Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Lehnert. Osnova přednášky 1.Charakteristika, význam ve sportovním tréninku, tréninkové cykly. 2.Mikrocyklus - základní typy a jejich využití ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Lehnert. Osnova přednášky 1.Charakteristika, význam ve sportovním tréninku, tréninkové cykly. 2.Mikrocyklus - základní typy a jejich využití ve."— Transkript prezentace:

1 Michal Lehnert

2 Osnova přednášky 1.Charakteristika, význam ve sportovním tréninku, tréninkové cykly. 2.Mikrocyklus - základní typy a jejich využití ve větších tréninkových cyklech. 3.Makrocyklus - charakteristika, zásady jeho tvorby. 4.Periodizace ročního tréninkového cyklu – tradiční a nové pojetí. 5.Znaky současné periodizace.

3 Stanovení po sobě následujících a navazujících tréninkových cyklů, jejichž obsah, velikost zatížení a opakování se podílejí v určitém časovém úseku na zvyšování trénovanosti a vytváření sportovní formy v jednotlivých etapách sportovního tréninku. Stanovení po sobě následujících a navazujících tréninkových cyklů, jejichž obsah, velikost zatížení a opakování se podílejí v určitém časovém úseku na zvyšování trénovanosti a vytváření sportovní formy v jednotlivých etapách sportovního tréninku. Stavba sportovního tréninku = posloupnost tréninkových cyklů („stavebních kamenů“) s logicky navazujícími cíli.Stavba sportovního tréninku = posloupnost tréninkových cyklů („stavebních kamenů“) s logicky navazujícími cíli.

4 Promítá se do koncepce sportovního tréninku.Promítá se do koncepce sportovního tréninku. Je spojena s dlouhodobým, střednědobým a dlouhodobým plánováním.Je spojena s dlouhodobým, střednědobým a dlouhodobým plánováním. Je prevencí stagnace, kumulace únavy, přetrénování, nahodilosti...Je prevencí stagnace, kumulace únavy, přetrénování, nahodilosti... Základem pro periodizaci tréninkového procesu je fázový rozvoj sportovní formy.Základem pro periodizaci tréninkového procesu je fázový rozvoj sportovní formy.

5 Vytváří předpoklad pro efektivní sportovní trénink promyšlenou návazností a vzájemným působením tréninkových zatížení a využíváním jejich tréninkových efektůVytváří předpoklad pro efektivní sportovní trénink promyšlenou návazností a vzájemným působením tréninkových zatížení a využíváním jejich tréninkových efektů Důležité prvky: zatížení a odpočinek, intenzita a objem zatížení, variabilita a monotónnost, míra specifičnosti…Důležité prvky: zatížení a odpočinek, intenzita a objem zatížení, variabilita a monotónnost, míra specifičnosti…

6 Sportovní forma(SF) Stav optimální připravenosti k soutěži, kterého Stav optimální připravenosti k soutěži, kterého bylo dosaženo na základě správně řízené bylo dosaženo na základě správně řízené sportovní přípravy. sportovní přípravy. Fázový charakter v souladu s periodizací : 1.vytváření předpokladů 1.vytváření předpokladů pro vznik sportovní formy 2.vznik a stabilizace 2.vznik a stabilizace sportovní formy 3.readaptační pokles 3.readaptační pokles sportovní formy.

7 uzavřený tréninkový celek, Časově uzavřený tréninkový celek, v němž se řeší jeden nebo více vzájemně souvisejících tréninkových úkolů (mají společný cíl, resp.cíle). Opakování cyklů je spojeno s určitou variabilitou. Opakování cyklů je spojeno s určitou variabilitou. Z časového hlediska lze rozlišit krátko, středně a Z časového hlediska lze rozlišit krátko, středně a dlouhodobé cykly. dlouhodobé cykly.

8

9

10 Mikrocyklus několikadenní Relativně krátký několikadenní tréninkový celek s typickým sledem tréninkových jednotek s navazujícím obsahem. Jeho hlavním cílem je přispívat k vytváření předpokladů pro plánované změny trénovanosti.Jeho hlavním cílem je přispívat k vytváření předpokladů pro plánované změny trénovanosti. V současném tréninkovém procesu je základním stavebním kamenem sportovního tréninku.V současném tréninkovém procesu je základním stavebním kamenem sportovního tréninku.

