Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jména – pro U3V – V – ZS 2010/2011 Marie Hádková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jména – pro U3V – V – ZS 2010/2011 Marie Hádková."— Transkript prezentace:

1 1 Jména – pro U3V – V – ZS 2010/2011 Marie Hádková

2 2 vlastní jména – PROPRIA vlastní jména – PROPRIA(PROPRIUM) obecná jména – APELATIVA (APELATIVUM) obecná jména – APELATIVA (APELATIVUM)

3 3 ONOMASTIKA metody jazykovědné (lexikologické, etymologické) metody jazykovědné (lexikologické, etymologické) poznatky o objektech jmény označovaných poznatky o objektech jmény označovaných metody zeměpisné, historické (místní jména) metody zeměpisné, historické (místní jména) poznatky z demografie, sociologie (vlastní jména osobní) poznatky z demografie, sociologie (vlastní jména osobní) pozice onomastiky se v dějinách lišila  pozice onomastiky se v dějinách lišila 

4 4 Přehled států (pozice onomastiky): věda historická (u nás, v Německu v 19. stol. a počátkem 20. stol.) věda historická (u nás, v Německu v 19. stol. a počátkem 20. stol.) věda topografická (Švýcarsko, Nizozemí) věda topografická (Švýcarsko, Nizozemí) věda sociologická (USA) věda sociologická (USA) věda demografická (Rakousko) věda demografická (Rakousko) věda estetická (Francie) věda estetická (Francie)DNES: disciplína jazykovědná

5 5 Dívky – leden 2010

6 6 Chlapci – ledem 2010

7 7 Obce – podle Českého statistického úřadu

8 8 1 - NOVÁK SVOBODA NOVOTNÝ DVOŘÁK ČERNÝ PROCHÁZKA KUČERA VESELÝ HORÁK NĚMEC MAREK POKORNÝ POSPÍŠIL HÁJEK JELÍNEK KRÁL RŮŽIČKA BENEŠ FIALA SEDLÁČEK DOLEŽAL ZEMAN KOLÁŘ KREJČÍ NAVRÁTIL ČERMÁK URBAN VANĚK BLAŽEK KŘÍŽ KRATOCHVÍL KOVÁŘ BARTOŠ KOPECKÝ VLČEK POLÁK MUSIL ŠIMEK KONEČNÝ MALÝ ČECH KADLEC ŠTĚPÁNEK HOLUB STANĚK DOSTÁL SOUKUP ŠŤASTNÝ MAREŠ MORAVEC

9 9 Socioonomastika kritéria volby vlastních jmen osobních v rámci různých společenských vrstev a v závislosti na společenských jevech kritéria volby vlastních jmen osobních v rámci různých společenských vrstev a v závislosti na společenských jevech 1. pol. 20. stol – Masaryk, Rašín, Beneš, Wilson 1. pol. 20. stol – Masaryk, Rašín, Beneš, Wilson střídání jmen: střídání jmen: Zlín – Gottwaldov, Karl-Marx-Stadt – Chemnitz, Leningrad – Sankt Petěrburg Zlín – Gottwaldov, Karl-Marx-Stadt – Chemnitz, Leningrad – Sankt Petěrburg

10 10 Zajímavost: Propagace hornického povolání na Ostravsku Propagace hornického povolání na Ostravsku baník byl vnucen sportovnímu klubu jako název baník byl vnucen sportovnímu klubu jako název havíř (okrajové slovo) – 1955 Havířov havíř (okrajové slovo) – 1955 Havířov

11 11

12 12

13 13 Druhy vlastních jmen antroponomastika (antroponyma) antroponomastika (antroponyma) toponomastika (toponyma) toponomastika (toponyma) hydronomastika (hydronyma) hydronomastika (hydronyma) atd. atd.

14 14

15 15 chrematonyma – objekty, jež jsou výsledkem lidské činnosti nezakotvené v přírodě, nýbrž v ekonomických, politických a kulturních vztazích chrematonyma – objekty, jež jsou výsledkem lidské činnosti nezakotvené v přírodě, nýbrž v ekonomických, politických a kulturních vztazích - jména výrobků jednotlivých (zvon Václav) - sériově vyráběné výrobky (auto Škoda Felicia) - instituce, organizace, zařízení, společenské jevy, vyznaménání, historické dokumenty(UJEP, Den matek, Velká francouzská revoluce) – sem patří ochranné známky (souvislost s právními vědami)

16 16

17 17 Vztahy mezi vlastními a obecnými jmény (Rozdíly pravopisné) jezdit automobilem značky Tatra jezdit automobilem značky Tatra jezdit tatrou jezdit tatrou je to takový podlý jidáš je to takový podlý jidáš ležel jako lazar ležel jako lazar je jejím štědrým mecenášem je jejím štědrým mecenášem Don Juan, ALE donchuán Don Juan, ALE donchuán Don Quijote, ALE donkichot Don Quijote, ALE donkichot

18 18 Historický exkurz 1 příjmení jsou původně vždy nějak motivována obecným jménem příjmení jsou původně vždy nějak motivována obecným jménem všechny indoeveropské jazyky prošly fází jednojmennosti (v češtině až do 13. stol.) všechny indoeveropské jazyky prošly fází jednojmennosti (v češtině až do 13. stol.) pohanští Čechové měli původně jediné jméno osobní, později bylo nahrazeno tzv. jménem křestním pohanští Čechové měli původně jediné jméno osobní, později bylo nahrazeno tzv. jménem křestním křestní jméno bylo pod dlouho dobu nejdůležitějším a často i jediným pojmenováním křestní jméno bylo pod dlouho dobu nejdůležitějším a často i jediným pojmenováním křestní jména byla pro lepší orientaci doplňována přízvisky (obměny křestních jmen, označení otce, ženy, řemesla, domova, vlastnosti apod.) – sloužila pro vážný styk s úřady a veřejností křestní jména byla pro lepší orientaci doplňována přízvisky (obměny křestních jmen, označení otce, ženy, řemesla, domova, vlastnosti apod.) – sloužila pro vážný styk s úřady a veřejností později zavedení pravidelné dvojmennosti později zavedení pravidelné dvojmennosti

19 19 Historický exkurz 2 stabilizace za státního absolutismu – občan se stal důležitým činitelem pro stát a jeho pokladnu začalo se vyžadovat stálé, pevné dědičné pojmenování osob příjmením vydání patentu císaře Josefa II. – tento patent upravoval jejich užívání a stanovil povinnost je mít židovské obyvatelstvo muselo přijmout stálé příjmení od

20 20 Přechod z třídy jmen vlastních do třídy jmen obecných (apelativizace proprií) donkichot atd. donkichot atd. sibérie (podoba se Sibiří) sibérie (podoba se Sibiří) gilotina (Joseph Guillotin – francouzský lékař a politik, navrh užívání tohoto zařízení, aby zkrátil utrpení umírajících) gilotina (Joseph Guillotin – francouzský lékař a politik, navrh užívání tohoto zařízení, aby zkrátil utrpení umírajících) koňak (Cognac – město ve Francii) koňak (Cognac – město ve Francii) ohm, herz, ampér, volt, joule, pascal, newton ohm, herz, ampér, volt, joule, pascal, newton

21 21

22 22

23 23

24 24 děkuji za pozornost děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Jména – pro U3V – V – ZS 2010/2011 Marie Hádková."

Podobné prezentace


Reklamy Google