Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012."— Transkript prezentace:

1 Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012

2 Postmoderní přístupy  70-80.léta  Nejde o nový, ucelený směr – reakce na jiné přístupy, kritika „velkých terapií“  Odlišný pohled na svět – neexistence univerzálních pravd, jednoho vysvětlení a řešení  Odlišný pohled na člověka - přestal být nahlížen skrze síť neuronů, soubor pudů nebo kognitivní struktury, začal být chápán jako aktivní, samostatně se rozhodující a komunikující bytost Postmodernismus ohlásil konec velkých příběhů, platných všude a pro všechny, konec jednotných vyprávění

3 Postmoderní přístupy - historické kořeny- Rodinná psychoterapie (milánská škola) PCA – Rogersovská psychoterapie – respekt, naslouchání, autenticita Systemická psychoterapie - vyjasňování si významů slov Sociální konstruktivismus – jazyk jako tvůrce reality, významů

4 Hlavní představitelé PP  Harold Goolishian (USA)  Harlene Anderson (USA)  Rocio Chaveste Gutierréz (Mexico)  Ann-Rita Gjertzen (Norsko)  Tom Andersen (Norsko) – reflektující týmy  V ČR - Brno Pavel Nepustil, Kateřina Novotná – skupina NARATIV, roční výcvik „Možnosti dialogu“

5 Co se řadí k postmoderním přístupům?  Kolaborativní přístup (KP) - reflektující proces - reflektující týmy  Narativní psychoterapie (M. White)  ….

6 Východiska KP  obrací pozornost především k řeči, jazyku  problémy, ale také řešení, chápe stejně jako realitu – jsou konstruované lidmi, kterých se problém nějak dotýká, kteří v něm žijí  Řešení problémů – rozpuštění (di-solved) v konverzaci/dialogu „ Řeč o problémech vytváří problémy, řeč o řešení vytváří řešení.“

7 Hlavní myšlenky KP (1)  Neexpertní pozici terapeuta - T. jako expert na vedení dialogu, ne na život klienta, jsou na „stejné úrovni“, pouze mají odlišné role  Spolupracující přístup – T. se učí od K.,K. se učí od T.--)vzájemně se ovlivňují  Rozvoj společného dialogu – T. probouzí a podporuje dialog, ve kterém se utvářejí nové významy, rozšiřují se možnosti, nové úhly pohledu jež člověk aktuálně má  T. vychází se z nevědění (not -knowing approach) – předvědění (teorie, zkušeností, interpretace, hypotézy ) brání nezaujatému postoji, rozvoji dialogu, zvědavosti T.

8 Hlavní myšlenky KP (2)  Respekt ke klientovi a jeho způsobu života,  Respekt k tomu, co klient chce řešit/ co nechce řešit  Respekt k tempu K.  Zapojení důležitých lidí z okolí klienta  Důraz na etické principy a etické jednání

9 Dialog v rámci KP  Specifická forma hovoru, kdy se účastníci propojují jeden s druhým (vnější dialog) a sami se sebou (vnitřní dialog) ve slovech a gestech a vzájemně se ovlivňují  Aktivní proces, kdy se snažíme porozumět druhému  Společně pracují, prověřují, reflektují, tvoří a učí se vzájemně od sebe  Kolaborativní otázky– ty, které rozvíjí dialog, tvoří další otázky, rozvíjí další způsoby myšlení, vytváří možnosti „ otázka není otázkou, pokud na ni znáš dopředu odpověď“  Cílem je vytvořit nové významy - problémy se „rozpouští“

10 Předvědění vs. nevědění Předvědění/předp orozumění ( interpretace, kategorizace, diagnózy, předsudky, klišé, hypotézy, teorie, nálepky aj.)  Brání pochopení K. příběhu – vkládáme si tam vlastní poznatky  Může se stát překážkou v navázání vztah  Vede k potvrzení reality dle představy T.  Ovlivňuje otázky, které klademe – směrování K.  Brání T. aby opravdu pochopil, co mu K. říká Nevědění ( not – knowing approach )  Rozvoj dialogu  Zdroj zvídavosti, hledání nových možností, kolaborativních otázek  Podporuje neexpertnost T. a expertnost K. „pokud doopravdy nevíme, pak se musíme začít učit“  Vede T. k poznání reality K.  Zdroj nejistoty pro terapeuta  Těžké ho zachovat – získáváme ho během celého života – limit a obohacení zároveň

11 Jak být kolaborativním terapeutem?  H. Anderson Terapie jako:  Návštěva – host (T.) a vlastník bytu (K.)

12 Využití KP  Kdekoli př. vzdělávání, poradenství, terapie, supervize, běžné denní rozhovory ;  Nejde o techniku nebo metodu, spíše životní postoj/filosofii a naladění, ve kterém se odráží T. způsob bytí: způsob přemýšlení, prožívání, jednání, vztahování se k druhým, mluvení s druhými apod.– neodděluje se od osobního života

