Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Hotel Park Inn Ostrava (5.12.2008)

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 Základní údaje Název grantového schématu: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Programové období: 2004 - 2006 Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Popis opatření: Budování vzdělávacích výcvikových center pro dospělé poskytujících obecně uznávanou kvalifikaci všem dospělým zájemcům, kteří ukončili školní docházku, nastoupili do praxe a z různých důvodů potřebují či požadují v průběhu svého života získat další nebo specializovanou kvalifikaci. Rozvoj podpůrných služeb dalšího vzdělávání, zejména informačních a poradenských, které usnadňují orientaci v nabídce dalšího vzdělávání.

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 Implementační struktura Žadatelé (koneční uživatelé): Veškeré subjekty, které poskytují nebo by mohly poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání Poskytovatel (konečný příjemce): Moravskoslezský kraj Zprostředkující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 45 Řídící orgán: Ministerstvo práce, sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 Financování Financování GS: 75 % evropský sociální fond 25 % státní rozpočet ČR Alokovaná částka pro MSK: 3 884 220,- EUR 120 410 820,- Kč Kurz přepočtu měny: 31,- Kč/EUR Současný kurz certifikací: 25,- Kč/EUR Alokace v současném kurzu: 97 105 500,- Kč

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 Mezikrajové srovnání alokace prostředků v tis. Kč Název krajeAlokaceNázev krajeAlokace Středočeský 107 654Pardubický 50 681 Jihočeský 56 598Vysočina 53 452 Plzeňský 52 644Jihomoravský 96 167 Karlovarský 31 000Olomoucký 60 350 Ústecký 81 072Zlínský 58 127 Liberecký 41 561Moravskoslezský 120 411 Královehradecký 53 481Celkem 863 197

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 Mezikrajové srovnání alokace prostředků

7 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 7 Záměr a cíle grantového schématu Záměr: umožnit vznik projektů, které zajistí fungování široké nabídky dalšího profesního vzdělávání na území Moravskoslezského kraje Specifické cíle: 1. Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání 2. Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

8 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 8 Programy podpory grantového schématu k naplnění specifických cílů byly určeny dva programy: Program podpory A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených Program podpory B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání

9 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 9 Kvantifikované cíle grantového schématu (indikátory) počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb – 225 osob počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů - 115 programů počet podpořených pracovníků – lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků – 225 osob

10 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 10 (trocha) Historie 16.4.2004 schválení Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropskou komisí 16.8.2004 vyhlášení výzvy pro předkládání návrhů grantových schémat 30.9.2004 schválení žádosti o grantové schéma pro předložení do OP RLZ zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 17.1.2005 zaslání žádosti o grantové schéma na MPSV, která byla zaregistrována pod číslem CZ.04.1.03/3.3.14 31.3.2005 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě schválení grantového schématu

11 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 11 Realizace grantového schématu 1. kolo výzvy - vyhlášeno 2.6.2005, předkládání žádostí do 1.8.2005 - celková částka pro tuto výzvu 75.440.000,00 Kč - podáno 62 žádostí, k financování vybráno 15 projektů 2. kolo výzvy - vyhlášeno 30.12.2005, předkládání žádostí do 27.2.2006 - celková částka pro tuto výzvu 51.394.552,00 Kč - podáno 56 žádostí, k financování vybráno 19 projektů 3. kolo výzvy - vyhlášeno 28.6.2006, předkládání žádostí do 24.8.2006 - celková částka pro tuto výzvu 47.548.831,00 Kč - podáno 77 žádostí, k financování vybráno 21 projektů

12 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 12 Celkové hodnoty v grantovém schématu Celkem přijato 195 žádostí o finanční podporu, ve kterých bylo celkově požadováno 548 169 546,00 Kč, což činilo více než 4,55 násobek alokace. Smlouvy uzavřeny na podporu 55 projektů v celkové částce 119 584 541,81 Kč. Úspěšně zrealizováno 53 projektů a celková vyčerpaná částka činí 106 756 609,96 Kč.

13 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 13 Koneční uživatelé dle právní subjektivity Právní forma konečného uživatele Počet konečných uživatelů Společnost s ručením omezeným21 Akciová společnost2 Vysoká škola4 Obecně prospěšná společnost3 Obec1 Sdružení (svaz, spolek, klub)7 Zájmová sdružení právnických osob 2 Církevní organizace1 Příspěvková organizace10 Fyzická osoba2

14 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 14 Naplňování cílů v GS Počet podpořených projektů (ukazatel 1.11.00.A) 1. kolo výzvy – 13 projektů 2. kolo výzvy – 19 projektů 3. kolo výzvy – 21 projektů Celkem = 53 projektů V Moravskoslezském kraji bylo podpořeno a realizováno nejvíce projektů ze všech krajů.

