Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace flexicurity 25. 2. 2015. Flexicurity Význam Komponenty Principy Zaměstnání x zaměstnatelnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace flexicurity 25. 2. 2015. Flexicurity Význam Komponenty Principy Zaměstnání x zaměstnatelnost."— Transkript prezentace:

1 Implementace flexicurity 25. 2. 2015

2 Flexicurity Význam Komponenty Principy Zaměstnání x zaměstnatelnost

3 RIP podpora zaměstnanosti žen ÚP ČR v současném programovém období prostřednictvím svých krajských pracovišť realizuje celkem 7 RIP na podporu zaměstnatelnosti žen/UoZ pečujících o osobu blízkou: Celkové finanční prostředky: 164 957 119 Kč Plán podpořených osob: 2 670 Plán umístěných osob do zaměstnání: 730

4 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Rodičovství a práce ve Středočeském kraji“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami Doba realizace: 1. 5. 2013 - 31. 7. 2015 Rozpočet: 29 414 510,00 Kč Popis projektu: Projekt je rozdělen do 3 běhů ve všech 12 okresech Středočeského kraje; zahrnuje všeobecně informační část, motivační aktivity (Minimum pro život, Motivační klub) a rekvalifikace. Součástí je též individuální podpora, poradenství a doprovodné aktivity – přímá podpora (cestovné, příspěvek na péči o dítě nebo jinou závislou osobu, příspěvek na zdravotní prohlídku). V projektu se také počítá s vytvořením dotovaných míst. Cílová skupina uchazeči o zaměstnání po rodičovské dovolené do 1 roku od jejího ukončení a zájemce o zaměstnání na rodičovské dovolené. Počet zařazených osob do projektu (plán)515 Počet osob umístěných do zaměstnání (plán)100

5 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Příležitost pro rodiče v KvK“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech Doba realizace: 1. 5. 2013 - 31. 8. 2015 Rozpočet: 18 367 243,00 Kč Popis projektu: Hlavním cílem je pomoci skupině nezaměstnaných rodičů s dětmi do 15 let věku při jejich opětovném návratu do pracovního procesu. Program: motivační aktivity, poradenská činnost, pracovní diagnostika, základy finanční gramotnosti, poradenství vizážisty, rekvalifikace, uplatnění na trhu práce. Cílová skupina: osoby na/po rodičovské dovolené s dětmi do 15 let věku Počet zařazených osob do projektu (plán)315 Počet osob umístěných do zaměstnání(plán) 60

6 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Jde to i s dětmi“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Jihlavě Doba realizace: 1. 2. 2013 - 30. 8. 2015 Rozpočet: 17 396 026,00 Kč Popis projektu: Projekt je realizován na základě úspěšnosti pilotního projektu Kariéra s dítětem. Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny. V rámci naplnění cíle projektu se poskytne klientům ucelený balíček služeb a aktivit. Bude se jednat o motivační kurz, na zvýšení motivace a podpory vlastní sebedůvěry při aktivních realizacích změn ve vlastním životě, kde bude klientům vytvořen Individuální plán. Z tohoto plánu vychází i výběr vhodného rekvalifikačního kurzu. Důležitou součástí je i podpora tvorby nových pracovních míst. Projekt počítá s přímou podporou, která pomůže klientům vytvořit motivující podmínky pro vstup do projektu a umožní absolvování jednotlivých aktivit. V rámci PP se jedná o občerstvení během motivačního kurzu, proplácení jízdného na aktivity a také hlídání dětí. Možnost podpory 48 nových pracovních míst pro klienty projektu.

7 RIP podpora zaměstnanosti žen Cílová skupina: specifická skupina uchazečů o zaměstnání, kterou tvoří osoby pečující o dítě/děti do 15 let (jsou uvedeni v ust. § 33 písmene d) zákona o zaměstnanosti). Počet zařazených osob do projektu (plán) 550 Počet osob umístěných do zaměstnání(plán) 48

8 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Sladění práce a rodiny“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 8. 2015 Rozpočet: 37 200 000,00 Kč Popis projektu: Projekt obsahuje motivační, poradenské a vzdělávací aktivity. Pro každého klienta je sestaven Plán rozvoje klienta. Prioritou projektu bude nalézt vhodné zaměstnání pro min. 180 osob. Rekvalifikační kurzy jsou ve dvou režimech: 4 hod. denně 4 dny v týdnu nebo 6 hod. týdně 5 dnů v týdnu. V projektu je možné hradit i náklady na doprovodná opatření - cestovné, stravné, hlídání dětí, očkování, zdravotní prohlídky, příspěvek na založení živnosti, kadeřnické, kosmetické služby či ošatné. Po dobu realizace projektu budou klientům v rámci individuálního poradenství k dispozici kvalifikovaní pracovníci.

