Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 26. 5. 2011 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 26. 5. 2011 Praha."— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 26. 5. 2011 Praha

2 Administrace a realizace vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání lékařů Příručka pro akreditovaná pracoviště Tato příručka je určena pro akreditovaná pracoviště účastnící se projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00002, dále jen „projekt“.

3 Podmínky pro účast na projektu: Akreditované pracoviště: platná akreditace od MZČR pro nástavbový obor podepsaná smlouva s IPVZ o vzdělávání lékařů v nástavbových oborech platná pro projekt schopnost proškolit účastníky dle příslušného vzdělávacího programu, aby ukončení praktické části CK bylo nejpozději k datu 31. 1. 2013 Realizátor vzdělávání: podepsaná smlouva s IPVZ v rámci projektu

4 Postup pro přijetí lékaře do certifikovaného kurzu v rámci projektu Žádost lékaře na akreditovaném pracovišti - vyplnění Žádosti/přihlášky do CK v rámci projektu Dodání příslušných požadovaných dokumentů Koordinátor přihlásí účastníka do Klientského systému IPVZ Akreditované pracoviště elektronicky přihlásí účastníka (od 7/2011)

5 Schéma postupu pro přijetí lékaře do CK

6 Povinnosti akreditovaného pracoviště v rámci realizace vzdělávací aktivity Dohled nad dodržováním a plněním vzdělávacího programu dle vyhl. č. 185/2009 Sb. Praktická část CK = akreditované pracoviště.

7 Nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy s IPVZ zaslat IPVZ: Tabulku „Kritéria výběru vzorku kontrol – rizikovost“ Plán vzdělávací aktivity (http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti- zdravotnicti-pracovnici/publicita)http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti- zdravotnicti-pracovnici/publicita Seznam lektorů Informace o umístění odkazu na informační portál www.vzdelavani- zdravotniku.cz - za předpokladu, že má akreditované pracoviště webové stránkywww.vzdelavani- zdravotniku.cz. Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity

8 Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Kritéria výběru vzorku kontrol - rizikovost náklady Druh nákladu, které organizace zahrnuje do ceny akce pro účastníka Zvolte variantu ANO/NE, kterou vaše organizace splňuje. Neuvádějte cenu. náklady na školitele/lektora náklady na pomůcky a studijní materiály provozní náklady (stravování, praní prádla, pronájem učeben+techniky) náklady na energie (voda, elektřina) Jiné Pokud máte jiné náklady, uveďte, prosím jaké?

9 Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Plán vzdělávací aktivity Název realizátora/akreditovaného pracoviště: IČ realizátora: Kód vzdělávací akce: Název vzdělávací akce: Certifikovaný kurz Angiologie pro celou ČR Typ vzdělávací akce: Akce typu plán Nově vytvořená / inovovaná vzdělávací akce: ne Typ vzdělávací aktivity: L_A4_Certifikované kurzy Smlouva s IPVZ č.: Počet předpokládaných účastníků celkem: Kraj pořádání vzdělávací akce Účastník získá Kredity: počet Způsob ukončení vzdělávací aktivity: zkouška Program akce: Pro koho je akce určena:Tato vzdělávací aktivita je určena pro lékaře školené v rámci Projektu prohlubování vzdělávání lékařů, kteří jsou zařazeni do nástavbového oboru (certifikovaného kurzu) dle vyhlášky 185/2004 Sb., Kontaktní údaje - osoba, zodpovědná za realizaci/instruktor(ka):

10 Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy s IPVZ zaslat IPVZ: Dokument „Sledované indikátory projektu“ elektronicky (5 listů) – http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti- pracovnici/publicita http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti- pracovnici/publicita Oznámit doplnění požadované kapacity svými zaměstnanci – nebylo-li naplněno „jinými“ zájemci Informovat IPVZ, pokud nedojde k naplnění stanoveného počtu lékařů

