Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kreativní myšlení a mentální mapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kreativní myšlení a mentální mapy"— Transkript prezentace:

1 Kreativní myšlení a mentální mapy
Přeji hezký den Jana Látalová

2 Adresa: Olomouc, Krapkova 4
Kde to asi je?

3 Mapa: Olomouc, Krapkova 4

4 K čemu je vlastně mapa dobrá?

5 Nákres – zmapování bytu: 2+kk
Jak asi vypadá jeho dispozice?

6 Zmapování situace: Stav firemní kultury – 7S
Strategie Systémy Struktura Styl vedení Schopnosti Spolupráce

7 Stav firemní kultury…

8 7 manažerských návyků v úspěšných organizacích
VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST Nejdříve pochopit okolí a pak se prosadit 5. 7.Broušení pily, vyhodnocení úspěchů, poučení z neúspěchů VÍTĚZSTVÍ VE SPOLEČNOSTI Nebojme se odlišností Synergie 6. Vzájemně výhodná spolupráce 4. NEZÁVISLOST 3. Řídit se prioritami OSOBNÍ VÍTĚZSTVÍ 1. Vždy pánem situace 2. Architektem svého života ZÁVISLOST

9 Mapa: mých myšlenek Jak uspět …

10 Přehled základních kreativních technik:
- Branistorming - Brainwriting - Myšlenková mapa - Disociace - Myšlenkové židle - Myšlenkové klobouky - Laterální myšlení

11 Myšlenkové mapy Chcete zvýšit svoji produktivitu? Potřebujete jednoduše vyjádřit svůj projekt? Použijte princip MYŠLENKOVÉ MAPY. Je důležité mít přehled o detailu nebo spíše o celku? Ideálně obojí. K tomu je ale zapotřebí používat vizuálních zkratek, které nám umožňují načíst celý obraz daného tématu najednou a zároveň je důležité sledovat souvislosti mezi jednotlivými částmi celku. Myšlenkové mapy toto umožňují.

12 Mentální mapy Mentální mapa je nejdokonalejším organizačním nástrojem našeho mozku… Mentální mapy mohou pomáhat v mnoha směrech: plánování rozvíjení komunikačních schopností tvořivosti zvládání problémů koncentraci zapamatování si efektivním učení vnímání Mentální mapy pomáhají naučit se, upořádat, uskladnit informace a přirozeným způsobem je utřídit tak , abychom ke kterýmkoliv z nich měli okamžitě přístup.

13 První mapa… Slavnostní večeře pro 4 osoby…
Řízky s bramborovým salátem a zmrzlinový pohár

14 DRUHÁ MAPA IDEÁLNÍ PRACOVNÍK VUT - CV

15 Lidský mozek a vzorce kreativity
Mentální mapy nám umožňují: zvyšovat rychlost myšlení získat ničím neohraničenou flexibilitu využívat těch nejvzdálenějších oblastí myšlení, kde se skrývají originální představy a nápady.

16 BRAINSTORMING (skupinové kreativní sezení)
Co je vlastně myšlenková bouře? Z odborného hlediska, podle pedagogického slovníku, je myšlenková bouře resp. "bouření mozku„ (angl. Brainstorming) jednou z technik tvořivého myšlení. Původně byla tato metoda určena pro řídící pracovníky, konstruktéry, ekonomy, nyní má širší použití (např. ve vyučování jako aktivizační prvek). Technika se opírá o skupinovou diskuzi a řešení problémů. „Brainstorming“, neboli „burza nápadů“, je technika skupinové práce, která má formou neomezované diskuse, s nápady plnými fantazie, vyústit v kreativní myšlení.

17 Aby byly k dosažení tohoto cíle vytvořeny předpoklady již okruhem účastníků, platí pro přípravu a organizaci schůzky tyto zásady: - Okruh účastníků by neměl být příliš veliký, měl by mít zhruba 4 – 12 osob. - Měl by odpovídat pokud možno širokému spektru odborných znalostí a různému stupni zkušeností. - Hierarchické rozdíly mezi účastníky by neměly být příliš veliké, jinak bude tok myšlenek brzděn. - Účast by měla být dobrovolná, nebo alespoň ne proti vůli účastníka. - Aby se nevytvářely předsudky, seznámí se účastníci s problémem teprve na vlastním setkání. Předem mají znát jen obecné tématické zaměření. - Struktura skupiny by měla být pokud možno jednoduchá: řízení má na starosti lektor (moderátor) a administrativu obstará zapisovatel. - Každý účastník se smí volně vyjadřovat – myšlenky tzv. „létají ve vzduchu“, a tím vyvolávají další nové myšlenky. Někdy se v souvislosti s brainstormingem hovoří o „smršti myšlenek“.