9 RIP podpora zaměstnanosti žen Cílová skupina: uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, kteří pečují o dítě do 15 let Počet zařazených osob do projektu (plán)500 Počet osob umístěných do zaměstnání(plán)180

10 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Harmonizace zaměstnání a rodiny“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci Doba realizace: 1. 2. 2013 - 31. 10. 2015 Rozpočet: 28 916 240,00 Kč Popis projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob prostřednictvím cíleného využití nástrojů APZ (poradenská činnost - individuální, skupinový; rekvalifikace; podpořené pracovní místo; doprovodné aktivity). Cílová skupina: osoby, které pečují o dítě do 10 let věku (včetně) a jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR - kontaktních pracovištích KrP v Olomouci s trvalým pobytem na tomto území. Počet zařazených osob do projektu (plán)380 Počet osob umístěných do zaměstnání(plán) 95

11 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Zaměstnaní rodiče v Královéhradeckém kraji“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové Doba realizace: 1. 11. 2013 - 30. 8. 2015 Rozpočet: 10 053 100,00 Kč Popis projektu: Podstatou projektu je kombinace poradenství, profesního školení a odborné praxe. Podporovány budou různé formy zaměstnávání, které vycházejí vstříc rodičům dětí do 15 let a jsou v souladu s platnou legislativou. Cílová skupina: osoby pečující o děti do 15 let Počet zařazených osob do projektu (plán) 100 Počet osob umístěných do zaměstnání(plán) 47

12 RIP podpora zaměstnanosti žen RIP „Šance pro rodiče II ve ZK“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně Doba realizace: 1. 4. 2012 - 30. 3. 2015 Rozpočet: 23 610 000,00 Kč Popis projektu: Vstupní část, Teoreticko-praktická část, Modulová část, Zaměstnání, Individuální podpora a poradenství. Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání pečující o dítě ve věku do 15 let Počet zařazených osob do projektu (plán) 310 Počet osob umístěných do zaměstnání(plán) 200

13 RIP podpora zaměstnanosti starších ÚP ČR v současném programovém období prostřednictvím svých krajských poboček realizuje celkem 10 Regionálních individuálních projektů (dále jen „RIP“) na podporu zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání starší věkové kategorie z oblasti podpory 2.1. Celkové finanční prostředky: 300 040 187,96 Kč Plán podpořených osob: 3 301 Plán umístěných osob do zaměstnání: 981

14 RIP podpora zaměstnanosti starších RIP „Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně Doba realizace: 1. 3. 2013 - 31. 10. 2015 Rozpočet: 38 222 900,- Kč Popis projektu: Projekt je zaměřen na pomoc uchazečům o zaměstnání starší 45 let, kteří jsou evidováni na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji. V rámci tohoto projektu bude podpořeno celkem 350 klientů. Po celou dobu realizace projektu je pro účastníky zabezpečeno odborné poradenství v oblasti rozvoje klíčových kompetencí (dovedností), finanční gramotnosti, řešení pracovně-právních vztahů a pomoci při uplatnění se na trhu práce. Pro minimálně 150 klientů bude zprostředkováno zaměstnání. Cíle projektu: Cílem projektu je motivovat, proškolit, poskytnout poradenství a vzdělávací aktivity, které umožní návrat na trh práce. Dle individuálních potřeb nabídnout možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností. Základním předpokladem a cílem projektu je poskytovat stanovené aktivity, pomoc a podporu účastníkům za účelem získání a udržení vhodného zaměstnání.

