Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK."— Transkript prezentace:

1 MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK

2 CÍLE Žáci vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou.
Žáci znají základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostu. Žáci určí nejběžnější druhy minerálů.

3 MINERÁL Minerál = nerost Přírodní krystalické látky
Prvky, chemické sloučeniny Vytvářejí krystaly (výjimka Hg) Látky amorfní – nevytváří krystaly (opál, limonit) Křemen, slídy, fluorit

4 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 1

5 Obrázek č. 4 Obrázek č. 6 Obrázek č. 5

6 HORNINA Skály, balvany, kameny Těží se v lomech Skládají se z nerostů
Jsou heterogenní Využití – stavební materiál, písky, štěrky na stavbu silnic a dálnic, některé se těží jako ruda Rula, čedič, pískovec, vápenec

7 Obrázek č. 7 Obrázek č. 8 Obrázek č. 9

8 VZNIK MINERÁLŮ Krystalizace – shlukování molekul do uspořádané pravidelné struktury – krystalu Krystal – roste přikládáním molekul od středu Voda – led, tekutý med – tuhý med, tvorba vinného kamene v sudech, námraza na oknech

9 Krystalizace z magmatu
Magma – roztavená hmota, chladne – krystalizují minerály, magma tuhne Důležitý - bod tuhnutí (tání), v tomto bodě dochází ke změně kapalného skupenství v pevné Za nejvyšších teplot krystalují minerály s vysokým bodem tání Vznik vyvřelých (magmatických) hornin

10 Obrázek č. 10 Obrázek č. 11

11 Srážení z roztoků Horká voda v hlubších částech rozpouští většinu minerálů Vzniká roztok Stoupá trhlinami v hornině k povrchu Chladne - vysrážejí se nové minerály (krystalizují na stěnách puklin, jimiž se roztok pohybuje) Vzniká žíla Zlato, stříbro, fluorit, galenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit, kalcit, siderit, baryt

12 Obrázek č. 12 Obrázek č. 13 Obrázek č. 14

13 Metamorfóza Minerály nejsou stejné, mění se s teplotou a tlakem
Tlak - drtí horniny Plyny - mění chemické složení hornin nebo minerálů - vznik nové horniny nebo minerálu Jílové minerály – ztráta vody – mění se na slídy

14 Obrázek č. 16 Obrázek č. 15

15 Obrázek č. 17

16 Chemické zvětrávání Voda, kyslík, oxid uhličitý
Minerály zvětrávají různě rychle Rychlost zvětrávání závisí na složení minerálu, teplotě, tlaku a času Živce zvětrávají na jílové minerály Křemen a další tvrdé minerály zvětrávání odolávají Měď na malachit, pyrit na limonit

17 Obrázek č. 18 Obrázek č. 19

18 Obrázek č. 20 Obrázek č. 21

19 Činnost organismů Biogenní minerály - součástí těl org.
Složení schránek nebo vnitřních koster Měkkýši, žahavci Usazeniny na dně moří

20 KRYSTALOVÁ STRUKTURA Vnitřní stavba Vzniká růstem minerálů - krystaly
Vnitřní stavbu mají i úlomky a valouny – žádné krystaly na pohled nepoznáme Krystalová struktura + chemické složení – odlišnost minerálů

21 KRYSTALOVÁ STRUKTURA Snadno a velmi rychle – sůl kamenná
Růst krystalů různě dlouhou dobu a za různých podmínek Krystaly mají různé tvary a velikosti – krystalové soustavy Nerovnoměrný vývin krystalu – nemožné určit krystal dle krystalové soustavy

22 VLASTNOSTI MINERÁLŮ Důležité pro rozpoznávání nerostů Fyzikální
Chemické Obrázek č. 22

23 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Barva Propustnost světla Vryp Lesk Hustota
Tvrdost Štěpnost a lom Elektrické, magnetické vlastnosti