11 Odlišnosti ve stavbě mikrocyklů jsou dány:  cíli a úkoly v rámci začlenění do delších cyklů  typickým zatížením (objem a intenzita, druhy cviční…)  poměrem zatížení a odpočinku u základních typů tréninků  počtem a důležitostí startů  aktuálním stavem trénovanosti sportovce a individuálními specifiky (např. rychlost zotavování).

12  ÚVODNÍ  ROZVÍJEJÍCÍ  STABILIZAČNÍ  VYLAĎOVACÍ  SOUTĚŽNÍ  REGENERAČNÍ  REKONDIČNÍ  KONTROLNÍ

13 ÚVODNÍ MIKROCYKLUS Úkol:příprava na následující tréninkové zatížení Úkol: příprava na následující tréninkové zatížení. Charakteristikamalé, event. střední zatížení, především nespecifického charakteru, nižší intenzity. Charakteristika: malé, event. střední zatížení, především nespecifického charakteru, nižší intenzity. Uplatnění:úvod přípravného období, po delším přerušení tréninkové činnosti. Uplatnění: úvod přípravného období, po delším přerušení tréninkové činnosti.

14 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS Úkol: zvyšování trénovanosti. Charakteristikavyužívá specifických i nespecifických podnětů jednotlivých tréninkových složek, velké tréninkové zatížení – kulminuje objem zatížení, zvýšený důraz na racionální střídání zatížení a zotavení. Charakteristika: využívá specifických i nespecifických podnětů jednotlivých tréninkových složek, velké tréninkové zatížení – kulminuje objem zatížení, zvýšený důraz na racionální střídání zatížení a zotavení. Uplatnění:nejčastěji 1. etapa přípravného období. Uplatnění: nejčastěji 1. etapa přípravného období.

15 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS KONDIČNÍ Charakteristika:zvyšování funkčních možností orgánů a systémů při respektování specifičnosti, zdravotní prevence. Současně nižší objem technicko-taktické přípravy a počtu přípravných startů v soutěží (doplňkově)… Charakteristika: zvyšování funkčních možností orgánů a systémů při respektování specifičnosti, zdravotní prevence. Současně nižší objem technicko-taktické přípravy a počtu přípravných startů v soutěží (doplňkově)… Uplatnění: Uplatnění: nejčastěji 1. etapa přípravného období.

16 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS SPECIALIZOVANÝ Charakteristika:s nárůstem specifických kondičních předpokladů se zdokonaluje (optimalizuje) a uplatňuje již dříve naučená technika. Charakteristika: s nárůstem specifických kondičních předpokladů se zdokonaluje (optimalizuje) a uplatňuje již dříve naučená technika. Příklad typů u sportovních her Příklad typů u sportovních her: Herně orientovanývysokoobjemový 1. Herně orientovaný vysoko objemový Herně orientovanýintenzifikační 2. Herně orientovaný intenzifikační

17 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS SPECIALIZOVANÝ 1. Herně orientovaný vysoko objemový Charakteristika:zaměření na „stabilní charakteristiky sportovní formy“ - zdokonalování techniky (HČJ a HK - dominují cvičení v menších skupinách umožňující vyšší intenzitu zatížení (frekvencí zapojení do akcí) při vysokém objemu, ale odpovídající intenzitě kondičního zatížení. Charakteristika: zaměření na „stabilní charakteristiky sportovní formy“ - zdokonalování techniky (HČJ a HK - dominují cvičení v menších skupinách umožňující vyšší intenzitu zatížení (frekvencí zapojení do akcí) při vysokém objemu, ale odpovídající intenzitě kondičního zatížení. Uplatnění:druhá polovina 1. etapy, první polovina 2. etapy přípravného období. Uplatnění: druhá polovina 1. etapy, první polovina 2. etapy přípravného období.

18 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS SPECIALIZOVANÝ 2. Herně orientovaný intenzifikační Charakteristika: zaměření na „stabilní charakteristiky sportovní formy“ - optimalizace HČJ, HK, ev. herního systému při zvýšené intenzitě a složitosti zatížení, rozvoj součinnosti a odolnosti proti únavě. Celkově snížení objemu zatížení, avšak při vysokém objemu herního zatížení. Často redukce počtu tréninkových fází. Uplatnění:nejčastěji druhá polovina 2. etapy přípravného období. Uplatnění: nejčastěji druhá polovina 2. etapy přípravného období.

