Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemický děj Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemický děj Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková"— Transkript prezentace:

1 Chemický děj Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Chemie Chemický děj Autor: Ing. Šárka Psíková

2 V následujících větách jsou výroky týkající se chemických reakcí
V následujících větách jsou výroky týkající se chemických reakcí. Označte ty, které jsou pravdivé: Chemická reakce je děj, při kterém z produktů vznikají jiné chemické látky. b) Chemická reakce je děj, při kterém z látek reaktantů vznikají jiné látky výchozí (produkty). Chemická reakce je děj, při kterém z látek výchozích (reaktantů) vznikají jiné chemické látky (produkty). Při chemických reakcích zanikají původní chemické vazby mezi atomy reagujících látek a vznikají nové chemické vazby. Při chemických reakcích vznikají chemické vazby mezi atomy reagujících látek a zanikají chemické vazby v produktech. 29. prosinec 2012

3 Upravte schémata chemických reakcí na chemické rovnice:
Fe + Cl2  FeCl3 Hg + H2SO4  HgSO4 + SO2 + H2O Na2CrO4 + KCl  NaCl + K2CrO4 N2 + H2  NH3 Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O HNO3 + HCl  NOCl + Cl2 + H2O Fe2O3 + C  Fe + CO BaH2 + H2O  Ba(OH)2 + H2 29. prosinec 2012

4 Ze zápisu chemické reakce urči neznámou hodnotu hmotnosti reakční složky: a) zinek + síra  sulfid zinečnatý 2g Zn + 1g S  g ZnS b) síra + kyslík  oxid siřičitý 8,5t S t O2  17t SO2 c) chlor + jodid sodný  jod + chlorid sodný 15kg Cl2 + 3 kg NaI  …... kg I2 + 4,5 kg NaCl 29. prosinec 2012

5 Zapište chemickými rovnicemi reakce:
jod se slučuje se zinkem na jodid zinečnatý uhličitan vápenatý se rozkládá na oxid vápenatý a oxid uhličitý hliník reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku vodíku a chloridu hlinitého chlorid vápenatý reaguje s uhličitanem sodným za vzniku chloridu sodného a uhličitanu vápenatého Nápověda: jod I2 jodid zinečnatý ZnI2 uhličitan vápenatý CaCO3 oxid vápenatý CaO oxid uhličitý CO kyselina chlorovodíková HCl chlorid hlinitý AlCl3 chlorid vápenatý CaCl2 uhličitan sodný Na2CO3 chlorid sodný NaCl 29. prosinec 2012

6 Napište chemické rovnice dějů znázorněných ve schématech:
chlorid amonný reaguje s hydroxidem vápenatým za vzniku chloridu vápenatého CaCl2, amoniaku a vody amoniak reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku chloridu amonného 29. prosinec 2012

7 Napište chemické rovnice dějů znázorněných ve schématech:
c) dichroman amonný se termicky rozkládá na oxid chromitý Cr2O3, dusík N2 a vodu d) měď se rozpouští v koncentrované kyselině dusičné za vzniku dusičnanu měďnatého Cu(NO3)2, oxidu dusičitého NO2 a vody 29. prosinec 2012

8 Použité zdroje Beneš P., Pumpr V., Banýr J.: Základy chemie 1, nakladatelství Fortuna, 1993, ISBN Mach J., Plucková I., Šibor J.: Chemie - Úvod do obecné a anorganické chemie, nakladatelství Nová škola, 2010, ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 29. prosinec 2012


Stáhnout ppt "Chemický děj Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková"

Podobné prezentace


Reklamy Google