Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

…zabezpečování pohledávek … aneb principy pojištění pohledávek Ing. Martin Růžička Country Manager Coface v ČR 8 12 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "…zabezpečování pohledávek … aneb principy pojištění pohledávek Ing. Martin Růžička Country Manager Coface v ČR 8 12 2011."— Transkript prezentace:

1 …zabezpečování pohledávek … aneb principy pojištění pohledávek Ing. Martin Růžička Country Manager Coface v ČR 8 12 2011

2 2 Co je pojištění pohledávek alias úvěrové pojištění ?  Kombinuje prvek pojišťovnictví s úvěrováním. Při posuzování úvěrového rizika odběratele nalezneme řadu shodných postupů s úvěrovou analýzou svých klientů, které provádějí banky.  Úvěrové pojištění historicky významně souvisí se zahraničním obchodem a jeho financováním.  Prudký rozvoj úvěrového pojištění v posledních letech je odvislý od rozvoje výpočetní techniky a elektronické komunikace.  rychlost a dostupnost klíčových informací  koncentrace desítek malých i velkých úvěrových pojišťoven

3 3  Pohledávky představují v průměru 30 až 40 % veškerých aktiv  Pozdní platby zvyšují náklady  Každý pátý úpadek je způsoben nezaplacenými pohledávkami  Pohledávky po splatnosti snižují ziskovost imobilizují hotovost dodavatel sehrává roli banky, avšak zadarmo Pohledávky = likvidní aktiva

4 4 Pojištění pohledávek = eliminace ztrát  odepisované faktury narostly o pětinu na 2,4 procenta ze všech faktur, což představuje 270 miliard eur  průměrné ztráty z faktur v Česku jsou tři procenta a odpovídají hodnotě 167 miliard korun zdroj: Intrum Justitia  Pojištěné pohledávky: 9,3 bilióny Kč  Upisovatelé rizika: 250 lidí  Počet rozhodnutí o úvěrových limitech: 12 000 denně

5 pojistné pojistné krytí informace úvěrový limit dodávky platby Jak funguje pojištění pohledávek 5

6 Pojištěná rizika 6  Platební neschopnost  byl prohlášen úpadek nebo bylo prohlášení úpadku zamítnuto pro nedostatek majetku  exekuce provedená pojištěným nevedla k plnému uspokojení atd.  Platební nevůle  dlužník nezaplatí pohledávku ani během tzv. karenční lhůty  Z pojištění jsou vyloučeny obchody s podniky ve skupině a rovněž nelze pojistit pohledávky vůči fyzickým osobám - spotřebitelům.  Z pojištění mohou být vyloučeny obchody prováděné s veřejnoprávními podniky, politická rizika apod.

7 Průběh pojištění pohledávek 7 Informační dotazník Analýza portfolia pohledávek Stanovení pojistných limitů Uzavření pojistné smlouvy Hlášení pojištěného obratu Oznámení pojistné událost i Intervence Coface - vymáhání Odškodnění

8 Kolik stojí pojištění pohledávek? 8  Pojistné (sazba v %, aplikuje se na pojištěný obrat/saldo pohledávek)  výše pojistné sazby je individuální – odvislá od velikosti pojištěného obratu, průměrné platební podmínky, odvětví a při exportu od rizikovosti teritoria  pojistná sazba je se pohybuje zpravidla mezi 0,3 % - 0,8 % z obratu nebo salda pohledávek  Poplatky za stanovení pojistných limitů  jednorázové za stanovení pojistného limitu na jednoho odběratele/rok.  kombinované – jednorázový poplatek za vystavení + poplatek za měsíc monitoringu

9 9 Hlavní body pojistné smlouvy  Země, na které se pojištění vztahuje  Pojistné období – zpravidla 1 rok s automatickou obnovou  Pojistná sazba, Minimální pojistné, Spoluúčast, Termíny odevzdání hlášení pro výpočet pojistného, poplatky za analýzu odběratelů a monitoring  Maximální výše pojistného plnění (x-násobek pojistného)  Maximální platební podmínka  Lhůta pro oznámení neplacení  Karenční lhůta – jedná se o časovou lhůtu, která stanovuje, za jak dlouho po datu ohlášení nezaplacené pohledávky pojistiteli vzniká pojistná událost v případě platební nevůle, a tedy i nárok pojištěného na pojistné plnění. Délka karenční lhůty - 5 měsíců.

10 10 Realizace pojištění pohledávek Při uzavření pojistné smlouvy nebo při získání nového odběratele je třeba požádat pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na odběratele. Pojištěný úvěrový limit 1 Odběratel 1 Odběratel 2 Odběratel 3 Odběratel n úvěrový limit 2 úvěrový limit 3 úvěrový limit n Nejmenovaní kupující – úvěrový limit si stanovuje sám pojištěný na základě předem schválených pravidel stanovených v pojistné smlouvě.

11 Principy stanovení pojistného ve vazbě na pojistnou hodnotu 11  Na bázi obratu – v případě výpočtu pojistného z obratu platí pojištěný pojistné za příslušnou pohledávku pouze jednou, a to za měsíc, kdy pohledávka vznikla. Pojistné se platí jako sazba x tržby za pojištěné odběratele za příslušné období.  Na bázi salda pohledávek na konci příslušného období zpravidla měsíce. Pojistná sazba je v porovnání se sazbou obratovou na první pohled nižší. Způsob placení pojistného je odvozen od hlášení salda pohledávek a pokud některá pohledávka není odběratelem opakovaně uhrazena, pojištěný je povinen za tuto pohledávku platit příslušné pojistné až do jejího úplného uhrazení. Výnosy - 601,602, 604 Odběratelé - 311

12 Likvidace škod - schéma 12 vymáhání pohledávky platební podmínka čekací doba došetření pojistné události lhůta pro Oznámení neplacení den Oznámení splatnost pohledávky likvidace

13 Výše škody 13 Výše odškodnění není v okamžiku nahlášení škodní události známá. Konkrétní výše odškodnění může být případně nulová (v případě vymožení celé pohledávky) nebo snížená o vymoženou část pohledávek. V jaké výši bude pojistné plnění?  Nezaplacená pohledávka do výše limitu** mínus  Spoluúčast Pozn. ** Výše limitu = výše uvěrového limitu případně výše maximální škody na pojistnou smlouvu definovaná v poj. smlouvě.

14 14 Výhody pojištění pohledávek   Ochrana před neuhrazením plateb odběratelem  ochrana likvidity, cash flow, ochrana rozvahy  Prevence – průběžné sledování bonity odběratelů  úvěrové limity stanovené pojistitelem  aktualizace a hodnocení finančních výkazů  monitoring případů neplacení v rámci databáze pojišťoven  Efektivní řízení při vymáhání pohledávek  před výplatou pojistného plnění (100% ve prospěch pojištěného)  po výplatě pojistného plnění (nejdříve na úhradu škody)

15 Děkuji Vám za pozornost Ing. Martin Růžička Country Manager Coface Czech I.P.Pavlova 5 Praha 2


Stáhnout ppt "…zabezpečování pohledávek … aneb principy pojištění pohledávek Ing. Martin Růžička Country Manager Coface v ČR 8 12 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google