Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIŽNÍ ASIE zaujímá celý poloostrov Přední Indie zaujímá celý poloostrov Přední Indie patří sem: patří sem: INDIE (1 166 mil.) PÁKISTÁN (141,5 mil.) BANGLADÉŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIŽNÍ ASIE zaujímá celý poloostrov Přední Indie zaujímá celý poloostrov Přední Indie patří sem: patří sem: INDIE (1 166 mil.) PÁKISTÁN (141,5 mil.) BANGLADÉŠ."— Transkript prezentace:

1 JIŽNÍ ASIE zaujímá celý poloostrov Přední Indie zaujímá celý poloostrov Přední Indie patří sem: patří sem: INDIE (1 166 mil.) PÁKISTÁN (141,5 mil.) BANGLADÉŠ (129,2) NEPÁL (24,7) SRÍ LANKA (19,2) BHÚTÁN (2) MALEDIVY (0,3) v polovině 18.století zde získala vliv Velká Británie (vybudovali železnice, města, obchod) v polovině 18.století zde získala vliv Velká Británie (vybudovali železnice, města, obchod) 1947- vzniká hinduistická Indie a muslimský Pákistán 1947- vzniká hinduistická Indie a muslimský Pákistán sporné území – Kašmír sporné území – Kašmír

2 PŘÍRODNÍ POMĚRY Povrch: Povrch: - vysoká pohoří na severu (Himaláj, Karákorám, Hindúkuš) - rozsáhlá Indoganžská nížina (náplavová nížina tvořená nánosy veletoků Indusu, Gangy a Brahmaputry - jižní části vyplňuje Dekanská plošina lemovaná horskými pásmy Západní Ghát a Východní Ghát

3 HIMALÁJ KARÁKORAM HINDÚKUŠ DEKANSKÁ PLOŠINA ZÁPADNÍ GHÁT VÝCHODNÍ GHÁT

4 INDOGANŽSKÁ NÍŽINA INDUS GANGA DELTA BRAHMAPUTRY

5 PODNEBÍ JIŽNÍ ASIE Podnebí většiny poloostrova ovlivňují monzuny, přinášející dostatek srážek. (průměrné srážky 3000 mm za rok) Podnebí většiny poloostrova ovlivňují monzuny, přinášející dostatek srážek. (průměrné srážky 3000 mm za rok) Nejvíce jich spadne na jihozápadním pobřeží a na svazích Himaláje. (Čerápundží, v letech 1860-1861 bylo naměřeno 26 470 mm srážek, je to 2.nejdeštivější místo na světě) Nejvíce jich spadne na jihozápadním pobřeží a na svazích Himaláje. (Čerápundží, v letech 1860-1861 bylo naměřeno 26 470 mm srážek, je to 2.nejdeštivější místo na světě) Velkou část indického subkontinentu zaujímá tropický podnebný pás, přecházející na severu do pásu subtropického. Velkou část indického subkontinentu zaujímá tropický podnebný pás, přecházející na severu do pásu subtropického. PODNEBÍ JIŽNÍ ASIE ČERÁPUNDŽÍ

6 VEGETACE JIŽNÍ ASIE Značný díl území náležejícího k tropům patří do oblasti tropických deštných lesů a tropických poloopadavých a opadavých lesů. Značný díl území náležejícího k tropům patří do oblasti tropických deštných lesů a tropických poloopadavých a opadavých lesů. Tyto lesy většinou ustoupily obdělávané půdě. Tyto lesy většinou ustoupily obdělávané půdě. Na západě poloostrova, kam už monzun nedosahuje, je relativně sucho (600 mm/rok), dokonce se tam vyskytují písečné pouště (Thar) a polopouště. Na západě poloostrova, kam už monzun nedosahuje, je relativně sucho (600 mm/rok), dokonce se tam vyskytují písečné pouště (Thar) a polopouště. Monzunový les jižní Asie se nazývá džungle. Monzunový les jižní Asie se nazývá džungle. INDICKÁ DŽUNGLE ŽIVOT V POUŠTI INDIČTÍ SLONI

7 OBYVATELSTVO JIŽNÍ ASIE Složení obyvatelstva je pestré po stránce rasové, národnostní i jazykové. Složení obyvatelstva je pestré po stránce rasové, národnostní i jazykové. Většina obyvatel Indie, Pákistánu a Bangladéše patří k bílé(europoidní) rase a mluví indoevropskými jazyky (72%) Většina obyvatel Indie, Pákistánu a Bangladéše patří k bílé(europoidní) rase a mluví indoevropskými jazyky (72%) K černé australoidní rase patří národy na jihu Indie, používající drávidské jazyky (25%). (například Tamilové) K černé australoidní rase patří národy na jihu Indie, používající drávidské jazyky (25%). (například Tamilové) K žluté (mongoloidní) rase patří národy na severu subkontinentu, například Nepálci. K žluté (mongoloidní) rase patří národy na severu subkontinentu, například Nepálci. INDOVÉ-BÍLÁ RASA ČERNÁ RASA ŽLUTÁ RASA

8 OBYVATELSTVO JIŽNÍ ASIE Národním náboženstvím Indie je hinduismus, který silně ovlivnil způsob života. Kastovní systém sice již není oficiálně uznáván, ale pořád má vliv na indickou společnost a často brzdí rozvoj v Indii. Druhé nejpočetněji zastoupené náboženství je islám rozšířený například v Pákistánu nebo v Bangladéši. V severní části subkontinentu převládá buddhismus. BRAHMÁNI-KNĚŽÍ KŠATRÍJOVÉ-VÁLEČNÍCI NEDOTKNUTELNÝ

