Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forfaitové zájezdy – informační minimum Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forfaitové zájezdy – informační minimum Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"— Transkript prezentace:

1 Forfaitové zájezdy – informační minimum Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Kraváčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorMgr. Markéta Kraváčková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-Px/3-EK-3/17 Název DUMForfaitové zájezdy – informační minimum Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětPraxe Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Tvorba informačního minima pro forfaitový zájezd Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Informační minimum forfaitového zájezdu, komparační minimum, struktura informací v informačním minimu, druhy historických paralel a informací Datum9. 5. 2013

3 Náplň výuky Přidělení zájezdu průvodci Informační minimum Komparační minimum Struktura informací informačního minima Druhy historických paralel Druhy použitých informací Forfaitové zájezdy – informační minimum

4 Přidělení zájezdu průvodci Zájezd přiděluje průvodci po předcházejícím dohovoru – v souladu s potřebou cestovní kanceláře a v dostatečném časovém předstihu – odpovědný pracovník CK (vedoucí CK, referent CK…). Přidělení zájezdu písemnou formou nebo osobním dohovorem je vždy závazné. Výhodnější je vždy písemná forma, kde je vše přesně stanoveno a nemůže dojít k nedorozumění. Vyskytnutí jakékoli překážky, která nedovoluje průvodci zúčastnit se zájezdu, je průvodce povinen oznámit CK. Po přidělení zájezdu se průvodce seznámí s jeho základními charakteristikami, a to s číslem zájezdu, druhem zájezdu, s plánovaným počtem účastníků, druhem dopravy, trasou, programem, druhem a rozsahem zabezpečených služeb, kterých využije v osobní topografické, psychologické a chronologické přípravě.

5 Informační minimum Informační minimum je přehledně uspořádaný soubor základních informací o určité zemi. Na těchto informacích staví průvodce svůj budoucí výklad. Při zpracování informačního minima průvodce bere v úvahu: Stálost informací – některé jsou neměnné, jiné je třeba průběžně aktualizovat Věrohodnost informací – mohou se objevit zkreslené údaje jak v negativním, tak i v pozitivním smyslu Nepoškozovat a nepomlouvat danou zemi a CK Přiblížení údajů např. vhodným srovnáváním historických, geografických či ekonomických paralel Zpestřování údajů např. fotografiemi, videem, audionahrávkami, prospekty, obrázky Používat informace v aktuálních souvislostech např. o průmyslu hovořit před průmyslovým závodem, o náboženství před církevním objektem apod.

6 Komparační minimum Srovnávací minimum Souběžné přehledné zpracování základních informací o dvou zemích (mateřské země a navštívené země) Při poskytování informací průvodce používá jejich relativní charakteristiku (např. rozloha v Německa je asi 4,5 větší než rozloha v ČR, ale žije na ní téměř 7x více obyvatel). Vzájemné porovnání (paralela) umožňuje informace lépe pochopit, případně zapamatovat si.

7 Struktura informací informačního minima 1.Oficiální název státu, hlava státu 2.Státní symboly (znak, vlajka, hymna) 3.Politický systém (politické strany, společenské organizace, občanské hnutí) 4.Orgány státní moci a správy 5.Administrativní členění 6.Území (poloha, rozloha, státní hranice, nadmořské výšky, podnebí, vodopis, města) 7.Příroda (nerostné bohatství, flóra a fauna) 8.Obyvatelstvo (znaky kulturní, biologické, ekonomické) 9.Jazyk, písmo, písemnictví 10.Národopis a lidová tvořivost 11.Průmysl a energetika 12.Zemědělství

8 Struktura informací informačního minima 13. Doprava 14. Obchod a finance 15. Sociální politika 16. Zdravotnictví 17. Školství a věda 18.Kulturní život a umění 19.Památky a památková péče 20.Církevní a náboženské instituce 21.Zahraniční vztahy a styky státu 22.Světová prvenství 23.Světoznámé osobnosti 24.Kalendář (státní svátky, církevní svátky, ostatní významné dny) 25.Dějiny

9 Druhy historických paralel Ekvivalentní, synchronní – podobný ze stejného časového období Ekvivalentní, asynchronní – podobný, ale z rozdílného časového období Neekvivalentní, asynchronní – rozdílný, ale ze stejného časového období Neekvivalentní, asynchronní – rozdílný z rozdílného časového období

10 Druhy použitých informací Rozlišujeme: Údaje konstantní (neměnné), které v závislosti na čase nepodléhají změnám – např. nadmořská výška, roky významných událostí Údaje variabilní (proměnlivé), které se mění v čase – např. průměrná mzda, zaměstnanost, počet obyvatel Údaje proměnlivé (sporné) – původ vynálezu Údaje fiktivní (smyšlené), které čerpáme z legend, vyprávění, bájí a jiných zdrojů

11 Kontrolní otázky: 1.Zpracujte informační minimum o zemi, kterou si sami zvolíte. 2.Uveďte příklady komparačního minima z hlediska geografických údajů: ČR – Dánsko 3.Uveďte příklady komparačního minima z hlediska ekonomického: ČR – Rakousko. 4.Uveďte příklady komparačního minima z hlediska historického: ČR – Polsko

12 Seznam obrázků:

13 Seznam použité literatury: [1] Ing. Miroslav Čertík, CSc. a kolektiv autorů. Cestovní ruch, vývoj, organizace a řízení, Nakladatelství OFF, Praha, 2001, ISBN 80-238-6275-8 [2] Ing. Daniela Drobná, Ing. Eva Morávková. Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost, Nakladatelství Fortuna, Praha, 2004, ISBN 80-7168-901-7


Stáhnout ppt "Forfaitové zájezdy – informační minimum Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google