Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ, 20. 1. 2011.  Repre komise 15. 12. 2010  Představeny základní obrysy rozpočtu na rok 2011, respektující „Zásady 2011“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ, 20. 1. 2011.  Repre komise 15. 12. 2010  Představeny základní obrysy rozpočtu na rok 2011, respektující „Zásady 2011“"— Transkript prezentace:

1 Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ, 20. 1. 2011

2  Repre komise 15. 12. 2010  Představeny základní obrysy rozpočtu na rok 2011, respektující „Zásady 2011“  Představeny „Zásady 2012“  Všechny materiály distribuovány prostřednictvím ARVŠ včetně „neoficiálního pracovního záznamu z jednání RK“  Členové P RVŠ a EK RVŠ vyzváni k zaslání připomínek na ARVŠ do 5. 1. 2011  Stručný souhrn připomínek a plná verze materiálů od jednotlivých členů zaslána na MŠMT Souhrn připomínek neobsahuje připomínky formální a připomínky, na nichž nebylo dosaženo shody  Vznesena žádost o vypořádání věcných připomínek

3  Obecné připomínky  Doporučení zvážit množství, obsah a váhu parametrů, systém začíná být nepřehledný a řada nových ukazatelů sporných  Na jedné straně spíše doporučení posílení vah stávajících ukazatelů než vymýšlení nových, na druhé straně šance snížení nepřesností při přidání dalších ukazatelů (jsou-li chyby nekorelované)  V Zásadách chybí explicitní popis algoritmu  Doporučujeme provést analýzu zavedení tzv. kvalitativních ukazatelů za rok 2010

4  Ukazatele problémové jako celek  Délka akreditace SP – ovlivňován i jinými faktory než je kvalita (nové obory apod.), není dokonce jasné, jestli AK při určení délky akreditace přihlíží ke kvalitě  U kazatel „SCImago“ – obecně obtížná využitelnost databází mimo kontrolu českých autorit, velká chybovost  Nejasný popis ukazatelů „Hodnocení kvality VŠ studia absolventy“ a „Uplatnění absolventů“  Sporný ukazatel „Sociální skladba studentů“, nesouvisí s kvalitou, stejně tak převis poptávky může být dán jinými faktory (navíc někde se studenti hlásí až se znalostí výsledků testů), ani výsledky u st. maturit a v soutěžích nemusejí odrážet kvalitu poskytovaného studia  Doporučení přepracovat kapitolu o podpoře studia handicapovaných studentů

5  Dílčí připomínky k ukazatelům  Nejasná souvislost DS Label a mobilit, vhodnější použít jako samostatnou bonifikaci  Validita certifikátu ECTS je 4 roky, čemuž by měla odpovídat i doba „zápočtu“ do systému  Vhodné navázat oborové členění na členění dle metodiky RVVI  Nejasnost u koeficientu prostupnosti  Nejasné řešení „spoluřešitelství“ u účelových NIV  Délka PhD studia může být obcházena přerušováním (zvláště ve vyšších ročnících, kdy student už nemá žádnou podporu a ani škola už nedostává normativ )  Kvóty by měly být stanovovány podle SP (oblastí vzdělávání), nikoli pro celou školu  U nepokračujících bakalářů může být praktickým problémem 2leté zpoždění

6  Další náměty  U RP a FRVŠ doporučujeme zvážit možnost uplatnění režií  Ne ní vhodné snižovat decentralizované RP ve prospěch centralizovaných  Úspěšnost absolventů by výhledově měla být odvozována od příjmů (zaplacených daní) než od zaměstnanosti (co když pracují na SŠ pozicích?)  Proč se pro počty profesorů a docentů nepoužije REDOP (včetně možnosti eliminace „turbo profesorů“)?

7  Rada vysokých škol vítá diskusi o návrhu Zásad financování a pravidel stanovení rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2012 a další. Rada vysokých škol souhlasí se souhrnem připomínek zaslaným náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Janu Kouckému. Rada vysokých škol očekává vypořádání vznesených připomínek a upozorňuje, že je nanejvýš žádoucí, aby finální verze „Zásad“ včetně rozpisu kvót financovaných studentů byla k dispozici nejpozději v březnu roku 2011 tak, aby bylo možné ji zohlednit při přijímacím řízení v roce 2011.

8 Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ, 20. 1. 2011.  Repre komise 15. 12. 2010  Představeny základní obrysy rozpočtu na rok 2011, respektující „Zásady 2011“"

Podobné prezentace


Reklamy Google