Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II. – Ext. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu a ústavní vývoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II. – Ext. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu a ústavní vývoj."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II. – Ext. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu a ústavní vývoj

2 Národní hnutí na Slovensku a v českých zemích po vypuknutí války utlumení aktivní činnosti utlumení aktivní činnosti koncepty T. G. Masaryka a K. Kramáře koncepty T. G. Masaryka a K. Kramáře v české politice aktivismus, ale od roku 1917 postupný příklon k myšlence samostatného státu v české politice aktivismus, ale od roku 1917 postupný příklon k myšlence samostatného státu prvomájová rezoluce (Liptovský Mikuláš) prvomájová rezoluce (Liptovský Mikuláš) F. Juriga v parlamentu F. Juriga v parlamentu

3 Koncepce poválečného uspořádání K. Kramář: koncept ústavy všeslovanské říše (1914) K. Kramář: koncept ústavy všeslovanské říše (1914) = rusofilská představa T. G. Masaryk: memorandum "Independent Bohemia" (1915) T. G. Masaryk: memorandum "Independent Bohemia" (1915) = čechoslovakistická představa monarchiemonarchie

4 JUDr. Karel Kramář (1860 – 1937)

5

6 Zahraničního odboj slovenští krajané v USA (Slovenská liga) a Rusku Masarykova zahraniční akce Český komitét M. R. ŠtefánikM. R. Štefánik Československá národní rada legielegie

7 Gen. M. R. Štefánik

8 Ruští legionáři (sedící L. S.)

9 Dokumenty zahraničního odboje Memorandum Slovenské ligy (o krivdách a požiadavkách slovenských; 10. 09. 1914) Memorandum Slovenské ligy (o krivdách a požiadavkách slovenských; 10. 09. 1914) = právo na sebeurčení, samospráva Clevelandská dohoda (1915) Clevelandská dohoda (1915) Pittsburská dohoda (30. 05. 1918) Pittsburská dohoda (30. 05. 1918) Washingtonská deklarace (18. 10. 1918) Washingtonská deklarace (18. 10. 1918) = ČsNR jako prozatímní vláda prohlásila československou nezávislost

10 Vyvrcholení boje za společný stát na domácí půdě Národní výbor československý Národní výbor československý formování Slovenské národní rady formování Slovenské národní rady konstituování společného státu konstituování společného státu vyhlášení samostatného státu v Praze (28. 10. 1918) + přebírání významných institucí + zákon č. 11/1918 Sb.vyhlášení samostatného státu v Praze (28. 10. 1918) + přebírání významných institucí + zákon č. 11/1918 Sb. Martinská deklarace (30. 10. 1918)Martinská deklarace (30. 10. 1918)

11 Andrássy, Julius (Gyula) der Jüngere Graf * 30. 6. 1860 Töketerebes † 11. 6. 1929 Budapest Politiker 0Sohn von J. Graf Andrássy dem Älteren 24. 10.-1. 11. 1918 letzter österreichisch- ungarischer Außenminister 1921 am Restaurationsversuch von König (Kaiser) Karl beteiligt. Andrássy

12

13 Zákon č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného československého státu vyhlášení samostatného státu vyhlášení samostatného státu Národní výbor československý Národní výbor československý = nejvyšší státní orgán recepce recepce státního aparátustátního aparátu právapráva

14 Muži 28. října

15

16

17

18

19 Vláda Národního výboru plénum NVČs – jako parlament plénum NVČs – jako parlament předsednictvo NVČs – úkoly vlády předsednictvo NVČs – úkoly vlády čtyři desítky zákonů a nařízení čtyři desítky zákonů a nařízení reálně přebíral moc v českých zemích reálně přebíral moc v českých zemích konstituoval tzv. Skalickou vládu konstituoval tzv. Skalickou vládu

20 Zákony NVČs Sbírka zákonů a nařízení státu československého (zákon č. 1/1918 Sb.) 12 nejvyšších úřadů státní správy Nejvyšší správní soud (č. 3/1918 Sb.) Nejvyšší soud (č. 5/1918 Sb.) udržení chodu hospodářství, zajištění zásobování obyvatelstva a udržení klidu a pořádku Prozatímní ústava Prozatímní ústava

