Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spojené království Velké Británie a Severního Irska „United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spojené království Velké Británie a Severního Irska „United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“"— Transkript prezentace:

1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska „United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“

2 Základní data Hlavní město: Londýn „London“ (10 mil. obyv) Hlavní město: Londýn „London“ (10 mil. obyv) Počet obyvatel: 60 776 238 (červenec 2007) Počet obyvatel: 60 776 238 (červenec 2007) Rozloha: 244 820 km 2 Rozloha: 244 820 km 2 Úřední jazyk: angličtina Úřední jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: britská libra (GBP) Měna: britská libra (GBP) Hustota zalidnění: 249 obyv./km 2 Hustota zalidnění: 249 obyv./km 2

3 Poloha Západní Evropa Západní Evropa

4 ostrovní stát - největší ostrov Evropy -ostrov Velká Británie (94% rozlohy státu) -severní část ostrova Irsko -přilehlé ostrovy: Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Man, Wight, Normanské soustroví výhodná geografická poloha od kontinentu oddělen průlivem La Manche

5 pod britskou správou pod britskou správou Gibraltar, Britské Indooceánské teritorium, Bermudy, tzv. Britská Západní Indie v Karibské oblasti, Falklandy, ostrov Svatá Helena + další ostrovy Jižního Atlantiku, ostrov Pitcairn v Oceánii Gibraltar, Britské Indooceánské teritorium, Bermudy, tzv. Britská Západní Indie v Karibské oblasti, Falklandy, ostrov Svatá Helena + další ostrovy Jižního Atlantiku, ostrov Pitcairn v Oceánii Velkou Británii tvoří vedle ostrovů a kolonií 4 hlavní historické celky Velkou Británii tvoří vedle ostrovů a kolonií 4 hlavní historické celky Anglie (Londýn) Anglie (Londýn) Skotsko (Edinburgh) Skotsko (Edinburgh) Wales (Cardiff) Wales (Cardiff) Severní Irsko (Belfast) Severní Irsko (Belfast)

6 COMMONWEALTH Commonwealth of Nations - Společenství národů Commonwealth of Nations - Společenství národů volný svazek Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých zámořských dominií a kolonií volný svazek Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých zámořských dominií a kolonií dnes je jeho členem více než 50 nezávislých států, ale i závislá území pod správou Británie, Austrálie a Nového Zélandu dnes je jeho členem více než 50 nezávislých států, ale i závislá území pod správou Británie, Austrálie a Nového Zélandu nejvýznamnější členové Commonwealthu: Kanada, Austrálie, Nový Zéland nejvýznamnější členové Commonwealthu: Kanada, Austrálie, Nový Zéland

7 COMMONWEALTH

8 PŘÍRODNÍ POMĚRY povrch vymodelován kaledonským vrásněním ve starších prvohorách povrch vymodelován kaledonským vrásněním ve starších prvohorách Skotsko: Kaledonské hory, Grampiany (Ben Nevis 1343 m) Skotsko: Kaledonské hory, Grampiany (Ben Nevis 1343 m) Anglie: převážně nížiny, ve střední a severní Anglii Penninské pohoří Anglie: převážně nížiny, ve střední a severní Anglii Penninské pohoří Walles: Kambrické hory Walles: Kambrické hory většinu Severního Irska tvoří nížina většinu Severního Irska tvoří nížina pobřeží na severu a západě velmi členité (fjordy, útesy) pobřeží na severu a západě velmi členité (fjordy, útesy) území se zvedá od jihu k severu: převažují hornatiny území se zvedá od jihu k severu: převažují hornatiny

9 PODNEBÍ oceánské: mírné, vlhké oceánské: mírné, vlhké vliv Severoatlantského teplého mořského proudu vliv Severoatlantského teplého mořského proudu vlhké a chladné léto vlhké a chladné léto teplejší deštivá zima teplejší deštivá zima severozápadní Skotsko patří k nejdeštivějším místům v Evropě severozápadní Skotsko patří k nejdeštivějším místům v Evropě velká oblačnost a časté mlhy velká oblačnost a časté mlhy Londýnský smog !!! Londýnský smog !!!

10 VODSTVO říční síť : hustá; řeky krátké a díky srážkám vodnaté (Temže, Severn, Trent,..) říční síť : hustá; řeky krátké a díky srážkám vodnaté (Temže, Severn, Trent,..) Temže: 340 km, nálevkovité ústí do Severního moře - mořský příliv = Londýn je námořním přístavem Temže: 340 km, nálevkovité ústí do Severního moře - mořský příliv = Londýn je námořním přístavem hustá síť průplavů (vnitrozemská plavba) hustá síť průplavů (vnitrozemská plavba) Jezera převážně ledovcového původu (Lough Neagh, Louch Lomond). Nejznámější - Loch Ness (tektonicko-ledovcový původ; nejhlubší jezero Velké Británie) Jezera převážně ledovcového původu (Lough Neagh, Louch Lomond). Nejznámější - Loch Ness (tektonicko-ledovcový původ; nejhlubší jezero Velké Británie) bažiny, vřesoviště bažiny, vřesoviště Kaledonský průplav (88 km) Kaledonský průplav (88 km)

