Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Hotel Park Inn Ostrava ( )

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 Základní údaje Název grantového schématu: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Programové období: Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Popis opatření: Budování vzdělávacích výcvikových center pro dospělé poskytujících obecně uznávanou kvalifikaci všem dospělým zájemcům, kteří ukončili školní docházku, nastoupili do praxe a z různých důvodů potřebují či požadují v průběhu svého života získat další nebo specializovanou kvalifikaci. Rozvoj podpůrných služeb dalšího vzdělávání, zejména informačních a poradenských, které usnadňují orientaci v nabídce dalšího vzdělávání.

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 Implementační struktura Žadatelé (koneční uživatelé): Veškeré subjekty, které poskytují nebo by mohly poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání Poskytovatel (konečný příjemce): Moravskoslezský kraj Zprostředkující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 45 Řídící orgán: Ministerstvo práce, sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 Financování Financování GS: 75 % evropský sociální fond 25 % státní rozpočet ČR Alokovaná částka pro MSK: ,- EUR ,- Kč Kurz přepočtu měny: 31,- Kč/EUR Současný kurz certifikací: 25,- Kč/EUR Alokace v současném kurzu: ,- Kč

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 Mezikrajové srovnání alokace prostředků v tis. Kč Název krajeAlokaceNázev krajeAlokace Středočeský Pardubický Jihočeský Vysočina Plzeňský Jihomoravský Karlovarský Olomoucký Ústecký Zlínský Liberecký Moravskoslezský Královehradecký Celkem

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 Mezikrajové srovnání alokace prostředků

7 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 7 Záměr a cíle grantového schématu Záměr: umožnit vznik projektů, které zajistí fungování široké nabídky dalšího profesního vzdělávání na území Moravskoslezského kraje Specifické cíle: 1. Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání 2. Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

8 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 8 Programy podpory grantového schématu k naplnění specifických cílů byly určeny dva programy: Program podpory A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených Program podpory B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání

9 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 9 Kvantifikované cíle grantového schématu (indikátory) počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb – 225 osob počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů programů počet podpořených pracovníků – lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků – 225 osob

10 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 10 (trocha) Historie schválení Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropskou komisí vyhlášení výzvy pro předkládání návrhů grantových schémat schválení žádosti o grantové schéma pro předložení do OP RLZ zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zaslání žádosti o grantové schéma na MPSV, která byla zaregistrována pod číslem CZ / vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě schválení grantového schématu

11 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 11 Realizace grantového schématu 1. kolo výzvy - vyhlášeno , předkládání žádostí do celková částka pro tuto výzvu ,00 Kč - podáno 62 žádostí, k financování vybráno 15 projektů 2. kolo výzvy - vyhlášeno , předkládání žádostí do celková částka pro tuto výzvu ,00 Kč - podáno 56 žádostí, k financování vybráno 19 projektů 3. kolo výzvy - vyhlášeno , předkládání žádostí do celková částka pro tuto výzvu ,00 Kč - podáno 77 žádostí, k financování vybráno 21 projektů

12 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 12 Celkové hodnoty v grantovém schématu Celkem přijato 195 žádostí o finanční podporu, ve kterých bylo celkově požadováno ,00 Kč, což činilo více než 4,55 násobek alokace. Smlouvy uzavřeny na podporu 55 projektů v celkové částce ,81 Kč. Úspěšně zrealizováno 53 projektů a celková vyčerpaná částka činí ,96 Kč.

13 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 13 Koneční uživatelé dle právní subjektivity Právní forma konečného uživatele Počet konečných uživatelů Společnost s ručením omezeným21 Akciová společnost2 Vysoká škola4 Obecně prospěšná společnost3 Obec1 Sdružení (svaz, spolek, klub)7 Zájmová sdružení právnických osob 2 Církevní organizace1 Příspěvková organizace10 Fyzická osoba2

14 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 14 Naplňování cílů v GS Počet podpořených projektů (ukazatel A) 1. kolo výzvy – 13 projektů 2. kolo výzvy – 19 projektů 3. kolo výzvy – 21 projektů Celkem = 53 projektů V Moravskoslezském kraji bylo podpořeno a realizováno nejvíce projektů ze všech krajů.

