Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemyslovci II. Český stát ve vrcholném středověku ; poslední Přemyslovci VY_32_INOVACE_24-11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemyslovci II. Český stát ve vrcholném středověku ; poslední Přemyslovci VY_32_INOVACE_24-11."— Transkript prezentace:

1 Přemyslovci II. Český stát ve vrcholném středověku ; poslední Přemyslovci VY_32_INOVACE_24-11

2 Rozkvět českého státu za posledních Přemyslovců  Po mnoha letech zmatků během 13. století upevnění českého státu.  Vzestup zahájil Přemysl Otakar I. (1198 – 1230) : a) podpora městské kolonizace, b) obratná politika a diplomacie, c) zakládání měst a klášterů, d) seniorát nahrazen PRIMOGENITUROU (prvorozenectví, určil následníkem svého syna Václava I.), c) obnovení královského titulu DĚDIČNĚ (Zlatá bula sicilská roku 1212).

3 Zlatá bula sicilská, vydána 1212 Friedrichem II. Autor: Pastorius, Název:Golden Bull of Sicily.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Golden_Bull_of_Sicily.jpg

4 Zlatá bula sicilská (1212)  Roku 1212 Přemysl Otakar I. získal bulu za pomoc Fridrichu II. Štaufovi stát se římským králem.  Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi na své první cestě do říše ještě nedisponoval.  Bula potvrdila stav věcí, neboť království Čechů se již dávno proměnilo ve středoevropskou velmoc.  Uznání dědičného královského titulu, právo českého panovníka volit císaře (1 ze 7 kurfiřtů), závazky vůči římské říši symbolické = nezávislost, vyslání 300 oděnců ke korunovační jízdě římských králů do Říma, nebo 300 hřiven stříbra.

5 Znak Českého království (používaný od vlády Přemysla Otakara I.) Autor:Hugo Gerhard Ströhl, Název:Znak českého království.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znak_českého_království.png

6 Václav I. (1205 – 1253)  Syn Přemysla Otakara I., České království jedním z předních států střední Evropy.  Příchod cizinců, rozkvět stříbrných dolů (Jihlava).  Rytířská kultura a vzdělanost, turnaje, půvab dam, dvorská poezie, potulní pěvci trubadúři.  Raně gotické hrady Zvíkov, Křivoklát.

7 Hrad Zvíkov Autor:Jerzy Strzelecki, Název:Zvikov (js).jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zvikov_(js).jpg Hrad Křivoklát Autor:Honza Groh, Název:Křivoklát, hrad z vyhlídky.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Křivoklát,_hrad_z_vyhlídky.jpg

8 Přemysl Otakar II. (1233 – 1278)  Král „železný a zlatý“.  Výbojná politika + výhodné sňatky = rozsah říše od Krkonoš po Jaderské moře.  Snažil se získat korunu Svaté říše římské, byl kurfiřtem, obešli jej, zvolili Habsburka Rudolfa.  Roku 1278 bitva na Moravském poli – smrt.

9 Rozsah říše za Přemysla Otakara II. Autor:DerBasti, Název:Duernkrut3.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duernkrut3.jpg

10 Památník bitvy na Moravském poli (Suché Kruty, Dürnkrut) Autor:Stanislav Doronenko, Název:Dürnkrut feld.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dürnkrut_f eld.jpg

11 Po smrti Přemysla Otakara II. 1278  A) Rudolf Habsburský se zmocnil alpských zemí.  B) Čechy dány do správy Otovi Braniborskému (poručník nedospělého kralevice Václava II.). OBDOBÍ BRANIBORŮ V ČECHÁCH  Drancování země vojsky, loupení, zločinnost. Ota internoval Václava (7 let) na Bezdězu, pod tlakem šlechty jej pak za 5 let propustil.

12 Václav II. (1271 – 1305)  12 letý panovník, ovlivňován manželem matky Závišem z Falkenštejna, ten pak popraven.  Počátky těžby stříbra v Kutné Hoře (40% evropské produkce).  Roku 1300 vydal horní zákoník (prvky sociální péče o horníky).  Ražba českých (pražských) grošů, podpora věd a umění ( Alexandreida, Dalimilova kronika).

13 Územní zisky Václava II.  Vymření Piastovců roku 1300 : a) nabídka polské koruny, a) sňatek s Eliškou Rejčkou-Piastovnou, b) korunovace v Hnězdně, c) česko – polská říše.  Vymření Arpádovců roku 1301 : a) nabídnuta uherská koruna, b) přijal pro svého 12 letého syna Václava, c) velký mocenský rozmach.

14 Přemyslovci – Zbraslavská kronika Autor: Neznámý, Název:Premyslovci premyslovci.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premyslovci_premyslovci.jpg

15 Územní rozsah Přemyslovců kolem roku 1301 Autor:Mozzan, Název:WenceslausIImap-cs.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WenceslausIImap-cs.png

16 Václav III. (1305-1306)  Sňatek s Piastovnou Violou Těšínskou.  Odboj části polské šlechty (Vladislav Lokýtek).  Příprava tažení do Polska – zastávka v Olomouci.  4. 8. 1306 v Olomouci zavražděn, dynastie Přemyslovců vymřela po meči.  Sedmý král český, král polský (1305–1306) a uherský (1301–1305), poslední český panovník z dynastie Přemyslovců.

17 Nádvoří Kapitulního děkanství Olomouc – místo zavraždění posledního Přemyslovce Václava III. Autor:, Jan Jenista Název:Arcidiecezni muzeum nadvori.JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arcidiecezni_muzeum_nadvori.JPG

18 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Přemyslovci II. Český stát ve vrcholném středověku ; poslední Přemyslovci VY_32_INOVACE_24-11."

Podobné prezentace


Reklamy Google