Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Procesně řízený podnik

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Procesně řízený podnik"— Transkript prezentace:

1 7. Procesně řízený podnik
Charakteristika procesně řízeného podniku Vrcholové procesy Modely vrcholových procesů Postup výběru procesů pro zlepšení Tvorba modelů v procesně řízeném podniku Trendy ve vývoji aplikací IT

2 Procesní řízení - 1 Řídící aktivity Produkt, služba
Vrcholové vedení Řídící aktivity Vedení OÚ 1 Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vlastník procesu 1 Produkt, služba Vlastník procesu 2 Vlastník procesu 3 Cílově orientované řízení - řízení podle výsledků - založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role) - řízeno/monitorováno vlastníkem procesu Důraz na výstupy pro zákazníka Kritérium úkolů - splnit dobře

3 Procesní řízení - 2 Přínosy procesního řízení pro podnik
Rozklíčování nákladů na produkty a služby a jejich transparentní řízení, možnost funkční i ekonomické optimalizace procesů Jednoznačné přidělení zodpovědností za vstupy, provádění a výstupy procesů Zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců Možnost soustředit se na faktory a oblasti, klíčové pro další rozvoj podniku Efektivní provádění změn a koncepční řízení rozvoje podniku Změny je možné hodnotit z hlediska funkčního, datového (informačního), organizačního, řídícího a ekonomického. Lze provádět vyhodnocování možných rizik, souvislostí a dopadů stávajících procesů i navrhovaných změn na klienty, kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb a produktů, finanční zdroje, externí a interní zdroje aj.

4 Procesní řízení - 3 Přínosy procesního řízení pro zaměstnance
Vím co (a proč) mám dělat (na základě jasně zadaných specifikací, resp. požadavků) Vím co dělat nemusím Nesupluji činnost někoho jiného Znám svou zodpovědnost a pravomoci + mám nástroje a postupy na jejich uplatnění Mám vliv na vstupy pro mou práci Jsem hodnocen podle výsledků mé činnosti, znám systém hodnocení Znám své partnery - interního zadavatele, svého zákazníka a dodavatele Je známa a respektována má volná kapacita k řešení operativních úkolů Mám potřebnou IT podporu (aplikace, helpdesk) a přístup k relevantním informacím

5 Procesní řízení - 4 Procesní past Manažer 3 Manažer 2 Manažer 1
Vlastník procesu 1 Vlastník procesu 2 Vlastník procesu 3

6 Procesní řízení - 5 Procesní pasti ohrožení dalšího rozvoje
reálné okolí procesu je v rozporu s jeho definicí (nerespektování okolí) řízení na základě množství vyjímek Přeprocesorováno !!!!! ztráta flexibility

7 Charakteristika procesně řízeného podniku - 1
„Stavební kameny“ procesního řízení Strategie společnosti Kultura společnosti Průběžné zlepšování procesů Týmová spolupráce v rámci procesu Měření výkonnosti procesu Motivační systém podporující efektivitu procesu Organizační struktura podporující procesy Výkonné procesy

8 Charakteristika procesně řízeného podniku - 2
Řízení podniku se opírá o procesní (business) model, který umožňuje řídit změny provázaně a proaktivně na základě předem připravených scénářů Vrcholový management podniku transformuje požadavky (očekávání) vlastníků a ostatních stakeholders do realizovatelné a řiditelné strategie Jednoznačně definované cíle společnosti jsou naplňovány trvale zlepšovanými procesy změny jsou řízeny projektově

9 Charakteristika procesně řízeného podniku - 3
Zná své procesy, rozvíjí a aktualizuje jejich strukturovaný popis, provádí procesní modelování… má aktualizovaný procesní model podniku Procesy jsou nástrojem implementace strategie podniku, zaměřené na klienty Práce je organizována podle procesů (s vyjasněnými pracovními kompetencemi a sjednocenými pracovní postupy) Řídí se podle linií, výkonnost je měřena podle procesů procesy mají „přednost“ před operativní činností výkonnostní a motivační ukazatelé vycházejí z příspěvků k (výstupům) procesů Jsou definována a vyhodnocována měřítka výkonnosti procesů (včetně nákladů na činnosti, produkty a organizační entity) a provádí se aktivity na zvyšování výkonnosti, resp. reengineering Využívá nástroje a technologie pro řízení procesů