15 RIP podpora zaměstnanosti starších RIP „Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové Doba realizace: 1. 3. 2013 - 31. 10. 2015 Rozpočet: 7 431 940,- Kč Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji, kteří již dosáhli věku 50 let a mají minimálně výuční list. V rámci tohoto projektu bude podpořeno celkem 180 klientů. Účastníci projektu mohou absolvovat poradenský blok v rozsahu 4 týdnů, případnou rekvalifikaci a pro minimálně 60 klientů projektu bude zprostředkováno podpořené pracovní místo. Po celou dobu účasti na projektových aktivitách je také poskytováno odborné poradenství. Cíle projektu: Cílem projektu je podpora osob starších 50 let formou zhodnocení a prosazení jejich dlouholetých praktických zkušeností a rozšíření jejich dovedností o potřebné klíčové kompetence, tj. schopnost vyrovnávat se s inovacemi a zvládat nároky flexibilního světa práce. Klienti projektu jsou umísťováni na podpořené pracovní místo, aby měli možnost své zkušenosti i nové dovednosti ověřit v praxi, případně přesvědčit zaměstnavatele o svých kvalitách.

16 RIP podpora zaměstnanosti starších RIP „Dobrá práce v Jihočeském kraji II“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích Doba realizace: 2. 9. 2013 - 31. 8. 2015 Rozpočet: 47 000 602,96 Kč Popis projektu: Projekt “ je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání s delší než 5 měsíců a déle ve věku nad 45 let, kteří jsou evidováni na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji. Zvýšená pozornost je věnována zapojení osob ve věku nad 55 let a osobám s lehčími typy zdravotních omezení, též s evidencí delší než 5 měsíců. Do projektu bude zapojeno celkem 1 000 osob. Zapojení klienti budou moci využít nabídku širokého spektra rekvalifikací. Pro minimálně 56 klientů bude zprostředkováno dotované zaměstnání.

17 RIP podpora zaměstnanosti starších Cíle projektu: Cílem projektu je ověření účinnosti a efektivnosti v projektu navržených způsobů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti jednotlivců z cílové skupiny a využití pracovního potenciálu cílové skupiny. Dále pak využití nástrojů doprovodného programu pro motivaci účastníků a pro jejich účelovou podporu na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Rozvojem klíčových kompetencí i měkkých dovedností osob z cílové skupiny přispět k uspokojování poptávky na trhu práce po zaměstnancích. V neposlední řadě pak také zlepšení postavení cílové skupiny na pracovním trhu a přispět tak k prevenci její dlouhodobé nebo opakované evidenci.

18 RIP podpora zaměstnanosti starších RIP „45 plus v Jihomoravském kraji“ Realizátor:Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Doba realizace: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2015 Rozpočet: 30 475 680,- Kč Popis projektu: V rámci projektu bude podpořeno celkem 600 klientů cílové skupiny, kteří jsou evidování na kontaktních pracovištích Jihomoravského kraje. Projekt obsahuje motivační, poradenské a vzdělávací aktivity, které povedou ke zvýšení celkové vzdělanosti cílové skupiny. Pracovní a odborné zkušenosti, získané v rámci praxe a školení, posílí šance umístění klienta na vhodném pracovním místě. Klienti budou absolvovat maximálně dva kurzy, mezi nimiž musí být logická provázanost, musí být potřebné na trhu práce, popř. se musí jednat o profesní kvalifikace jako součást kompletní kvalifikace. Klientům jsou určeny různé druhy doprovodných opatření, které jim ulehčí účast v projektu. V rámci projektu bude zaměstnáno minimálně 180 klientů.

19 RIP podpora zaměstnanosti starších Cíle projektu: Globálním cílem projektu „45 plus v Jihomoravském kraji“ je zvýšení zaměstnanosti a integrace osob evidovaných na úřadech práce v Jihomoravském kraji prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit. Komplexní pojetí aktivit projektu slouží k maximálnímu posouzení potenciálu klienta a vede k efektivní volbě jeho dalšího uplatnění. Individuální přístup umožní nejvyšší efektivitu pro úspěšné absolvování projektu klientem a posílí jeho šance na umístění na vhodném pracovním místě.

20 RIP podpora zaměstnanosti starších RIP „Třetí kariéra“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Jihlavě Doba realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015 Rozpočet: 19 559 350,- Kč Popis projektu: V rámci projektu „Třetí kariéra“ bude podpořeno minimálně 250 klientů cílové skupiny, přičemž cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání starší 50 let evidovaní na kontaktních pracovištích kraje Vysočina. Projekt je zaměřen především na motivaci cílové skupiny ke změně nebo obnově původní kvalifikace a jejímu znovuzařazení na trh práce. Pro minimálně 150 klientů bude zprostředkováno zaměstnání. Cíle projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Účelem projektu je především udržet nebo rozvinout chuť a motivaci klientů ke vzdělávání případně k profesní změně tak, aby se zvýšila uplatnitelnost na trhu práce. Dalším cílem je umístění určitého počtu klientů přímo na trh práce s podporou dotovaných pracovních míst.