19 STABILIZAČNÍ MIKROCYKLUS Úkol: upevnění dosažených změn trénovanosti. Charakteristika:“spojení” a uplatnění nově dosažené úrovně hlavních faktorů sportovního výkonu. Důraz na kvalitu při střední velikosti zatížení a odolnost proti stresovým podmínkám. Charakteristika: “spojení” a uplatnění nově dosažené úrovně hlavních faktorů sportovního výkonu. Důraz na kvalitu při střední velikosti zatížení a odolnost proti stresovým podmínkám. Uplatnění: v přípravném období (po rozvíjejícím), na začátku soutěžního období.

20 SOUTĚŽNÍ MIKROCYKLUS Úkol: udržení, event. vyladění sportovní formy, podávání sportovních výkonů,. Charakteristika:start v soutěžích a bezprostřední příprava na ně. Střední zatížení hlavně specifického charakteru, variabilita zatížení vzhledem k aktuálnímu stavu a soutěži. Redukce kondičního tréninku (udržování úrovně, profylaxe, aktivní zotavování…). Charakteristika: start v soutěžích a bezprostřední příprava na ně. Střední zatížení hlavně specifického charakteru, variabilita zatížení vzhledem k aktuálnímu stavu a soutěži. Redukce kondičního tréninku (udržování úrovně, profylaxe, aktivní zotavování…). Uplatnění:soutěžní období, série důležitých soutěží. Uplatnění: soutěžní období, série důležitých soutěží.

21 VYLAĎOVACÍ MIKROCYKLUS Úkol: optimalizace sportovní formy. Charakteristika:Zaměření na kvalitu (detaily), u kolektivních výkonů na souhru. Specifické zatížení vč. modelového tréninku, přípravných startů. Výrazné snížení objemu zatížení, prostor pro zotavení, individuální přístup, psychologická příprava (navození stavu “pohody”, sebedůvěry)… Charakteristika: Zaměření na kvalitu (detaily), u kolektivních výkonů na souhru. Specifické zatížení vč. modelového tréninku, přípravných startů. Výrazné snížení objemu zatížení, prostor pro zotavení, individuální přístup, psychologická příprava (navození stavu “pohody”, sebedůvěry)… Uplatnění:předzávodní a závodní období, před krátkodobými důležitými soutěžemi. Uplatnění: předzávodní a závodní období, před krátkodobými důležitými soutěžemi.

22 REGENERAČNÍ MIKROCYKLUS Úkol: zotavení po cyklech s velkým tréninkovým zatížením nebo po náročných startech. Charakteristikaregenerace, aktivní zotavování (zvýšení podílu zatížení v aerobní zóně), snížení intenzity tréninkového zatížení, změna činnosti (nespecifická cvičení), prostředí… Charakteristika: regenerace, aktivní zotavování (zvýšení podílu zatížení v aerobní zóně), snížení intenzity tréninkového zatížení, změna činnosti (nespecifická cvičení), prostředí… Uplatnění:po náročných cyklech (blocích) rozvíjejících nebo soutěžních. Uplatnění: po náročných cyklech (blocích) rozvíjejících nebo soutěžních.

23

24 Ukázka řazení mikrocyklů v přípravném období ÚvodníRozvíjejícíRozvíjejícíRozvíjejícíStabilizačníRozvíjejícíRozvíjejícíRegeneračníRozvíjejícíRozvíjejícíStabilizačníKontrolní

25 Mezocyklus Střednědobý Střednědobý tréninkový celek, který se skládá z několika mikrocyklů typického sledu. Jeho hlavnímcílem je regulovat zatížení tréninkových mikrocyklů a vytvářet předpoklady pro plánovité změny trénovanosti a sportovní výkonnosti.Jeho hlavním cílem je regulovat zatížení tréninkových mikrocyklů a vytvářet předpoklady pro plánovité změny trénovanosti a sportovní výkonnosti. Ve sportech s pravidelnými starty je „detailní“ plánování jeho obsahu a struktury uplatňováno především v přípravném období.Ve sportech s pravidelnými starty je „detailní“ plánování jeho obsahu a struktury uplatňováno především v přípravném období.

26 Makrocyklus několika mezocyklů. Tréninkový celek, který se skládá z několika mezocyklů. Jeho hlavním cílem je členit a realizovat tréninkovou činnost vzhledem k plánovaným výkonům v soutěžích (neplatí plně pro sportovní přípravu dětí). Jeho hlavním cílem je členit a realizovat tréninkovou činnost vzhledem k plánovaným výkonům v soutěžích (neplatí plně pro sportovní přípravu dětí). Nejčastěji má podobu ročního tréninkového cyklu (RTC).Nejčastěji má podobu ročního tréninkového cyklu (RTC).