10 Charakteristika procesně řízeného podniku - 4
Procesní modelování vytváří hierarchické procesní modely, propojených od vrcholové úrovně až po modely činností pro určitý produkt / službu

11 Vrcholové procesy - 1 Vrcholové procesy představují první (nejvyšší) úroveň přehledového procesního modelu Vrcholové procesy mohou být rozděleny na Řídicí zajišťují strategické i operativní řízení jednotlivých procesů a vytvoření odpovídající organizace Obchodní realizují činnosti pro předmět podnikání (produkty / služby) Podpůrné realizují podporu všem procesům Procesy mají za úkol realizovat strategické cíle pro jednotlivé zájmové skupiny (akcionáři, vlastníci, zaměstnanci aj.) a tržní cíle

12 Vrcholové procesy - 2 Řídící procesy
Řízení organizace Řídící procesy Ekonomické řízení Obchodní procesy (procesy realizující předmět podnikání – core business) Řízení obchodní pozice, bilance a rizik Řízení portfolia poskytovaných produktů a služeb Prodej produktů a poskytování služeb Poskytování IT služeb Podpůrné procesy Zabezpečení činností organizace Personální řízení a rozvoj Příklad finanční instituce

13 Vrcholové procesy - 3 Strategie Procesy a jejich metrika P1, m1
Zájmové skupiny akcionáři vlastníci aj. Cíle a jejich hodnoty pro A Cíle a jejich hodnoty pro B Cíle a jejich hodnoty pro N Procesy a jejich metrika P1, m1 P2, m2 … Přínosy identifikovaných vrcholových procesů na dosahování jednotlivých strategických cílů

14 Vrcholové procesy - 4 Příklad

15 Modely vrcholových procesů - 1
Model vrcholových procesů představuje nejvyšší úroveň procesního modelu, je to základní dekompozice procesů společnosti slouží k základnímu provázání strategických cílů, výkonností procesů a probíhajících a plánovaných projektů Pozn. Vrcholový proces nemusí mít všechny charakteristiky procesu (jediný vlastník, zahájení procesu aj.) může být dekomponován do 2 modelů (podle konzultační firmy PA Consulting) Strategická mapa procesů - pro účely řízení priorit procesního řízení a modelování Mapa procesních oblastí - pro účely hierarchického vytváření procesního modelu v nástroji ARIS

16 Modely vrcholových procesů - 2
(Strategická) Mapa procesů je z hlediska hierarchie úrovní procesního modelu samostatný, nezávislý model je model zejména pro manažery, umožňující identifikaci priorit a příležitostí ke zlepšení (je označen minimální, střední a vysoký potenciál pro zlepšení) obsahuje dekomposici vrcholových procesů do další úrovně (zhruba procesů pro jeden vrcholový proces).

17 Modely vrcholových procesů - 3
Strategická mapa procesů Vrcholové procesy Strategické a plánovacíproc. Metodické proc. Procesy Proc Proc esy esy Monitorovací proc. Taktické a operativní procesy

18 Modely vrcholových procesů - 4
(Strategická) Mapa procesů – pokrač. Tyto procesy jsou rozděleny do kategorií Strategické a plánovací - procesy stanovení dlouhodobé strategie v daném vrcholovém procesu, plánování kroků k jejímu naplňování a vyhodnocování jejího plnění Metodické definování metodiky, procesů a pracovních postupů pro realizaci jednotlivých procesů daného vrcholového procesu Monitorovací a zaměřené na zvyšování výkonnosti průběžné monitorování operativních procesů, hodnocení jejich kvality a výkonnosti a přijímání opatření zaměřených na zvyšování kvality a výkonnosti Taktické a operativní vlastní výkonné procesy, zajišťující realizaci cílů vrcholového procesu. Patří sem i krátkodobé/operativní plánování