15 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 15 Srovnání s ostatními kraji - počet realizovaných projektů v GS Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Kraj Počet projektů Středočeský29 Jihočeský28 Plzeňský25 Karlovarský11 Ústecký25 Liberecký15 Kraj Počet projektů Pardubický28 Královehradecký22 Vysočina26 Zlínský31 Olomoucký24 Jihomoravský36 Moravskoslezský53

16 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 16 Srovnání s ostatními kraji - počet realizovaných projektů v GS

17 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 17 Počet podpořených organizací (ukazatel 1.04.00.A) - tj. žadatel, partneři i organizace podpořené prostřednictvím vytvořených vzdělávacích programů apod. 1. kolo výzvy – 83 organizací 2. kolo výzvy – 106 organizací 3. kolo výzvy – 56 organizací Celkem = 245 organizací  Kromě 53 žadatelů o finanční podporu podpořeno také dalších 192 subjektů.

18 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 18 Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb (ukazatel 1.01.00.A) - např. pedagogičtí pracovníci, lektoři, interní školitelé, zdravotnický personál, konzultanti, řídící pracovníci, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesních a zájmových sdružení, pracovníci v sociálních službách, cestovním ruchu, zemědělství, řidiči, hasiči, kamnáři, konkurzní správci apod. 1. kolo výzvy – 763 osob 2. kolo výzvy – 500 osob 3. kolo výzvy – 924 osob Celkem = 2 187 osob

19 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 19 Počet podpoř. pracovníků – lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků – v kurzech (ukazatel 1.08.00.A) - celkový počet osob, které se zúčastnily podpořených kurzů: 1. kolo výzvy – 409 osob 2. kolo výzvy – 263 osob 3. kolo výzvy – 578 osob Celkem = 1 250 osob

20 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 20 Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů (ukazatel 2.09.00.A) - vytvořena/inovována celá řada vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání 1. kolo výzvy – 120 programů 2. kolo výzvy – 98 programů 3. kolo výzvy – 120 programů Celkem = 338 programů pro další vzdělávání

21 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 21 Počet vytvořených/inovovaných produktů (ukazatel 2.12.00.A) - např. vzdělávací materiály, moduly, studijní opory, učebnice, skripta, metodiky, kurzy, manuály, sborníky, prezentace apod. 1. kolo výzvy – 141 produktů 2. kolo výzvy – 194 produktů 3. kolo výzvy – 245 produktů Celkem bylo vytvořeno/inovováno 580 produktů.

22 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 22 Počet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech (ukazatel 1.35.00.A) 1. kolo výzvy – 528 osob 2. kolo výzvy – 2 041 osob 3. kolo výzvy – 1 587 osob Celkem = 4 156 proškolených osob

23 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 23 Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku (ukazatel 2.33.00.A) 1. kolo výzvy – 12 institucí 2. kolo výzvy – 57 institucí 3. kolo výzvy – 6 institucí Celkem = 75 vzdělávacích institucí

24 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 24 Statistické údaje a administrace GS Finanční podpora: Celkem nasmlouváno: 119 584 541,81 Kč (118 303 541,81 Kč) 1. kolo: 30 905 448,00 Kč (29 624 448,00 Kč) 2. kolo: 41 130 262,81 Kč 3. kolo: 47 548 831,00 Kč

25 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 25 Kontroly: administrativní -pravidelné monitorovací zprávy fyzické na místě počet kontrol na místě: 55 kontrol a 61 kontrolních dní počet předložených monitorovacích zpráv: 356 1. kolo: 92 2. kolo: 136 3. kolo: 128 průměrný počet zaslaných výzev k doplnění, upřesnění monitorovacích zpráv: 2,67

26 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 26 Finanční čerpání: Celkem vyčerpáno: 106 756 609,96 Kč 1. kolo: 26 609 379,57 Kč 2. kolo: 38 216 581,71 Kč 3. kolo: 41 930 648,68 Kč

27 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 27 Finanční čerpání dle jednotlivých kol

28 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 28 Uznatelné výdaje dle kapitol rozpočtu Položka rozpočtuČástka v tis. Kč Osobní náklady64 172,24 Cestovné1 879,00 Zařízení a vybavení (nakoupeno 200 ks PC) 13 600,00 Místní kancelář4 751,53 Nákup služeb25 919,081 Drobné stavební úpravy118,54 Přímá podpora1 779,40 Celkem112 219,71

29 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 29 Uznatelné výdaje dle kapitol rozpočtu

30 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 30 Zálohové platby Měsíc/rokČástka v Kč 03/20063 403 472,20 04/20061 921 417,40 05/2006 600000,00 06/2006 0,00 07/2006 0,00 08/2006 842 765,36 09/20063 451 261,20 10/20063 723 847,20 11/2006 208 178,80 12/20061 573 184,00 01/20077 936 582,20 Celkem23 660 708,36

