Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY: HMOTNÝ BOD, POHYB A KLID, TRAJEKTORIE Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0201.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY: HMOTNÝ BOD, POHYB A KLID, TRAJEKTORIE Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0201."— Transkript prezentace:

1 1. ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY: HMOTNÝ BOD, POHYB A KLID, TRAJEKTORIE Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0201

2  MECHANIKA - obor fyziky, který zkoumá zákonitosti mechanického pohybu těles  KINEMATIKA – část mechaniky – popisuje pohyby těles, ale nezkoumá, proč se tělesa pohybují

3 Otázka na úvod: Je spící cestující v jedoucím rychlíku v klidu nebo se pohybuje? Co si vlastně představíme pod pojmem pohyb tělesa? Existuje pouze 1 správná odpověď?

4 Spící cestující v jedoucím rychlíku…  Spolucestující na protějším sedadle řeknou: …………………………..  Děti na hřišti mávající na vláček řeknou: …………………………..  Moucha sedící na hrudi spolucestujícího řekne:………………………….. Záleží na pozorovateli a měřítku!

5  Kinematika zkoumá u pohybujícího se tělesa, jak se mění poloha tělesa jako celku v závislosti na čase, např. sledování polohy automobilu na trase pomocí GPS, ptáků při migraci, závodníků na běžecké trati, asteroidu při průletu kolem Země.

6 Otázka: Zajímají nás při sledování polohy žraloků při migraci detaily, např. zda plave s rovně nataženým tělem, nebo kličkuje a tělo při tom ohýbá, má tlamu zavřenou nebo trhá kořist? Jakým způsobem sledujeme polohu takového žraloka?

7 Hmotný bod – praktické zavedení pojmu  Při sledování pohybu tělesa, kdy jeho rozměry a tvar nejsou pro nás podstatné, na něm zvolíme bod, jehož pohyb sledujeme.  Tento bod bude reprezentovat pohyb celého tělesa. Chování a vlastnosti tělesa během pohybu kinematika nezkoumá. Např. sledování migrace žraloka

8 Hmotný bod  Model tělesa, jehož hmotnost je rovna hmotnosti tohoto tělesa, ale jeho rozměry jsou zanedbány.  Idealizace (myšlenkový model) – nahrazení reálného předmětu bezrozměrným bodem se zachováním hmotnosti za účelem zjednodušení. Hmotnost m m

9 Hmotný bod  Oprávněnost nahrazení předmětu hmotným bodem závisí hlavně na míře detailů, které chceme sledovat.

10 Příklad 1: Rozhodni, kdy je možné nahradit pohyb předmětu pohybem hmotného bodu: a) Cesta auta jedoucího z Prahy do Brna b) Rozbor techniky skoku skokana o tyči c) Zjištění rychlosti mouchy v místnosti d) Let koule vystřelené z děla e) Pohyb Země kolem Slunce f) Pohyby křídel motýla při letu g) Krasobruslařka při piruetě

11  Pohyb a klid tělesa (hmotného bodu) jsou vždy relativní.  Vztažná soustava - je nutné u pohybu hmotného bodu vždy uvést vztažné těleso nebo soustavu těles, vzhledem ke kterým pohyb daného hmotného bodu vztahujeme. (V běžném životě se většinou neuvádí a za vztažnou soustavu považujeme zemský povrch).

12 Poloha tělesa (hmotného bodu, který ho zastupuje) vzhledem ke vztažné soustavě  je popsána souřadnicemi, které jsou pevně spojeny se vztažnou soustavou,  součástí je údaj o čase.

13 Otázka: Kolika souřadnicemi popíšeme a) Polohu lodi na moři? b) Polohu letadla při akrobacii? c) Polohu běžce na 100m trati?

14 Otázka: Jakou nejjednodušší vztažnou soustavu byste zvolili pro popis poloh studentů v lavicích? Zvolte souřadnicové osy a popište polohu některého studenta.

