Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační."— Transkript prezentace:

1 www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační infrastruktura Brno, 23.4.2009

2 www.rrajm.cz 2 Struktura prezentace  Proč se Regionální inovační strategie formulují?  Metoda formulace RIS III.  Prioritní osy a cíle RIS III.  Akční plán RIS na léta 2009 – 2013

3 www.rrajm.cz 3 Proč se formulují RIS?  Přesvědčení, že lze na regionální úrovni napomoci podpoře inovací (pro tvorbu inovací je nutná prostorová blízkost)  První impuls k formulaci RIS od EK v roce 1994 – zvýšit absorpční kapacitu regionu pro SF

4 www.rrajm.cz 4 Regionální inovační strategie JMK III  Časový horizont: 2009 – 2013  Důvody pro přípravu nové strategie: oZahrnutí nových hráčů oExpirace opatření RIS JMK II oNové období SF (nové projekty, např. CEITEC, ICRC)  Zpracovatel: RRA JM, JIC, JCMM

5 www.rrajm.cz 5 Regionální inovační strategie JMK III  Hlavní cíle pro nastavení strategie: oStrategie všech hráčů – terénní průzkum firem oNe dokument, ale proces – vytvoření trvalé platformy oOficiální strategie JMK a města Brna oVýstupem akční plán (seznam podrobně definovaných projektů na dva roky dopředu)

6 www.rrajm.cz 6 Vize a mise RIS JMK III  Vize: oJihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních 50 nejinovativnějších regionů v Evropské unii  Mise: oChceme zvýšit regionální konkurenceschopnost Jihomoravského kraje prostřednictvím spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem a maximalizací přínosů ICRC a CEITEC

7 www.rrajm.cz 7 RIS JMK III – partneři Samospráva Podpůrné (intermediární) instituce Výzkumné organizace Firmy

8 www.rrajm.cz 8 Řídící systém RIS

9 www.rrajm.cz 9 Metody přípravy RIS JMK III Návrh akčního plánu 2009-2010 Návrh strategie Terénní průzkum firem Definice klíčových oborů Kvantitativní analýza hospodářství Návrhy intervencí od pracovních skupin Regionální benchmarking

10 www.rrajm.cz 10 Terénní průzkum firem  Proveden v červnu a červenci 2008  Analyzováno šest odvětví  350 technologických firem předvybráno na základě kvantitativní analýzy  186 osobních rozhovorů s řediteli firem  Provedeno: Berman Group (JIC, RRA JM, CTT MU)  Financováno: Jihomoravský kraj

11 www.rrajm.cz 11 Odvětvové přesahy

12 www.rrajm.cz 12 Strategický skelet RIS III Transfer technologií Inter- nacionalizace Lidské zdroje Poradenství a služby RIS III

13 www.rrajm.cz 13 Transfer Technologií  Cíle: oNastavit a rozvíjet systém na podporu transferu technologií oRozvíjet transfer technologií

14 www.rrajm.cz 14 TT Point (Technology Transfer Point)  Cíl: kvalitativně posílit stávající CTT a vznik nových CTT – vytvořit síť podpůrných organizací  Odpovědnost finanční: OP VK  Odpovědnost věcná: MU, VUT, MZLU, VFU, JIC  Partneři: FNUSA/ICRC  Výstupy: 16 proškolených TT specialistů, nastavené TT procesy. Zřízené nové dvě CTT  na MZLU a VFU  Výsledky: Zvyšující se počet úspěšných TT projektů  Rozpočet: Přibližně 60 mil. Kč na tři roky

15 www.rrajm.cz 15 Inovační vouchery  Cíl: Podpořit spolupráci (kontrahovaný výzkum) mezi VaV institucemi a firmami  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: MU, VUT, MZLU, VFU, AV ČR, FNUSA/ICRC  Výstupy: cca 40 podpořených projektů ročně  Výsledky: Zvýšení obratu kontrahovaného výzkumu  Rozpočet: 5,6 mil. Kč ročně

