Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení."— Transkript prezentace:

1 Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení se nových schopností, které umožňují velkou reorganizaci dětského myšlení. Vývoj závisí z velké části na aktivní interakci dítěte s prostředím – vědomosti vycházejí z činnosti. Piagetova schemata jsou vzorce chování nebo myšlení, které děti i dospělí používají při zacházení s objekty (resp. událostmi).  jednoduchá (dosáhnout na vzdálenou věc natahováním se) i složitá (matematické operace), spíše behaviorální (řízení auta) nebo kognitivní (řešení kategorizačních problémů).  Schémata mohou být popsána jako analogie počítačového programu (každé schéma zachází se všemi objekty stejně). Prvotní schémata vznikají na podkladě vrozených reflexů, mezi nejjednodušší schémata malých dětí patří kousání, bouchání s věcmi, házení/shazování věcí apod. Když se dítě setká s něčím novým, zkouší nejprve použít svá stávající schémata.

2 Asimilace: absorbování nové informace do existujících schémat Akomodace: přizpůsobení starých schemat nebo vytvoření nových tak, aby lépe vyhovovala nové situaci Equilibrace – vyvažování je obnovování rovnováhy mezi požadavky prostředí a mými dovednostmi se s ním (za použití dosavadních schémat) vyrovnat. Kognitivní vývoj

3 Kognitivní vývoj Piagetova 4 stádia kognitivního vývoje Senzomotorické: až cca 2 roky Předoperační: 2 až 7 let Stádium konkrétních operací: 7 až 11 Stádium formálních operací: od 11 let

4 t

5 Moralní vývoj Lawrence Kohlberg vytvořil model moralního vývoje (posuzování toho, co je dobré a co špatné), který vzcházel z reakcí na morální dilemata  rozšířil a propracoval původní Piagetovy myšlenky

6 PŘEDKONVENČNÍ MORÁLKA Etapa 1: orientace na trest a poslušnost Etapa 2: orientace na odměnu za oplátku KONVENČNÍ MORÁLKA Etapa 3: orientace na interpersonální konformitu Etapa 4: orientace na právo a pořádek POSTKONVENČNÍ MORÁLKA Etapa 5: orientace na společenskou smlouvu Etapa 6: orientace na univerzální etické principy Moralní vývoj – 3 Kohlbergovy úrovně

7 Moralní vývoj Carol Gilliganová – jiný model morálního vývoje (Jiným hlasem, Praha: Portál, 2001) 1. Individuální přežití 1*. Od sobeckosti k zodpovědnosti 2. Sebeobětování a sociální konformita 2*. Od dobroty k pravdě 3. Morálnost a nenásilí * přechodová stádia Thomas Likona pro výchovu charakteru musejí fungovat 4 procesy:  kooperativní učení a vztahy pomáhání si  spolurozhodování  morální reflexe  budování sebehodnocení a sociální komunity


Stáhnout ppt "Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení."

Podobné prezentace


Reklamy Google