21 Zákon č. 37/1918 Sb. o prozatímní ústavě systém ústředních orgánů způsob vyhlašování rozsudků a nálezů soudů stanovení státní formy = republika

22 Systém ústředních orgánů jednokomorové (revoluční) Národní shromáždění president republiky (T. G. Masaryk) velmi slabé postavení vláda

23 Novelizace prozatímní ústavy úprava počtu členů (zák. č. 138/1919 Sb.) posílení pozice prezidenta republiky (zák. č. 271/1919 Sb.) podle francouzské ústavy

24 Upevňování moci československých orgánů recipovaným orgánům konkurovaly národní rady a národní výbory čtyři německé správní provincie v pohraničí Slovensko

25 Začleňování Slovenska do společného státu snaha zachovat územní celistvost uherské části monarchie Slovenská národní rada národní a dělnické rady Skalická vláda) prozatímní slovenská vláda (od 6. listopadu 1918; Skalická vláda) Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska

26 Vavro Šrobár

27 Zákon č. 64/1918 Sb. o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku rozpuštění městských a obecních výborů a přechod jejich pravomocí na jmenované komise rozpuštění městských a obecních výborů a přechod jejich pravomocí na jmenované komise podmínky převzetí ostatních státních, samosprávných a církevních hodnostářů podmínky převzetí ostatních státních, samosprávných a církevních hodnostářů úprava placení daní úprava placení daní § 14: právo vlády „dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního života.“ § 14: právo vlády „dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního života.“

28 Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska ministr mohl suplovat činnost prakticky všech ostatních ministerstev ministr mohl suplovat činnost prakticky všech ostatních ministerstev jmenoval vládní referenty jmenoval vládní referenty = MPS jako regionální vládní orgán s velmi širokou pravomocí vydával nařízení, zpravidla publikovaná v Úředních novinách (Šrobárova sbírka) vydával nařízení, zpravidla publikovaná v Úředních novinách (Šrobárova sbírka)

29 Úkoly MPS vyčlenění Slovenska z maďarského území vyčlenění Slovenska z maďarského území rekonstrukce státního aparátu rekonstrukce státního aparátu udržování klidu a pořádku udržování klidu a pořádku zásobování zásobování

30 Rekonstrukce státního aparátu na Slovensku ze zákona rozpuštěny městské a obecní výbory ze zákona rozpuštěny městské a obecní výbory přebírání dosavadních úředníků přebírání dosavadních úředníků nařízení o županech (prosinec 1918) nařízení o županech (prosinec 1918) rozpuštění národních rad a výborů rozpuštění národních rad a výborů nezávislost soudů nezávislost soudů Generální finanční ředitelství pro Slovensko, Úřad práce pro zemědělské dělníky a Zásobovací úřad apod. Generální finanční ředitelství pro Slovensko, Úřad práce pro zemědělské dělníky a Zásobovací úřad apod.

31 Hranice republiky postupné obsazování státního území postupné obsazování státního území Pařížská mírová konference Pařížská mírová konference Versailleská mírová smlouvaVersailleská mírová smlouva Saint-germainská mírová smlouva (připojení Podkarpatské Rusi)Saint-germainská mírová smlouva (připojení Podkarpatské Rusi) Trianonská mírová smlouvaTrianonská mírová smlouva (demarkační čára, Slovenská republika rad) Sèvreská smlouva o hranicíchSèvreská smlouva o hranicích (Těšínsko, Orava a Spiš)

32

33 Prvorepubliková ČSR – zemské uspořádání

34 Ústava 1920 – vzory a východiska ústavy USA, Švýcarska, Francie, Prosincová ústava) ústavy USA, Švýcarska, Francie, Prosincová ústava) domácí materiály: domácí materiály: Pantůčkov návrh politického zákonaPantůčkov návrh politického zákona Washingtonská deklaraceWashingtonská deklarace návrh dr. Belly a spol. na vypracování ústavynávrh dr. Belly a spol. na vypracování ústavy návrh dr. Boučka a spol. na vydání ústavního zákonanávrh dr. Boučka a spol. na vydání ústavního zákona zákon č. 271/1919 Sb. o změně prozatímní ústavy zákon č. 271/1919 Sb. o změně prozatímní ústavy Saint-germainská smlouva Saint-germainská smlouva

