Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační."— Transkript prezentace:

1 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační infrastruktura Brno,

2 2 Struktura prezentace  Proč se Regionální inovační strategie formulují?  Metoda formulace RIS III.  Prioritní osy a cíle RIS III.  Akční plán RIS na léta 2009 – 2013

3 3 Proč se formulují RIS?  Přesvědčení, že lze na regionální úrovni napomoci podpoře inovací (pro tvorbu inovací je nutná prostorová blízkost)  První impuls k formulaci RIS od EK v roce 1994 – zvýšit absorpční kapacitu regionu pro SF

4 4 Regionální inovační strategie JMK III  Časový horizont: 2009 – 2013  Důvody pro přípravu nové strategie: oZahrnutí nových hráčů oExpirace opatření RIS JMK II oNové období SF (nové projekty, např. CEITEC, ICRC)  Zpracovatel: RRA JM, JIC, JCMM

5 5 Regionální inovační strategie JMK III  Hlavní cíle pro nastavení strategie: oStrategie všech hráčů – terénní průzkum firem oNe dokument, ale proces – vytvoření trvalé platformy oOficiální strategie JMK a města Brna oVýstupem akční plán (seznam podrobně definovaných projektů na dva roky dopředu)

6 6 Vize a mise RIS JMK III  Vize: oJihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních 50 nejinovativnějších regionů v Evropské unii  Mise: oChceme zvýšit regionální konkurenceschopnost Jihomoravského kraje prostřednictvím spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem a maximalizací přínosů ICRC a CEITEC

7 7 RIS JMK III – partneři Samospráva Podpůrné (intermediární) instituce Výzkumné organizace Firmy

8 8 Řídící systém RIS

9 9 Metody přípravy RIS JMK III Návrh akčního plánu Návrh strategie Terénní průzkum firem Definice klíčových oborů Kvantitativní analýza hospodářství Návrhy intervencí od pracovních skupin Regionální benchmarking

10 10 Terénní průzkum firem  Proveden v červnu a červenci 2008  Analyzováno šest odvětví  350 technologických firem předvybráno na základě kvantitativní analýzy  186 osobních rozhovorů s řediteli firem  Provedeno: Berman Group (JIC, RRA JM, CTT MU)  Financováno: Jihomoravský kraj

11 11 Odvětvové přesahy

12 12 Strategický skelet RIS III Transfer technologií Inter- nacionalizace Lidské zdroje Poradenství a služby RIS III

13 13 Transfer Technologií  Cíle: oNastavit a rozvíjet systém na podporu transferu technologií oRozvíjet transfer technologií

14 14 TT Point (Technology Transfer Point)  Cíl: kvalitativně posílit stávající CTT a vznik nových CTT – vytvořit síť podpůrných organizací  Odpovědnost finanční: OP VK  Odpovědnost věcná: MU, VUT, MZLU, VFU, JIC  Partneři: FNUSA/ICRC  Výstupy: 16 proškolených TT specialistů, nastavené TT procesy. Zřízené nové dvě CTT  na MZLU a VFU  Výsledky: Zvyšující se počet úspěšných TT projektů  Rozpočet: Přibližně 60 mil. Kč na tři roky

15 15 Inovační vouchery  Cíl: Podpořit spolupráci (kontrahovaný výzkum) mezi VaV institucemi a firmami  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: MU, VUT, MZLU, VFU, AV ČR, FNUSA/ICRC  Výstupy: cca 40 podpořených projektů ročně  Výsledky: Zvýšení obratu kontrahovaného výzkumu  Rozpočet: 5,6 mil. Kč ročně

16 16 Poradenství a služby pro MSP  Cíle: oZajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem oZajistit finanční zdroje pro inovační projekty oZajistit kvalitní a komplexní služby pro inovativní firmy v JMK sídlící mimo technologické inkubátory

17 17 ICT inkubátor  Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem  Odpovědnost finanční: OPPI, JMK  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: SMB, univerzity, FNUSA/ICRC  Výstupy: 7000 m 2 pronajímatelných ploch  Výsledky: Zvýšení počtu inkubovaných firem a firem ve VTP  Rozpočet: oRealizace: cca 300 – 400 mil. Kč oProvoz: nájem klientů

18 18 Inkubátor v okresních městech JMK  Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem  Odpovědnost finanční: OPPI, JMK, okresní města  Odpovědnost věcná: JIC, okresní města  Partneři: privátní sféra  Výstupy: 2 inkubátory; celkem 4000 m 2 pronajímatelných ploch  Výsledky: Zvýšení počtu inkubovaných firem a firem ve VTP  Rozpočet: oRealizace: spolupráce s místními vlastníky nemovitostí oProvoz: 2. mil. Kč ročně

19 19 Rozvoj plně konkurenceschopných specializovaných rozvojových služeb pro inovativní firmy  Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem  Odpovědnost finanční: JMK  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: nezávislí poradci a poradenské firmy  Výstupy: Zvýšení počtu konzultantů na JIC o do roku 2013  Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátoru  Rozpočet: obsaženo v provozním rozpočtu JIC

20 20 Fond mikropůjček  Cíl: zajistit finanční zdroje pro inovační projekty  Odpovědnost finanční: JIC  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: investiční rada, komerční banky  Výstupy: 3 udělené půjčky ročně  Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátorů  Rozpočet: 2 mil. Kč v roce 2009