15 Definice pohybu: Těleso (hmotný bod) je v pohybu, jestliže mění svou polohu v čase vzhledem ke zvolené vztažné soustavě. Těleso (hmotný bod) je v klidu, jestliže svou polohu v čase vzhledem ke zvolené vztažné soustavě nemění.

16 Otázka: Může být těleso zároveň v klidu i v pohybu? Uveď na příkladu. Pohyb a klid je relativní, takže ano – stačí sledovat polohu tělesa z různých vztažných soustav!

17 Příklad 2: Urči, zda je těleso v klidu či v pohybu a uveď vztažnou soustavu (těleso). a) Řidič auta b) Žena ve výtahu c) Husa letící v hejnu táhnoucím k jihu d) Strom u cesty e) Běžec na trenažéru f) Spící blecha v srsti běžícího psa g) Moucha letící vedle ucha jedoucího cyklisty

18 Příklad 3:Vlak jede úsekem rychlostí 30 km/h a James Bond honí 2 padouchy po střeše vlaku směrem od lokomotivy ke konci vlaku stejně velkou rychlostí. Oba padouši běží stejně rychle, ale o 5km/h pomaleji než James Bond. Rozeber pohyb a klid jednotlivých postav z různých pohledů (vztažných soustav).

19 Trajektorie  Geometrická čára, kterou hmotný bod při pohybu opisuje (souhrn všech poloh, kterými při pohybu prochází = jeho trasa).  Někdy je viditelná – těleso zanechá stopy, někdy jen myšlená.

20 Příklad 4: Nakresli nebo popiš názvem trajektorii těles: a) Dopravní letadlo nad horami b) Dělová koule vystřelená z děla c) Vlak mezi Prahou a Ostravou d) Padající švestka e) Dítě na řetízkovém kolotoči f) Souprava na horské dráze g) Turista na točitém schodišti v hradní věži

21 Trajektorie může být rovinná křivka (kružnice, klikatá čára kolejí, přímka, ….), nebo prostorová křivka (u horské dráhy, akrobatického letadla, krtka, …).

22  Trajektorie má tvar části přímky.  Trajektorie má jiný tvar než přímku. Druhy pohybu podle trajektorie: PřímočarýKřivočarý

23 Příklad 5: Urči druhy pohybu podle trajektorie: a) Putování hlemýždě b) Dopravní letadlo vysoko nad pohořím c) Vlak mezi Prahou a Vsetínem d) Pád švestky e) Dítě na řetízkovém kolotoči f) Lyžař při slalomu g) Náklad ve výtahu

24 Otázka na konec: Existuje těleso, které je vždy vůči všemu v klidu? Absolutní klid neexistuje.

25 Příklad: Pásový bagr jede rychlostí 4m/s. Jak rychle se vzhledem k zemi pohybuje horní a spodní část pásu? Jak rychle se vzhledem k pásu pohybují kola bagru?

26  Obr.1 Formule: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Prost_JS45_at_Mus%C3%A9e_National_de_lAutomo bile.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Prost_JS45_at_Mus%C3%A9e_National_de_lAutomo bile.jpg  Obr.2 Žralok: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Oceanic_whitetip_shark1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Oceanic_whitetip_shark1.jpg  Obr.3 Eskalátor: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Escalator%2C_Va%C5%88kovka%2C_Brno_%283%2 9.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Escalator%2C_Va%C5%88kovka%2C_Brno_%283%2 9.jpg  Obr.4 Lyžař: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Roland_Leitinger_Austrian_Alpine_Ski_Championsh ips_2008_Slalom_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Roland_Leitinger_Austrian_Alpine_Ski_Championsh ips_2008_Slalom_1.jpg  Obr.5 Bagr: http://www.canadianexpressline.com/store/images/526-55107.gifhttp://www.canadianexpressline.com/store/images/526-55107.gif


Stáhnout ppt "1. ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY: HMOTNÝ BOD, POHYB A KLID, TRAJEKTORIE Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0201."

Podobné prezentace


Reklamy Google