19 Modely vrcholových procesů - 5
Mapa procesních oblastí představuje další úroveň dekompozice vrcholových procesů, kdy jednotlivé vrcholové procesy jsou dekomponovány podle logických souvislostí je z hierarchického pohledu meziúroveň mezi vrcholovými procesy a procesy z jednotlivých procesních oblastí

20 Modely vrcholových procesů - 6
Logické celky zelená - spokojenost, minimální p. žlutá - dílčí nedostatky, střední p. červená - zásadní nedostatky, vysoký potenciál pro zlepšení Mapa procesních oblastí

21 Modely vrcholových procesů - 7
Přehledový procesní model representuje strukturovaný pohled na řídící, obchodní a podpůrné procesy až do úrovně jednotlivých základních procesů každý základní proces, identifikovaný v procesním modelu, musí mít svého konkrétního vlastníka je základem pro vytváření detailních, dílčích produktově orientovaných procesních modelů slouží k jejich jednotnému zastřešení, integraci a zajištění konzistence vazeb je realizovaný např. v systému ARIS (model „Funkční strom“)

22 Modely vrcholových procesů - 8
Přehledový procesní model

23 Modely vrcholových procesů - 9
Přehledový strom výkonů (produktů) Běžné účty Sporožirové účty Sporožirový účet Proces Sporožirový účet Běžné účty v KČ a SK Běžný účet v české měně Proces Běžný účet v Kč Účet dotační Proces Dotační účet

24 Modely vrcholových procesů - 10
Model vrcholových procesů Vazby mezi modely Ř Ř Ř Ř ídicí ídicí ídicí ídicí procesy procesy procesy procesy Globální Globální Globální Globální Globální Globální Globální Globální ř ř ř ř ř ř ř ř ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení Obchodní Obchodní Obchodní Obchodní Správa a rozvoj Správa a rozvoj Správa a rozvoj Správa a rozvoj Správa a rozvoj Správa a rozvoj Správa a rozvoj Správa a r ozvoj Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení Zabezpe Zabezpe Zabezpe Zabezpe Zabezpe Zabezpe Zabezpe Zabezpe č č č č č č č č ování ování ování ování ování ování ování ování Poskytování Poskytování Poskytování Poskytování Poskytování Poskytování procesy procesy procesy procesy produkt produkt produkt produkt produkt produkt produkt produkt ů ů ů ů ů ů ů ů financí financí financí financí financí financí financí financí bankovních bankovních bankovních bankovních bankovních bankovních bankovních bankovních slu slu slu slu slu slu slu slu ž ž ž ž ž ž ž ž eb eb eb eb eb eb eb eb Přehledový procesní model aktiv a pasiv aktiv a pasiv aktiv a pasiv aktiv a pasiv aktiv a pasiv aktiv a pasiv aktiv a pasiv aktiv a pasiv č č č č č č č č inností inností inností inností inností inností inno inností stí klient klient klient klient klient klient klient klient ů ů ů ů ů ů ů ů m m m m m m m m Podp Podp Podp Podp ů ů ů ů rné rné rné rné Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení provozu provozu provozu provozu provozu provozu provozu provozu procesy procesy procesy procesy Vrcholový Vrcholový Vrcholový Vrcholový Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení ízení lidských zdroj lidských lidských zdroj lidských zdroj lidských zdroj lidských zdroj lidských zdroj lidských zdroj zdroj ů ů ů ů ů ů ů ů proces proces proces proces Vrcholový Vrcholový proces proces Strategická mapa procesů Vrcholový Vrcholový Vrcholový Vrcholový proces proces proces proces Řízení Řízení ČS Strategické Strategické Strategické Strategické a plánovací a plánovací a plánovací a plánovací č č č č innosti innosti innosti innosti strategie banky strategie banky Řízení Ř ízení organizace organizace Řízení Řízení komunikace komunikace Vnější Vnější Metodické Metodické Metodické Metodické č č č č innosti innosti innosti innosti Procesy Proc Procesy Proc esy esy Definování Definování Definování koncepce Definování koncepce Stanovení strategie Stanovení strategie Monitorovací Monitorovací Monitorovací Monitorovací strategie banky strategie banky vnitrobankovního vnitrobankovního vnější komunikace vnější komunikace a zaměřené a zaměřené a zaměřené a zaměřené řízení řízení a komunikace a komunikace na zvyšování na zvyšování na zvyšování na zvyšování výkonnosti výkonnosti výkonnosti výkonnosti Koordi Koordinace nace Definování Definování strategií v rámci strategií v rámci obchodně obchodně Řízení vztahu Řízení vztahu finanční skupiny finanční skupiny finančního plánu finančního plánu s vlastníky s vlastníky Takticko Takticko Takticko Takticko opera opera operativní operativní tivní tivní Stanovení Stanovení metodiky metodiky č č č č innosti innosti innosti inno sti Plánování Plánování Sestavení plánu Sestavení plánu fúzí a akvizic fúzí a akvizic interního auditu interního aud itu vnější komunikace vnější komunikace banky banky Řízení Řízení Stanovení organizace, Stanovení organizace, systému řízení a systému řízení a Zajištění Zajištění společností společností dceřiných dceřiných vnitřního komunikačního vnitřního komunikačního systému systému banky a PR banky a PR prezentace prezentace Stanovení metodiky Stanovení metodiky Stanovení Stanovení strategického strategického výkonnostního výkonnostního Monitoring Monitoring Mapa procesních oblastí p plánování lánování systému banky systému banky médií médií Monitorování Monitorování a hodnocení a hodn ocení Zajištění metodického Zajištění metodického Zabezpečování součinnosti Zabezpečování součinnosti s vnějšími s vnějšími orgány, orgány, naplňování naplňování souladu s legislativou souladu s legislativou institucemi a institucemi a strategie strategie a požadavky regulačních orgánů a požadavky regulačních orgánů legislativou legislativou Analýza Analýza Stanovení metodiky Stanovení metodiky Zabezpečování legislativních Zabezpečování legislativních makroekonomických makroekonomických a smluvních a smluvních trendů trendů finančního plánu tvorby obchodně finančního plánu tvorby obchodně podmínek podmínek třetích stran třetích stran Řízení Řízení Stanovení metodiky Stanovení metodiky Vytváření a Vytváření a majetkových majetkových Funkce 4 Funkce 3 Role 1 Cluster 1 Dokument 1 Cluster 2 Událost 7 Událost 5 Událost 8 účastí účastí provádění interního prov ádění interního auditu auditu koordinace dodržování koordinace dodržování firemní identity firemní identity Stanovení metodiky Stanovení metodiky přípravy havarijních přípravy havarijních plánů plánů