15 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 15 Srovnání s ostatními kraji - počet realizovaných projektů v GS Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Kraj Počet projektů Středočeský29 Jihočeský28 Plzeňský25 Karlovarský11 Ústecký25 Liberecký15 Kraj Počet projektů Pardubický28 Královehradecký22 Vysočina26 Zlínský31 Olomoucký24 Jihomoravský36 Moravskoslezský53

16 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 16 Srovnání s ostatními kraji - počet realizovaných projektů v GS

17 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 17 Počet podpořených organizací (ukazatel A) - tj. žadatel, partneři i organizace podpořené prostřednictvím vytvořených vzdělávacích programů apod. 1. kolo výzvy – 83 organizací 2. kolo výzvy – 106 organizací 3. kolo výzvy – 56 organizací Celkem = 245 organizací  Kromě 53 žadatelů o finanční podporu podpořeno také dalších 192 subjektů.

18 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 18 Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb (ukazatel A) - např. pedagogičtí pracovníci, lektoři, interní školitelé, zdravotnický personál, konzultanti, řídící pracovníci, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesních a zájmových sdružení, pracovníci v sociálních službách, cestovním ruchu, zemědělství, řidiči, hasiči, kamnáři, konkurzní správci apod. 1. kolo výzvy – 763 osob 2. kolo výzvy – 500 osob 3. kolo výzvy – 924 osob Celkem = osob

19 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 19 Počet podpoř. pracovníků – lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků – v kurzech (ukazatel A) - celkový počet osob, které se zúčastnily podpořených kurzů: 1. kolo výzvy – 409 osob 2. kolo výzvy – 263 osob 3. kolo výzvy – 578 osob Celkem = osob

20 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 20 Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů (ukazatel A) - vytvořena/inovována celá řada vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání 1. kolo výzvy – 120 programů 2. kolo výzvy – 98 programů 3. kolo výzvy – 120 programů Celkem = 338 programů pro další vzdělávání

21 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 21 Počet vytvořených/inovovaných produktů (ukazatel A) - např. vzdělávací materiály, moduly, studijní opory, učebnice, skripta, metodiky, kurzy, manuály, sborníky, prezentace apod. 1. kolo výzvy – 141 produktů 2. kolo výzvy – 194 produktů 3. kolo výzvy – 245 produktů Celkem bylo vytvořeno/inovováno 580 produktů.

22 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 22 Počet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech (ukazatel A) 1. kolo výzvy – 528 osob 2. kolo výzvy – osob 3. kolo výzvy – osob Celkem = proškolených osob

23 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 23 Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku (ukazatel A) 1. kolo výzvy – 12 institucí 2. kolo výzvy – 57 institucí 3. kolo výzvy – 6 institucí Celkem = 75 vzdělávacích institucí

24 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 24 Statistické údaje a administrace GS Finanční podpora: Celkem nasmlouváno: ,81 Kč ( ,81 Kč) 1. kolo: ,00 Kč ( ,00 Kč) 2. kolo: ,81 Kč 3. kolo: ,00 Kč

25 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 25 Kontroly: administrativní -pravidelné monitorovací zprávy fyzické na místě počet kontrol na místě: 55 kontrol a 61 kontrolních dní počet předložených monitorovacích zpráv: kolo: kolo: kolo: 128 průměrný počet zaslaných výzev k doplnění, upřesnění monitorovacích zpráv: 2,67

26 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 26 Finanční čerpání: Celkem vyčerpáno: ,96 Kč 1. kolo: ,57 Kč 2. kolo: ,71 Kč 3. kolo: ,68 Kč

27 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 27 Finanční čerpání dle jednotlivých kol

