Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0313 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Barokní architektura v Itálii Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby architektury v barokní Itálii. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Baroko, architektura, Řím, Turín, Maderna, Cortona, Bernini, Borromini, Guarini. Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ITÁLII

3 ÚVOD Výukový materiál Barokní architektura v Itálii se zabývá stavitelstvím 17. a 18. století zejména v Římě. Prezentace obsahuje informace o vrcholných dílech architektů Carla Maderny, Pietra da Cortony, Giana Lorenza Berniniho a Francesca Borrominiho. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Úvodní teze Michelangelovy stavby – základ nové architektury
Barokní architektura – proměna arch. renesanční Renesanční kruh – barokní ovál Renesanční půlkruhový oblouk – barokní plochý oblouk Různé tvary oken Vzájemné pronikání prostorů Zdánlivá iracionalita prostoru Neplošnost stěn Barokní dualismus – odlišnost vnitřku a vnějšku

5 CARLO MADERNA (1556-1629) Narozen v Capolagu u Luganského jezera
Původně kameník Pověřen regulací Tibery, projektováním vodovodů Zakladatel barokní architektury Spojení manýristických koncepcí S. Susanna – první barokní chrámová fasáda Dokončení S. Petra ve Vatikánu Bazilikální trojlodí a fasáda Zemřel v Římě

6 Carlo Maderna Santa Susanna 1595-1603, Řím 1. Madernova práce v Římě
1. barokní fasáda Dvoupatrová fasáda s volutami Vychází z Il Gesú Je však výrazně vertikálnější Je mnohem plastičtější Zdůraznění středu Po stranách pilastry, pak ½ sloupy, nakonec ¾ sloupy Niky se sochami 1. patro méně plastické Edikula nad lodžií Sochy v nikách: Antonio Paracca Valsoldo a Flaminio Vacca Jednolodní kostel

7 Carlo Maderna Fasáda chrámu sv. Petra 1607-1626 Madernův podíl
na stavbě chrámu (šedá část)

8 PIETRO DA CORTONA (1596-1669) Narozen v Cortoně (Toskánsko)
Malíř a architekt Od roku 1612 v Římě Představený „Academia di San Luca“ Rozdělení akademie na malířskou a architektonickou část Plastické propojení stavebních hmot Segmentově vypnutá fasáda Pravoúhlá tělesa po stranách Hl. díla: Santi Luca e Martina, S. M. della Pace Zemřel v Římě

9 Pietro da Cortona – Sancti Luca e Martina
Na významném místě papežských procesí Akademický kostel Půdorys řeckého kříže s apsidami Dvě patra Dole mauzoleum sv. Martiny Dole též Cortonův hrob Nahoře kostel sv. Lukáše

10 Pietro da Cortona Santa Maria della Pace Řím
Přestavba kostela z 15. stol. Přístavba průčelí (1656) Sloupová předsíň Konkávně prohnutá křídla fasády v pozadí Přestavba části náměstí Kostel římské šlechty

11 GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)
Narozen v Neapoli Sochař, architekt, malíř Hlavní architekt chrámu sv. Petra Charakteristika díla Bel composto Dojem „zázračnosti“ interiéru Role světla V exteriéru klasicizující monumentalita Projekty Louvru Hl. díla: Svatopetrské náměstí, Capella Cornaro, S. Andrea al Quirinale Zemřel v Římě

12 Gian Lorenzo Bernini Náměstí sv. Petra 1656-1667, Vatikán
Dva kolonádové polokruhy

13 Gian Lorenzo Bernini Náměstí sv. Petra

14 San Andrea al Quirinale
Gian Lorenzo Bernini San Andrea al Quirinale , Řím Kostel jezuitského noviciátu Půdorys příčného oválu Půlkruhový portikus (vliv Cortony) Osm kaplí po stranách Interiér – bel composto

15 Gian Lorenzo Bernini San Andrea al Quirinale

16 Gian Lorenzo Bernini Capella Cornaro
, Řím, S. M. della Vittoria Oltář se svatou Terezií Prostor pro pronikání světla

17 FRANCESCO BORROMINI (1599-1667)
Narozen v Bissone (kanton Ticino ve Švýcarsku) Synovec Carla Maderny Práce na stavbě milánského dómu Práce v Římě na stavbě svatopetrského dómu Studia antiky a Michelangela Celoživotní rivalita s Berninim Průkopník radikálního „perspektivního“ baroka Průniky prostorů, složité dispozice kostelů Zvláštní kamenické detaily Hl. díla: S. Carlo, S. Ivo, S. Agnese Zemřel v Římě

18 San Carlo alle Quattro Fontane
Francesco Borromini San Carlo alle Quattro Fontane , fasáda , Řím „S. Carlino“ Zcela „neřímská“ koncepce Nejednotnost částí fasády Interiér – zvláštní kombinace křivek Jedna z nejsložitějších staveb 17. stol. Celoživotní Borrominiho stavba

19 San Carlo alle Quattro Fontane San Carlo alle Quattro Fontane
(fasáda) (pohled do kupole)

20 San Carlo alle Quattro Fontane
(interiér)

21 Francesco Borromini San Ivo alla Sapienza 1642-1660, Řím
Kostel římské univerzity Půdorys šesticípé hvězdy Kupole s šesti segmenty Lucerna se spirálovým schodištěm Papežská tiára? Mušle? Přírodovědné poznání?

