Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z ADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR AUTOBUSOVÝCH DOPRAVCŮ V L IBERECKÉM KRAJI S EMINÁŘ I NTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY, Ž ĎÁR NAD S ÁZAVOU 2013 Jiří Hruboň KORID LK,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z ADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR AUTOBUSOVÝCH DOPRAVCŮ V L IBERECKÉM KRAJI S EMINÁŘ I NTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY, Ž ĎÁR NAD S ÁZAVOU 2013 Jiří Hruboň KORID LK,"— Transkript prezentace:

1 Z ADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR AUTOBUSOVÝCH DOPRAVCŮ V L IBERECKÉM KRAJI S EMINÁŘ I NTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY, Ž ĎÁR NAD S ÁZAVOU 2013 Jiří Hruboň KORID LK, spol. s r.o.

2 V ÝCHODISKA A OMEZENÍ S TÁVAJÍCÍ STAV Tři dominantní autobusoví dopravci ve třech oblastech Smlouvy s dominantními dopravci končí koncem roku 2014 Cca 11,5 mil. km ročně, 220 mil. Kč kompenzace L EGISLATIVA Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007

3 Z ADÁNÍ OBJEDNATELE Zachování dopravní obslužnosti v obdobném rozsahu Soutěží se najednou celý kraj s omezeným počtem oblastí Maximální délka kontraktu (10 let) Riziko tržeb je na straně objednatele Otevřenost a nediskriminační přístup Důraz na transparentnost hodnocení a eliminace subjektivních kritérií Důraz na nabídkovou cenu dopravního výkonu

4 P ŘÍSTUP ZAKÁZKOVÉHO TÝMU Maximální flexibilita poptávaného řešení s eliminací vlivů: externích (nezaměstnanost,..) interních (nedostatek finančních zdrojů,…) „Umírněné“ požadavky na kvalitu vozového parku, aby zbytečně nezvyšovaly cenu (např. průměrné stáří, nízkopodlažnost) Postupný náběh některých kvalitativních požadavků ve vozidlech (rozložený do několika let) Sankce motivující dopravce k plnění požadovaných standardů Důraz na informace cestujícím vně i uvnitř vozidla Otevřenost moderním trendům dopravních řešení (poptávková doprava,…) Role organizátora jako centrálního prvku IDS a poskytovatele servisních služeb IDS dopravcům (jízdní řády, odbavovací systém, dispečerské řízení, zákaznické centrum…)

5 P RINCIPY ZADÁNÍ Celá soutěž je podle Zákona 137/2006 Sb. (ZVZ) Soutěží se dopravní výkon, nikoli linky či oběhy Pro kvantifikaci výkonů slouží modelový příklad Vychází ze stávajícího stavu (JŘ 2012/2013) Počet km je rozdělen dle modelových oběhů do 6 kategorií dle velikosti vozidel Kategorie vozidel jsou definovány přepravní kapacitou V průběhu zakázky se objednávka může pohybovat v rozmezí ± 20% Algoritmy pro výpočet a aktualizaci ceny obsahují složku fixních i variabilních nákladů dopravce, zahrnují i poplatek za správu IDS organizátorovi Algoritmy pro výpočet ceny obsahují korekční mechanismy pro externí vlivy (inflace, cena PHM) v průběhu trvání kontraktu

6 R OZDĚLENÍ DO OBLASTÍ Počet oblastí a jejich hranice jsou dány logickými dopravně - provozními celky Oblasti respektují spádovost obcí k významným městům daného regionu Oblast je tvořena pospolitými oběhy vozidel s logickou vazbou v jejich počátku

7 S TRUKTURA Z ADÁVACÍ DOKUMENTACE Odůvodnění veřejné zakázky Zadávací dokumentace Definice oblastí Definice výkonů Definice nástrojů Definice výpočetního modelu ceny Definice aktualizace ceny Smlouva o veřejných službách Aktualizace ceny Standardy kvality Zastávky Vozidla Výkony Personál Sankce Smlouva s koordinátorem Definice IDS Definice služeb v rámci IDS

8 H ARMONOGRAM PŮVODNÍ A UPRAVENÝ Harmonogram je pevný do lhůty pro podání nabídek Nutno vytvářet rezervy pro podněty ve lhůtě pro podání nabídek Původní harmonogram Aktualizovaný harmonogram

9 B EST ( BAD ) PRACTICE Organizace tak velké zakázky spotřebuje vysoký počet personálních zdrojů (řádově tisíce hodin v průběhu přípravy a realizace výběrového řízení) Zapojení externích konzultantů mimo region ve fázi tvorby zadávací dokumentace se ukázalo jako velmi vhodné („zahození obručí“) Důležitá je maximální otevřenost vůči dotčeným subjektům (zastupitelé, obce) ve fázi tvorby zadání Dopravci jsou velmi konzervativní a mají problém akceptovat nové přístupy Zakázka organizovaná najednou s sebou nese rizika nevratných chyb, na druhou stranu umožňuje po uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči jednotnou správu IDS Celá zadávací dokumentace je na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=6544 https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=6544

10 Děkuji za pozornost Jiri.Hrubon@korid.cz www.korid.cz www.iidol.cz Jiri.Hrubon@korid.cz www.korid.cz www.iidol.cz


Stáhnout ppt "Z ADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR AUTOBUSOVÝCH DOPRAVCŮ V L IBERECKÉM KRAJI S EMINÁŘ I NTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY, Ž ĎÁR NAD S ÁZAVOU 2013 Jiří Hruboň KORID LK,"

Podobné prezentace


Reklamy Google