Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení."— Transkript prezentace:

1 Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení se nových schopností, které umožňují velkou reorganizaci dětského myšlení. Vývoj závisí z velké části na aktivní interakci dítěte s prostředím – vědomosti vycházejí z činnosti. Piagetova schemata jsou vzorce chování nebo myšlení, které děti i dospělí používají při zacházení s objekty (resp. událostmi). jednoduchá (dosáhnout na vzdálenou věc natahováním se) i složitá (matematické operace), spíše behaviorální (řízení auta) nebo kognitivní (řešení kategorizačních problémů). Schémata mohou být popsána jako analogie počítačového programu (každé schéma zachází se všemi objekty stejně). Prvotní schémata vznikají na podkladě vrozených reflexů, mezi nejjednodušší schémata malých dětí patří kousání, bouchání s věcmi, házení/shazování věcí apod. Když se dítě setká s něčím novým, zkouší nejprve použít svá stávající schémata.

2 Kognitivní vývoj Asimilace:
absorbování nové informace do existujících schémat Akomodace: přizpůsobení starých schemat nebo vytvoření nových tak, aby lépe vyhovovala nové situaci Equilibrace – vyvažování je obnovování rovnováhy mezi požadavky prostředí a mými dovednostmi se s ním (za použití dosavadních schémat) vyrovnat.

3 Kognitivní vývoj Piagetova 4 stádia kognitivního vývoje
Senzomotorické: až cca 2 roky Předoperační: 2 až 7 let Stádium konkrétních operací: 7 až 11 Stádium formálních operací: od 11 let

4 t

5 Moralní vývoj Lawrence Kohlberg vytvořil model moralního vývoje (posuzování toho, co je dobré a co špatné), který vzcházel z reakcí na morální dilemata rozšířil a propracoval původní Piagetovy myšlenky

6 Moralní vývoj – 3 Kohlbergovy úrovně
PŘEDKONVENČNÍ MORÁLKA Etapa 1: orientace na trest a poslušnost Etapa 2: orientace na odměnu za oplátku KONVENČNÍ MORÁLKA Etapa 3: orientace na interpersonální konformitu Etapa 4: orientace na právo a pořádek POSTKONVENČNÍ MORÁLKA Etapa 5: orientace na společenskou smlouvu Etapa 6: orientace na univerzální etické principy

7 Moralní vývoj Carol Gilliganová – jiný model morálního vývoje (Jiným hlasem, Praha: Portál, 2001) 1. Individuální přežití 1*. Od sobeckosti k zodpovědnosti 2. Sebeobětování a sociální konformita 2*. Od dobroty k pravdě 3. Morálnost a nenásilí * přechodová stádia Thomas Likona pro výchovu charakteru musejí fungovat 4 procesy: kooperativní učení a vztahy pomáhání si spolurozhodování morální reflexe budování sebehodnocení a sociální komunity


Stáhnout ppt "Kognitivní vývoj Jean Piaget viděl vývoj intelektových ( v širším slova smyslu kognitivních) schopností jako 4 etapy, přičemž každá z nich znamená objevení."

Podobné prezentace


Reklamy Google