18 Pro vlastní „brainstormingovou“ výuku platí tato pravidla:
Nápady mají být přednášeny spontánně a volně, a to i když se zdají neobvyklé, nebo dokonce absurdní. Zapisovatel zaznamenává myšlenky (bez uvádění jmen) heslovitě, způsobem viditelným všem účastníkům (nástěnná tabule, aj.) Jde o množství návrhů – kvantita je důležitější než kvalita. Neuplatňuje se autorské právo, výslovně je žádoucí navazovat na návrhy předchozího diskutujícího (pokračovat v nich a dále rozvíjet). Během jednání nesmějí být návrhy kritizovány nebo hodnoceny. V případě nutnosti musí zasáhnout moderátor. Z důvodu únavy účastníků odborníci nedoporučují sezení delší než 45 minut. Druhá (hodnotící) část se odehrává za možného přizvání dalších/externích odborníků a provede se posouzení jednotlivých myšlenek a návrhů.

19 Brainstorming je zejména vhodný pro:
vypracování podkladů pro stanovení a pro návrhy koncepcí v projektech a plánech vytvoření nového propagačního konceptu soubor opatření ke krátkodobému zlepšení podnikových výsledků Pro školitele může sloužit k tzv. „myšlenkové rozcvičce“ účastníků kurzu.

20 BRAINWRITING Metoda „brainwriting“ je podobná metodě „brainstormnig“, provádí se však písemně na jednom zasedání skupiny (bezprostřední zapisování nápadů).

21 Pravidla pro brainwriting:
Každý z účastníků napíše tři možná řešení zadaného problému během několika málo minut. Poté předáme list sousedovi. Postup opakujeme do vymizení nápadů. Metoda „brainwriting“ spočívá ve vzájemném podněcování účastníků na jednom setkání věnovaném hledání nových myšlenek. Především je třeba dosáhnout toho, aby myšlenky byly zachyceny a dále rozvinuty, a tím aby byla zvyšována jejich kvalita.

22 Další přednosti této metody oproti metodě „brainstorming“ jsou:
určitá efektivnost daná materiálním a časovým omezením, jakož i stanovenými pravidly o výměně myšlenek písemný způsob vylučuje rušivé vlivy nekonečných diskusí a usnadňuje koncentraci – v etapě hledání myšlenek se uvnitř skupiny neprojevuje napětí a konflikty proces hledání nemůže být ovládán dominantními osobnostmi, nesmělí lidé, kteří se ostýchají pronášet své myšlenky před publikem, zde mohou své návrhy zaznamenávat na papír „anonymně“.

23 DISOCIACE Spojení dvou předem nespojitelných dimenzí myšlení, např. objevení knihtisku na principu lisu na víno. S překonáváním bariér souvisí i následující cvičení, kdy proti sobě stojí dvě naše hemisféry.

24 Níže napsaná slova čtěte je co nejrychleji:
žlutá oranžová modrá černá zelená červená žlutá růžová červená oranžová zelená bílá

25 MYŠLENKOVÉ ŽIDLE Myšlenkové židle založil Walt Disney. Při práci procházel postupně třemi odlišnými rolemi - snílka, realisty a kritika, které cíleně a vědomě odlišoval. Modifikace této cesty ke kreativním nápadům spočívá v našem posazení se na židli snílka, tzn. vymýšlet fantastické nápady, hra s tím, co možné není, vytváříme odvážná spojení, můžeme vše, jenom ne vážně přemýšlet o problému. Potom přesedneme na židli realisty, kdy zapojíme svůj rozum, zdokonalujeme nápady snílka, postupujeme plánovitě a rozumně, objeví se pragmatičnost. Nakonec přesedneme do role kritika - podrobíme své nápady přísné kritice, prověřujeme, uvažujeme, zda se vyplatí nápad realizovat. Co je dobré a co je nadbytečné? Naše přemýšlení na jednotlivých židlích nám ukáže mnohé nové nápady, nové cesty, nebo nás utvrdí, že nic měnit nebudeme.

26 MYŠLENKOVÉ KLOBOUKY Jde o techniku založenou na podobném principu jako myšlenkové židle, s tím rozdílem, že u klobouků je podtržen význam jejich barvy: bílý klobouk představuje nepopsaný list papíru, je neutrální. Červený představuje teplo a oheň - co pociťujete? Černý klobouk představuje kritiku a pochybnosti – redukce chyb, žlutý klobouk - optimistický postoj a další. Podstata kreativity je opět ve výměně klobouků.