11 Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Sledované indikátory projektu pro vzdělávací aktivity realizované v rámci projektu "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech". Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00002 Název realizátora/akreditovaného pracoviště: IČ realizátora: Číslo vzdělávací akce: doplňuje koordinátor Název vyučovaného modulu: praktická část certif.kurzu Typ termínů: vybrat "akce typu plán" Kód modulu: doplňuje koordinátor Číslo běhu: netýká se CK, nevyplňovat Termín vzdělávací akce "od": myšleno nástup 1.účastníka Termín vzdělávací akce "do": 31.1.2013 Místo konání: Kraj místa konání: Rodné číslo odborného vedoucího vzdělávací aktivity: Kontaktní údaje - osoba, zodpovědná za realizaci/instruktor(ka):

12 Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Nejpozději v den nástupu účastníka na CK: Dohoda o podmínkách účasti v projektu vč. příloh:  kopie pracovních smluv s uvedením místa výkonu práce  doklad o zařazení lékaře do oboru dle vyhlášky 185/2009 Sb.  kopie doložení trvalého pobytu v ČR u cizinců  u lékařů cizí státní příslušnosti pracovní smlouva na dobu neurčitou  v případě soukromých podnikatelů doložení Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení v kraji

13 Povinnosti akreditovaného pracoviště v průběhu realizace vzdělávací aktivity Doložení absolvované praxe za uplynulé čtvrtletí od zahájení u každého lékaře školeného v rámci projektu – s fakturou Průběžné informování o všech skutečnostech a postupech jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci Bezplatné zakončení CK závěrečnou zkouškou - nejpozději do 31.1. 2013

14 Povinnosti akreditovaného pracoviště v průběhu realizace vzdělávací aktivity Formulář vzdělávacích aktivit projektu - potvrzení o absolvované praxi za uplynulé čtvrtletí (A4) Číslo vzdělávací akce:  vkládá koordinátor Akreditované pracoviště Napsat, o jaké čtvrtletí od zahájení praktické části v rámci projektu se jedná, např. 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí… Název CK Čtvrtletí Přesný termín čtvrtletí např. 1. 3. - 31. 5. 2011 Jméno účastníka Místo realizace praktické části Termín "od"Termín "do" Dovolená nebo Pracovní neschopnost od - do Školitel a podpis

15 Povinnosti akreditovaného pracoviště při ukončování praktické části certifikovaného kurzu Anonymní hodnotící dotazník každému z účastníků – zpracování do dokumentu „Sledované indikátory projektu“ Kompletní vyplnění dokumentu „Sledované indikátory projektu“ - do 30 dnů od skončení CK Závěrečná zpráva o průběhu celé realizace – do 3 měsíců od ukončení realizace činností, nejpozději však do 28. 2. 2013 - http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti- pracovnici/dokumenty-ke-stazeni http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti- pracovnici/dokumenty-ke-stazeni

16 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s ohledem na zajištění publicity projektu Dodržování pravidel publicity platných pro OP LZZ (www.esf.cz)www.esf.cz Informace o projektu na webu akreditovaného pracoviště / realizátora Učebna/třída/místnost označena logy – publicitním minimem Dokumenty související s administrací vzdělávací aktivity musí být označeny logy Informovat před zahájením vzdělávacích aktivit o hrazení z ESF Propagační letáky – dostupné všem účastníkům projektu Hlavičkový papír – pozor na rozlišení černobílé a barevné verze loga EU!!! Veškeré potřebné formuláře jsou umístěny na internetových stránkách www.vzdelavani- zdravotniku.cz

17 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ Podrobné informace pro účastníky projektu k přihlašování či další dotazy i podrobnější informace pro akreditovaná pracoviště naleznete www.vzdelavani-zdravotniku.cz

18 DĚKUJEME ZA POZORNOST www.vzdelavani-zdravotniku.cz Jana Kubová, DiS. + Robin Freisleben Kontakt: E-mail: kubova@ipvz.cz, freisleben@ipvz.cz Telefon: 271 019 235, 271 019 363


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 26. 5. 2011 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google