31 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 31 Vyplacené zálohy v jednotlivých měsících v tis. Kč

32 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 32 Čerpání prostředků v 1. kole: 26 609 379,57 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/2006 3 403 472,2008/2007806 671,81 04/2006 1 921 417,4009/2007777 816,03 05/2006 600 000,0010/2007258 138,20 06/2006 257 867,5011/2007887 594,91 07/2006 441 746,6012/20073 006 624,60 08/2006 1 147 866,2901/20080,00 09/2006 24 033,5002/2008343 657,72 10/20061 203 052,7503/2008127 972,10 11/20061 016 967,3204/20081 833 755,56 12/2006576 976,9005/2008-131 564,34 01/2007329 995,6006/200890 443,41 02/20071 480 817,7807/2008296 865,22 03/2007741 986,2608/20080,00 04/2007722 088,9709/20081 862 637,09 05/2007209 387,9510/2008-179 342,65 06/20071 358 053,7911/2008350 206,50 07/2007842 172,6012/20080,00

33 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 33 Čerpání prostředků v 1. kole v tis. Kč

34 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 34 Čerpání prostředků v 2. kole: 38 216 581,71 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/2006 0,0008/20071 280 404,23 04/2006 0,0009/20071 559 056,41 05/2006 0,0010/2007822 083,35 06/2006 0,0011/20072 358 203,38 07/2006 0,0012/20073 967 276,38 08/2006 842 765,3601/2008534 790,97 09/2006 3 451 261,2002/2008957 670,45 10/20063 723 847,2003/20082 591 889,23 11/2006208 178,8004/20082 234 492,86 12/20060,0005/20081 831 131,53 01/20070,0006/20081 225 533,85 02/2007106 838,4707/20082 755 726,03 03/2007414 005,6008/200879 549,96 04/2007793 846,0009/2008291 052,43 05/20071 465 312,4510/2008995 892,25 06/2007627 852,0311/2008749 651,78 07/20071 267 543,9812/20081 080 725,53

35 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 35 Čerpání prostředků v 2. kole v tis. Kč

36 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 36 Čerpání prostředků ve 3. kole: 41 930 648,68 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/2006 0,0008/2007435 790,67 04/2006 0,0009/2007105 332,50 05/2006 0,0010/20071 016 876,55 06/2006 0,0011/20073 954 307,74 07/2006 0,0012/20073 897 541,90 08/2006 0,0001/2008559 504,90 09/2006 0,0002/20081 766 079,50 10/20060,0003/20082 329 792,46 11/20060,0004/20084 700 213,68 12/20061 573 184,0005/20082 072 401,87 01/20077 936 582,2006/20081 472 807,12 02/20070,0007/20083 762 097,52 03/20070,0008/2008534 102,48 04/20070,0009/2008663 665,32 05/20070,0010/20082 132 913,37 06/200798 945,8311/20081 178 384,82 07/2007913 722,5612/2008826 401,69

37 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 37 Čerpání prostředků ve 3. kole v tis. Kč

38 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 38 Celkové čerpání prostředků: 106 756 609,96 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/2006 3 403 472,2008/20072 522 866,71 04/2006 1 921 417,4009/20072 442 204,94 05/2006 600 000,0010/20072 097 098,10 06/2006 257 867,5011/20077 200 106,03 07/2006 441 746,6012/200710 871 442,88 08/2006 1 990 631,6501/20081 094 295,87 09/2006 3 475 294,7002/20083 067 407,67 10/20064 926 899,9503/20085 049 653,79 11/20061 225 146,1204/20088 768 462,10 12/20062 150 160,9005/20083 771 969,06 01/20078 266 577,8006/20082 788 784,38 02/20071 587 656,2507/20086 814 688,77 03/20071 155 991,8608/2008613 652,44 04/20071 515 934,9709/20082 817 354,84 05/20071 674 700,4010/20082 949 462,97 06/20072 084 851,6511/20082 278 243,10 07/20073 023 439,1412/20081 907 127,22

39 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 39 Celkové čerpání prostředků v tis. Kč

40 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 40 DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Ivona Crháková – projektový manažer pro GG e-mail: ivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.czivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.cz tel.: 595 622 403 Ing. Soňa Slívová – finanční manažer pro GS e-mail: sona.slivova@kr-moravskoslezsky.czsona.slivova@kr-moravskoslezsky.cz tel.: 595 622 309 Bc. Jana Krulová – projektový manažer pro GS e-mail: jana.krulova@kr-moravskoslezsky.czjana.krulova@kr-moravskoslezsky.cz tel.: 595 622 451 Ing. Lenka Bartošová – projektový manažer pro GS e-mail: lenka.bartosova@kr-moravskoslezsky.czlenka.bartosova@kr-moravskoslezsky.cz tel.: 595 622 675


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google