11 Velká Británie se člení na: Velká Británie se člení na: hrabství hrabství okresy okresy Města Města Panovník Panovník Královna Alžběta II. z rodu Windsdorů Královna Alžběta II. z rodu Windsdorů reprezentativní úloha reprezentativní úloha Výkonnou moc má vláda v čele s ministerským předsedou Výkonnou moc má vláda v čele s ministerským předsedou od června 2007:Gordon Brown (Labour Party) od června 2007:Gordon Brown (Labour Party) Parlament Parlament Dolní sněmovna (Sněmovna Lordů): 650 členů Dolní sněmovna (Sněmovna Lordů): 650 členů Horní sněmovna (Sněmovna Reprezentantů): 1260 členů Horní sněmovna (Sněmovna Reprezentantů): 1260 členů parlament navrhuje a schvaluje zákony, které musí podepsat panovník parlament navrhuje a schvaluje zákony, které musí podepsat panovník

12 OBYVATELSTVO (zdroj pro číselné údaje: Sčítání lidu a domu 2001) etnické složení: etnické složení: Angličané: 83,6 % (Germáni) Angličané: 83,6 % (Germáni) Skoti: 8,6 % Skoti: 8,6 % Walesané: 4,9 % (Keltové) Walesané: 4,9 % (Keltové) Irové: 2,9 % Irové: 2,9 % Velký počet přistěhovalců z bývalých kolonií (Indie, Pákistán, Karibik) Velký počet přistěhovalců z bývalých kolonií (Indie, Pákistán, Karibik) náboženství: náboženství: křesťané (Anglikáni, Římští katolíci, Presbyteriáni, Metodisté) : 71,6 % křesťané (Anglikáni, Římští katolíci, Presbyteriáni, Metodisté) : 71,6 % převládá anglikánská církev převládá anglikánská církev muslimové: 2,7 % muslimové: 2,7 % hinduisté: 1 % hinduisté: 1 %

13 ROZM ÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA sever (Skotsko): 8 - 10 obyv./km 2 sever (Skotsko): 8 - 10 obyv./km 2 střední Anglie: 800 - 1000 obyv./km 2 střední Anglie: 800 - 1000 obyv./km 2 celková hustota zalidnění: 240 obyv./km 2 celková hustota zalidnění: 240 obyv./km 2 míra urbanizace: 92 % míra urbanizace: 92 %

14 JAZYKY angličtina angličtina - je mateřským jazykem pro 350 - 400 mil. obyvatel - další miliarda obyvatel ji používá jako dorozumívací jazyk galština galština - ve Skotsku (70 000 obyvatel) velština velština

15 Od 16. století se Británie díky své geografické poloze a dalším vlivům stala přední námořní a koloniální velmocí. Po 2. sv. válce – rozpad koloniální soustavy ÚKOL: Vyhledejte (dějepisný atlas, internet, učebnice) a lokalizujte na mapě všechny hlavní anglické kolonie od 16. stol. do pol. 20. stol. Velká Británie patří k ekonomicky nejsilnějším státům současného světa

16 Nerostné bohatství - ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře - kvalitní černé uhlí ve Skotsku, střední Anglii a v Jižním Walesu - zásoby stavebních hmot – kaolín, vápenec - Přechod na nové zdroje energie = staré průmyslové oblasti a tradiční odvětví ztrácejí význam (zavření dolů a továren) – restrukturalizace průmyslu a hospodářství - Na vzestupu – přesné a dopravní strojírenství, elektronika, petrochemický průmysl. - Nejrychleji roste sektor služeb (okolo 70% ekonomicky aktivních obyv.)

17 Nejvýznamnější průmyslové oblasti 1. Londýn – metropole finančnictví, kulturní středisko, přední cíl cestovního ruchu 2. Middlands – Zdroje uhlí a rudy a lehký průmysl. Centra: Birmingham (ocel), Coventry, Nottingham, Liverpool (barevné kovy), Manchester + Leeds (textilní a oděvní prům.), Newcastle a Glasgow 3. Skotsko – Využívání hydroenergetických zdrojů (výroba hliníku) a zpracování ropy v přístavech. 4. Walles – Cardiff – cestovní ruch

18 Zemědělství Nemá nejlepší přírodní podmínky pro svůj rozvoj. Nemá nejlepší přírodní podmínky pro svůj rozvoj. Na HDP se podílí 2% - přesto dokáže zabezpečit základní potřeby obyvatel Na HDP se podílí 2% - přesto dokáže zabezpečit základní potřeby obyvatel - Dominuje živočišná výroba – skot, ovce, prasata, drůbež Rostlinná výroba – pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory (nejvíce rozšířena v jižní části státu