16 www.rrajm.cz 16 Poradenství a služby pro MSP  Cíle: oZajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem oZajistit finanční zdroje pro inovační projekty oZajistit kvalitní a komplexní služby pro inovativní firmy v JMK sídlící mimo technologické inkubátory

17 www.rrajm.cz 17 ICT inkubátor  Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem  Odpovědnost finanční: OPPI, JMK  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: SMB, univerzity, FNUSA/ICRC  Výstupy: 7000 m 2 pronajímatelných ploch  Výsledky: Zvýšení počtu inkubovaných firem a firem ve VTP  Rozpočet: oRealizace: cca 300 – 400 mil. Kč oProvoz: nájem klientů

18 www.rrajm.cz 18 Inkubátor v okresních městech JMK  Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem  Odpovědnost finanční: OPPI, JMK, okresní města  Odpovědnost věcná: JIC, okresní města  Partneři: privátní sféra  Výstupy: 2 inkubátory; celkem 4000 m 2 pronajímatelných ploch  Výsledky: Zvýšení počtu inkubovaných firem a firem ve VTP  Rozpočet: oRealizace: spolupráce s místními vlastníky nemovitostí oProvoz: 2. mil. Kč ročně

19 www.rrajm.cz 19 Rozvoj plně konkurenceschopných specializovaných rozvojových služeb pro inovativní firmy  Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem  Odpovědnost finanční: JMK  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: nezávislí poradci a poradenské firmy  Výstupy: Zvýšení počtu konzultantů na JIC o 10-15 do roku 2013  Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátoru  Rozpočet: obsaženo v provozním rozpočtu JIC

20 www.rrajm.cz 20 Fond mikropůjček  Cíl: zajistit finanční zdroje pro inovační projekty  Odpovědnost finanční: JIC  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: investiční rada, komerční banky  Výstupy: 3 udělené půjčky ročně  Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátorů  Rozpočet: 2 mil. Kč v roce 2009

21 www.rrajm.cz 21 Patentový a licenční fond  Cíl: Zajistit finanční zdroje pro inovační projekty  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: investiční rada, komerční banky  Výstupy: 2 udělené půjčky ročně  Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátoru  Rozpočet: 0,8 mil. Kč

22 www.rrajm.cz 22 Lidské zdroje  Cíle: oPopularizovat vědu a přírodovědné a technické obory oZvýšit kvalitu vzdělávání na středních a vysokých školách oRozvíjet nadané studenty na středních a vysokých školách oZvýšit internacionalizaci vysokých škol oZajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj oZvýšit absorpční kapacitu regionu pro realizaci VaV projektů oZajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání

23 www.rrajm.cz 23 Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK  Cíl: Rozvíjet nadané studenty na středních a vysokých školách v JMK  Odpovědnost finanční: OPVK  Odpovědnost věcná: JCMM  Partneři: FNUSA/ICRC  Výstupy: 178 podpořených talentovaných studentů; 240 podpořených učitelů  Výsledky: Zvýšený počet VŠ studentů přírodovědných a technických oborů  Rozpočet: oRealizace: 9 mil. Kč na tři roky

24 www.rrajm.cz 24 Podpora talentovaných zahraničních studentů při studiu na VŠ v JMK  Cíl: Zvýšit internacionalizaci vysokých škol JMK  Odpovědnost finanční: JMK  Odpovědnost věcná: JCMM  Partneři: univerzity, FNUSA/ICRC  Výsledky: Zvýšení počtu zahraničních studentů (absolventů)  Rozpočet: 6 mil. Kč ročně

25 www.rrajm.cz 25 SoMoPro – South Moravian Programme for Distinguished Researchers  Cíl: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj v JMK  Odpovědnost finanční: JMK, 7. rámcový program  Odpovědnost věcná: JMK, JCMM  Partneři: univerzity, ústavy AV ČR, FNUSA/ICRC  Výstupy: 10 až 20 podpořených zahraničních vědců a reintegrace 6 až 10 českých vědců do konce roku 2012  Výsledky: Zvýšení počtu zahraničních vědců v regionu. Zvýšení počtu mezinárodních projektů místních VaV pracovišť.  Rozpočet: 94 mil. Kč (56 mil. Kč JMK, 38 mil. Kč 7FP)

