Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROMAN ONDERKA primátor města Brna IMPLEMENTACE INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v ČR Brno, 20. 11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROMAN ONDERKA primátor města Brna IMPLEMENTACE INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v ČR Brno, 20. 11. 2008."— Transkript prezentace:

1 ROMAN ONDERKA primátor města Brna IMPLEMENTACE INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v ČR Brno, 20. 11. 2008

2 Měnící se ekonomické prostředí „Rakouský Manchester“ „Město …???“ Živelný rozvoj bez strategického rámce Nutnost formulovat (a aktualizovat) strategické rozvojové dokumenty Výzkum, vývoj, inovace, university, strategické služby (Business strategic services a Business process outsourcing) Strojírenský a textilní průmysl

3 Důvody pro aktualizaci Zásadní změny posledních let: vstup České republiky do Evropské unie programovací období 2007-2013 Nutnost implementace strategického plánu v podobě: návrhu akčního plánu s konkrétními projekty a průmětem do městského rozpočtu

4 Věcné pojetí Strategie pro Brno Image města a vnitřní/v nější vztahy Místní ekono- mický rozvoj Kvalita života (včetně ŽP) Výzkum vývoj, inovace a vzdělá- vání Doprava a techni- cká infra- struktura PILÍŘPILÍŘ PILÍŘPILÍŘ PILÍŘPILÍŘ PRIORITY (PROBLÉMOVÉ OKRUHY) Vymezují základní funkční kvalitu moderního města evropského typu Vybrané priority (problémové okruhy), umožňující zásadním způsobem dosažení strategické vize Souhrnná formulace kvalit a vlastností, ke kterým chce Brno v horizontu strategie dospět VIZE

5 Struktura Strategie pro Brno PROFILMĚSTAPROFILMĚSTA ANALÝZASWOTANALÝZASWOT STRATEGICKÝ SKELET PRIORITY CÍLE OPATŘENÍ ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÁVIZESTRATEGICKÁVIZE SAMSAM OBOROVÉKONCEPCEOBOROVÉKONCEPCE REALIZAČNÍ ČÁST SEASEA

6 Strategické cíle Získat pozitivní a dynamický profil města Zajistit připravenost Brna k rozvoji podnikání Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Vytvořit podmínky pro příchod a udržení elit ve městě Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města Zajistit komplexní hospodaření s energiemi, s povrchovými a s odpadními vodami

7 Přínosy Strategie pro Brno stanovení priorit rozvoje města rámec pro směřování dílčích sektorových politik východisko pro sestavování IPRM a Akčního plánu stálá aktualizace strategie za účasti odborné i laické veřejnosti

8 Vztahy jednotlivých dokumentů STRATEGICKÝ PLÁN 2007 – 2020? OBOROVÉ KONCEPCE AKČNÍ PLÁN IPRM 2007 - 2013

9 prováděcí dokument Strategie pro Brno indikátorová soustava měřitelný rozměr Strategie pro Brno Oborové koncepce Strategie pro Brno

10 Dopady Dílčí koncepce Interní normy Rozpočet Implementace Strategie pro Brno Evaluace Strategie pro Brno

11 Integrované plány rozvoje města Regionální operační program NUTS II Jihovýchod Integrovaný operační program Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna v problémové obytné zóně města Vyvážený rozvoj silně urbanizovaných oblastí Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch

12 Členění na oblasti podpory I.1 Regenerace veřejných prostranství a výstavba parkovacích objektů I.2 Revitalizace městských parků I.3 Podpora rozvoje produktů a služeb cestovního ruchu IPRM 1 bude realizován v období 2009 – 2012. Financování IPRM 1 IPRM 1 – Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch * hrazeno z ROP 2.1 resp. 2.2 Oblast podpory Celkové náklady v tis. Kč z toho dotace ROP 3.1 v tis. Kč I.1 Regenerace veřejných prostranství740 948400 000 I.2 Revitalizace parků v MPR177 000123 000 I.3 Podpora produktů a služeb pro cestovní ruch*208 2450

13 Mapa MPR – dokončené a plánované akce

14 Členění na oblasti podpory II.1 Rozvoj volnočasových aktivit lokálního významu přístupných široké veřejnosti II.2 Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu II.3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu II.4 Rozvoj nástrojů pro efektivně komunikující úřad II.5 Podpora rozvoje vědy a výzkumu ve městě IPRM 2 bude realizován v období 2009 – 2013. IPRM 2 – Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

15 Oblast podpory Celkové náklady v tis. Kč z toho dotace ROP 3.1 v tis. Kč II.1. Rozvoj volnočasových aktivit lokálního významu přístupných široké veřejnosti 392 886326 944 II.2. Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu119 10097 168 II.3. Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu 125 854106 454 II.4. Rozvoj nástrojů pro efektivně komunikující úřad316 221 II.5. Podpora rozvoje vědy a výzkumu ve městě zatím nejsou stanoveny Financování IPRM 2

16 Podporované aktivity Výstavba parkovacích objektů ve vybraných sídlištích města Brna Revitalizace veřejných prostranství ve vybraných sídlištích města Brna IPRM 3 – Vyvážený rozvoj silně urbanizovaných oblastí

17 IPRM 4 - pro Integrovaný operační program Členění na oblasti podpory A) Veřejná prostranství B) Regenerace bytových domů C) Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením Celkové náklady se předpokládají ve výši cca 300 mil. Kč. IPRM pro Integrovaný operační program bude realizován v období 2009 – 2013.

18 Řešená obytná zóna města

19 Aglomerační vazby města Brna Působnost Strategie pro Brno je omezena administrativními hranicemi města

20 Projekt Joining Forces Realizovaný v rámci programu URBACT II, (v programovacím období 2007-2013 jediný český zástupce). Cílem projektu je řízení metropolitních oblastí - governance. Teze: Města v Evropě usilují o zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení soudržnosti a zajištění udržitelného rozvoje. Předpokladem úspěchu je spolupráce mezi městem a jeho zázemím. Město Brno se v projektu zaměřuje zejména na znalostní ekonomiku a potenciál vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj města a regionu.

21 Podíl města Brna na formování strukturální politiky Zástupce města Brna je členem Pracovní skupiny pro strukturální politiku zřízené pod Svazem měst a obcí ČR Zástupce města Brna je zároveň zástupcem Jihomoravského kraje pro problematiku měst při EU Aktivity: Účast na průběžném hodnocení urbánní dimenze strukturální politiky v programovacím období 2007 - 2013 Zpracování stanoviska města Brna k uplatnění urbánní problematiky v rámci nové kohezní politiky EU (2014+)

22 Děkuji Vám za pozornost. www.brno.cz


Stáhnout ppt "ROMAN ONDERKA primátor města Brna IMPLEMENTACE INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v ČR Brno, 20. 11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google