American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics 2003 update. Statistical Office of the European Communities, 2002. Izolovaná systolická hypertenze NTIDH SDHISH NT IDH SDH ISH Relativní riziko CMP He J, Whelton PK: JHypert 1999;17,Supl.2:S7-S13.

13 40 mmHg 5,6% 60 mmHg 23,3% Pulzní tlak Pulzní tlak Riziko vzniku fibrilace síní Mitchel G. JAMA 2007;297:709-715.

14 předchozí CMP vyšší věk mužské pohlaví jiná než bílá rasa genetika Neovlivnitelné rizikové faktory hypertenze ISH a PT ranní vzestup TK ateroskleróza karotid diabetes mellitus fibrilace síní hyperlipidémie kouření cigaret, obezita Ovlivnitelné rizikové faktory Předchozí CMP je nejvýznamnější rizikový faktor následné CMP! GJ Hankey Cerebrovasc Dis. 2003; 16(Suppl 1):14-19. Wolf PA. Adv Neurol. 2003; 92:165-72. Sacco RL et al. Stroke. 1997; 28(7):1507-17. Rizikové faktory a prediktory CMP

15 STK DTK Klinicky normální DTK 24h normální DTK (80 mmHg) Klinicky normální STK 24h normální STK * * * * * p < 0.001 Mancia G, Parati G. J.Hypertens 2004 BaselineFinal 120 130 140 150 160 170 mmHg BaselineFinal 75 85 95 105 Kauzální TK24h TK Pacienti s kontrolovaným TK při měření v ambulanci nemusí mít TK kontrolovaný celých 24 hod.

16 Ranní vzestup krevního tlaku HypertezeNormotenze 9121518212436991215182124369 50 200 150 100 Krevní tlak (mmHg) Denní období (hodiny) Millar-Craig et al. Lancet 1978;1(8068):795–797 Reproduced with permission from Elsevier Noc Ranní vzestup TK Den

17 0–3 3–6 6–9 9–12 12–15 15–18 18–21 21–24 0 10 20 200 100 0 Náhlé kardiální úmrtí Ischemie myokardu 300 Čas v průběhu dne Trvání ( m inut y ) Poč e t úmrtí Willich et al. Am J Cardiol 1992;70:65–68 Rocco et al. Circulation 1987;75:395–400 01:0005:0009:0013:0017:0021:00 Vzestup TK v časných ranních hodinách je úměrný zvýšení KV rizika

18 Weber M et al. Am J Cardiol 2002:89(suppl);27A–33A Uvolněný stres Fisura plátů Arteriální trombóza Hyperkoagulace KV PŘÍHODY Zvýšená srdeční frekv. Vzestup TK Ranní hypertenze Vzestup katecholaminů Fyziologické zvýšení TK v časných ranních hodinách může vyvolat vznik KV příhod

19 Kario et al. Circulation 2003;107:1401–1406 Tiché cerebrovaskulární infarkty - baseline CMP v průběhu 41-měsíčního sledování * * n=466n=53 n=466n=53 * p<0.01 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Bez ranního Zvýšení TK Ranní zvýšení TK Pacienti (%) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Bez ranního Zvýšení TK Ranní zvýšení TK Pacienti (%) * p<0.01 Vzestup TK v časných ranních hodinách ve vztahu k CMP

20 SURGE 2 Post-marketingové sledování Design studie

21 8 týdenní, prospektivní, otevřená, observační studie Pacienti ve věku od 18–80 let s mírnou až středně těžkou esenciální hypertenzí Pacienti byli buď: Neléčení Při kazuálním měření neměli při stávající léčbě kontrolovaný TK Terapie: Micardis/MicardisPlus v monoterapii nebo přidání ke stávající terapii v průběhu 8 týdnů Design a zařazovací kritéria

22 TK <135/85 mmHg Vysoký TK Kontrolovaný (ranní TK <135/85 mmHg) Baseline Po 8 týdenní terapii Kontrolovaný TK Vysoký TK Kontrolovaný TK Vysoký TK Kontrola TK v časných ranních hodinách (n=874)

23 Fáze IV klinické studie Vysoce rizikoví jedinci Krevní tlak CMP cíl 20,333 pacientů po dobu 4 roků Prodělaná CMP Normo- a hypertonici CMP je primární cíl 31,546 pacientů po dobu 6 let Prodělaná CMP nebo nedávná TIA, ICHS, ICHDKK, diabetes mellitus s postižením cílových orgánů Normo- a hypertonici CMP je součástí primárního kombinonovaného cíle Probíhající studie

24 Shrnutí: současné léčebné poznatky Hypertenze je nejzávažnějším rizikovým faktorem CMP. Riziko vzniku všech typů CMP je nejvyšší časně ráno v období ranního vzestupu krevního tlaku. Antihypertenzní léčba snižuje riziko vzniku jak v primární tak v sekundární prevenci CMP. ARBs mají pravděpodobně ještě jiný, na snížení krevního tlaku nezávislý přínos na snížení rizika vzniku CMP.


Stáhnout ppt "Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci CMP Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. Interní klinika FN u sv. Anny Masarykova univerzita Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google