Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK. CÍLE ► Žáci vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou. ► Žáci znají základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostu. ►

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK. CÍLE ► Žáci vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou. ► Žáci znají základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostu. ►"— Transkript prezentace:

1 MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK

2 CÍLE ► Žáci vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou. ► Žáci znají základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostu. ► Žáci určí nejběžnější druhy minerálů.

3 MINERÁL ► Minerál = nerost ► Přírodní krystalické látky ► Prvky, chemické sloučeniny ► Vytvářejí krystaly (výjimka Hg) ► Látky amorfní – nevytváří krystaly (opál, limonit) ► Křemen, slídy, fluorit

4 Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3

5 Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Obrázek č. 6

6 HORNINA ► Skály, balvany, kameny ► Těží se v lomech ► Skládají se z nerostů ► Jsou heterogenní ► Využití – stavební materiál, písky, štěrky na stavbu silnic a dálnic, některé se těží jako ruda ► Rula, čedič, pískovec, vápenec

7 Obrázek č. 7Obrázek č. 8 Obrázek č. 9

8 VZNIK MINERÁLŮ ► Krystalizace – shlukování molekul do uspořádané pravidelné struktury – krystalu ► Krystal – roste přikládáním molekul od středu ► Voda – led, tekutý med – tuhý med, tvorba vinného kamene v sudech, námraza na oknech

9 Krystalizace z magmatu ► Magma – roztavená hmota, chladne – krystalizují minerály, magma tuhne ► Důležitý - bod tuhnutí (tání), v tomto bodě dochází ke změně kapalného skupenství v pevné ► Za nejvyšších teplot krystalují minerály s vysokým bodem tání ► Vznik vyvřelých (magmatických) hornin

10 Obrázek č. 11 Obrázek č. 10

11 Srážení z roztoků ► Horká voda v hlubších částech rozpouští většinu minerálů ► Vzniká roztok ► Stoupá trhlinami v hornině k povrchu ► Chladne - vysrážejí se nové minerály (krystalizují na stěnách puklin, jimiž se roztok pohybuje) ► Vzniká žíla ► Zlato, stříbro, fluorit, galenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit, kalcit, siderit, baryt

12 Obrázek č. 12 Obrázek č. 13 Obrázek č. 14

13 Metamorfóza ► Minerály nejsou stejné, mění se s teplotou a tlakem ► Tlak - drtí horniny ► Plyny - mění chemické složení hornin nebo minerálů - vznik nové horniny nebo minerálu ► Jílové minerály – ztráta vody – mění se na slídy

14 Obrázek č. 15 Obrázek č. 16

15 Obrázek č. 17

16 Chemické zvětrávání ► Voda, kyslík, oxid uhličitý ► Minerály zvětrávají různě rychle ► Rychlost zvětrávání závisí na složení minerálu, teplotě, tlaku a času ► Živce zvětrávají na jílové minerály ► Křemen a další tvrdé minerály zvětrávání odolávají ► Měď na malachit, pyrit na limonit

17 Obrázek č. 18 Obrázek č. 19

18 Obrázek č. 20 Obrázek č. 21

19 Činnost organismů ► Biogenní minerály - součástí těl org. ► Složení schránek nebo vnitřních koster ► Měkkýši, žahavci ► Usazeniny na dně moří

20 KRYSTALOVÁ STRUKTURA ► Vnitřní stavba ► Vzniká růstem minerálů - krystaly ► Vnitřní stavbu mají i úlomky a valouny – žádné krystaly na pohled nepoznáme ► Krystalová struktura + chemické složení – odlišnost minerálů

21 KRYSTALOVÁ STRUKTURA ► Snadno a velmi rychle – sůl kamenná ► Růst krystalů různě dlouhou dobu a za různých podmínek ► Krystaly mají různé tvary a velikosti – krystalové soustavy ► Nerovnoměrný vývin krystalu – nemožné určit krystal dle krystalové soustavy

22 VLASTNOSTI MINERÁLŮ ► Důležité pro rozpoznávání nerostů ► Fyzikální ► Chemické Obrázek č. 22

23 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI ► Barva ► Propustnost světla ► Vryp ► Lesk ► Hustota ► Tvrdost ► Štěpnost a lom ► Elektrické, magnetické vlastnosti

