Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„RISK“. Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 Beketova řada 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 I.A 2000 II.A 100030005000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„RISK“. Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 Beketova řada 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 I.A 2000 II.A 100030005000."— Transkript prezentace:

1 „RISK“

2 Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 Beketova řada 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 I.A 2000 II.A 100030005000 3000 2000300010004000 1000 5000 40002000 Články 3000

3 Chemické hrátky Prémie Prémie Najděte ve skrývačce název jedné struktury jednoho prvku ze IV.A skupiny Najděte ve skrývačce název jedné struktury jednoho prvku ze IV.A skupiny KAMARÁD RADÍ KAMARÁDOVI, VEM SI LÉK JMÉNEM VIAGRA, FIT BUDEŠ HNED KAMARÁD RADÍ KAMARÁDOVI, VEM SI LÉK JMÉNEM VIAGRA, FIT BUDEŠ HNED Grafit Grafit

4 Chemické hrátky 1000 1000 Najděte v sousloví ukrytý (nemusí být pouze ve směru čtení) triviální název jedné sloučeniny hojně využívaný při výrobě skla, v papírenském průmyslu, atd. Najděte v sousloví ukrytý (nemusí být pouze ve směru čtení) triviální název jedné sloučeniny hojně využívaný při výrobě skla, v papírenském průmyslu, atd. POD ŠATNÍKEM POD ŠATNÍKEM  Potaš = uhličitan draselný

5 Chemické hrátky 2000 2000 Udělějte slovní přesmyk a získáte minerál Udělějte slovní přesmyk a získáte minerál ŘEKNEM ŘEKNEM Křemen Křemen

6 Chemické hrátky 3000 3000 Podle následujících indicií poznejte triviální název anorganické sloučeniny: - v bezvodém stavu bílý prášek - odtraňujeme s ní trvalou tvrdost vody - používá při výrobě skla i papíru - uhličitan sodný Soda Soda

7 Chemické hrátky 4000 4000 Ve větě najdi chemickou částici Ve větě najdi chemickou částici už jsem sehnal konečně dárek pro Tondu k narozeninám už jsem sehnal konečně dárek pro Tondu k narozeninám

8 Chemické hrátky 5000 5000 7) struktura uhlíku

9 Chemické hrátky

10 Názvosloví Prémie Prémie Narodil se 20. prosince 1890 v Praze v Čechách v Rakousko-Uhersku na území dnešní České republiky. Zemřel 27. března 1967 v Praze v Československu na území dnešní České republiky. Byl vynálezce polarografie, otec elektroanalytické chemie, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (za objev polarografie). Jeho přínos k elektroanalytické chemii byl velmi významný. Narodil se 20. prosince 1890 v Praze v Čechách v Rakousko-Uhersku na území dnešní České republiky. Zemřel 27. března 1967 v Praze v Československu na území dnešní České republiky. Byl vynálezce polarografie, otec elektroanalytické chemie, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (za objev polarografie). Jeho přínos k elektroanalytické chemii byl velmi významný. Jaroslav Heyrovský Jaroslav Heyrovský

11 Názvosloví 1000 1000 Uveďte vzoreček: Uveďte vzoreček: kyselina tetrahydrogendivanadičná H 4 V 2 O 7 H 4 V 2 O 7

12 Názvosloví 2000 2000 Uveďte vzoreček: Uveďte vzoreček: trihydrogendifosforečnan amonný NH 4 H 3 P 2 O 7 NH 4 H 3 P 2 O 7

13 Názvosloví 3000 3000 Napište vzoreček kyseliny peroxotrihydrogenborité H 3 BO 4 H 3 BO 4

14 Názvosloví 4000 4000 Pojmenujte Bi(OH) 2 NO 3 Pojmenujte Bi(OH) 2 NO 3 dusičnan-dihydroxid bismutitý dusičnan-dihydroxid bismutitý

