Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh události Po zemětřesení v Japonsku byly všechny jaderné elektrárny v oblasti postižené zemětřesením, které byly v provozu, bezpečně odstaveny a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh události Po zemětřesení v Japonsku byly všechny jaderné elektrárny v oblasti postižené zemětřesením, které byly v provozu, bezpečně odstaveny a."— Transkript prezentace:

1

2 Průběh události Po zemětřesení v Japonsku byly všechny jaderné elektrárny v oblasti postižené zemětřesením, které byly v provozu, bezpečně odstaveny a štěpná řetězová reakce v nich byla zastavena. Po zemětřesení byly odstaveny následující bloky (reaktory): JE Fukushima Daichi, bloky 1 – 3 (bloky 4 – 6 byly v době zemětřesením v plánované odstávce) JE Fukushima Daini, bloky 1 – 4 JE Onagawa, bloky 1 - 3 JE Tokai, blok 1 Na některých z nich však byly nahlášeny problémy s odvodem zbytkového tepla, které se v reaktoru po zastavení řetězové štěpné reakce dále vyvíjí a je nutno jej odvádět. V projektech ve světě provozovaných jaderných elektráren k odvodu zbytkového tepla slouží speciální bezpečnostní systémy. Tyto systémy jsou napájeny z několika nezávislých zdrojů elektrické energie, z pohledu zajištění jaderné bezpečnosti jsou nejdůležitějšími zdroji dieselgenerátory. Tyto dieselgenerátory na JE v Japonsku v souladu s projektem nastartovaly, krátce poté (asi po jedné hodině) byly ale na blocích JE Fukushima Daichi odstaveny vlnou tsunami. Protože poté nebylo možno do reaktorů dodávat chladivo, došlo v nich k poklesu hladiny a nárůstu tlaku a k částečnému poškození pokrytí paliva. Pro snížení tlaku v tzv. "primárním okruhu" (tlakovém celku reaktoru) byly použity pojistné ventily, kterými byla odpuštěna pára do tzv. primárního kontejnmentu a poté řízeně ventilována do budovy reaktoru. Protože jedním z prvků, který se při poškození pokrytí paliva vyvíjí je vodík, došlo v budově reaktoru při jednom z dalších otřesů k explozi směsi plynů, které do ní byly odpuštěny. Tuto explozi bylo možné sledovat v médiích v sobotu 12.3.2011. Provozovatel JE Fukushima se snaží dodávat chladící vodu do reaktorů z moře, jsou použity mobilní nouzové generátory energie a pravděpodobně provizorní potrubní trasy a na všech blocích JE Fukushima snižuje tlak v primárním kontejnmentu přes pojistné ventily. Protože výše uvedené akce směřující k zachování chlazení reaktorů na JE Fukushima vedou k řízenému vypouštění určitého množství radioaktivních látek do okolí, bylo v souladu s havarijními předpisy přistoupeno k evakuaci obyvatelstva v okolí JE. Dopady na zaměstnance, obyvatelstvo, radiační situace 10 zaměstnanců provozovatele a dodavatelů hospitalizováno kvůli zranění, z toho u 1 zaměstnance podezření na dávku větší než 100 mSv (to odpovídá našemu limitu za 5 po sobě jdoucích roků) - Zaměstnanec pracoval v budově reaktoru, 2 zaměstnanci nezvěstní. Vnější dopady: Nejvyšší dávkový příkon v průběhu 15.3.2011 byl zaznamenán na monitorovacím bodě č. 6, kde v dopoledních hodinách dosáhl hodnoty 10 mSv/h, poté poklesl pod 1 mSv/h a v pozdních večerních hodinách se opět začaly zvyšovat. Příčinou dopoledního zvýšení byl s velkou pravděpodobností požár na bloku 4. Monitorovací body 1, 2, 3 a 4 zaznamenaly v průběhu 15.3. maximálně desítky mikroSv/h, údaje z ostatních bodů jsme nezískali. Pokud jde o JE v ČR, k situaci obdobné v Japonsku (zemětřesení a vlna tsunami) u nás nemůže dojít. Naše JE nejsou projektovány na stupeň zemětřesení, jaké se vyskytlo v Japonsku, jsou však schopny s adekvátní bezpečnostní rezervou odolat úrovním zemětřesení, které mají být v projektu JE podle nejlepší mezinárodní praxe uváženy. Tsunami, které způsobilo v Japonsku na JE největší problémy, se u nás vyskytnout nemůže.

3

4 21.3.2011 Z posledních uveřejněných dat je zřejmé, že ke kontaminaci terénu radioaktivními látkami došlo severně od úrovně prefektur Gunma a Ibaraki včetně, významně pak v prefektuře Fukušima severozápadně a severně od JE Fukušima, a to až do cca 40 km. O tom svědčí i první zprávy o zjišťovaných kontaminacích zemědělských produktů a potravin v uvedené oblasti Japonska, uvádíme max. zjištěné hodnoty s odkazem na lokalitu: jarní cibulka a špenát, prefektura Ibaraki, 6100 Bq/kg I-131, 478 Bq/kg Cs- 137 (vůbec nejvyšší hodnoty kontaminace zjištěny ve špenátu, maxima z dosud odebraných vzorků – bez bližšího udání lokality byly 14050 Bq/kg I- 131 a 524 Bq/kg Cs-137.), mléko, město Kawamata 1510 Bq/kg I-131; 18,4 Bq/kg Cs-137, pitná voda, Tochigi, 77 Bq/l I-131, 1,6 Bq/l Cs-137; doposud prověřeno celkem 46 zdrojů pitné vody, z toho v 6 vzorcích byl detekován I-131 (0,62 až 1,5 Bq/l), ve 2 vzorcích Cs-137 (0,22 a 1,6 Bq/l). Pro porovnání vnějšího ozáření v místech se zvýšeným dávkovým příkonem a vnitřního ozáření z příjmu Cs-137 nebo I-131 potravinami - příjem 1 kg potraviny se 100 Bq/kg odpovídá přibližně pobytu v délce jedné hodiny v místě dávkového příkonu 1 mikroSv/h.


Stáhnout ppt "Průběh události Po zemětřesení v Japonsku byly všechny jaderné elektrárny v oblasti postižené zemětřesením, které byly v provozu, bezpečně odstaveny a."

Podobné prezentace


Reklamy Google