Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renální denervace: Úvod do problematiky Miloš Táborský I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc a LF UP XX. Výroční sjezd ČKS Sympózium: Renální denervace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renální denervace: Úvod do problematiky Miloš Táborský I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc a LF UP XX. Výroční sjezd ČKS Sympózium: Renální denervace:"— Transkript prezentace:

1 Renální denervace: Úvod do problematiky Miloš Táborský I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc a LF UP XX. Výroční sjezd ČKS Sympózium: Renální denervace: Nový komplexní postup v kardiologii Brno, 14.5.2012

2 Historie RDN  Sympatické nervy = „presorické nervy“ Th. Willis –The Anatomy of the Brain and Nerves, 1664  Chirurgická břišní sympatectomie u těžké AH v 40 - 50. letech 20. století  TK x komplikované výkony, mortalita…*  50 léta 20 století = začátek farmakologické léčby HN *Smithwick J: JAMA 1953, 152,16 : 1501-4

3 Anatomie LS sympatiku

4 Patofyziologické aspekty katetrizační renální denervace Krum H et al. Circulation 2011; 123:209-215.

5 RDN : Animální studie Renální denervace u prasat (RF): FU 6 měsíců + histologie  fibroza renálních nervů (epi-perineuria)  fibroza do 10-25% medie – adventicie  žádná signifik. hyperplazie /zánětl. odpověď v intimě/medii  žádná stenosa či trombosa ren. tepny  žádné hrubé ani mikroskopické abnormity na ledvinách Rippy M: Clinical Research Cardiol, 2007

6 Krum H: Lancet. 2009;373:1275-1281 Sievert H: ESC Congress 2010. Studie Symplicity HTN 1 Initial Cohort – Reported in the Lancet, 2009:  First-in-man, non-randomized  Cohort of 45 patients with resistant HTN (SBP ≥160 mmHg on ≥3 anti-HTN drugs, including a diuretic; eGFR ≥ 45 mL/min)  12-month data Expanded Cohort – (Symplicity HTN-1):  Expanded cohort of patients (n=153)  24-month follow-up

7 Výsledky studie Symplicity I 92% pacientů vykázalo ↓ TK Sievert et al. European Society of Cardiology 2010.

8 Murray DE: Lancet 2010:376:1903-1909.

9 Symplicity-HTN2 RDN vedla k významnému poklesu TK o 32/12 mmHg během 6 měsíců x kontrolní skupina (farmakoterapie) Esler MD et al. Lancet 2010; 376: 1903–09.

10 Primární endpoint: 6-M TK v ambulanci  84% pacientů s provedenou RDN ≥ 10 mmHg pokles TKS  10% pacientů s provedenou RDN nemělo žádný pokles TKS 33/11 mmHg rozdíl mezi RDN and kontrolou (p<0.0001) Systolic Diastolic SystolicDiastolic Symplicity HTN-2 Investigators. Lancet. 2010;376:1903-1909.

11 Symplicity III:  proof-of-concept trial (FDA)  100 pacientů s rezistentní HN  randomizace 1:1: RDN x medikamentózní léčba SS  vyšší % pacientů s aldosteronem ve srovnání s Symplicity I a III  AMTK jako součást FU  prezentace výsledků: 2015

12 RDN – SRN Koncensus společností: 1.Kardiologická 2.Hypertenze a prevence 3.Nefrologie 4.Liga pro hypertenzi Mahfoud F: Dtsch Med Wochenschrift 2011;136:1-8.

13 Widimský P, Cor Vasa 2012; 54,3-4, 155-159. Koncensus RDN : ČKS a Česká společnost pro hypertenzi

14 Jak to začalo v ČR ?  2008: první katetrizační denervace ren. sympatiku v ČR (Celsius Thermocool, BW)  P. Neužil, [15.9.2010], web: www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594 -udalosti-komentare/210411000370915/vi deo/126516: „Problematika hypertenze je vyřešena“ www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594 -udalosti-komentare/210411000370915/vi deo/126516 zdroj: archiv ČT www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/210411000370915/video/126516

