Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NK1 – Zdivo1 Zdivo jako konstrukční materiál Složky - Zdicí prvky EN 720, normalizovaná pevnost f b =   f u, -  je součinitel vlivu výšku a šířky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NK1 – Zdivo1 Zdivo jako konstrukční materiál Složky - Zdicí prvky EN 720, normalizovaná pevnost f b =   f u, -  je součinitel vlivu výšku a šířky,"— Transkript prezentace:

1

2 NK1 – Zdivo1

3 Zdivo jako konstrukční materiál Složky - Zdicí prvky EN 720, normalizovaná pevnost f b =   f u, -  je součinitel vlivu výšku a šířky, - f u průměrná pevnost zdicích prvků, - Malta EN 1015-11, např. M10, f m = 10 MPa a složení cement: vápno: písek (běžně) 1:1:5 Zdivo prosté zdivo - normální maltou - s tenkými spárami - lehkou maltou vyztužené zdivo předpjaté zdivo

4 EN 1996 - Charakteristická pevnost Pevnost v tlaku nevyztuženého zdiva s obyčejnou maltou : f k = K f b 0,65 f m 0,25 (nově f k = K f b 0,7 f m 0,3 ) - K je konstanta závislá na typu zdiva a zdicích prvků, pro zdivo bez podélných svislých spar 0,45 až 0,55 - f b =  f u je normalizovaná pevnost zdicích prvků < 50 MPa -  je součinitel vlivu šířky a výšky zdicího prvku, pro CP 290/140/65 je  = 0,77, vliv vlhkosti zanedbán - f m je pevnost malty < 20 MPa nebo < 2 f b Příklad: K = 0,5 skupina prvků 2a, zdivo bez podélných spár f b = 25 MPa, f m = 15 MPa f k = 0,5  25 0,65  15 0,25 = 8,0 MPa

5 Dílčí součinitele  M v ENV 1996 Kategorie kontroly výroby Kategorie provádění A B C I1,72,22,7 II2,02,53,0 Návrhová pevnost f d = f k /  M

6 Dílčí součinitele v nové EN 1996

7 Schéma stěny h t h ef =  n h  n  1 je zmenšující součinitel závislý na podepření a ztužení okrajů  n = 2, 3, 4. Pro železobetonové stropy  n = 0,75.

8 Obdélníkový průřez N Rd = b t f d  i,m kde N Rd je mezní normálová síla (odolnost) průřezu, b je šířka stěny, t je skutečná tloušťka stěny (bez omítky),  i,m je zmenšovací součinitel. Zmenšovací součinitel  pro hlavu nebo patu stěny - pilíře:  i = (1 – 2 e i /t) kde e i = e fi + e a, je celková výstřednost, nejméně e i  0,05 t e fi = M Edi /N Edi je výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení e a = h ef /450 je náhodná výstřednost s ohledem na imperfekce. t – 2e b t e fdfd 2e

9 Střed stěny - pilíře Zmenšovací součinitel  m v závislosti na výstřednosti a štíhlosti  m = A 1 exp(– u 2 /2) < 1 Součinitel A 1 vyjadřuje přímý vliv výstřednosti v závislosti na e mk a t: A 1 = 1 – 2 e mk /t, e mk je celková výstřednost ve středu stěny, podmínka 0,33t  e mk  0,05 t e mk = e fm + e a + e k, e m = e fm + e a zatížení: e fm = M Ed /N Ed imperfekce: e a = h ef /450, dotvarování:e k = (0,002   h ef /t ef )  (t e m ) Vliv dotvarování e k je závislý na konečné hodnotě součinitele dotvarování zdiva   =  c,  /  e1,  e1 =  /E:   = 0 až 2, pro kamenné kvádry 0, pálené cihly 1, betonové tvárnice 1,5 až 2.

10 Vliv štíhlosti Součinitel exp(– u 2 /2) přihlíží k štíhlosti stěny v závislosti na : Účinná tloušťka stěny t ef je u jednovrstvých stěn rovna skutečné tloušťce t. Grafy - tabulky pro  m = A 1 exp(– u 2 /2) v závislosti na součiniteli druhu zdiva a malty  sec = E / f k (~ 1000), štíhlostním poměru h ef /t ef < 27 (~ 5 až 10), a výstřednosti e mk /t  0,05.

11 Zmenšovací součinitel  m pro  sec =1000

12 Příklad Pálené cihly f u =25 MPa, kategorie výroby I, provádění B,  M = 2,2 K = 0,4 ; f b =  f u = 0,77  25 = 19,25 MPa; malta M10: f m = 10 MPa f k = 0,4  19,25 0,65  10 0,25 = 4,86 MPa, f d = f k /  M = 4,86/2,2 = 2,07 MPa M = 0, e fi = e fm = 0; h ef = 0,75  3,3 = 2,5 m, b = 1 m, t = 0,44 m N Rd =  i,m  b  t  f d =  i,m  0,911 MN Pata a hlava pilíře: e a = h ef /450 = 2,5/450 = 0,0055 m e i = e fi + e a = 0 + 0,0055 (  0,05 t); 0,05 t = 0,05  0,44 = 0,022 m e i = 0,022 m,  i = 1  2 e i /t = 1  2  0,022/0,44 = 0,9 N Rd =  i  b  t  f d = 0,9  1  0,44  2,07 = 0,820 MN Střed pilíře: e k = 0, pro  sec =1000, h ef /t ef =5,64 a e mk /t = 0,05 z grafu  m = 0,88 N Rd =  m  b  t  f d = 0,88  1  0,44  2,07 = 0,802 MN

13 Otázky ke zkoušce - složky zdiva a druhy zdiva - charakteristická pevnost zdiva - odolnost obdélníkového průřezu v patě stěny - odolnost obdélníkového průřezu ve středu stěny - příklad výpočtu


Stáhnout ppt "NK1 – Zdivo1 Zdivo jako konstrukční materiál Složky - Zdicí prvky EN 720, normalizovaná pevnost f b =   f u, -  je součinitel vlivu výšku a šířky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google