25 Postup výběru procesů pro zlepšení - 1
Procesní přístup „Řízení změn“ Podniková strategie Zadání projektu realizace změny Marketingový výzkum vytvořit - modifikovat - zrušit Řízení změn Řízení portfolia produktů a služeb Procesní controlling IT

26 Postup výběru procesů pro zlepšení - 2
Procesně řízený podnik Business units Marketing Business strategy Procesní mapa Change management Seznam kandidátů Specifikace změny Procesní model vytvořit - modifikovat - zrušit Řízení portfolia produktů a služeb Procesní controling

27 Tvorba modelů v procesně řízeném podniku
Způsoby modelování Základní postupy a role Organizační zajištění pro procesní modelování

28 Způsoby modelování podle místa modelování
centrální modelování decentrální vytváření modelů vyškolenými pracovníky (zaměstnanci podniku) specialisty externí organizace (poradenské firmy, dodavatelé IT)

29 Způsoby modelování - 2 Centrální repository modelů
Centrální modelování Centrální repository modelů Metodická a sémantická konzistence Náročná průřezová vyhodnocování Simulace Kalkulace procesních nákladů aj. Lokální modelování Regionální repository modelů Odborné obsahy Jednoduchá vyhodnocování. Individuální repository modelů

30 Základní postupy a role - 1
VPM Procesní model Procesní model X PPM Akceptovaný model + popisy Správa PPM Integrace modelu Akceptace Odsouhlasení / rozhodnutí Data, znalosti, informace Kontrola metodiky, konsistence MST Pracovní postupy Další informační vstupy Návrh Metodická podpora Pracovní postup PO LV PD Vytváří Model procesu Data, znalosti, informace LV LV

