Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekolabeling a Green marketing Green marketing Východiska green marketingu Východiska green marketingu Vztah sociálně etického marketingu a green marketingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekolabeling a Green marketing Green marketing Východiska green marketingu Východiska green marketingu Vztah sociálně etického marketingu a green marketingu."— Transkript prezentace:

1

2 Ekolabeling a Green marketing

3 Green marketing Východiska green marketingu Východiska green marketingu Vztah sociálně etického marketingu a green marketingu Vztah sociálně etického marketingu a green marketingu Cause related marketing, Cause related licensing Cause related marketing, Cause related licensing Proč konvenční marketing nemůže fungovat Proč konvenční marketing nemůže fungovat Sedm strategií green marketingu Sedm strategií green marketingu Nové marketingové paradigma Nové marketingové paradigma

4 Východiska green marketingu  negativní dopad lidské činnosti na životní prostředí  obchod a životní prostředí  odpovědnost za životní prostředí a výnosnost obchodních praktik

5 Vztah sociálně etického marketingu a green marketingu „Sociální marketing je vytváření, zavádění a kontrola programů hledajících zvýšení přijatelnosti sociálních plánů, problémů nebo praktického využití v cílových skupinách.“ (Schoell, Guiltinan, 1993) „Green marketing je vyvíjení a zavádění marketingových programů, které jsou projektovány ke zlepšení a zdůraznění image firmy, která je zaměřena na životní prostředí.“ (Schoell, Guiltinan, 1993)

6 Cause related marketing, Cause related licensing „Cause-related marketing je proces formulování a zavádění marketingových aktivit, které jsou charakterizovány návrhem firem přispět upřesněnou částkou na určený problém, který zákazníci zařazují do tržbami způsobovaných změn, které uspokojují cíle organizací i jednotlivců.“ ( Schoell, Guiltinan, 1993 ) projekt „Ostrovy života“ projekt „Ostrovy života“

7 Proč konvenční marketing nemůže fungovat žádoucí jsou nové strategie a inovované produkty a služby žádoucí jsou nové strategie a inovované produkty a služby účely ekologického marketingu: účely ekologického marketingu: vyvíjení produktů vytváření image podniku odpovědnost za dodržování přísných standardů odpovědnost za dodržování přísných standardů

8 Sedm strategií green marketingu I. Pochopení otázek životního prostředí, ekonomie, politiky a společenského dění II. Vytváření nových produktů a služeb III. Seznámení spotřebitele s novým přístupem k životnímu prostředí IV. Důvěryhodnost V. Spolupráce se společnostmi zabývajícími se životním prostředím VI. Informovat veřejnost o své oddanosti a hodnotách VII. Setrvej! Průběžně usiluj o minimální dopad tvé činnosti a produkce na životní prostředí. Uč se ze svých chyb!

9 Nové marketingové paradigma  Jaký zvolit přístup?  Spotřebitel jako jednotlivec s nenasytnou touhou po spotřebním zboží nebo lidská bytost?

10 Srovnání klasického a ekologického marketingu Klasický marketing Green marketing Spotřebitelé životní styllidské bytí Produkty „cradle-to-grave“ (od kolébky do hrobu) jeden typ pro všechny produkty „cradle-to-cradle“ (od kolébky do kolébky) flexibilní služby Marketing a Komunikace orientace na prodej konečný prospěch vzdělávací hodnoty Spolupráce reagující nezávislost konkurence rozdělen do oddělení krátkodobá orientace maximalizace zisku aktivnější vzájemná závislost spolupráce holistický dlouhodobá orientace dvojitá spodní hranice

11 Ekolabeling pojem ekolabeling = eko – labelling = ekoetikování pojem ekolabeling = eko – labelling = ekoetikování 70.léta 20. století 70.léta 20. století růst počtu ekologicky šetrných výrobků růst počtu ekologicky šetrných výrobků certifikační ekolabelingové systém certifikační ekolabelingové systém první program = 1978 ve Spolkové republice Německo, kde byla zavedena ekoznačka „Modrý anděl“ první program = 1978 ve Spolkové republice Německo, kde byla zavedena ekoznačka „Modrý anděl“ ekolabeling jako preventivní strategie ekolabeling jako preventivní strategie využívání tržních mechanismů využívání tržních mechanismů

12 Výhody ekolabelingu týká se celého životního cyklu výrobku týká se celého životního cyklu výrobku působí na celý dodavatelský řetězec působí na celý dodavatelský řetězec informuje veřejnost o škodlivých vlivech na životní prostředí a tím i mění životní styl společnosti informuje veřejnost o škodlivých vlivech na životní prostředí a tím i mění životní styl společnosti

13 Hlavní úkoly ekolabelingu   stanovení směrnic – tj. požadavky na dané výrobky   udělování ekoznaček   kontrola výrobků, zda jejich vlastnosti odpovídají požadavkům

14 Ekolabeling v ČR Podnět - ministr životního prostředí a ministr hospodářství Podnět - ministr životního prostředí a ministr hospodářství „Ekologicky šetrný výrobek“ „Ekologicky šetrný výrobek“ vznik 1994 vznik 1994 soulad s programy EU a OECD soulad s programy EU a OECD

15 Ochranná známka chráněná značka, která je v rámci licenční smlouvy se žadatelem propůjčena tomu výrobku žadatele, jenž splňuje všechna kritéria stanovená pro ekologicky šetrný výrobek. chráněná značka, která je v rámci licenční smlouvy se žadatelem propůjčena tomu výrobku žadatele, jenž splňuje všechna kritéria stanovená pro ekologicky šetrný výrobek. vlastník = Český ekologický ústav vlastník = Český ekologický ústav registrace = Úřad průmyslového vlastnictví registrace = Úřad průmyslového vlastnictví tvoří ji stylizované písmeno „e“ s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek“ v horní části a identifikačním čtyřmístným číslem v části spodní tvoří ji stylizované písmeno „e“ s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek“ v horní části a identifikačním čtyřmístným číslem v části spodní

16 Zásady Národního programu označování výrobků orientace na výrobky spotřebního charakteru zásada pozitivnosti a šetrnosti výrobku vůči všem složkám životního prostředí zásada dobrovolnosti zásada srozumitelnosti zásada věrohodnosti zásada aplikace metody LCA - life-cycle assessment

17 zásada vyloučení výrobků, pro něž platí jiné specifické předpisy zásada časového omezení zásada finálnosti výrobku zásada otevřenosti zásada kontroly zásada mezinárodní harmonizace

18 Porovnání programu ČR s významnými zahraničními programy Charakteristické rysy NěmeckoKanadaSkandinávieJaponskoESČR rok vzniku 788889899294 typ systému státníXXXXXX národníXXXX nadnárodníXX zaměřen hlavně na spotřeb. zboží neXX vylučujepotravinyXX nápoje, léky XX dobrovolná účast XXXXXX otevřenýXXXXX hodnocení pozitivní XXXXXX hodnocení celého životního cyklu XXXneXX od roku 919494 založený na samofinancování XneXXXne časově omezená platnost ne udělení známky – roky 3ne3222

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ekolabeling a Green marketing Green marketing Východiska green marketingu Východiska green marketingu Vztah sociálně etického marketingu a green marketingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google