27 Jak se vyznat v nepřeberném množství kreativních technik?
Vyberte si tu, která se pro danou situaci hodí nejlépe a s chutí a odvážně se pusťte do kreativního obohacení svého pracovního i soukromého života.

28 LATERÁLNÍ MYŠLENÍ Laterální myšlení směřuje k tomu, aby se bezděčně či vědomě přivodil odklon od dosavadního průběhu myšlení, tj. aby se myšlení zavedlo na vedlejší cestu. Tento odklon sleduje následující pozitivní účinky:  na problém se pohlíží jaksi ze strany, z nového hlediska  Postup, kterým jsme se dostali do slepé uličky, opustíme a naskýtá se možnost postupu lepšího Laterální znamená „postranní“, tzn. Že se při laterálním myšlení nevzdalujeme daleko od problému. Je to něco podobného jako objížďka, kterou použijeme při dopravní zácpě. Z hlediska didaktiky představuje laterální myšlení navození specifického způsobu učení dospělého. Při laterálním myšlení se přeruší zvolený nebo váznoucí myšlenkový proces a odvede se stranou. To může tento navyklý myšlenkový proces uvolnit, podnítit intuici, a dokonce vést k novým, nečekaným řešením.

29 Myšlenkové mapy Chcete zvýšit svoji produktivitu? Potřebujete jednoduše vyjádřit svůj projekt? Použijte princip MYŠLENKOVÉ MAPY. Je důležité mít přehled o detailu nebo spíše o celku? Ideálně obojí. K tomu je ale zapotřebí používat vizuálních zkratek, které nám umožňují načíst celý obraz daného tématu najednou a zároveň je důležité sledovat souvislosti mezi jednotlivými částmi celku. Myšlenkové mapy toto umožňují.

30 Termín Myšlenková mapa
pochází od kanadského psychologa T. Buzona. Věnoval se zvýšení výkonnosti mozku v souvislosti se zapamatováním vět a znaků. Výsledkem byl názor, že si poznatky ukládáme do paměti ve formě "trsů" od čehož se nakonec vyvinula grafická úprava metody Myšlenkových Map. Podobně jako otisky prstů je i soustava těchto "trsů" vysoce individuální, protože odráží neopakovatelné zvláštnosti každého člověka. Je ověřeno, že používáním Myšlenkových map stoupá produktivita třikrát až pětkrát.

31 Mentální mapy Mentální mapa je nejdokonalejším organizačním nástrojem našeho mozku… Mentální mapy mohou pomáhat v mnoha směrech: plánování rozvíjení komunikačních schopností tvořivosti zvládání problémů koncentraci zapamatování si efektivním učení vnímání Mentální mapy pomáhají naučit se, upořádat, uskladnit informace a přirozeným způsobem je utřídit tak , abychom ke kterýmkoliv z nich měli okamžitě přístup.

32 Začátek akademického roku
Sestavte v týmu myšlenkovou mapu, která bude odrážet Vaši přípravu /plánování/ na začátek nového semestru…

33 Co potřebuji k vytvoření mentální mapy:
čistý bílý nelinkovaný papír barevná pera a tužky mozek představivost

34 7 kroků k vytvoření mentální mapy
začněte uprostřed šikmo položeného čistého papíru ústřední představu vyjádřete obrázkem užívejte různé barvy k centrálnímu obrázku připojte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně větve zakreslujme jako křivky nikoliv přímky pro každou linku užijte jedno jednoduché klíčové slovo nebo slovní spojení vyobrazení používejte na celé ploše mapy

35

36 Test na hemisférové preference
Levá hemisféra Pravá hemisféra MUŽSKÁ složka ŽENSKÁ složka vynáší soudy nerozhoduje, ale a rozhoduje vnímá barvy, emoce

37 Emoce v obchodu Chceme-li co nejvíce využít potenciál svého mozku, musíme mu především porozumět. Levá polovina Pravá polovina Slova Rytmus Logika Prostorové vědomí Čísla Dimenze Posloupnosti Představivost Linearita Denní snění Analýzy Barvy Seznamy Celostní vnímání Moderní vzdělávací systémy mají bohužel sklon k preferování dovedností „levého mozku“ – matematiky, jazyků a přírodních věd – a zanedbávání výtvarného umění, hudby a nácviku dovedností myšlení, zejména tvůrčího myšlení. Je to zejména ignorováním skutečnosti, že mozek pracuje na základě dvou důležitých principů – synergie a opakování.