31 Základní postupy a role - 2
Vlastník procesu – mimo jiné model procesu vytváří (v odůvodněných případech: klíčový proces, komplexní proces s četnými vazbami, proces s velkým potenciálem pro zlepšení apod.) nebo si tento model nechá vytvořit rolí Návrhář procesu Pozn. Tuto roli může zastávat i externí organizace (na základě smluvního vztahu) Nedílnou součástí modelu procesu je popis procesu včetně dokumentace pracovních postupů, které budou závazné pro pracovníky provádějící činnosti na procesu, jeho monitorování atd.

32 Základní postupy a role - 3
Manažer segmentu trhu zodpovídá za procesní přístup v určitém segmentu trhu (řízení procesů je nástrojem plnění obchodních a kvalitativních ukazatelů) Vlastník podnikového procesního modelu provádí kontrolu dodržení metodických postupů, konzistence modelu a vzájemných vazeb certifikaci modelu integraci modelu do „Přehledového procesního modelu“

33 Základní postupy a role - 4
Zkratky LM liniový vedoucí MST manažer segmentu trhu PD návrhář (modelu) procesu PO vlastník procesu PPM podnikový procesní model PPM-O vlastník procesního modelu

34 Organizační zajištění
Hlavní činnosti pracoviště metodické činnosti zavedení a rozvoj metodiky procesního modelování Vzdělávací a metodická podpora vlastníkům procesů, tvůrcům modelů atd. Kontrola dodržování standardů, konzistence modelů správa modelů správa podnikového procesního modelu integrace jednotlivých odsouhlasených (finálních) modelů procesů do procesního modelu spolupráce při využívání výstupů a výsledků procesního modelování v celém podniku správa používaného SW nástroje Nastavení konfigurace, filtrů, uživatelských oprávnění Technická podpora uživatelům Modelování určených procesů

35 Trendy ve vývoji aplikací, podporujících podnikové procesy
Klasický postup Koncepce P2A (process to application) Přínosy pro vývojáře i obchodní zadavatele požadavků Postup a nástroje

36 Klasický postup - 1 Komunikace Obchodní požadavky Definice požadavků
Specifikace řešení Implementace IT řešení

37 Klasický postup - 2 Charakteristika není společná řeč (sjednocující)
obchod: IT nerozumí mým popisům IT: obchodníci mi nebudou říkat, kde budou zákaznická data organizační bariéry množství manuálních úloh není integrovaná repository ani sjednocující nástroj dochází ke zkreslování a ztrátám informací

38 P2A (process to application) - 1
Obchodní požadavky Modely procesů obchodní a manažerský pohled - procesní pohled modely procesů Komunikace Specifikace řešení, implementace technologický pohled - objektový přístup integrované vývojové prostředí IT řešení

39 P2A - 2 Přínosy pro obchodní analytiky implementátory obě skupiny
možnost využívat vytvořených modelů, obchodních a manažerským postupů (různé pohledy na problematiku) oddělení od technologických problémů průhlednost výstupů činností vícenásobné využití výstupů (i dílčích) implementátory formalizované požadavky (prověřené) upřesňování modelů namísto nových verzí požadavků automatizované činnosti, vazba na generování kódu nezávislá platforma obě skupiny jednotná komunikační platforma, efektivní komunikace různé pohledy na data a informace (nekonfliktní obchodní a technologické pohledy) sdílená jednotná databáze průběžně vytvářená a konzistentní projektová dokumentace

40 P2A - 3 Postup a nástroje Přehledový procesní model
Modely obchodních procesů Návrh systému Meta implementace Implementace, testy, podpora ARIS Toolset ARIS Web Designer ARIS UML Designer Příklady modelů - funkční strom - Strom výkonů - eEPC - organigram CASE Tools Interactive Objects IBM Rational


Stáhnout ppt "7. Procesně řízený podnik"

Podobné prezentace


Reklamy Google