Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radiouhlíkové datování vzorků dřev I.Světlík, N.Megisová, L.Tomášková, T.Nováková - ÚJF AV ČR v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radiouhlíkové datování vzorků dřev I.Světlík, N.Megisová, L.Tomášková, T.Nováková - ÚJF AV ČR v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Radiouhlíkové datování vzorků dřev I.Světlík, N.Megisová, L.Tomášková, T.Nováková - ÚJF AV ČR v.v.i.

2 Postup konvenčního zpracování vzorků dřeva a uhlíků Mechanické odstranění příměsí; Odstranění mobilních forem uhlíku cestou loužení v kyselém a zásaditém prostředí (tzv. postup acido/alkali/acid); Spálení vzorku a čištění připraveného CO 2 ; Syntéza benzenu: redukce CO 2, reakce C s kovovým Li za vzniku Li 2 C 2, hydrolýza za vzniku C 2 H 2, katalytická trimerizace; Skladování benzenu po dobu nejméně jednoho měsíce; Měření nízkopozaďovým kapalinovým scintilačním spektrometrem Quantulus 1220; Vyhodnocení – naměřená aktivita 14 C je vyjádřena jako konvenční radiouhlíkové stáří v letech BP spolu s kombinovanou nejistotou stanovení (P=68%). Tento speciální způsob vyjadřování aktivity 14 C je pouze v přibližné relaci se stářím reálným. S použitím kalibračního diagramu (oprava na kolísání aktivity 14 C v přírodě) je stanoven interval kalibrovaného (tj. reálného) stáří vzorku, který se obvykle vyjadřuje v letech BC nebo AD spolu s mírou absolutní pravděpodobnosti. Při vyjadřování reálného stáří v „kalibrovaných“ letech BP je nebezpečí záměny s konvenčním radiouhlíkovým stářím.

3 Datování vzorků ÚACH AV ČR, v.v.i. GÚ AV ČR, v.v.i. Dendrologická laboratoř Mendelovy University Obvykle se pohybuje doba mezi předáním vzorku do laboratoře a odesláním výsledků v rozmezí 3 – 4 měsíce, což je dáno použitím konvenční metody stanovení 14 C. V průběhu roku 2009 však došlo ke skluzu následkem rekonstrukce laboratorních prostor.

4 Radiouhlíkové datování cestou AMS Naše laboratoř s zúčastnila vypracování návrhu projektu podaného ÚJF AV ČR v.v.i. spolu s FJFI ČVUT na zakoupení 1MV tandemového urychlovače se spektrometrickou trasou a vybudování související infrastruktury v rámci centra AMS- NAM. Parametry urychlovače umožní stanovit 14 C a další radionuklidy s dlouhými poločasy přeměny ( 10 Be, 36 Cl, 26 Al, 129 I).

5 Radiouhlíkové datování cestou AMS Hlavní výhody:  řádové zvýšení datovací kapacity laboratoře,  zkrácení doby nutné pro datování (v počáteční fázi projektu je tato doba odhadována na přibližně jeden měsíc),  možnost zpracovávat vzorky o hmotnostech řádu jednotek miligramů (výhledově by pravděpodobně bylo možné ještě dále snížit minimální potřebné hmotnosti až do oblasti přibližně desítek mikrogramů),  pro radiouhlíkové datování se tímto zpřístupní i další druhy materiálů, které se obvykle vyznačují nízkými hmotnostmi datovatelné formy uhlíku (např. chitin, pylové koncentráty, ocel, zbytky organických látek na keramice, jednotlivé aminokyseliny),  pokud pro datovací účely postačuje odběr několika miligramů vzorku ze vzácných a cenných předmětů, stává se použitá metoda téměř nedestruktivní.

6 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Radiouhlíkové datování vzorků dřev I.Světlík, N.Megisová, L.Tomášková, T.Nováková - ÚJF AV ČR v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google