Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„RISK“.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„RISK“."— Transkript prezentace:

1 „RISK“

2 Herní plán Chemické hrátky 1000 2000 3000 4000 5000 Názvosloví 1000 2000 3000 4000 5000 Beketova řada 1000 2000 3000 4000 5000 I.A 1000 2000 3000 4000 5000 II.A 1000 2000 3000 4000 5000 Články 1000 2000 3000 4000 5000

3 Chemické hrátky Prémie
Najděte ve skrývačce název jedné struktury jednoho prvku ze IV.A skupiny KAMARÁD RADÍ KAMARÁDOVI, VEM SI LÉK JMÉNEM VIAGRA, FIT BUDEŠ HNED Grafit

4 Chemické hrátky 1000 Najděte v sousloví ukrytý (nemusí být pouze ve směru čtení) triviální název jedné sloučeniny hojně využívaný při výrobě skla, v papírenském průmyslu, atd. POD ŠATNÍKEM Potaš = uhličitan draselný

5 Chemické hrátky 2000 Udělějte slovní přesmyk a získáte minerál ŘEKNEM
Křemen

6 Chemické hrátky 3000 Podle následujících indicií poznejte triviální název anorganické sloučeniny: - v bezvodém stavu bílý prášek - odtraňujeme s ní trvalou tvrdost vody používá při výrobě skla i papíru uhličitan sodný Soda

7 Chemické hrátky 4000 Ve větě najdi chemickou částici
už jsem sehnal konečně dárek pro Tondu k narozeninám

8 Chemické hrátky 5000 7) struktura uhlíku

9 Chemické hrátky

10 Názvosloví Prémie Narodil se 20. prosince 1890 v Praze v Čechách v Rakousko-Uhersku na území dnešní České republiky. Zemřel 27. března 1967 v Praze v Československu na území dnešní České republiky. Byl vynálezce polarografie, otec elektroanalytické chemie, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (za objev polarografie) Jeho přínos k elektroanalytické chemii byl velmi významný. Jaroslav Heyrovský balistit (jeden z prvních bezdýmných střelných prachů)

11 kyselina tetrahydrogendivanadičná
Názvosloví 1000 Uveďte vzoreček: kyselina tetrahydrogendivanadičná H4V2O7

12 trihydrogendifosforečnan amonný
Názvosloví 2000 Uveďte vzoreček: trihydrogendifosforečnan amonný NH4H3P2O7

13 Názvosloví 3000 Napište vzoreček kyseliny peroxotrihydrogenborité
H3BO4

14 Názvosloví 4000 Pojmenujte Bi(OH)2NO3 dusičnan-dihydroxid bismutitý

15 Názvosloví trichlorid-monooxid fosforečný = chlorid fosforylu 5000
Napište vzoreček: trichlorid-monooxid fosforečný = chlorid fosforylu POCl3

16 Beketova řada Prémie Doplňte do rovnice reakce šipku, která bude vyjadřovat směr, kterým bude uvedená reakce samovolně probíhat 2KBr + Cl2 …….Br2 + 2KCl Víte-li: Br2 + 2e- → Br- E°= 1,065V Cl2 + 2e- → Cl- E°= 1,359V 2KBr + Cl2 ….>Br2 + 2KCl

17 Beketova řada 1000 Vysvětlete pojem redukční činidlo
Někoho redukuje, sám sebe oxiduje

18 Beketova řada 2000 Jak jsme získali standardní elektrodové potenciály, které jsou uvedeny v chemických tabulkách (nemám na mysli periodické) Změřili voltmetrem vůči vodíkové elektrodě

19 Beketova řada 3000 Proběhnou nebo neproběhnou tyto reakce? Tvrzení zdůvodněte Zn + HCl (zřed) Cu + HCl (zřed) Zn + H2SO4 (konc) Cu + H2SO4(konc) Proběhne Zn +2HCl (zřed) – ZnCl2 + H2 a Cu + H2SO4 (konc) - CuO + SO2 + H2O (nebo CuSO4 + SO2 + 2 H2O) Protože neuš.kovy reagují se zředěnými kyselinami a ušlechtilé s koncentrovanými