15 PRAGUE 15  Studie 3 center  Vstupní kritéria: rezistentní HN, TK > 140/90, min. 3 kombinace AH včetně diuretika, AMTK s průměrem > 130/80, jasné vyloučení sek. etiologie  ověření compliance pacienta (stanovení plasm. hladiny AH)  5 leté sledování

16 PRAGUE 15  Randomizace: RDN x farmakoterapie (tito nemocní nepodstoupí v 1.roce RDN, dále dle klin. stavu)  Primární endpoint: rozdíly v TK během 5 l sledování (AMTK)  Sekundární endpointy: sledování stand. klinických a laboratorních parametrů včetně reninu, aldosteronu, plasm. metanefrinů

17 Olomouc II  Mezinárodní studie – SRN – 200 subjektů  RDN u pacientů s chronickým srdečním selháním a zachovalou EF LK  Hypotéza: provedení RDN povede v důsledku snížení sympatické inervace ledvin ke snížení počtu hospitalizací a úmrtí na srdeční selhání  Primární endpoint: hospitalizace pro SS nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin

18 RELIEF  dvojitá slepá randomizovaná studie  primární endpoint: průkaz změny středních hodnot TK po 6 M pomocí AMTK  randomizace 1:1 RDN x farmakoterapie  možný cross-over po 6 M  NNH, I.IKAK FNUSA, I.IK FNHK

19 RDN a SAS Witkowski A: Hypertension 2011:58:1121-6.

20 Effects of Renal Denervation on Glucose Handling in Patients with Resistant HTN  25 Treatment, 11 Control  Age 56.9 ± 10 years  BMI 31.4 ± 5.5 kg/m²  Type 2 DM on oral medication, n=15  No patients on insulin treatment  Baseline BP: 178/94 ± 16/13 mmHg  5.6 ± 1.4 antihypertensive meds Mahfoud et al. European Society of Cardiology. 2010. Mahfoud et al. Circulation 2011:123:1940-1946.

21 Changes in Glucose Tolerance Testing at 3 Months following Renal Denervation Mahfoud et al. European Society of Cardiology 2010.

22 RDN: Dynamicky se rozvíjející obor  > 50 firem vyvíjí nové technologie  aplikace nových zdrojů energie – UZ, RF multipolar, laser, lokální farmakologická aplikace  vývoj – podobný jako FS

23 „Single shot“ RF RDN www.mayamedical.com

24 Uta Hoppe, Salzburg, 23.2.2012 VESSIC Vascular Balloon RDN System

25 UZ a RDN  6 F katetr, CE +, studie v JAR  The PARADISE data showed that systolic blood pressure was reduced by an average of 31 mm Hg in 7 patients at 60-day follow-up. www.recormedical.com

26 První použití UZ v ČR www.homolka.cz

27 Farmakologická RDN (guanetidin)

28 Současné problémy RDN  výběr pacientů  neměřitelnost efektu vlastního výkonu  FU  mechanistický pohled na výkon

29 RDN jako multidisciplinární obor

30 Závěr  Renální denervace  jedna z nejvíce se rozvíjejících oblastí současné kardiologie  Cíl: definovat nejbezpečnější a dlouhodobě nejefektivnější techniku RDN  profit pro pacienta a aplikaci RDN u rezistentní hypertenze a dále ve výzkumných oblastech: srdeční selhání (HFLEF i HFPEF) OSA inzulinorezistence rezistentní HN u nemocných v chronickém HD programu

31

32 Farmakologická RDN The Bullfrog microinfusion catheter (Mercator MedSystems, Inc., San Leandro, CA) is composed of a catheter tipped with a balloon-sheathed microneedle. After advancement of the catheter into the renal artery, the balloon is inflated with saline, securing the system for injection and sliding the microneedle through the vessel wall. Then, guanethidine (the drug causing localized sympathectomy) is delivered through the vessel wall into the adventitia. This method allows for direct, highly controllable, and concentrated treatment, minimizing the toxicity of systemic drug administration. The first experimental studies in porcine models showed successful drug delivery, no negative effect on vascular architecture, and a significant reduction in renal norepinephrine content. Owens C: J Vasc Surg. 2011;53(suppl S):87S.


Stáhnout ppt "Renální denervace: Úvod do problematiky Miloš Táborský I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc a LF UP XX. Výroční sjezd ČKS Sympózium: Renální denervace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google