Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví

2 Vzorce sloučenin Stechiometrický (empirický) vzorec
Sumární (molekulový souhrnný) vzorec Racionální (funkční) Strukturní (konstituční) Strukturní elektronový Geometrický Krystalochemický

3 Stechiometrický (empirický) vzorec
Udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků ve sloučenině zastoupeny NaCl………. chlorid sodný H2O………. voda CH3………..ethan CH2……….cyklohexan CaH2O2…..hydroxid vápenatý

4 Sumární (molekulový souhrnný) vzorec
Udává druh a počet atomů v molekule dané sloučeniny Může být totožný se stechiometrickým vzorcem, nebo jeho celistvým násobkem Vyjadřuje i relativní molekulovou hmotnost sloučeniny NaCl ………. chlorid sodný H2O ………. voda C2H6………..ethan C6H12……….cyklohexan

5 Racionální (funkční) Zachycuje určitá charakteristická uskupení atomů- tzv.funkční skupiny Ca(OH)2…………………hydroxid vápenatý CH3CH2CH2CH3………..butan

6 Strukturní (konstituční)
Udávají pořadí navzájem sloučených atomů, většinou však nezobrazují jejich prostorové uspořádání H-O-H………..voda H-N-H………..amoniak H

7 Strukturní elektronový
Strukturní vzorec s nevazebnými elektronovými páry H-O-H………….voda H-N-H………..amoniak H

8 Geometrický V rámci možností vystihují prostorové uspořádání atomů
• voda methan

9 Krystalochemický Vyjadřuje způsob, jakým je atom v krystalové mřížce obklopen dalšími atomy {NaCl 6 } 6

10 O jaký typ vzorce jde? STECHIOMETRICKÝ H4N2O3 SUMÁRNÍ C3H6O
KONSTITUČNÍ ELEKTRONOVÝ

11 Oxidační číslo Náboj, který byl přítomen na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů je definováno počtem elektronů, které je nutno atomu prvku dodat/odebrat, aby vznikl formálně elektroneutrální atom

12 Oxidační číslo Pomocí římských číslic
V elektroneutrální mlk je jejich součet = 0 Max.kladné ox.číslo, kterého může prvek dosáhnout, je totožné s číslem sk., kde se nachází v period.tabulce O-II, H+I, F-I

13 Oxidační číslo Ox.číslo je pouze konvence a se skutečným rozmístěním elektronů nemá nic společného

14 Vypočítejte ox.čísla následujících sloučenin
B2O3 NH3 NO CO2 HBr SO3 H2S N2O4

15

16 Binární sloučeniny s H Iontové (s-prvky kromě Be a Mg)
Kovalentní (nekovy, polokovy a některé přechodné kovy: Bi, Sb, Sn, Pb) Kovové (přechodné kovy)

17 Iontové Hydrid sodný Hydrid vápenatý

18 Kovalentní Kromě VII.A, O, N a C mají koncovku –AN Vodík s dusíkem:
NH3 = amoniak = azan N2H4 = hydrazin HN3 = azidovodík Vodík s uhlíkem: CH4 = methan Vodík se VII.A: HCl= chlorovodík = chloran = chlorovodíková kyselina HF= fluorovodík = fluoran= fluorovodíková kyselina HI = jodovodík = jodovodíková kyselina HBr = bromovodík = bromovodíková kyselina

19 Kovalentní IV.A skupina III.A skupina SiH4 = silan B2H6 = diboran
Si2H6 = disilan GeH4 = german SnH4 = stanan PbH4 = plumban III.A skupina B2H6 = diboran AlH3 = alan

20 Kovalentní V.skupina VI.A skupina PH3= fosfan H2S = sulfan = sirovodík
P2H4 = difosfan AsH3 = arsan SbH3 = stiban BiH3 = bismutan VI.A skupina H2S = sulfan = sirovodík H2Se = selan H2Te = tellan

21 Kovové Hydrid palladia, hydrid titanu


Stáhnout ppt "Názvosloví."

Podobné prezentace


Reklamy Google