15 Názvosloví 5000 5000 : Napište vzoreček: trichlorid-monooxid fosforečný = chlorid fosforylu POCl 3 POCl 3

16 Beketova řada Prémie Prémie Doplňte do rovnice reakce šipku, která bude vyjadřovat směr, kterým bude uvedená reakce samovolně probíhat 2KBr + Cl 2 …….Br 2 + 2KCl Víte-li: Br 2 + 2e - 2Br - E°= 1,065V Br 2 + 2e - → 2Br - E°= 1,065V Cl 2 + 2e - 2Cl - E°= 1,359V Cl 2 + 2e - → 2Cl - E°= 1,359V 2KBr + Cl 2 ….>Br 2 + 2KCl 2KBr + Cl 2 ….>Br 2 + 2KCl

17 Beketova řada 1000 1000 Vysvětlete pojem redukční činidlo Vysvětlete pojem redukční činidlo Někoho redukuje, sám sebe oxiduje Někoho redukuje, sám sebe oxiduje

18 Beketova řada 2000 2000 Jak jsme získali standardní elektrodové potenciály, které jsou uvedeny v chemických tabulkách (nemám na mysli periodické) Jak jsme získali standardní elektrodové potenciály, které jsou uvedeny v chemických tabulkách (nemám na mysli periodické) Změřili voltmetrem vůči vodíkové elektrodě Změřili voltmetrem vůči vodíkové elektrodě

19 Beketova řada 3000 3000 Proběhnou nebo neproběhnou tyto reakce? Tvrzení zdůvodněte Proběhnou nebo neproběhnou tyto reakce? Tvrzení zdůvodněte Zn + HCl (zřed) Cu + HCl (zřed) Cu + HCl (zřed) Zn + H 2 SO 4 (konc) Zn + H 2 SO 4 (konc) Cu + H 2 SO 4 (konc) Cu + H 2 SO 4 (konc) Proběhne Zn +2HCl (zřed) – ZnCl 2 + H 2 Proběhne Zn +2HCl (zřed) – ZnCl 2 + H 2 a Cu + H 2 SO 4 (konc) - CuO + SO 2 + H 2 O (nebo CuSO 4 + SO 2 + 2 H 2 O) a Cu + H 2 SO 4 (konc) - CuO + SO 2 + H 2 O (nebo CuSO 4 + SO 2 + 2 H 2 O) Protože neuš.kovy reagují se zředěnými kyselinami a ušlechtilé s koncentrovanými

20 Beketova řada 4000 4000 Proč v Daniellově článku dochází k bytnění měděné elektrody a rozpouštění zinkové? Proč v Daniellově článku dochází k bytnění měděné elektrody a rozpouštění zinkové? Protože měď je vůči zinku ušlechtilým kovem a chová se jako oxidační činidlo Protože měď je vůči zinku ušlechtilým kovem a chová se jako oxidační činidlo Protože zinek je vůči mědi neušlechtilým kovem a chová se jako redukční činidlo Protože zinek je vůči mědi neušlechtilým kovem a chová se jako redukční činidlo

21 Beketova řada 5000 5000 Uveďte, které rovnice proběhnou a jak? Ca 2+ + Fe Ca 2+ + Fe → K + + Ag K + + Ag → Zn 2+ + Mg Zn 2+ + Mg → Ni 2+ + Mn Ni 2+ + Mn → Zn 2+ + Mg → Mg 2+ + Zn Zn 2+ + Mg → Mg 2+ + Zn Ni 2+ + Mn Ni + Mn 2+ Ni 2+ + Mn → Ni + Mn 2+

22 I.A Prémie Prémie Jak vypadá elektronová konfigurace (zkrácená) sodného kationtu? Na+ : (Ne) 3s 0 Na+ : (Ne) 3s 0

23 I.A 1000 1000 Jak se nazývá skupina I.A? Alkalické kovy Alkalické kovy

24 I.A 2000 2000 Co se stane, když hodíme sodík do vody? Uveďte i chemickou rovnici Sodík hoří, případně exploduje Sodík hoří, případně exploduje 2Na + 2H 2 O --› 2NaOH + H 2 2Na + 2H 2 O --› 2NaOH + H 2