19 konurbace Teeside konurbace Teeside Portsmouth, Plymouth, Southampton Portsmouth, Plymouth, Southampton elektronika, elektrotechnika, výroba automobilů, kancelářských strojů elektronika, elektrotechnika, výroba automobilů, kancelářských strojů

20 Irské národní hnutí 1921: Irsko samostatný stát → ne však celý ostrov 1921: Irsko samostatný stát → ne však celý ostrov v rámci Spojeného království zůstala 1/6 ostrova na severu Irska (Ulster) v rámci Spojeného království zůstala 1/6 ostrova na severu Irska (Ulster) Severní Irsko Severní Irsko protestanté = 66,5% obyvatel protestanté = 66,5% obyvatel bojují za zachování svazku s britskou korunou (unionisté či loajalisté) bojují za zachování svazku s britskou korunou (unionisté či loajalisté) katolíci katolíci stranící Irsku (republikáni či nacionalisté) stranící Irsku (republikáni či nacionalisté)

21 historické kořeny konfliktu historické kořeny konfliktu 5. stol.: sv. Patrik přináší křesťanství di Irska 5. stol.: sv. Patrik přináší křesťanství di Irska anglická reformace anglická reformace protestanté x katolíci protestanté x katolíci vyvlastňování půdy katolíků vyvlastňování půdy katolíků příliv tisíců rodin z reformované Anglie a Skotska příliv tisíců rodin z reformované Anglie a Skotska r. 1800: Irsko uzavřelo politickou unii s Anglií r. 1800: Irsko uzavřelo politickou unii s Anglií Severní Irsko angličtina katolíci (etničtí Irové) protestanti (Anglosasové)

22 od r. 1969: opět otevřený konflikt od r. 1969: opět otevřený konflikt nejdelší a nejkrvavější konflikt v poválečné záp. Evropě nejdelší a nejkrvavější konflikt v poválečné záp. Evropě kolem 3 500 obětí kolem 3 500 obětí nasazení ilegálních polovojenských jednotek IRA nasazení ilegálních polovojenských jednotek IRA OIRA (oficiální linie) PIRA (Prozatimní irská republikánská armáda) - pokračuje v teroristických útocích - působí na území: Velké Británie, Severního Irska, Irské republiky

23 IRA IRA nejprve bojovala za samostatnost Irska (1919-1921) a po vzniku samostatného státu usiluje o připojení Severního Irska k Irské republice nejprve bojovala za samostatnost Irska (1919-1921) a po vzniku samostatného státu usiluje o připojení Severního Irska k Irské republice v Ulsteru byla IRA zakázána v r. 1923, v celém Irsku pak v r. 1936 v Ulsteru byla IRA zakázána v r. 1923, v celém Irsku pak v r. 1936 v politice se požadavky IRA promítají v programu politické strany Sinn Féin (My sami) = katolické, nacionalistické uskupení v politice se požadavky IRA promítají v programu politické strany Sinn Féin (My sami) = katolické, nacionalistické uskupení unionistické a nacionalistické strany spolu soupeřily na půdě severoirského parlamentu, kt. vznikl současně se samostatným Irskem unionistické a nacionalistické strany spolu soupeřily na půdě severoirského parlamentu, kt. vznikl současně se samostatným Irskem

24 r. 1972: parlament rozpuštěn, když vládu nad Severním Irskem převzala Velká Británie (díky obnovenému násilí ze strany IRA na konci 60. let a díky události z r. 1972 - Krvavá neděle r. 1972: parlament rozpuštěn, když vládu nad Severním Irskem převzala Velká Británie (díky obnovenému násilí ze strany IRA na konci 60. let a díky události z r. 1972 - Krvavá neděle Britské vojenské a policejní jednotky usmrtily při dohledu průvodu severoirských katolíků 14 demonstrantů, kteří proti nim demonstrovali. ■ mírové rozhovory vrcholí v r. 1998, kdy byla, po referendu v obou částech Irska, podepsána tzv. Velkopáteční dohoda Irsko a Velká Británie se vzdávají teritoriálních nároků na Severní Irsko obnovení severoirského parlamentu oboustranné odzbrojení (IRA + Britové)

25 Irsko má poradní pozici v severoirských záležitostech od r. 1985 Irsko má poradní pozici v severoirských záležitostech od r. 1985 r. 2005: IRA oznamuje složení zbraní a odzbrojení = své cíle bude prosazovat pouze mírovými prostředky (Sinn Féin) r. 2005: IRA oznamuje složení zbraní a odzbrojení = své cíle bude prosazovat pouze mírovými prostředky (Sinn Féin)

26 Edinburg

27 Cardiff Skotsko

28 Birmingham Liverpool Skotsko

29 TemžeBirmingham WallesBirmingham

30

31

32

33 LONDÝN

34

35

36 Lough Neagh Loch Ness

37 Westminster palace

38 Kaledonský průplav


Stáhnout ppt "Spojené království Velké Británie a Severního Irska „United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“"

Podobné prezentace


Reklamy Google