Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forfaitové zájezdy – informační minimum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forfaitové zájezdy – informační minimum"— Transkript prezentace:

1 Forfaitové zájezdy – informační minimum
Střední odborná škola Otrokovice Forfaitové zájezdy – informační minimum Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Kraváčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Mgr. Markéta Kraváčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-Px/3-EK-3/17 Název DUM Forfaitové zájezdy – informační minimum Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Praxe Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Tvorba informačního minima pro forfaitový zájezd Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Informační minimum forfaitového zájezdu, komparační minimum, struktura informací v informačním minimu , druhy historických paralel a informací Datum

3 Forfaitové zájezdy – informační minimum
Náplň výuky Přidělení zájezdu průvodci Informační minimum Komparační minimum Struktura informací informačního minima Druhy historických paralel Druhy použitých informací

4 Přidělení zájezdu průvodci
Zájezd přiděluje průvodci po předcházejícím dohovoru – v souladu s potřebou cestovní kanceláře a v dostatečném časovém předstihu – odpovědný pracovník CK (vedoucí CK, referent CK…). Přidělení zájezdu písemnou formou nebo osobním dohovorem je vždy závazné. Výhodnější je vždy písemná forma, kde je vše přesně stanoveno a nemůže dojít k nedorozumění. Vyskytnutí jakékoli překážky, která nedovoluje průvodci zúčastnit se zájezdu, je průvodce povinen oznámit CK. Po přidělení zájezdu se průvodce seznámí s jeho základními charakteristikami, a to s číslem zájezdu, druhem zájezdu, s plánovaným počtem účastníků, druhem dopravy, trasou, programem, druhem a rozsahem zabezpečených služeb, kterých využije v osobní topografické, psychologické a chronologické přípravě.

5 Informační minimum Informační minimum je přehledně uspořádaný soubor základních informací o určité zemi. Na těchto informacích staví průvodce svůj budoucí výklad. Při zpracování informačního minima průvodce bere v úvahu: Stálost informací – některé jsou neměnné, jiné je třeba průběžně aktualizovat Věrohodnost informací – mohou se objevit zkreslené údaje jak v negativním, tak i v pozitivním smyslu Nepoškozovat a nepomlouvat danou zemi a CK Přiblížení údajů např. vhodným srovnáváním historických, geografických či ekonomických paralel Zpestřování údajů např. fotografiemi, videem, audionahrávkami, prospekty, obrázky Používat informace v aktuálních souvislostech např. o průmyslu hovořit před průmyslovým závodem, o náboženství před církevním objektem apod.

6 Komparační minimum Srovnávací minimum
Souběžné přehledné zpracování základních informací o dvou zemích (mateřské země a navštívené země) Při poskytování informací průvodce používá jejich relativní charakteristiku (např. rozloha v Německa je asi 4,5 větší než rozloha v ČR, ale žije na ní téměř 7x více obyvatel). Vzájemné porovnání (paralela) umožňuje informace lépe pochopit, případně zapamatovat si.

7 Struktura informací informačního minima
Oficiální název státu, hlava státu Státní symboly (znak, vlajka, hymna) Politický systém (politické strany, společenské organizace, občanské hnutí) Orgány státní moci a správy Administrativní členění Území (poloha, rozloha, státní hranice, nadmořské výšky, podnebí, vodopis, města) Příroda (nerostné bohatství, flóra a fauna) Obyvatelstvo (znaky kulturní, biologické, ekonomické) Jazyk, písmo, písemnictví Národopis a lidová tvořivost Průmysl a energetika Zemědělství

8 Struktura informací informačního minima
13. Doprava 14. Obchod a finance 15. Sociální politika 16. Zdravotnictví 17. Školství a věda Kulturní život a umění Památky a památková péče Církevní a náboženské instituce Zahraniční vztahy a styky státu Světová prvenství Světoznámé osobnosti Kalendář (státní svátky, církevní svátky, ostatní významné dny) Dějiny

9 Druhy historických paralel
Ekvivalentní, synchronní – podobný ze stejného časového období Ekvivalentní, asynchronní – podobný, ale z rozdílného časového období Neekvivalentní, asynchronní – rozdílný, ale ze stejného časového období Neekvivalentní, asynchronní – rozdílný z rozdílného časového období

10 Druhy použitých informací
Rozlišujeme: Údaje konstantní (neměnné), které v závislosti na čase nepodléhají změnám – např. nadmořská výška, roky významných událostí Údaje variabilní (proměnlivé), které se mění v čase – např. průměrná mzda, zaměstnanost, počet obyvatel Údaje proměnlivé (sporné) – původ vynálezu Údaje fiktivní (smyšlené), které čerpáme z legend, vyprávění, bájí a jiných zdrojů

11 Kontrolní otázky: Zpracujte informační minimum o zemi, kterou si sami zvolíte. Uveďte příklady komparačního minima z hlediska geografických údajů: ČR – Dánsko Uveďte příklady komparačního minima z hlediska ekonomického: ČR – Rakousko. Uveďte příklady komparačního minima z hlediska historického: ČR – Polsko

12 Seznam obrázků:

13 Seznam použité literatury:
[1] Ing. Miroslav Čertík, CSc. a kolektiv autorů. Cestovní ruch, vývoj, organizace a řízení, Nakladatelství OFF, Praha, 2001, ISBN [2] Ing. Daniela Drobná, Ing. Eva Morávková. Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost, Nakladatelství Fortuna, Praha, 2004, ISBN


Stáhnout ppt "Forfaitové zájezdy – informační minimum"

Podobné prezentace


Reklamy Google