38 Hodnotový systém měření lidského potenciálu
IQ Intelektuální potenciál EQ Emoční potenciál PQ Fyzický potenciál MQ Morální potenciál

39 Emoční inteligence IQ EQ PQ MQ Informace Sebeuvědomování
Individuální výkonnost a cílová orientace Disciplína a plnění slibů Znalost Sebeovládání Týmová výkonnost Řešení výhra – výhra Zkušenost Motivace Výkonnost společnosti Spravedlnost Moudrost Empatie Leadership Etika

40 Citát… „Znalosti může mít každý, ale nejvzácnější dar přírody je umění myslet.“ Bedřich Veliký

41 Lidský mozek a vzorec úspěchu
Přizpůsobení Ověření Zpětná vazba Událost Pokus

42 Posouzení a vyjadřování emocí
Flexibilita plánování Tvůrčí myšlení Přesměrování pozornosti Motivace U sebe U ostatních Využití emocí Regulace emocí EMOČNÍ MODEL Posouzení a vyjadřování emocí U sebe U ostatních Verbální Neverbální Neverbální vnímání Empatie

43 Emoční podpora myšlení - využití
Emoce usnadňují myšlení směřováním pozornosti k důležitým informacím. Emoce jsou dostatečně jasné a dostupné, lze je používat jako pomůcky k usuzování o pocitech a vybavování pocitů. Změny nálad mění pohled jednotlivce z optimistického na pesimistický, podporují vidět věci z různých úhlů. Emoční stavy v různé míře podporují konkrétní přístupy k problémům, jako např. štěstí usnadňuje induktivní usuzování a tvořivost.

44 Porozumění emocím a jejich analýza, zapojení emočního poznání
Schopnost označovat emoce a rozpoznávat vztahy mezi slovy a emocemi, jako je vztah mezi tím mít někoho rád a milovat někoho. Schopnost interpretovat významy emocí ve vztazích, např. že smutek často doprovází ztrátu. Schopnost porozumět složitým pocitům: současné pocity lásky a nenávisti nebo směsice, jako je úcta kombinovaná se strachem a překvapením. Schopnost rozeznávat pravděpodobné přechody mezi emocemi, jako je přechod od hněvu ke spokojenosti nebo od hněvu k hanbě.

45 Promyšlená regulace emocí podporující emoční a intelektový růst
Schopnost zůstat otevřený pocitům, a to příjemným i nepříjemným. Schopnost promyšleně se poddat emocím nebo získat od nich odstup podle toho jakou mají informační či užitnou hodnotu. Schopnost promyšleně sledovat emoce ve vztahu k sobě a ostatním, uvědomovat si nakolik jsou jasné, typické, vlivné či rozumné. Schopnost zvládat vlastní emoce a emoce ostatních zmírňováním negativních emocí a posilováním pozitivních, aniž by docházelo k vytěsňování či zveličování informací, které možná nesou.

46 Bar-Onův smíšený model emoční inteligence
Interpersonální dovednosti zahrnují: Sebeúctu Vědomí vlastních emocí Asertivitu Sebeaktualizace Empatii Sociální odpovědnost Interpersonální vztahy Adaptabilita zahrnuje: Řešení problémů Testování reality Flexibilitu Zvládání stresu zahrnuje: Toleranci vůči stresu Ovládání impulsů Obecná nálada zahrnuje: Štěstí Optimismus

47 Vzorec představivosti
Chcete-li si něco zapamatovat, zapojte představivost: Přehánění Humor Smysly /zrak, hmat, chuť, sluch a čich/ Barva Rytmus Pozitivní myšlení Mentální mapa Zobrazení

48 Najdi 3 tváře…

49 Co potřebuji k vytvoření mentální mapy:
čistý bílý nelinkovaný papír barevná pera a tužky mozek představivost

50 7 kroků k vytvoření mentální mapy
začněte uprostřed šikmo položeného čistého papíru ústřední představu vyjádřete obrázkem užívejte různé barvy k centrálnímu obrázku připojte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně větve zakreslujme jako křivky nikoliv přímky pro každou linku užijte jedno jednoduché klíčové slovo nebo slovní spojení vyobrazení používejte na celé ploše mapy

51 cvičení Vytvořte mentální mapu na téma: Zdravý životní styl
= POHODA a VYROVNANOST

52

53 odkazy https://docs.google.com/View?id=dct9g4vt_1f88vqrnm


Stáhnout ppt "Kreativní myšlení a mentální mapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google