27 Východiska tvorby a realizace makrocyklu  celkového počtu tréninkových jednotek  podílu všeobecného, speciálního a soutěžního zatížení a jejich uplatnění  poměru a strukturace zatížení a odpočinku  způsobu zvyšování a snižování zatížení  způsobu hodnocení tréninkových efektů v jednotlivých dílčích cyklech...

28 Periodizace ročního tréninkového cyklu (RTC) Organizované rozčlenění tréninkového roku s cílem optimálního zlepšení sportovní výkonnosti a optimální připravenosti na nejdůležitější soutěže. Organizované rozčlenění tréninkového roku s cílem optimálního zlepšení sportovní výkonnosti a optimální připravenosti na nejdůležitější soutěže.

29 Tradiční pojetí Tradiční pojetí TR. OBDOBÍ TR. OBDOBÍ přípravnépřípravné předzávodnípředzávodní závodnízávodní přechodnépřechodné (zdvojení až ztrojení)(zdvojení až ztrojení) Nové pojetí TR. BLOKY vymezeny obsahemvymezeny obsahem tvořeny mikrocyklytvořeny mikrocykly cílem je příprava na významnou soutěžcílem je příprava na významnou soutěž RTC tvořen sériemi blokůRTC tvořen sériemi bloků x Členění RTC

30 Tradiční členění: Přípravné období Cílem je rozvoj trénovanosti a zatížitelnostiCílem je rozvoj trénovanosti a zatížitelnosti Zaměření na kondiční a technicko - taktické předpoklady budoucího sportovního výkonu.Zaměření na kondiční a technicko - taktické předpoklady budoucího sportovního výkonu. 1. fáze – zpočátku menší specifičnost, event. analytický charakter tréninkových podnětů, postupně nárůst objemu zatížení.1. fáze – zpočátku menší specifičnost, event. analytický charakter tréninkových podnětů, postupně nárůst objemu zatížení.

31 Tradiční členění: Přípravné období 2. fáze - nárůst intenzity zatížení, specifičnosti (specializovaného tréninku), komplexnosti cvičení = síly adaptačních podmětů.2. fáze - nárůst intenzity zatížení, specifičnosti (specializovaného tréninku), komplexnosti cvičení = síly adaptačních podmětů. Rychlost poklesu specifických adaptací v soutěžním období, resp stabilita sportovní výkonnosti ovlivněna délkou přípravného období !Rychlost poklesu specifických adaptací v soutěžním období, resp stabilita sportovní výkonnosti ovlivněna délkou přípravného období ! Aktuální problém: různé názory na využívání nespecifických cvičení.Aktuální problém: různé názory na využívání nespecifických cvičení.

32 Tradiční členění: Předzávodní období Cílem je vznik a vyladění sportovní formyCílem je vznik a vyladění sportovní formy (viz vylaďovací blok). (viz vylaďovací blok). Obsah tréninku navazuje na 2. fázi přípravného období, dominují tréninkové podněty s vysokou mírou specifičnosti, důraz na kvalitu, zaměření na rozhodující faktory sportovního výkonu. Významná role přípravných startů.Obsah tréninku navazuje na 2. fázi přípravného období, dominují tréninkové podněty s vysokou mírou specifičnosti, důraz na kvalitu, zaměření na rozhodující faktory sportovního výkonu. Významná role přípravných startů. Zatížení - snižuje se objem, individualizace, odráží aktuální stav trénovanosti, prostor pro zotavovací procesy.Zatížení - snižuje se objem, individualizace, odráží aktuální stav trénovanosti, prostor pro zotavovací procesy.

33 Tradiční členění: Závodní období Zaměřené na přípravu a start v soutěžích s cílem dosahovat relativně maximálních výkonů (vzhledem k vytvořené sportovní formě).Zaměřené na přípravu a start v soutěžích s cílem dosahovat relativně maximálních výkonů (vzhledem k vytvořené sportovní formě). Základní úkol u sportů s pravidelnými starty (volejbal) = udržet, resp. opakovaně vyladit sportovní formu (převažuje zaměření na rozhodující komponenty sportovního výkonu.Základní úkol u sportů s pravidelnými starty (volejbal) = udržet, resp. opakovaně vyladit sportovní formu (převažuje zaměření na rozhodující komponenty sportovního výkonu.