20 Beketova řada 4000 Proč v Daniellově článku dochází k bytnění měděné elektrody a rozpouštění zinkové? Protože měď je vůči zinku ušlechtilým kovem a chová se jako oxidační činidlo Protože zinek je vůči mědi neušlechtilým kovem a chová se jako redukční činidlo

21 Beketova řada 5000 Uveďte, které rovnice proběhnou a jak? Ca2+ + Fe →
K+ + Ag → Zn2+ + Mg → Ni2+ + Mn → Zn2+ + Mg → Mg2+ + Zn Ni2+ + Mn → Ni + Mn2+

22 I.A Prémie Jak vypadá elektronová konfigurace (zkrácená) sodného kationtu? Na+ : (Ne) 3s0

23 I.A 1000 Jak se nazývá skupina I.A? Alkalické kovy

24 I.A 2000 Co se stane, když hodíme sodík do vody? Uveďte i chemickou rovnici Sodík hoří, případně exploduje 2Na + 2H2O --› 2NaOH + H2

25 I.A 3000 Co je to amalgám? Amalgámy jsou kapalné nebo pevné slitiny rtuti s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem

26 I.A 4000 Pokud provedeme elektrolýzu taveniny NaCl, jaké děje budou probíhat na anodě a jaké na katodě? Jaké látky vyrobíme touto elektrolýzou? Aceton= dimethylketon (CH3CH3C=O) Sodík a chlor Katoda K - : 2 Na e - → 2 Na Anoda A+ : 2 Cl - → Cl2 + 2 e –

27 I.A 5000 Proč při diafragmové metodě elektrolýzy roztoku NaCl jsou přitahány přednostně ke katodě oxoniové kationty než sodné? Katoda: 2 H3O+ + 2 e - → H2 + OH - Vysvětlení vychází z beketovy řady

28 II.A Prémie Popište vznik krápníků CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

29 II.A 1000 Jaké se nazývá sloučenina, která způsobuje přechodnou tvrdost vody? Ca(HCO3)2

30 II.A 2000 Jaké dvě sloučeniny vznikají spalováním hořčíku? Uveďte i jejich rovnice vzniku tímto spalováním. 2Mg + O2 --› 2MgO 3Mg + N2 --› Mg3N2

31 II.A 3000 Jaký vzoreček má a jakou chemickou rovnicí připravujeme hašené vápno? CaCO3 → CaO + CO2 CaO + H2O → Ca(OH)2

32 II.A 4000 Vysvětlete pojem antacidum
Antacidum- látka snižující kyselost žaludečních šťáv

33 II.A 5000 Vysvětli, proč je možné síran barnatý použít jako kontrastní látku při vyšetření TS, když ostatní sloučeniny barya jsou toxické látky? extrémně nízká rozpustnost síranu barnatého znemožňuje, aby pacient vstřebal škodlivá množství kovu

34 Články Prémie Jak se nazývá nejstarší článek, který je složený ze zinkové a měděné elektrody, které jsou ponořeny do roztoku příslušného síranu Daniellův

35 Články 1000 Jaký náboj má anoda v galvanických článcích? záporný

36 Články 2000 Jak se nazývá obecně článek, který přeměňuje chemickou energii plynné látky na energii elektrickou? Na rozdíl od obvyklých monočlánků (baterií), ve kterých se elektrody při odběru proudu spotřebovávají, zůstávají elektrody v tomto článku stálé Palivový

37 Články 3000 Zlatá cihlička

38 Články 4000 Popište z čeho je složena autobaterie?
2 sady desek (olovo, PbO2) , Elektrolyt H2SO4

39 Články 5000 K jakým reakcím dochází na anodě a katodě v olověném akumulátoru při vybíjení? A-: Pb → PbII + 2e- K+: PbIV + 2e- → PbII


Stáhnout ppt "„RISK“."

Podobné prezentace


Reklamy Google