35 František Weyr

36 Ústavní listina (č. 121/1920 Sb.) demokratická demokratická unitární unitární (+ autonomie Podkarpatské Rusi) vychází z principu jednotného československého národa vychází z principu jednotného československého národa rigidní rigidní (+ výslovně „ústavní zákon“)

37 Členění a obsah ústavy A) Preambule B) Uvozovací zákon C) Vlastní text = 6 hlav (134 §)

38 Hlavy ústavy z roku 1920 1. Všeobecná ustanovení 2. Moc zákonodárná 3. Moc výkonná a vládní 4. Moc soudcovská 5. Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské 6. Ochrana národnostních, náboženských a rasových menšin

39 Úvod ústavy (preambule) = slavnostní politické prohlášení demokratický charakter demokratický charakter čechoslovakismus čechoslovakismus

40

41 Uvozovací zákon k ústavě neplatnost zákonů, odporujících ústavě neplatnost zákonů, odporujících ústavě příslušnost Ústavního soudu příslušnost Ústavního soudu prováděcí zákony nejsou součástí ústavy, pokud... prováděcí zákony nejsou součástí ústavy, pokud... účinnost ústavy + pozbytí účinnosti: účinnost ústavy + pozbytí účinnosti: a) všech ustanovení, která jsou s ústavou v rozporu b) všech dřívějších ústavních zákonů b) všech dřívějších ústavních zákonů

42 Hlavy ústavy z roku 1920 1. Všeobecná ustanovení 2. Moc zákonodárná 3. Moc výkonná a vládní 4. Moc soudcovská 5. Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské 6. Ochrana národnostních, náboženských a rasových menšin

43 1. Všeobecná ustanovení veškerá moc vychází z lidu veškerá moc vychází z lidu demokratická republiky, jejíž hlavou je volený prezident demokratická republiky, jejíž hlavou je volený prezident území ČSR (změna, nedílnost, Podkarpatská Rus) území ČSR (změna, nedílnost, Podkarpatská Rus) jednotné státní občanství jednotné státní občanství hlavní město Praha hlavní město Praha státní symboly státní symboly

44

45

46 Podkarpatská Rus Generální statut (1919, gen. Hennocque) Generální statut (1919, gen. Hennocque) vojenská diktatura (do ledna 1922)vojenská diktatura (do ledna 1922) od srpna 1919 doplněna civilní správou („administrátor“), 1923 volby do obcíod srpna 1919 doplněna civilní správou („administrátor“), 1923 volby do obcí podle ústavy autonomie podle ústavy autonomie sněm, zastoupení v NS, guvernér, funkcionáři pokud možno z místního obyvatelstvasněm, zastoupení v NS, guvernér, funkcionáři pokud možno z místního obyvatelstva vl. nař. č. 356/1920 Sb. vl. nař. č. 356/1920 Sb. guvernér + nekonstituovaná „guberniální rada“guvernér + nekonstituovaná „guberniální rada“ župy (1920 – 4, 1921 – 3, 1926 – 1) župy (1920 – 4, 1921 – 3, 1926 – 1)

47 2. Moc zákonodárná Národní shromáždění (Poslanecká sněmovna a Senát) Národní shromáždění (Poslanecká sněmovna a Senát) volební právo + poměrné zastoupení volební právo + poměrné zastoupení imunita členů NS imunita členů NS usnesení PS platné i přes odpor Senátu usnesení PS platné i přes odpor Senátu zákon platný i přes prezidentovo veto zákon platný i přes prezidentovo veto Stálý výbor Stálý výbor („Pětka“) („Pětka“)

48

49 3. Moc výkonná a vládní Prezident Prezident + náměstek prezidenta (6 měsíců...) Vláda Vláda ministerstvaministerstva rakouský vzorrakouský vzor (Nejvyšší účetní a kontrolní úřad - už od roku 1919) (Nejvyšší účetní a kontrolní úřad - už od roku 1919)