34 Tradiční členění: Závodní období Zatížení – snížení velikosti, pokles objemu, důraz na intenzitu, vlnovitý průběh, variabilita mikrocyklů vzhledem k specifice soutěží (počet a frekvence startů).Zatížení – snížení velikosti, pokles objemu, důraz na intenzitu, vlnovitý průběh, variabilita mikrocyklů vzhledem k specifice soutěží (počet a frekvence startů). Zaměření na faktory sportovního výkonu ovlivnitelné v kratším časovém úseku.Zaměření na faktory sportovního výkonu ovlivnitelné v kratším časovém úseku.

35 Tradiční členění: Přechodné období Zaměřené na odpočinek s cílem zotavení organizmu (eliminovat únavu, obnovit psychické a fyzické síly před zahájením další tréninkové činnosti).Zaměřené na odpočinek s cílem zotavení organizmu (eliminovat únavu, obnovit psychické a fyzické síly před zahájením další tréninkové činnosti). Zatížení - snížení velikosti zatížení, převaha aerobní činnosti, kratší trvání tréninkových jednotek, změna činnosti – doplňkové sporty, prostředí, regenerace, přerušení tréninku – dovolená.Zatížení - snížení velikosti zatížení, převaha aerobní činnosti, kratší trvání tréninkových jednotek, změna činnosti – doplňkové sporty, prostředí, regenerace, přerušení tréninku – dovolená. Možnost odstraňování individuálních nedostatků.Možnost odstraňování individuálních nedostatků.

36 Přípravné období “nespecifické”1 Přípravné období specifické 1 Předzávodní období 1 Závodní období 1Závodní období 1 Profylaktická přestávka Přípravné období specifické 2 Předzávodní období 2 Závodní období 2Závodní období 2 Přechodné období Příklad členění ročního tréninkového cyklu (zdvojený cyklus)

37 systémového řízení  Zvýšil se význam uplatňování systémového řízení: cíleně se manipuluje se zatížením na základě znalostí adaptačních procesů, což vede k zvyšování pravděpodobnosti dosažení očekávaného tréninkového efektu.  “Pružnost” v řízení  “Pružnost” v řízení využitím diagnostické činnosti s okamžitým vyhodnocením - snaha zvýšit účinnost tréninkových jednotek a cyklů. Znaky současné periodizace

38 individualizace zatížení  Uplatňuje se individualizace zatížení sportovců, podle vývoje jednotlivých fází sportovní formy, adaptačního typu, zatížení v soutěži.  Obsahová náplň často mění  Obsahová náplň tréninkového procesu se často mění (vícenásobná periodizace). vysoká intenzita zatížení  Převládá vysoká intenzita zatížení v relativně krátkých tréninkových jednotkách a forma vícefázového tréninku. Znaky současné periodizace

39 specifická cvičení  Převládají specifická cvičení (s vysokou mírou shody pohybového obsahu se sportovní disciplínou (vazba na techniku). nejsourigorózně oddělovány  Kondiční, technická, taktická a psychologická příprava nejsou rigorózně oddělovány. Znaky současné periodizace

40 malé rozdílyv objemu zatížení  Jsou malé rozdíly (okolo 20 %) v objemu zatížení v jednotlivých obdobích makrocyklu.  Silový a rychlostní potenciál uplatněn a využit v závodní disciplíně  Silový a rychlostní potenciál sportovce se rozvíjí tak, aby mohl být bezprostředně uplatněn a využit v závodní disciplíně (vazba na techniku)... Znaky současné periodizace

41 Kontrolní otázky 1.Co je to periodizace a jaký má význam pro tréninkový proces? 2.Vysvětlete pojem tréninkový cyklus jaké základní typy lze rozlišit? 3.Objasněte pojem tréninkový mikrocyklus (vč. jeho významu v současné periodizaci) a specifikujte rozdíly mezi jeho základními typy. 4.Charakterizujte makrocyklus a uveďte východiska jeho tvorby. 5.Uveďte rozdíly mezi tradičním a novým (bloky) členěním RTC. Jaké jsou znaky současné periodizace?


Stáhnout ppt "Michal Lehnert. Osnova přednášky 1.Charakteristika, význam ve sportovním tréninku, tréninkové cykly. 2.Mikrocyklus - základní typy a jejich využití ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google