Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA T – 6 Pojištění majetku firem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA T – 6 Pojištění majetku firem."— Transkript prezentace:

1 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA T – 6 Pojištění majetku firem

2 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění majetku Pojištění majetku se zaměřuje na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout na majetku fyzických nebo právnických osob. Toto pojištění se dělí:  na pojištění věcí - movitých a nemovitých,  na pojištění zájmů - pohledávek, úvěrů, vkladů, zisků apod. Pozn.: Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

3 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění majetku zahrnuje:  pojištění škod způsobených živelními událostmi,  pojištění motorových vozidel,  pojištění přepravovaných věcí,  pojištění škod způsobených loupeží nebo krádeží,  pojištění úvěrů a záruky (kauce),  pojištění finančních ztrát.

4 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojistná hodnota Pojistná hodnota je hodnota pojišťované věci nebo pojistného zájmu, kterou lze vyjádřit velikostí nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit. Pojistná hodnota se stanovuje podle komodit majetku – zásoby, cenné papíry, spisy, plány, prototypy, stavební a montážní dílo, cizí (převzaté) věci, apod.

5 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění pro případ poškození nebo zničení živelní událostí  požár,  výbuch,  přímý úder blesku,  náraz nebo zřícení letadla nebo jeho části,  záplava a povodeň,  vichřice,  krupobití,  sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin,  pád stromů, stožárů a jiných předmětů,  zemětřesení,  tíha sněhu nebo námrazy  poškození věci vodou z vodovodního zařízení.

6 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění pro případ odcizení  pojištění se vztahuje na věci, jestliže byly odcizené způsobem, při kterém musel pachatel překonat překážky nebo opatření chránící věc před odcizením,  z pojištění jsou hrazeny i škody způsobené loupeží, což znamená, že pachatel použil násilí, nebo prostředky bezprostředního násilí, aby věc odcizil.

7 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění budov a staveb  Budovou se rozumí trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi.  Stavbou se rozumí veškeré stavby bez zřetele na jejich stavební provedení, účel užívání a dobu trvání. Stavba je určena účelem užití vyplývající z kolaudačního rozhodnutí.

8 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Výpočet pojistného Základ pro výpočet pojistného vychází z:  zastavené plochy,  výšky budovy (počtu podlaží),  materiálu, ze kterého je budova postavena (konstrukční provedení),  vybavení budovy,  polohy objektu,  základní ceny za m 3.

9 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění stavebně montážní Je kombinací majetkového a odpovědnostního pojištění pro stavební nebo montážní díla v době od zahájení stavebních nebo montážních prací do předání ukončení díla nebo jeho uvedení do provozu. Pro potřeby tohoto pojištění rozlišujeme:  stavební dílo - budovy, haly, věže, vodojemy, komíny, sila, jímky, nádrže, komunikace, opěrné zdi a stavby opěrného charakteru,  montážní dílo - montáž stavebních a výrobních konstrukcí, výrobních strojů, technologických linek a jiných výrobních zařízení.

10 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění strojů a strojních zařízení  Zahrnuje v sobě jakékoliv poškození strojů a strojních zařízení, způsobené jejich provozem. Pojištění se vztahuje i na jejich poškození nesprávnou obsluhou, údržbou nebo opravou, při přepravě na místo montáže, při montáži apod. V tomto pojištění není tedy zahrnuté pojištění v důsledku živelných událostí (je to možné připojistit).  Z pojištění jsou vyloučena poškození způsobená běžným užíváním těchto zařízení, zvláště korozí.

11 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění elektronických zařízení Jedná se o veškerá zařízení, jejichž podstatu tvoří elektronické nebo elektrotechnické vybavení, jako např.:  audio a video technika,  telefonní technika, ústředny,  řídící jednotky průmyslových procesů,  kontrolní a řídící elektronické systémy,  zabezpečovací technika,  výpočetní technika,  kancelářská technika (kopírky, tiskárny, scannery),  zdravotnické a chirurgické zařízení.

12 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění přerušení nebo omezení provozu (šomážní pojištění)  Vztahuje se na případy úplného nebo částečného přerušení provozu firmy (v důsledku některé pojištěné živelné události), nebo poškození strojů a strojních zařízení které jsou na tento účel pojištěny, při kterém nemůže pojištěný produkovat a vytvářet zisk.  Z pojištění budou tedy uhrazené ztráty na zisku a nezbytné náklady, které se vynakládají po dobu úplného nebo částečného zastavení provozu v důsledku události uvedené v pojistné smlouvě.

13 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA Pojištění zemědělských rizik  Toto pojištění se realizuje v zemědělství jako pojištění plodin a pojištění hospodářských zvířat.  Pojištění plodin se vztahuje na různá, zvláště živelná rizika, která mohou ohrozit jednotlivé pěstované plodiny a rostliny.  V případě pojištění plodin je možné pojistit jednotlivá rizika, stejně jako jednotlivé plodiny, jako jsou obilí, tabák, chmel, zelenina, vinná réva, ovocné stromy a podobně.


Stáhnout ppt "Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA T – 6 Pojištění majetku firem."

Podobné prezentace


Reklamy Google