Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická."— Transkript prezentace:

1 Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace

2 Charakteristika politické socializace Téma je spojeno s procesem utváření postojů a chování, které se orientují na politiku. Téměř každý z nás si vytváří názory na společenské a politické problémy. Vývoj politických názorů jednotlivce je ovlivněn společnými, ale i jednotlivými okolnostmi v jeho životě.

3 Vliv politická socializace Někteří mají alespoň základní představu o tom, jak vláda a parlament rozdělují finanční prostředky. Jiní bez patřičných informací o veřejných záležitostech si vytvářejí mínění o politických kandidátech, či mezinárodních záležitostech. Základní stanoviska jednotlivce se formují v průběhu politické socializace

4 Podstata politické socializace Politická socializace představuje dlouhodobý proces, v jehož průběhu se vytváří individuální vztahy vůči politice. Politická socializace je část širší socializace, v jejíž průběhu se jedinec stává členem společnosti a osvojuje si její hodnoty a chování. Politické myšlenky získávají politickou orientací, včetně znalostí, hodnot a postojů.

5 Specifika politické socializace Politická socializace je komplexní proces postupné proměny názorových struktur, změny směru názorů, ale někdy i jejich náhlé proměny. Lidé se přestávají zajímat o jednu oblast života společnosti a rozvíjejí své zkušenosti v jiné oblasti. Jiní zůstávají věrni postojům, které si vytvořili v raném mládí.

6 Socializační činitele K nim patří rodina, školy, vrstevníci, společenské instituce, média, pracoviště, neformální skupiny. Politické společenství jako souhrn jednotlivců, skupin, institucí mají zvláštní roli v politické socializaci. Přenášejí politické myšlenky vertikálně nebo horizontálně, z jedné generace na druhou nebo mezi členy stejné generace.

7 Společenské ideály Zpravidla reprezentují přání všech lidí, jsou zdůrazňovány populárními společenskými vůdci a mají významný dopad na proces politické socializace. V současné době jde např. o podporu dalších integračních snah EU nebo nepřipojení se k nim.

8 Teorie politické socializace Existují 2 základní přístupy ke vzniku politických postojů. Podle prvního přístupu dětství je nejdůležitějším obdobím politické socializace. Základní osobní hodnoty získané v této etapě ovlivňují zkušenosti v dospívání. Druhý přístup tvrdí, že pro získání zásadních zkušeností, názorů a postojů je důležité období dospívání a dospělosti. Výzkumy ukazují, že oba přístupy jsou legitimní a podložené empirickými výsledky.

9 Psychologické teorie Lepší pochopení mechanismů politické socializace nabízejí psychologické teorie individuálního rozvoje. Přístup rozvinul Erik Erikson jeden z nejrespektovanějších a nejkontroverznějších psychologů 20. století Formuloval teorii, že všechny krize a konflikty procházejí osmi vývojovými stádií od narození do smrti. Pokud je krize vyřešena, jednotlivec se úspěšně přizpůsobí svému sociálnímu prostředí.

10 Erikson definoval osm životních stádií a s tým spojených výsledků V prvním roce života se formuje naděje, ve věku 2 -3 roky vůle, 4-5 let schopnost formulovat cíle, 6- 12 let schopnosti, období adolescence věrnost, v době mladé dospělosti schopnost lásky, v dospělosti schopnost péče, v období zralosti rozvážnost. Teorie indikuje postupy, s kterými se setkáváme v rámci západního civilizačního okruhu.

11 Stádia morálního usuzování Formování politických názorů je nejednou spojeno s morálními dilematy. Mají podobu hodnocení podpory či odmítnutí sociální pomoci, či bombardování cizích měst nebo mírnějšího či přísnějšího odsouzení trestance. Kohlberg popisuje 6 typů morálního usuzování spojených se šesti fázemi morálního vývoje. Liší se důvody svého usuzování.

12 Šest stádií 1.Před konvenční stádium – rozhodování o tom, co je dobré a špatné je založeno na strachu a trestu. 2.Před konvenční úroveň – morální jednání vede ke spokojenosti, nemorální k nečekaným důsledkům – měli bychom pomoct nemocným, abychom nebyli zodpovědní za šíření nemocí. 3.Konvenční úroveň- každé jednání je dobré, pokud je schváleno významnými osobnostmi. 4.Konvenční úroveň- Existující právo určuje, co je morální a nemorální.Zákony dovolují trest smrti

13 Post konvenční úroveň 5. Morální chování je založeno na interpretaci individuálních práv a společenských podmínek. Pozor na manželství stejného pohlaví, zákon to nestanovuje. 6. Morální postoj je určován univerzálními etickými pravidly, které jsou nad všemi zákony. Neexistuje ilegální cizinec, všichni jsme děti Země. První čtyři stádia rozvoje se objevovali všeobecně u všech populací.

14 Vzdělávání a politická socializace Politický systém přetrvává díky rozvoji a jednání mezi podpůrných očekávání a jednání mezi svými členy. Formální vzdělání často slouží jako vodítko pro takovou podporu u mladé generace. Charakter vzdělávání se liší v totalitních a demokratických systémech. V mnoha demokratických zemích je převažující mechanismus politické socializace založený na vzdělávání. Lépe vzdělaní lidé se častěji zúčastňují politických diskusí a aktivit.


Stáhnout ppt "Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická."

Podobné prezentace


Reklamy Google