24 Barva Nerovnoměrné pohlcování různých vlnových délek
Barevné – síra, vždy stejná barva Zbarvené – sfalerit, barva je ovlivněna jiným prvkem ve struktuře Bezbarvé – křišťál, čiré minerály Barvu zjistíme tzv. vrypem

25 Obrázek č. 24 Obrázek č. 23 Obrázek č. 25 Obrázek č. 26

26 Vryp Barva stopy Minerál otřeme o destičku (porcelánová)
Barevný minerál – vryp má stejnou barvu jako minerál Zbarvený minerál – vryp je bílý Bezbarvý minerál – vryp má bílou barvu

27 Obrázek č. 27

28 Propustnost světla Průhledné minerály – lze přes ně číst text
Průsvitné minerály – prosvítá přes ně světlo Neprůhledné minerály – světlo nepropouští

29 Obrázek č. 29 Obrázek č. 28 Obrázek č. 30 Obrázek č. 31

30 Lesk Kovový lesk – Cu, Au, Ag, galenit
Nekovový lesk – lesk diamantový, perleťový, mastný, skelný

31 Obrázek č. 32 Obrázek č. 33 Obrázek č. 34 Obrázek č. 35

32 Hustota Závisí na chemickém složení a na krystalové struktuře
Vyšší hustota – těžké minerály Ložiska těžkých minerálů lze vyhledat rýžováním

33 Tvrdost Mohsova stupnice tvrdosti Deset stupňů
Tvrdší minerál rýpe do minerálu s nižší tvrdostí Rýpe se do skleněné destičky

34 MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
MASTEK SŮL KAMENNÁ KALCIT FLUORIT APATIT ŽIVEC KŘEMEN TOPAZ KORUND DIAMANT

35 Štěpnost Minerál se štěpí na jednotlivé plošky
Plochy štěpnosti jsou lesklé a hladké Minerály se štěpí různě, některé jsou neštěpné Obrázek č. 36

36 Lom Popisuje vzhled povrchu minerálu, který vznikl odlomením, nikoli odštěpením krystalu Obrázek č. 37

37 Elektrické a magnetické vlastnosti
Elektrické vlastnosti - vodič elektrického proudu – Cu, Au, Ag Magnetické vlastnosti – minerály, které obsahují Fe, magnetit

38 Obrázek č. 38 Obrázek č. 39

39 CHEMICKÉ VLASTNOSTI Rozpustnost minerálů ve vodě
Reakce minerálů se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou Obrázek č. 40

40 Rozpustnost minerálů ve vodě
Sůl kamenná Modrá skalice Obrázek č. 42 Obrázek č. 41

41 Reakce minerálů s HCl Kalcit – uhličitan vápenatý – reaguje za studena, nemusí se zahřívat, šumí, bublinky oxidu uhličitého Kalcit reaguje i s octem Obrázek č. 43 Obrázek č. 44

42 ZDROJE 1. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2. LAVINSKY, Rob. [cit before March]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:    3. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4. RA´IKE, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6. SÁNCHEZ, Bugallo Miquel Luis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

43 ZDROJE 7. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  10. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

44 ZDROJE 13. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15. LAVINSKY, Rob. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17. ELSON, John. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

45 ZDROJE 19. ANAGORIA, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 03_Malachit_aus_Gumeschewsk,_Ural_anagoria.JPG 20. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21. SÁNCHEZ, Bugallo Miquel Luis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

46 ZDROJE 25. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26. MENDUCKI, Piotr. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27. RA´IKE, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 30. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

47 ZDROJE 31. SÁNCHEZ, Bugallo Miquel Luis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32. BRANA, JohnS . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 34. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

48 ZDROJE 36. ZIMBRES, Eurico. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: BURCHELL, Simon, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

49 ZDROJE 41. RA´IKE, [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42. DESCOUENS, Didier . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 43. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 44. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:


Stáhnout ppt "MINERÁLY A HORNINY 9. ROČNÍK."

Podobné prezentace


Reklamy Google