24 Barva ► Nerovnoměrné pohlcování různých vlnových délek ► Barevné – síra, vždy stejná barva ► Zbarvené – sfalerit, barva je ovlivněna jiným prvkem ve struktuře ► Bezbarvé – křišťál, čiré minerály ► Barvu zjistíme tzv. vrypem

25 Obrázek č. 23 Obrázek č. 24 Obrázek č. 25 Obrázek č. 26

26 Vryp ► Barva stopy ► Minerál otřeme o destičku (porcelánová) ► Barevný minerál – vryp má stejnou barvu jako minerál ► Zbarvený minerál – vryp je bílý ► Bezbarvý minerál – vryp má bílou barvu

27 Obrázek č. 27

28 Propustnost světla ► Průhledné minerály – lze přes ně číst text ► Průsvitné minerály – prosvítá přes ně světlo ► Neprůhledné minerály – světlo nepropouští

29 Obrázek č. 28 Obrázek č. 29 Obrázek č. 30 Obrázek č. 31

30 Lesk ► Kovový lesk – Cu, Au, Ag, galenit ► Nekovový lesk – lesk diamantový, perleťový, mastný, skelný

31 Obrázek č. 32 Obrázek č. 33 Obrázek č. 34 Obrázek č. 35

32 Hustota ► Závisí na chemickém složení a na krystalové struktuře ► Vyšší hustota – těžké minerály ► Ložiska těžkých minerálů lze vyhledat rýžováním

33 Tvrdost ► Mohsova stupnice tvrdosti ► Deset stupňů ► Tvrdší minerál rýpe do minerálu s nižší tvrdostí ► Rýpe se do skleněné destičky

34 MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI 1) MASTEK 2) SŮL KAMENNÁ 3) KALCIT 4) FLUORIT 5) APATIT 6) ŽIVEC 7) KŘEMEN 8) TOPAZ 9) KORUND 10) DIAMANT

35 Štěpnost ► Minerál se štěpí na jednotlivé plošky ► Plochy štěpnosti jsou lesklé a hladké ► Minerály se štěpí různě, některé jsou neštěpné Obrázek č. 36

36 Lom ► Popisuje vzhled povrchu minerálu, který vznikl odlomením, nikoli odštěpením krystalu Obrázek č. 37

37 Elektrické a magnetické vlastnosti ► Elektrické vlastnosti - vodič elektrického proudu – Cu, Au, Ag ► Magnetické vlastnosti – minerály, které obsahují Fe, magnetit

38 Obrázek č. 38 Obrázek č. 39

39 CHEMICKÉ VLASTNOSTI ► Rozpustnost minerálů ve vodě ► Reakce minerálů se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou Obrázek č. 40

40 Rozpustnost minerálů ve vodě ► Sůl kamenná ► Modrá skalice Obrázek č. 41 Obrázek č. 42

41 Reakce minerálů s HCl ► Kalcit – uhličitan vápenatý – reaguje za studena, nemusí se zahřívat, šumí, bublinky oxidu uhličitého ► Kalcit reaguje i s octem Obrázek č. 43 Obrázek č. 44

42 ZDROJE 1. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2. LAVINSKY, Rob. [cit before March]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4. RA´IKE, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6. SÁNCHEZ, Bugallo Miquel Luis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

43 ZDROJE 7. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

44 ZDROJE 13. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15. LAVINSKY, Rob. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17. ELSON, John. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

45 ZDROJE 19. ANAGORIA, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 03_Malachit_aus_Gumeschewsk,_Ural_anagoria.JPG 03_Malachit_aus_Gumeschewsk,_Ural_anagoria.JPG 20. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21. SÁNCHEZ, Bugallo Miquel Luis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

46 ZDROJE 25. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26. MENDUCKI, Piotr. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27. RA´IKE, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 30. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

47 ZDROJE 31. SÁNCHEZ, Bugallo Miquel Luis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32. BRANA, JohnS. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 34. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: ► ► ►

48 ZDROJE 36. ZIMBRES, Eurico. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 37. BURCHELL, Simon, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 39. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 40. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

49 ZDROJE 41. RA´IKE, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42. DESCOUENS, Didier. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 43. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 44. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:


Stáhnout ppt "MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK. CÍLE ► Žáci vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou. ► Žáci znají základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostu. ►"

Podobné prezentace


Reklamy Google