Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012."— Transkript prezentace:

1 Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy
Marie Kovářová 2012

2 Postmoderní přístupy 70-80.léta
Nejde o nový, ucelený směr – reakce na jiné přístupy , kritika „velkých terapií“ Odlišný pohled na svět – neexistence univerzálních pravd, jednoho vysvětlení a řešení Odlišný pohled na člověka - přestal být nahlížen skrze síť neuronů, soubor pudů nebo kognitivní struktury, začal být chápán jako aktivní, samostatně se rozhodující a komunikující bytost Postmodernismus ohlásil konec velkých příběhů, platných všude a pro všechny, konec jednotných vyprávění

3 Postmoderní přístupy - historické kořeny-
Rodinná psychoterapie (milánská škola) PCA – Rogersovská psychoterapie – respekt, naslouchání, autenticita Systemická psychoterapie - vyjasňování si významů slov Sociální konstruktivismus – jazyk jako tvůrce reality, významů

4 Hlavní představitelé PP
Harold Goolishian (USA) Harlene Anderson (USA) Rocio Chaveste Gutierréz (Mexico) Ann-Rita Gjertzen (Norsko) Tom Andersen (Norsko) – reflektující týmy V ČR - Brno Pavel Nepustil, Kateřina Novotná – skupina NARATIV, roční výcvik „Možnosti dialogu“

5 Co se řadí k postmoderním přístupům?
Kolaborativní přístup (KP) - reflektující proces - reflektující týmy Narativní psychoterapie (M. White) ….

6 „Řeč o problémech vytváří problémy, řeč o řešení vytváří řešení.“
Východiska KP obrací pozornost především k řeči, jazyku problémy, ale také řešení, chápe stejně jako realitu – jsou konstruované lidmi, kterých se problém nějak dotýká, kteří v něm žijí Řešení problémů – rozpuštění (di-solved) v konverzaci/dialogu „Řeč o problémech vytváří problémy, řeč o řešení vytváří řešení.“

7 7 Hlavní myšlenky KP (1) Neexpertní pozici terapeuta - T. jako expert na vedení dialogu, ne na život klienta, jsou na „stejné úrovni“, pouze mají odlišné role Spolupracující přístup – T. se učí od K.,K. se učí od T.--)vzájemně se ovlivňují Rozvoj společného dialogu – T. probouzí a podporuje dialog, ve kterém se utvářejí nové významy, rozšiřují se možnosti, nové úhly pohledu jež člověk aktuálně má T. vychází se z nevědění (not -knowing approach) – předvědění (teorie, zkušeností, interpretace, hypotézy) brání nezaujatému postoji, rozvoji dialogu, zvědavosti T.

8 Respekt ke klientovi a jeho způsobu života,
Hlavní myšlenky KP (2) Respekt ke klientovi a jeho způsobu života, Respekt k tomu, co klient chce řešit/ co nechce řešit Respekt k tempu K. Zapojení důležitých lidí z okolí klienta Důraz na etické principy a etické jednání

9 „otázka není otázkou, pokud na ni znáš dopředu odpověď“
Dialog v rámci KP Specifická forma hovoru, kdy se účastníci propojují jeden s druhým (vnější dialog) a sami se sebou (vnitřní dialog) ve slovech a gestech a vzájemně se ovlivňují Aktivní proces, kdy se snažíme porozumět druhému Společně pracují, prověřují, reflektují, tvoří a učí se vzájemně od sebe Kolaborativní otázky– ty, které rozvíjí dialog, tvoří další otázky, rozvíjí další způsoby myšlení, vytváří možnosti „otázka není otázkou, pokud na ni znáš dopředu odpověď“ Cílem je vytvořit nové významy - problémy se „rozpouští“

10 Předvědění vs. nevědění
Předvědění/předp orozumění (interpretace, kategorizace, diagnózy, předsudky, klišé, hypotézy, teorie, nálepky aj.) Brání pochopení K. příběhu – vkládáme si tam vlastní poznatky Může se stát překážkou v navázání vztah Vede k potvrzení reality dle představy T. Ovlivňuje otázky, které klademe – směrování K. Brání T. aby opravdu pochopil, co mu K. říká Nevědění (not – knowing approach ) Rozvoj dialogu Zdroj zvídavosti, hledání nových možností, kolaborativních otázek Podporuje neexpertnost T. a expertnost K. „pokud doopravdy nevíme, pak se musíme začít učit“ Vede T. k poznání reality K. Zdroj nejistoty pro terapeuta Těžké ho zachovat – získáváme ho během celého života – limit a obohacení zároveň

11 Jak být kolaborativním terapeutem?
H. Anderson Terapie jako: Návštěva – host (T.) a vlastník bytu (K.)

12 Využití KP Kdekoli př. vzdělávání, poradenství, terapie, supervize, běžné denní rozhovory ; Nejde o techniku nebo metodu, spíše životní postoj/filosofii a naladění, ve kterém se odráží T. způsob bytí: způsob přemýšlení, prožívání, jednání, vztahování se k druhým, mluvení s druhými apod.– neodděluje se od osobního života