21 21 Patentový a licenční fond  Cíl: Zajistit finanční zdroje pro inovační projekty  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: investiční rada, komerční banky  Výstupy: 2 udělené půjčky ročně  Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátoru  Rozpočet: 0,8 mil. Kč

22 22 Lidské zdroje  Cíle: oPopularizovat vědu a přírodovědné a technické obory oZvýšit kvalitu vzdělávání na středních a vysokých školách oRozvíjet nadané studenty na středních a vysokých školách oZvýšit internacionalizaci vysokých škol oZajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj oZvýšit absorpční kapacitu regionu pro realizaci VaV projektů oZajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání

23 23 Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK  Cíl: Rozvíjet nadané studenty na středních a vysokých školách v JMK  Odpovědnost finanční: OPVK  Odpovědnost věcná: JCMM  Partneři: FNUSA/ICRC  Výstupy: 178 podpořených talentovaných studentů; 240 podpořených učitelů  Výsledky: Zvýšený počet VŠ studentů přírodovědných a technických oborů  Rozpočet: oRealizace: 9 mil. Kč na tři roky

24 24 Podpora talentovaných zahraničních studentů při studiu na VŠ v JMK  Cíl: Zvýšit internacionalizaci vysokých škol JMK  Odpovědnost finanční: JMK  Odpovědnost věcná: JCMM  Partneři: univerzity, FNUSA/ICRC  Výsledky: Zvýšení počtu zahraničních studentů (absolventů)  Rozpočet: 6 mil. Kč ročně

25 25 SoMoPro – South Moravian Programme for Distinguished Researchers  Cíl: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj v JMK  Odpovědnost finanční: JMK, 7. rámcový program  Odpovědnost věcná: JMK, JCMM  Partneři: univerzity, ústavy AV ČR, FNUSA/ICRC  Výstupy: 10 až 20 podpořených zahraničních vědců a reintegrace 6 až 10 českých vědců do konce roku 2012  Výsledky: Zvýšení počtu zahraničních vědců v regionu. Zvýšení počtu mezinárodních projektů místních VaV pracovišť.  Rozpočet: 94 mil. Kč (56 mil. Kč JMK, 38 mil. Kč 7FP)

26 26 Byty pro zahraniční vědce  Cíl: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj v JMK  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: (JCMM)  Partneři: soukromí vlastníci bytů, realitní kanceláře  Výstupy: 10 připravených plně vybavených bytů pro okamžité použití  Výsledky: Prodloužení pobytu vědců – zvýšení počtu člověkoměsíců zahraničních vědců v regionu  Rozpočet: 200 tis. Kč ročně

27 27 Podnikatelská rada JIC (Board CEO)  Cíl: Zajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání  Odpovědnost finanční: JMK, SMB  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: firmy, SMB  Výstupy: pravidelná setkávání Boardu  Výsledky: oNové projekty podpory podnikatelského prostředí oPoradenství inkubovaným projektům oKontakty  Rozpočet: 50 tis. Kč ročně

28 28 Internacionalizace  Cíle oPosílit mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích oZkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince oKomunikovat Jihomoravský kraj jako centrum výzkumu, vývoje a inovací

29 29 Brokerage events  Cíl: posílení zapojení výzkumných týmu a firem z JMK do mezinárodních projektů FP7  Odpovědnost finanční: JIC, VUT, MU, RHK, CDV, VIP park, JMK  Odpovědnost věcná: JIC, VUT, MU, RHK, CDV, VIP park  Partneři: MŠMT, EK, SMB, FNUSA/ICRC  Výstupy: realizace dvou brokerage events v letech 2009 a 2010 po 50 účastnících  Výsledky: 4 úspěšné účasti subjektů z JMK, a to v relevantních výzvách v FP, s jednotlivými projekty v hodnotě nejméně 100 tis. EUR  Rozpočet: cca. 400 tis. Kč

30 30 Mezinárodní střední škola  Cíl: Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince  Odpovědnost finanční: JMK  Odpovědnost věcná: JMK  Partneři: zahraniční škola  Výstupy: vytvoření 15 studijních míst v jednom ročníku  Výsledky: Zvýšení počtu kreativních cizinců v JMK  Rozpočet: ?

31 31 Mezinárodní dům  Cíl: Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: ?  Partneři: RRA JM, JIC, JCMM, JMK, firemní sféra  Výstupy: poskytnutí 200 konzultací ročně, vydání 10 čísel newsletteru ročně, organizace 5 akcí ročně  Výsledky: Zvýšení počtu kreativních cizinců v JMK  Rozpočet: cca 2 mil. Kč ročně

32 32 Řízení a monitoring implementace  Marketing RIS oObory (VaV týmy, firmy) oNástroje RIS (např. konference, brokerage, inovation vouchers...) oVýsledky (succes stories – objevy, inovace, obchodní úspěchy firem, nové spin-offs...) oVize RIS – kam směřujeme, jak spolupracujeme...  Monitoring implementace  Řízení implementace  Evaluace implementace

33 33 Děkuji Vám za pozornost Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ Brno Tel./fax: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy


Stáhnout ppt "Www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační."

Podobné prezentace


Reklamy Google