Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výhody a nevýhody intraoperativní sonografické navigace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výhody a nevýhody intraoperativní sonografické navigace"— Transkript prezentace:

1 Výhody a nevýhody intraoperativní sonografické navigace
Petr Linzer, Michal Filip, Filip Šámal, Jan Kremr Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín

2 Současné navigační systémy
Systémy založené na datech z předoperačního zobrazení. Systémy založené na intraoperativním zobrazení.

3 Intraoperativní zobrazovací systémy
Intraoperativní MRI / CT scanery: Peroperační korekce navigačních dat, kontrola a optimalizace resekce Ultrazvukové systémy Peroperační navigace s detekcí reziduí a kontrolou resekce 3D ultrazvukové systémy kombinaci / fúze s předoperačním MRI zobrazením

4 předpoklady sonografické navigace
přístroj sonda (konvexní, 10MHz) dostatečný kontakt sondy s mozkem tumor schopnost „číst“ sonografický obraz Postranní komory echogenicita léze a její ohraničení

5 peroperační sonografická navigace
V B-modu jsou mozkové nádory patrné jako hyperechogenní léze, lze posoudit jejich homogenitu a demarkaci. Hyperechodenní jsou rovněž falx a tentorium, hypechogení pak mozkové komory a (pseudo) cystické struktury. Zobrazení v barevném nebo energetickém módu dvá informaci o průběhu cévních struktur v nebo okolo expanze.

6 Soubor pacientů navigovaných sonograficky N=44
4,5% 4,5% Gliomy: pacientů (z toho Low grade: 2 High grade: 14) Metastasy: Meningeomy Kavernomy: Jiné expanze: Cizí tělesa: 6,8% 36,4% 20,5% graf 27,3%

7 Peroperační navigace u gliomů
glioblastom lokalizace, stanovení trajektorie přístupu lokalizace reziduí vztah významných cévních struktur k nádoru tumor Resekční dutina reziduum

8 Peroperační navigace u gliomů: High grade
Lokalizace léze: 16/16 tumorů Přesné určení hranice a lokalizace reziduí: 13/16 tumorů (81%) ( z toho 1x pacient po radioterapii, 1x recidiva) Literatura: Hammoud et al., J Neurosurg 1996: 18/18 lokalizovatelných, 3/18 nejasná hranice, 13/18 tumorů po radioterapii mělo špatně definovanou hranici Tronnier et al., Neurosurg Focus 2001: Intraoperativní US zobrazení dostatečné v 70% gliomů, u zbylých 30% dostatečné spojení předop. MRI a US obrazu. Unsgaard et al., Acta Neurochir 2005: shoda zobrazení s histopatologií 83% u anaplastického astrocytomu, 80% u glioblastomů Chacko et al., Acta Neurochir 2003: 71,4% s dobrým UZ ohraničením , tumory po iradiaci vždy se špatně zobrazitelnou hranicí

9 Peroperační navigace u gliomů: Low grade
tumor tumor 2 pacienti – dobrá lokalizovatelnost i ohraničení Literatura: Le Roux PD et al., J Neurooncol. 1992: dobře definované okraje low grade gliomu bez ohledu na jeho vzhledu na předop. zobrazeních, špatné ohraničení u reoperací.

10 Peroperační navigace u metastas
Úspěšnost lokalizace v našem souboru 100% Literární údaje ve shodě „ideální“ léze pro sononavigaci falx postranní komory

11 Peroperační navigace u kavernomů
Hyperchogenní, dobře ohraničená léze. (3 pacienti) Regelsberger et al., European Journal of Ultrasound 2000: „Ultrasound-guided surgery od deep seated lesions“: 17 kavernomů, vel. 5-22mm, hloubka 5-63 mm

12 Určení vztahu k cévním strukturám
Meningeomy Vždy dobře ohraničené Určení vztahu k cévním strukturám meningeom kortikální arterie

13 Lokalizace cizích těles
Charakteristický akustický stín (kostní úlomky, projektily)

14 Současný vývoj sonografického peroperačního zobrazení
3D sonografické zobrazení Fúze 3D sonografických a MRI dat k aktualizaci navigačních dat - SONOWAND

15 Souhrn Při operacích gliomů je sonografická navigace spolehlivá, dle literatury je však intraoperativní MRI zatím přesnější. Vyjímku tvoří reoperace a stavy po radioterapii, kdy je sonografie někdy nepřesná. Navigace metastas a kavernomů je rovněž spolehlivá, včetně detekce poresekčních reziduí. Sonograficky lze dobře lokalizovat cizí tělesa.

16 + „real-time“ zobrazení libovolná opakovatelnost snadná ovladatelnost
Výhody sononavigace „real-time“ zobrazení libovolná opakovatelnost snadná ovladatelnost relativně snadno dostupná bez nutnosti speciálního vybavení operačního sálu detekce cévních struktur

17 Nevýhody sononavigace
- MRI i CT obraz je kvalitnější Pro kvalitní zobrazení nutný dobrý kontakt sondy bez mezivrstvy vzduchu (operační poloha) Omezené použití u expanzí v obl. baze lební Nezobrazí detailně anatomické struktury Nutná určitá zkušenost s čtením sonografického obrazu

18 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Výhody a nevýhody intraoperativní sonografické navigace"

Podobné prezentace


Reklamy Google