13 Kritika přístupu Nejde o terapii, ale o obyčejné povídání
Není jasné, kdo je terapeut a kdo klient Nic se tam neděje Není vhodné pro všechny situace– nelze „rozpustit“/dekonstruovat všechny problémy Náročný na práci s jazykem – omezení u klientů s mentálním deficitem Nedostatečný fokus na tělesné aspekty prožívání

14 Reflektující týmy

15 Reflektující tým - historie
Zakladatelem je norský psychoterapeut a lékař Tom Andersen Reakce/kritika na systém práce s rodinou (milánská škola) – tým odborníků za jednostranným zrcadlem (etika, jazyk odborníků, rady, předporozumění) Přenesení týmu odborníků do místnosti s klientem – reflektující tým Toto pojetí se dále využívá v systemické terapii, postmoderně laděných terapeutických směrech

16 Reflektující tým z pohledu KP a jeho východiska
Podobné jako u PP – respekt, neexpertnost T. , nevědění, rozvoj dialogického procesu, práce s jazykem aj.) Využívá kombinaci vnitřního a vnějšího dialogu (mluvení, naslouchání) K. i T. Cílem je rozvoj alternativních pohledů, významů, pocitů, myšlenek---) „rozpuštění“ problémů v novém úhlu pohledu

17 Jazyk reflektujícího týmu
jednoduchý, srozumitelný popisný bez předporozumění postřehy , nápady, hypotézy, myšlenky se formulují jako nabídky k zamyšlení, nikoli jako nezpochybnitelné pravdy „přemýšlím nad tím, co by se stalo kdyby…“ „napadá mě, že by se dalo zkusit…“ „mě to připomíná…“ „honí se mi hlavou, jak by se cítil v této situaci…“ otevřené otázky kolaborativní otázky – „přiměřeně neobvyklé“, smysluplné, ty, co si K. sami nekladou

18 Reflektující tým – jak funguje (1)
Klasické sezení – T. a K. V místnosti s nimi je i reflektující tým (RT) složený z dalších členů Členové RT naslouchají a vedou sami se sebou vnitřní dialog RT má na vyzvání T. možnost vyjádřit se k tomu, co viděli, slyšeli RT mluví k sobě, ne ke K. Členové RT mezi sebou diskutují, co je k problému napadá, nad čím přemýšleli, co jim přijde užitečné, na co by se ještě zeptali, co se jich dotklo X v tuto chvíli K. na RT nereaguje, pouze naslouchá (vede vnitřní dialog)

19 Reflektující tým – jak funguje (2)
Reflexe členů by neměly být pouze shrnutím toho, co zaznělo, ale nějakým přínosem nebo osobním komentářem T. pak nabízí možnost s k nějaké myšlence vrátit a společně ji rozvinout, pokud K. chce Během jednoho sezení jsou maximálně 2 vstupy RT Vstupy RT trvají 3-5 minut po skončení terapie je možné i reflektovat práci RT a T. (i za účasti K.)

20 Reflektující tým – možnosti využití
Velmi široké Psychoterapie – individuální, párová, rodinná Sociální služby Supervize Vzdělávání - i v rámci výcviků Couching

21 Reflektující tým – výhody X nevýhody
- více „terapií“ v jednom sezení - K. má možnost vybrat si, co se mu nejvíce líbí - K. vypráví i naslouchá zároveň - podpora pro T. – pokud neví, jak dál-- )obohacení terapie o nové úhly pohledy - reflexe rozvíjí zvědavost, ukazuje nové cesty - „dobrá praxe“ pro začínající T. Nevýhody - náročné na sestavení týmu - náročné na čas - náročné na udržení struktury - opatrné zacházení s jazykem - obavy na straně K. i T.

22 „Poslouchej, co člověk říká, ne co si myslíš, že to znamená“
Osobní postřehy ke KP Není nutné mít speciální výcvik – principy KP jsou aplikovatelné všude Není nutné používat všechno z KP – vybrat, to co je blízké mému osobnímu stylu a zahrnout to do toho Nejedná se o jediný účinný způsob práce vedoucí k výsledkům – paleta možností Obohacení jak pro K. tak pro T. Jiná kvalita práce s klientem a kolegy Velký respekt ke klientům + zplnomocňování klienta Důvěra v proces terapie Jde o integrativní přístup „Poslouchej, co člověk říká, ne co si myslíš, že to znamená“ (H. Goolishian)

23 Zdroje, výcviky H. Anderson (2011): Přednášky a prezentace, Brno
H. Anderson (2006): Collaborative Therapy H. Anderson (2009): Konverzace, jazyk a jejich možnosti Vybíral, Roubal(2011): Současná psychoterapie (story ball) DVD z workshopů Triptychu (2011): triptychu-2011


Stáhnout ppt "Postmoderní směry v psychoterapii spolupracující/kolaborativní přístup, reflektující týmy Marie Kovářová 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google