21 RIP podpora zaměstnanosti starších „Využijte zkušenost v Olomouckém kraji“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci Doba realizace: 1. 2. 2013 - 31. 7. 2015 Rozpočet: 33 305 665,- Kč Popis projektu: Projekt „Využijte zkušenost v Olomouckém kraji“ je zaměřen na posílení a doplnění aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím individuálního přístupu k účastníkům projektu a realizací stávajících i inovativních nástrojů. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání starší 45 let dlouhodobě evidovaní na kontaktních pracovištích Olomouckého kraje. Projekt vychází z principu komplexnosti nabízených služeb, tj. zahrnuje motivační, vzdělávací a poradenské aktivity, které zvyšují šance každého účastníka uplatnit se na trhu práce. Uchazeči o zaměstnání získají účastí v projektu nové znalosti a dovednosti, které jim napomohou k nalezení vhodného zaměstnání. V rámci projektu bude podpořeno celkem 375 osob a minimálně 95 osobám bude zprostředkováno zaměstnání.

22 RIP podpora zaměstnanosti starších Cíle projektu: Hlavním cílem realizace projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob od 45 let věku, které jsou v evidenci na Úřadu práce ČR - kontaktním pracovišti Krajské pobočky v Olomouci jako uchazeči o zaměstnání.

23 RIP podpora zaměstnanosti starších „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“ Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích Doba realizace: 1. 1. 2013 - 31. 8. 2015 Rozpočet: 48 323 000,- Kč Popis projektu: Projekt „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“ je zaměřen na uchazeče o zaměstnání do 2 let od ukončení studia, s nulovou či minimální praxí ve věku do 30 let a současně uchazeče o zaměstnání s délkou evidence nad 5 měsíců, starší 50 let evidovaných na kontaktních pracovištích Pardubického kraje. V rámci tohoto projektu bude podpořeno celkem 400 osob a 180 osobám bude zprostředkováno zaměstnání. Cíle projektu : Cílem projektu je zlepšení orientace na trhu práce prostřednictvím poradenského programu, zvýšení kvalifikace, nalezení odpovídajícího zaměstnání a odstranění překážek účasti v projektu prostřednictvím poskytování přímé podpory.

24 RIP podpora zaměstnanosti starších V rámci výše uvedených RIP bude celkem podpořeno 3 795 osob a pro minimálně 1 028 osob bude zprostředkováno zaměstnání. Aktuálně jsou též v realizaci 3 RIP „ Generační tandem – podpora generační výměny“, zaměřené na zajištění generační výměny a podpory mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících. Projekty podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce a to bez předchozích pracovních zkušeností. Současně si projekty také slibují podporu delší zaměstnatelnosti starších osob v předdůchodovém věku, kdy dochází ke snížení produktivity nebo aktivity v rámci pracovní činnosti. Projekty „ Generační tandem – podpora generační výměny“ jsou realizovány v období od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2015, a to v Karlovarském kraji, ve Středočeském kraji a v Olomouckém kraji. Celkem by měly tyto projekty podpořit minimálně 110 osob v předdůchodovém věku. Rozpočet těchto 3 RIP je 65 721 050,- Kč.

25 Zkrácený úvazek Tabulka č. 1 Stanovená týdenní pracovní doba Počet sjednaných hodin týdně výše úvazku max. výše měsíčního příspěvkulze/nelze *) 15 000 27 600 40300,75 14 063 Kč V POŘÁDKU

26 Zkrácený úvazek Tabulka č. 2 Stanovená týdenní pracovní doba Počet sjednaný ch hodin týdně výše úvazku max. výše měsíčního příspěvku lze/nelze *) 24 000 2 7 600 40300,75 22 500 Kč NELZEvýše příspěvku je možná max. do:20 700 Kč

27 Děkuji Vám za pozornost stefan.duhan@mpsv.cz www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Implementace flexicurity 25. 2. 2015. Flexicurity Význam Komponenty Principy Zaměstnání x zaměstnatelnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google