Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR2 a KROP2 Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR2 a KROP2 Ing. Martina Juříková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR2 a KROP2 Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 Postup ZIMNÍ SEMESTR Volba tématu do 24. 10. 2014 Oficiální odsouhlasení ÚMK do 7. 11. 2014 Podmínky za ZS: 3 konzultace s vedoucím RP + jejich záznam na http://konzultace.fmk.utb.cz/ Pozn.: login jako do Portálu Zápočet k 30. 1. 2015 LETNÍ SEMESTR Dokončení RP + konzultace s vedoucím RP dle uvážení (nezapisují se) Odevzdání v tištěné podobě do 27. 3. 2015 Pozor: pro odevzdání NENÍ náhradní (opravný) termín!!! Návrh hodnocení (posudek) vedoucího Vám bude zaslán emailem Obhajoby RP 13. – 18. 4. 2015 2 Zpracování ročníkové práce

3 3 Zpracování seminárních a ročníkových prací Základní požadavky na ročníkové práce OBSAH: rešeršní charakter či teoreticko-aplikační (empirický charakter). Je komplexnější než SP (může být přípravou k BP) a postihuje konkrétní problematiku ROZSAH cca 15 - 20 stran od úvodu po konec závěru. JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 7/2014

4 4 Zpracování ročníkové práce Struktura ročníkové práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

5 5 Zpracování ročníkových prací Titulní list obsahuje: 2015

6 6 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se BUDE práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

7 7 Ročníková práce Teoretická část, teoretická východiska práce SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta),5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

8 8 Metodika práce – tj. kapitola, kde uvádíte: Cíl práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumné otázky Metody: jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému? Příp. teorii k těmto analýzám.

9 9 II. Praktická (analytická) část charakteristika firmy a/či řešené situace objektivní (podložená) analýza popis a interpretace výsledků návrhy a doporučení

10 10 Závěr práce Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

11 11 Citace odborných zdrojů Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! Generátor citací: http://www.citace.com/generator.phphttp://www.citace.com/generator.php 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007

12 Citace – užitečné odkazy: 12 Citační tahák: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 Odkazy v textu a bibliografický záznam: http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476 Harvardský systém: http://iva.k.utb.cz/wp- content/uploads/harvardsky-system.pdf

13 13 Formální úprava RP dle Směrnice rektora č. 7/2014 Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 7/2014 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňováníSměrnice rektora č. 7/2014 Příloha č. 1 Příloha č. 1A_1Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word Příloha č. 1A_2Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer Příloha č. 1A_3Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX Příloha č. 1A_4Příloha č. 1A_4 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word Příloha č. 2Příloha č. 2 - Anglická terminologie Příloha č. 3Příloha č. 3 - Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla (vzor) [MS Word]MS Word Doporučuji psát přímo do šablony…

14 Neméně důležité: -Odbornost jazyka - stylistika - logická návaznost 14

15 15 Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace: http://Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR2 a KROP2 Ing. Martina Juříková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google