Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen II. Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: srpen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu ženského a středního. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
Pravopis Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen

3 Vzory podstatných jmen rodu ženského
žena (bez ženy) všechna jména rodu ženského, která v 1. pádě končí na –a bez ženy, ženy, pro ženy, s ženami např. školy, krásy, ryby, chyby, kukly, včely, mely, lípy ale skica, bez skici; gejša, bez gejši kost (bez kosti)  vždy měkké „i“ všechna jména rodu ženského, která v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě končí na -i např. v obuvi, na návsi, do Břeclavi a Boleslavi, v soli, otepi slámy, ze Zbraslavi, z mosazi,

4 Vzory podstatných jmen rodu ženského
růže (nůše) (bez růže)  vždy měkké „i“ všechna jména rodu ženského, která v 1. pádě končí na –e např. o medaili, v cibuli, mít pevnou vůli, v neděli, na zemi, na tabuli, za chvíli pozor na 6. pád: o růžích o pracích píseň (bez písně)  vždy měkké „i“ všechna jména rodu ženského, která v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě končí na –e např. o holi, v láhvi, v mrkvi, v konvi, na pánvi, na mezi, v košili, na větvi

5 Vzory podstatných jmen rodu středního
město např. s vesly, s dvěma křídly, se čtyřmi koly, s mužstvy, s pravidly, mezi divadly, s letadly, mezi křesly, se zavazadly moře (bez moře) např. na nebi, v hoři, na polích kuře (bez kuřete) např. mládě, kotě, poupě, koště, doupě v množném čísle i hrabě a kníže (hrabata, knížata) stavení např. uhlí, dříví, letectví, pondělí, zdraví, Vrchlabí, počasí, přísloví, křoví, království, rákosí

6 Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
Označte chyby: Chytali ryby na hrázi rybníka. Obchodovali se sobolými kožešinami. Směsy získáme smícháním různých látek. Na mezi u vsi uviděli kozy. Předepsali jí kapky proti kašly. Na kopuly se třpytily kapky rosy. Ve stepy žijí lvi i gazely, ve vodě plavou krokodýly i želvy. V nouzi poznáš přítele. Na poli stály otepy slámy. Na nebi svítily hvězdy. Babička chodila o holi. V prodejně obuvy měli vysoké slevy. Lvi měli pěkné hřívy.

7 Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
Řešení: Chytali ryby na hrázi rybníka. Obchodovali se sobolými kožešinami. Směsy získáme vždy smícháním různých látek. Na mezi u vsi uviděli kozy. Předepsali jí kapky proti kašly. Na kopuly se třpytily kapky rosy. Ve stepy žijí lvi i gazely, ve vodě plavou krokodýly i želvy. V nouzi poznáš přítele. Na poli stály otepy slámy. Na nebi svítily hvězdy. Babička chodila o holi. V prodejně obuvy měli vysoké slevy. Lvi měli pěkné hřívy.

8 Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
Doplňte i/y: Staré ozdoby z mosaz__, různé příměs__, bušit kladiv__, ve slévárně ocel__, v neděl __, mezi stavidl__, za tm__, za sedadl__, s poctivým__ úmysl__, obalit v sol__, v krv__, zbytky síl__, pod svým__ křídl__, doběhnout k cíl__, mít to na mysl__, sladké šťáv__, bříz__ a jív__, smazat tabul__, v pevné tvrz__, vylovit škebl__, zdroje nákaz__, s velkým__ čísl__, motýl__ a vče__, s dlouhým__ kopím__, stáhnout ránu obinadl__.

9 Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
Doplňte i/y: Staré ozdoby z mosazi, různé příměsi, bušit kladivy, ve slévárně oceli, v neděli, mezi stavidly, za tmy, za sedadly, s poctivými úmysly, obalit v soli, v krvi, zbytky síly, pod svými křídly, doběhnout k cíli, mít to na mysli, sladké šťávy, břízy a jívy, smazat tabuli, v pevné tvrzi, vylovit škebli, zdroje nákazy, s velkými čísly, motýli a včely, s dlouhými kopími, stáhnout ránu obinadly.

10 Více na www.pravopisne.cz
Přeji hezký den… Více na

11 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google