13 Kritika přístupu  Nejde o terapii, ale o obyčejné povídání  Není jasné, kdo je terapeut a kdo klient  Nic se tam neděje  Není vhodné pro všechny situace– nelze „rozpustit“/dekonstruovat všechny problémy  Náročný na práci s jazykem – omezení u klientů s mentálním deficitem  Nedostatečný fokus na tělesné aspekty prožívání

14 Reflektující týmy

15 Reflektující tým - historie  Zakladatelem je norský psychoterapeut a lékař Tom Andersen  Reakce/kritika na systém práce s rodinou (milánská škola) – tým odborníků za jednostranným zrcadlem (etika, jazyk odborníků, rady, předporozumění)  Přenesení týmu odborníků do místnosti s klientem – reflektující tým  Toto pojetí se dále využívá v systemické terapii, postmoderně laděných terapeutických směrech

16 Reflektující tým z pohledu KP a jeho východiska  Podobné jako u PP – respekt, neexpertnost T., nevědění, rozvoj dialogického procesu, práce s jazykem aj.)  Využívá kombinaci vnitřního a vnějšího dialogu (mluvení, naslouchání) K. i T.  Cílem je rozvoj alternativních pohledů, významů, pocitů, myšlenek---) „rozpuštění“ problémů v novém úhlu pohledu

17 Jazyk reflektujícího týmu  jednoduchý, srozumitelný  popisný  bez předporozumění  postřehy, nápady, hypotézy, myšlenky se formulují jako nabídky k zamyšlení, nikoli jako nezpochybnitelné pravdy „přemýšlím nad tím, co by se stalo kdyby…“ „napadá mě, že by se dalo zkusit…“ „mě to připomíná…“ „honí se mi hlavou, jak by se cítil v této situaci…“  otevřené otázky  kolaborativní otázky – „přiměřeně neobvyklé“, smysluplné, ty, co si K. sami nekladou

18 Reflektující tým – jak funguje (1)  Klasické sezení – T. a K.  V místnosti s nimi je i reflektující tým (RT) složený z dalších členů  Členové RT naslouchají a vedou sami se sebou vnitřní dialog  RT má na vyzvání T. možnost vyjádřit se k tomu, co viděli, slyšeli  RT mluví k sobě, ne ke K.  Členové RT mezi sebou diskutují, co je k problému napadá, nad čím přemýšleli, co jim přijde užitečné, na co by se ještě zeptali, co se jich dotklo X v tuto chvíli K. na RT nereaguje, pouze naslouchá (vede vnitřní dialog)

19 Reflektující tým – jak funguje (2)  Reflexe členů by neměly být pouze shrnutím toho, co zaznělo, ale nějakým přínosem nebo osobním komentářem  T. pak nabízí možnost s k nějaké myšlence vrátit a společně ji rozvinout, pokud K. chce  Během jednoho sezení jsou maximálně 2 vstupy RT  Vstupy RT trvají 3-5 minut  po skončení terapie je možné i reflektovat práci RT a T. (i za účasti K.)

20 Reflektující tým – možnosti využití  Velmi široké  Psychoterapie – individuální, párová, rodinná  Sociální služby  Supervize  Vzdělávání - i v rámci výcviků  Couching

21 Reflektující tým – výhody X nevýhody  Výhody - více „terapií“ v jednom sezení - K. má možnost vybrat si, co se mu nejvíce líbí - K. vypráví i naslouchá zároveň - podpora pro T. – pokud neví, jak dál-- )obohacení terapie o nové úhly pohledy - reflexe rozvíjí zvědavost, ukazuje nové cesty - „dobrá praxe“ pro začínající T.  Nevýhody - náročné na sestavení týmu - náročné na čas - náročné na udržení struktury - opatrné zacházení s jazykem - obavy na straně K. i T.

22 Osobní postřehy ke KP  Není nutné mít speciální výcvik – principy KP jsou aplikovatelné všude  Není nutné používat všechno z KP – vybrat, to co je blízké mému osobnímu stylu a zahrnout to do toho  Nejedná se o jediný účinný způsob práce vedoucí k výsledkům – paleta možností  Obohacení jak pro K. tak pro T.  Jiná kvalita práce s klientem a kolegy  Velký respekt ke klientům + zplnomocňování klienta  Důvěra v proces terapie  Jde o integrativní přístup „Poslouchej, co člověk říká, ne co si myslíš, že to znamená“ (H. Goolishian)

23 Zdroje, výcviky  H. Anderson (2011): Přednášky a prezentace, Brno  H. Anderson (2006): Collaborative Therapy  H. Anderson (2009): Konverzace, jazyk a jejich možnosti  Vybíral, Roubal(2011): Současná psychoterapie  http://www.harleneanderson.org/ http://www.harleneanderson.org/  http://vimeo.com/10815790 (story ball) http://vimeo.com/10815790  http://narativ.cz/ http://narativ.cz/  DVD z workshopů Triptychu (2011): http://narativ.cz/cs/dvd-z-workshopu- triptychu-2011


Stáhnout ppt "Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google