25 I.A 3000 3000 Co je to amalgám? Co je to amalgám? Amalgámy jsou kapalné nebo pevné slitiny rtuti s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem Amalgámy jsou kapalné nebo pevné slitiny rtuti s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem

26 I.A 4000 4000 Pokud provedeme elektrolýzu taveniny NaCl, jaké děje budou probíhat na anodě a jaké na katodě? Jaké látky vyrobíme touto elektrolýzou?  Sodík a chlor Katoda K - : 2 Na + + 2 e - → 2 Na Anoda A + : 2 Cl - → Cl 2 + 2 e –

27 I.A 5000 5000 Proč při diafragmové metodě elektrolýzy roztoku NaCl jsou přitahány přednostně ke katodě oxoniové kationty než sodné? Katoda: 2 H 3 O + + 2 e - → H 2 + OH - Katoda: 2 H 3 O + + 2 e - → H 2 + OH - Vysvětlení vychází z beketovy řady Vysvětlení vychází z beketovy řady

28 II.A Prémie Prémie Popište vznik krápníků CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O

29 II.A 1000 1000 Jaké se nazývá sloučenina, která způsobuje přechodnou tvrdost vody? Jaké se nazývá sloučenina, která způsobuje přechodnou tvrdost vody? Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2

30 II.A 2000 2000 Jaké dvě sloučeniny vznikají spalováním hořčíku? Uveďte i jejich rovnice vzniku tímto spalováním. Jaké dvě sloučeniny vznikají spalováním hořčíku? Uveďte i jejich rovnice vzniku tímto spalováním. 2Mg + O 2 --› 2MgO 2Mg + O 2 --› 2MgO 3Mg + N 2 --› Mg 3 N 2 3Mg + N 2 --› Mg 3 N 2

31 II.A 3000 3000 Jaký vzoreček má a jakou chemickou rovnicí připravujeme hašené vápno? Jaký vzoreček má a jakou chemickou rovnicí připravujeme hašené vápno? CaCO 3 → CaO + CO 2 CaCO 3 → CaO + CO 2 CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 CaO + H 2 O → Ca(OH) 2

32 II.A 4000 4000 Vysvětlete pojem antacidum Antacidum- látka snižující kyselost žaludečních šťáv Antacidum- látka snižující kyselost žaludečních šťáv

33 II.A 5000 5000 Vysvětli, proč je možné síran barnatý použít jako kontrastní látku při vyšetření TS, když ostatní sloučeniny barya jsou toxické látky? extrémně nízká rozpustnost síranu barnatého znemožňuje, aby pacient vstřebal škodlivá množství kovu extrémně nízká rozpustnost síranu barnatého znemožňuje, aby pacient vstřebal škodlivá množství kovu

34 Články Prémie Prémie Jak se nazývá nejstarší článek, který je složený ze zinkové a měděné elektrody, které jsou ponořeny do roztoku příslušného síranu Daniellův Daniellův

35 Články 1000 1000   Jaký náboj má anoda v galvanických článcích? záporný záporný

36 Články 2000 2000 Jak se nazývá obecně článek, který přeměňuje chemickou energii plynné látky na energii elektrickou? Na rozdíl od obvyklých monočlánků (baterií), ve kterých se elektrody při odběru proudu spotřebovávají, zůstávají elektrody v tomto článku stálé Palivový Palivový

37 Články 3000 3000 Zlatá cihlička Zlatá cihlička

38 Články 4000 4000 Popište z čeho je složena autobaterie? 2 sady desek (olovo, PbO 2 ), 2 sady desek (olovo, PbO 2 ), Elektrolyt H 2 SO 4 Elektrolyt H 2 SO 4

39 Články 5000 5000 K jakým reakcím dochází na anodě a katodě v olověném akumulátoru při vybíjení? A - : Pb → Pb II + 2e - A - : Pb → Pb II + 2e - K + : Pb IV + 2e - → Pb II K + : Pb IV + 2e - → Pb II


Stáhnout ppt "„RISK“. Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 Beketova řada 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 I.A 2000 II.A 100030005000."

Podobné prezentace


Reklamy Google