28 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 28 Uznatelné výdaje dle kapitol rozpočtu Položka rozpočtuČástka v tis. Kč Osobní náklady64 172,24 Cestovné1 879,00 Zařízení a vybavení (nakoupeno 200 ks PC) ,00 Místní kancelář4 751,53 Nákup služeb25 919,081 Drobné stavební úpravy118,54 Přímá podpora1 779,40 Celkem ,71

29 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 29 Uznatelné výdaje dle kapitol rozpočtu

30 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 30 Zálohové platby Měsíc/rokČástka v Kč 03/ ,20 04/ ,40 05/ ,00 06/2006 0,00 07/2006 0,00 08/ ,36 09/ ,20 10/ ,20 11/ ,80 12/ ,00 01/ ,20 Celkem ,36

31 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 31 Vyplacené zálohy v jednotlivých měsících v tis. Kč

32 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 32 Čerpání prostředků v 1. kole: ,57 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/ ,2008/ ,81 04/ ,4009/ ,03 05/ ,0010/ ,20 06/ ,5011/ ,91 07/ ,6012/ ,60 08/ ,2901/20080,00 09/ ,5002/ ,72 10/ ,7503/ ,10 11/ ,3204/ ,56 12/ ,9005/ ,34 01/ ,6006/ ,41 02/ ,7807/ ,22 03/ ,2608/20080,00 04/ ,9709/ ,09 05/ ,9510/ ,65 06/ ,7911/ ,50 07/ ,6012/20080,00

33 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 33 Čerpání prostředků v 1. kole v tis. Kč

34 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 34 Čerpání prostředků v 2. kole: ,71 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/2006 0,0008/ ,23 04/2006 0,0009/ ,41 05/2006 0,0010/ ,35 06/2006 0,0011/ ,38 07/2006 0,0012/ ,38 08/ ,3601/ ,97 09/ ,2002/ ,45 10/ ,2003/ ,23 11/ ,8004/ ,86 12/20060,0005/ ,53 01/20070,0006/ ,85 02/ ,4707/ ,03 03/ ,6008/ ,96 04/ ,0009/ ,43 05/ ,4510/ ,25 06/ ,0311/ ,78 07/ ,9812/ ,53

35 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 35 Čerpání prostředků v 2. kole v tis. Kč

36 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 36 Čerpání prostředků ve 3. kole: ,68 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/2006 0,0008/ ,67 04/2006 0,0009/ ,50 05/2006 0,0010/ ,55 06/2006 0,0011/ ,74 07/2006 0,0012/ ,90 08/2006 0,0001/ ,90 09/2006 0,0002/ ,50 10/20060,0003/ ,46 11/20060,0004/ ,68 12/ ,0005/ ,87 01/ ,2006/ ,12 02/20070,0007/ ,52 03/20070,0008/ ,48 04/20070,0009/ ,32 05/20070,0010/ ,37 06/ ,8311/ ,82 07/ ,5612/ ,69

37 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 37 Čerpání prostředků ve 3. kole v tis. Kč

38 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 38 Celkové čerpání prostředků: ,96 Kč Měsíc / rokČástka v KčMěsíc / rokČástka v Kč 03/ ,2008/ ,71 04/ ,4009/ ,94 05/ ,0010/ ,10 06/ ,5011/ ,03 07/ ,6012/ ,88 08/ ,6501/ ,87 09/ ,7002/ ,67 10/ ,9503/ ,79 11/ ,1204/ ,10 12/ ,9005/ ,06 01/ ,8006/ ,38 02/ ,2507/ ,77 03/ ,8608/ ,44 04/ ,9709/ ,84 05/ ,4010/ ,97 06/ ,6511/ ,10 07/ ,1412/ ,22

39 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 39 Celkové čerpání prostředků v tis. Kč

40 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 40 DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Ivona Crháková – projektový manažer pro GG tel.: Ing. Soňa Slívová – finanční manažer pro GS tel.: Bc. Jana Krulová – projektový manažer pro GS tel.: Ing. Lenka Bartošová – projektový manažer pro GS tel.:


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Závěrečná konference k ukončení grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google