22 F. Borromini F. Borromini S. Ivo alla Sapienza (lucerna)
(pohled do kupole)

23 Francesco Borromini S. Agnese in Agone 1653, Řím, Piazza Navona
1652 – projekt bří Rainaldiů 1653 – změna projektu Respektování tvaru náměstí Dokončení stavby C. Rainaldim

24 Guarino Guarini (1624-1683) Narozen v Modeně
Architekt, matematik, theatinský mnich Pokračovatel Borrominiho architektury Prostupující prostorové jednotky Práce pro theatiny Práce v Turíně, Messině Nerealizovaný projekt pro Prahu Inspirace pro české radikální baroko Hl. díla: S. M. Annunziata, S. Lorenzo, Palazzo Carignano Zemřel v Miláně

25 Santa Maria Annunziata
Guarino Guarini Santa Maria Annunziata 1660, Messina Fasáda umístěná diagonálně k lodi 1908 – kostel zničen zemětřesením

26 Guarini Guarini Palazzo Carignano 1679-85, Turín
Shodné znaky s Borrominiho S. Carlo

27 Guarino Guarini San Lorenzo , Turín Centrála

28 Guarino Guarino Kaple Ss. Sindone 1668, Turín
Spojení s katedrálou i královským palácem Na obrázku věž v pozadí Relikviářová kaple pro Turínské plátno

29 Guarino Guarini Kaple Ss. Sindone (pohled do kupole)

30 Další významní italští barokní architekti
Baldassare Longena ( ) Práce v Benátkách, dokončení Nám. sv. Marka Santa Maria della Salute Alessandro Galilei ( ) Fasáda San Giovanni in Laterano Filippo Juvarra ( ) Superga Nicola Salvi ( ) Fontána di Trevi

31 Santa Maria delle Salute
Baldassare Longena Santa Maria delle Salute , Benátky Inspirace Palladiem a Sansovinem Centrální půdorys Dedikace obětem moru

32 Alessandro Galilei Fasáda San Giovanni in Laterano , Řím

33 Filippo Juvarra Superga , u Turína Centrála s portikem Asi vliv michelangelovské koncepce sv. Petra

34 Nicola Salvi Fantána di Trevi , Řím Celoživotní dílo

35 OTÁZKY A ÚKOLY Charakterizujte základní rysy barokní architektury.
Vysvětlete pojem dualismus v barokní architektuře. Pojednejte o životě a díle Carla Maderny. Který kostel je stavbou s první barokní fasádou? Pojednejte o životě a díle Pietra da Cortona. Pojednejte o životě a díle Gian Lorenza Berniniho. Vysvětlete pojem bel composto. Pojednejte o životě a díle Francesca Borrominiho.. Pojednejte o životě a díle Guarina Guariniho. Jmenujte další italské barokní architekty a jejich díla.

36 POUŽITÉ ZDROJE 1. Carlo Maderna – S. Susanna: [cit ] 2. Carlo Maderna – Fasáda s. Petra ve Vatikánu: [cit ] 3. Carlo Maderna – Plán chrámu sv. Petra s vyznačenou Madernovou dostavbou: [cit ] 4. Pietro da Cortona – Sancti Luca e Martina: [cit ] 5. Pietro da Cortona – Sancti Luca e Martina (plán půdorysu): [cit ] 6. Pietro da Cortona – S. M. della Pace: [cit ] 7. Gian Lorenzo Bernini – Svatopetrské náměstí I: [cit ] 8. Gian Lorenzo Bernini – Svatopetrské náměstí II: [cit ] 9. Gian Lorenzo Bernini – San Andrea al Quirinale: [cit ] 10. Gian Lorenzo Bernini – San Andrea al Quirinale (interiér): [cit ] 11. Gian Lorenzo Bernini – San Andrea al Quirinale (plán půdorysu): [cit ]

37 12. Gian Lorenzo Bernini – Capella Cornaro: http://upload. wikimedia
12. Gian Lorenzo Bernini – Capella Cornaro: [cit ] 13. Francesco Borromini – San Carlo alle Quattro fontane: [cit ] 14. Francesco Borromini – San Carlo alle Quattro fontane (fasáda): [cit ] 15. Franceco Borromini – San Carlo alle Quattro fontane (pohled do kupole): [cit ] 16. Francesco Borromini – San Carlo alle Quattro fontane (interiér): [cit ] 17. Francesco Borromini – San Ivo alla Sapienza: [cit ] 18. Francesco Borromini – San Ivo alla Sapienza (lucerna): [cit ] 19. Francesco Borromini – San Ivo alla Sapienza (pohled do kupole): [cit ] 20. Francesco Borromini – Santa Agnese in Agone: [cit ] 21. Guarino Guarini – S. M. Annunziata: [cit ] 22. Guarino Guarini – Palazzo Carignano: [cit ] 23. Guarino Guarini – San Lorenzo: [cit ] 24. Guarino Guarini – San Lorenzo (pohled do kupole): [cit ]

38 25. Guarino Guarini – Kaple Ss. Sindone: http://upload. wikimedia
25. Guarino Guarini – Kaple Ss. Sindone: [cit ] 26. Guarino Guarini – Kaple Ss. Sindone (pohled do kupole): [cit ] 27. Baldassare Longena – Santa Maria delle Salute: [cit ] 28. Alessandro Galilei – San Giovanni in Laterano (fasáda): [cit ] 29. Filippo Juvara – Superga: [cit ] 30. Nicola Salvi – Fontána di Trevi: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google