50 a Antonín Švehla

51 Milan Hodža

52 4. Moc soudcovská civilní a trestní soudy civilní a trestní soudy obecná úprava obecná úprava výkon státními soudyvýkon státními soudy jeden Nejvyšší soudjeden Nejvyšší soud příslušnost porotních soudů stanoví zákonpříslušnost porotních soudů stanoví zákon oddělení od správyoddělení od správy nezávislost a nepřeložitelnost soudcůnezávislost a nepřeložitelnost soudců obžalovací zásada v trestních věcechobžalovací zásada v trestních věcech právo soudce zkoumat platnost nařízeníprávo soudce zkoumat platnost nařízení

53 Soudní organizace soudy civilní a trestní (1928) soudy civilní a trestní (1928) řádné (okresní, krajské, vrchní, Nejvyšší soud)řádné (okresní, krajské, vrchní, Nejvyšší soud) mimořádné a rozhodčímimořádné a rozhodčí trestní (kmetské, vojenské, státní, mládeže) trestní (kmetské, vojenské, státní, mládeže) civilní (labské plavební, pojišťovací) civilní (labské plavební, pojišťovací) veřejnoprávní soudy veřejnoprávní soudy Ústavní soudÚstavní soud Nejvyšší správní soudNejvyšší správní soud Volební soudVolební soud

54 5. Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské klasický výčet klasický výčet (ú. z. 293/1920 Sb. o ochraně domovní a osobní svobody a listovního tajemství) branná povinnost branná povinnost

55 6. Ochrana národnostních, náboženských a rasových menšin podle "malé" Saint-germainské smlouvy: podle "malé" Saint-germainské smlouvy: rovnost a stejná právarovnost a stejná práva rovný přístup k úřadům, hodnostem, povoláním a živnostemrovný přístup k úřadům, hodnostem, povoláním a živnostem volnost používání jazykavolnost používání jazyka „značný zlomek“ státních občanů náležejících k menšinám„značný zlomek“ státních občanů náležejících k menšinám právo na vyučování ve vlastní řečiprávo na vyučování ve vlastní řeči násilné odnárodňování není dovolenonásilné odnárodňování není dovoleno

56 Národnostní složení (1934)

57 Zákony navazující na ústavu 122/1920 Sb. jazykový zákon 122/1920 Sb. jazykový zákon 123/1920 Sb. volby do poslanecké sněmovny 123/1920 Sb. volby do poslanecké sněmovny 124/1920 Sb. složení a pravomoc senátu 124/1920 Sb. složení a pravomoc senátu 125/1920 Sb. o Volebním soudě 125/1920 Sb. o Volebním soudě 161/1920 Sb. o volbě prezidenta 161/1920 Sb. o volbě prezidenta 162/1920 Sb. o Ústavním soudě 162/1920 Sb. o Ústavním soudě

58 Organizace územní správy po vzniku republiky recepce recepce základním článkem obce základním článkem obce na Slovensku municipální správa (župy, municipální města) na Slovensku municipální správa (župy, municipální města) v českých zemích dvojkolejnost v českých zemích dvojkolejnost

59 Organizace územní správy podle župního zákona č. 126/1920 Sb. - částečně realizována jen na Slovensku (1923) (župní svazy)(župní svazy) 21 žup21 žup (mimo Praha, spory o Podkarpatskou Rus) okresyokresy

60 Zákon o organizaci politické správy (č. 125/1927 Sb.) = kombinace státní správy a samosprávy země (krajiny) země (krajiny) ČeskáČeská Moravsko-slezskáMoravsko-slezská SlovenskáSlovenská PodkarpatoruskáPodkarpatoruská okresy okresy

61 Obce na Slovensku rozpuštění městských a obecních výborů rozpuštění městských a obecních výborů přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) zrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátemzrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátem zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění

62 Zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“),zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“), starosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstcistarosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstci radarada obecní komiseobecní komise městský notářský úřad (vrchní notář)městský notářský úřad (vrchní notář) městský senát (vrchní notář + 2 přísedící)městský senát (vrchní notář + 2 přísedící) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) malé obce (obdobně) malé obce (obdobně)


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II. – Ext. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu a ústavní vývoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google