Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví Vzorce sloučenin 1)Stechiometrický (empirický) vzorec 2)Sumární (molekulový souhrnný) vzorec 3)Racionální (funkční) 4)Strukturní (konstituční)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví Vzorce sloučenin 1)Stechiometrický (empirický) vzorec 2)Sumární (molekulový souhrnný) vzorec 3)Racionální (funkční) 4)Strukturní (konstituční)"— Transkript prezentace:

1

2 Názvosloví

3 Vzorce sloučenin 1)Stechiometrický (empirický) vzorec 2)Sumární (molekulový souhrnný) vzorec 3)Racionální (funkční) 4)Strukturní (konstituční) 5)Strukturní elektronový 6)Geometrický 7)Krystalochemický

4 1)Stechiometrický (empirický) vzorec Udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků ve sloučenině zastoupeny NaCl………. chlorid sodný H 2 O………. voda CH 3 ………..ethan CH 2 ……….cyklohexan CaH 2 O 2 …..hydroxid vápenatý

5 2)Sumární (molekulový souhrnný) vzorec Udává druh a počet atomů v molekule dané sloučeniny Může být totožný se stechiometrickým vzorcem, nebo jeho celistvým násobkem Vyjadřuje i relativní molekulovou hmotnost sloučeniny NaCl ………. chlorid sodný H 2 O ………. voda C 2 H 6 ………..ethan C 6 H 12 ……….cyklohexan

6 3)Racionální (funkční) Zachycuje určitá charakteristická uskupení atomů- tzv.funkční skupiny Ca(OH) 2 …………………hydroxid vápenatý CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 ………..butan

7 4)Strukturní (konstituční) Udávají pořadí navzájem sloučených atomů, většinou však nezobrazují jejich prostorové uspořádání H-O-H………..voda H-N-H………..amoniak H

8 5)Strukturní elektronový Strukturní vzorec s nevazebnými elektronovými páry H-O-H………….voda H-N-H………..amoniak H

9 6)Geometrický V rámci možností vystihují prostorové uspořádání atomů methan voda

10 7)Krystalochemický Vyjadřuje způsob, jakým je atom v krystalové mřížce obklopen dalšími atomy {NaCl 6 } 6

11 O jaký typ vzorce jde? H 4 N 2 O 3 STECHIOMETRICKÝ C 3 H 6 O SUMÁRNÍ KONSTITUČNÍ ELEKTRONOVÝ

12 Oxidační číslo Náboj, který byl přítomen na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů je definováno počtem elektronů, které je nutno atomu prvku dodat/odebrat, aby vznikl formálně elektroneutrální atom

13 Pomocí římských číslic V elektroneutrální mlk je jejich součet = 0 Max.kladné ox.číslo, kterého může prvek dosáhnout, je totožné s číslem sk., kde se nachází v period.tabulce O -II, H +I, F -I Oxidační číslo

14 Ox.číslo je pouze konvence a se skutečným rozmístěním elektronů nemá nic společného Oxidační číslo

15 Vypočítejte ox.čísla následujících sloučenin a) B 2 O 3 b) NH 3 c) NO d) CO 2 e) HBr f) SO 3 g) H 2 S h) N 2 O 4

16

17 Binární sloučeniny s H 1.Iontové (s-prvky kromě Be a Mg) 2.Kovalentní (nekovy, polokovy a některé přechodné kovy: Bi, Sb, Sn, Pb) 3.Kovové (přechodné kovy)

18 Iontové Hydrid sodný Hydrid vápenatý

19 Kovalentní Kromě VII.A, O, N a C mají koncovku –AN Vodík s dusíkem: a)NH 3 = amoniak = azan b)N 2 H 4 = hydrazin c)HN 3 = azidovodík Vodík s uhlíkem: CH 4 = methan Vodík se VII.A: a)HCl= chlorovodík = chloran = chlorovodíková kyselina b)HF= fluorovodík = fluoran= fluorovodíková kyselina c)HI = jodovodík = jodovodíková kyselina d)HBr = bromovodík = bromovodíková kyselina

20 Kovalentní III.A skupina B 2 H 6 = diboran AlH 3 = alan IV.A skupina SiH 4 = silan Si 2 H 6 = disilan GeH 4 = german SnH 4 = stanan PbH 4 = plumban

21 Kovalentní V.skupina PH 3 = fosfan P 2 H 4 = difosfan AsH 3 = arsan SbH 3 = stiban BiH 3 = bismutan VI.A skupina H 2 S = sulfan = sirovodík H 2 Se = selan H 2 Te = tellan

22 Kovové Hydrid palladia, hydrid titanu


Stáhnout ppt "Názvosloví Vzorce sloučenin 1)Stechiometrický (empirický) vzorec 2)Sumární (molekulový souhrnný) vzorec 3)Racionální (funkční) 4)Strukturní (konstituční)"

Podobné prezentace


Reklamy Google