26 www.rrajm.cz 26 Byty pro zahraniční vědce  Cíl: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj v JMK  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: (JCMM)  Partneři: soukromí vlastníci bytů, realitní kanceláře  Výstupy: 10 připravených plně vybavených bytů pro okamžité použití  Výsledky: Prodloužení pobytu vědců – zvýšení počtu člověkoměsíců zahraničních vědců v regionu  Rozpočet: 200 tis. Kč ročně

27 www.rrajm.cz 27 Podnikatelská rada JIC (Board CEO)  Cíl: Zajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání  Odpovědnost finanční: JMK, SMB  Odpovědnost věcná: JIC  Partneři: firmy, SMB  Výstupy: pravidelná setkávání Boardu  Výsledky: oNové projekty podpory podnikatelského prostředí oPoradenství inkubovaným projektům oKontakty  Rozpočet: 50 tis. Kč ročně

28 www.rrajm.cz 28 Internacionalizace  Cíle oPosílit mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích oZkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince oKomunikovat Jihomoravský kraj jako centrum výzkumu, vývoje a inovací

29 www.rrajm.cz 29 Brokerage events  Cíl: posílení zapojení výzkumných týmu a firem z JMK do mezinárodních projektů FP7  Odpovědnost finanční: JIC, VUT, MU, RHK, CDV, VIP park, JMK  Odpovědnost věcná: JIC, VUT, MU, RHK, CDV, VIP park  Partneři: MŠMT, EK, SMB, FNUSA/ICRC  Výstupy: realizace dvou brokerage events v letech 2009 a 2010 po 50 účastnících  Výsledky: 4 úspěšné účasti subjektů z JMK, a to v relevantních výzvách v FP, s jednotlivými projekty v hodnotě nejméně 100 tis. EUR  Rozpočet: cca. 400 tis. Kč

30 www.rrajm.cz 30 Mezinárodní střední škola  Cíl: Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince  Odpovědnost finanční: JMK  Odpovědnost věcná: JMK  Partneři: zahraniční škola  Výstupy: vytvoření 15 studijních míst v jednom ročníku  Výsledky: Zvýšení počtu kreativních cizinců v JMK  Rozpočet: ?

31 www.rrajm.cz 31 Mezinárodní dům  Cíl: Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince  Odpovědnost finanční: SMB  Odpovědnost věcná: ?  Partneři: RRA JM, JIC, JCMM, JMK, firemní sféra  Výstupy: poskytnutí 200 konzultací ročně, vydání 10 čísel newsletteru ročně, organizace 5 akcí ročně  Výsledky: Zvýšení počtu kreativních cizinců v JMK  Rozpočet: cca 2 mil. Kč ročně

32 www.rrajm.cz 32 Řízení a monitoring implementace  Marketing RIS oObory (VaV týmy, firmy) oNástroje RIS (např. konference, brokerage, inovation vouchers...) oVýsledky (succes stories – objevy, inovace, obchodní úspěchy firem, nové spin-offs...) oVize RIS – kam směřujeme, jak spolupracujeme...  Monitoring implementace  Řízení implementace  Evaluace implementace

33 www.rrajm.cz 33 Děkuji Vám za pozornost Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ 612 00 Brno Tel./fax: +420 541 211 635 e-mail: rrajm@rrajm.czrrajm@rrajm.czwww.rrajm.cz Regionální rozvojová agentura jižní Moravy


Stáhnout ppt "Www.rrajm.cz 1 Inovace a technologie v rozvoji regionů (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.) JUDr. Vladimír Gašpar Regionální inovační."

Podobné prezentace


Reklamy Google