9 Typický je vysoký podíl dětí a vysoký přirozený přírůstek (2- 3%). Státní programy regulace porodnosti se nesetkaly s větším úspěchem. Typický je vysoký podíl dětí a vysoký přirozený přírůstek (2- 3%). Státní programy regulace porodnosti se nesetkaly s větším úspěchem. V roce 2000 překročil počet obyvatel 1 miliardu. V roce 2000 překročil počet obyvatel 1 miliardu. Typická je rovněž vysoká negramotnost (50-65%), vláda klade v současnosti důraz na vzdělávání, dále nízká střední délka života (50-60 let), velká dětská úmrtnost a nízká kulturní a životní úroveň. Typická je rovněž vysoká negramotnost (50-65%), vláda klade v současnosti důraz na vzdělávání, dále nízká střední délka života (50-60 let), velká dětská úmrtnost a nízká kulturní a životní úroveň. Většina obyvatel žije na venkově, míra urbanizace je jenom 10- 30%. Většina obyvatel žije na venkově, míra urbanizace je jenom 10- 30%. Města jsou typická živelným růstem, mezi světová velkoměsta patří Bombaj a Kalkata, další střediska: Dillí, Madrás, Bengalore, Hajdarábád. Města jsou typická živelným růstem, mezi světová velkoměsta patří Bombaj a Kalkata, další střediska: Dillí, Madrás, Bengalore, Hajdarábád. Nejprůmyslovější oblastí je Západní Bengálsko. Nejprůmyslovější oblastí je Západní Bengálsko. VĚKOVÁPYRAMIDA NEJHUSTĚJI ZALIDNĚNÉ OBLASTI

10 BOMBAJ ULICE KALKATY DILLÍ VÁRANÁSÍ THÁR-OBYDLÍ NOMÁDŮ

11 KONFLIKTNÍ OBLASTI OBLAST KAŠMÍRU (INDIE&PÁKISTÁN) PÁKISTÁNSKÁ ARMÁDA BUDHISTIČTÍ SINHÁLCI & TAMILŠTÍ POVSTALCI

12 ZEMĚDĚLSTVÍ Státy indického subkontinentu patří mezi rozvojové státy s dominujícím zastaralým a nevýkonným zemědělstvím. Státy indického subkontinentu patří mezi rozvojové státy s dominujícím zastaralým a nevýkonným zemědělstvím. V zemědělství pracuje asi 70% obyvatel. V zemědělství pracuje asi 70% obyvatel. Produktivita zemědělství je však nízká, primitivními způsoby obdělávání se dosahují nízké výnosy. Produktivita zemědělství je však nízká, primitivními způsoby obdělávání se dosahují nízké výnosy. V 60-letech proběhla v Indii a v Pákistánu tzv.zelená revoluce, cílem bylo zvětšení rozsahu zavlažovaných ploch, použití výnosnějších a často geneticky modifikovaných odrůd, použití hnojiv a pesticidů a mechanizace. V 60-letech proběhla v Indii a v Pákistánu tzv.zelená revoluce, cílem bylo zvětšení rozsahu zavlažovaných ploch, použití výnosnějších a často geneticky modifikovaných odrůd, použití hnojiv a pesticidů a mechanizace. Heslo revoluce: „od zvětšování ploch k zvyšování výnosů“ Heslo revoluce: „od zvětšování ploch k zvyšování výnosů“ Tato strategie měla úspěch jen částečně. Tato strategie měla úspěch jen částečně. GENETICKYMODIFIKOVANÁKUKUŘICE PRIMITIVNÍ ZPŮSOBY OBDĚLÁVÁNÍ

13 ZEMĚDĚLSTVÍ Nejúrodnější pro zemědělství je Indoganžská nížina, kde se pěstuje rýže. Nejúrodnější pro zemědělství je Indoganžská nížina, kde se pěstuje rýže. Ve vyšších a sušších polohách (Dekanská plošina) se pěstuje pšenice, kukuřice, proso. Ve vyšších a sušších polohách (Dekanská plošina) se pěstuje pšenice, kukuřice, proso. Typické je pěstování luštěnin (zejména pro domácí spotřebu). Typické je pěstování luštěnin (zejména pro domácí spotřebu). Při pobřeží se pěstují kokosové palmy, čajovník, podzemnice olejná, juta a další technické plodiny (bavlna, cukrová třtina). Při pobřeží se pěstují kokosové palmy, čajovník, podzemnice olejná, juta a další technické plodiny (bavlna, cukrová třtina). Vývozní plodiny ostatních států: Vývozní plodiny ostatních států: - Bangladéš – juta - Pákistán – bavlník - Srí Lanka – čaj Indie má nejvyšší stavy skotu na světě (ale sotva 1/3 krav dává mléko, dojivost je nízká). Indie má nejvyšší stavy skotu na světě (ale sotva 1/3 krav dává mléko, dojivost je nízká). ČAJ NA SRÍ LANCE JUTA INDICKÉ KRÁVY BAVLNÍK-PÁKISTÁN

14 PRŮMYSL Indie představuje mohutnou základnu levné pracovní síly. Indie představuje mohutnou základnu levné pracovní síly. Průmysl využívá značné nerostné bohatství, těží se zde uhlí, železná ruda, bauxit, dřevo (často nelegálně), diamanty. Průmysl využívá značné nerostné bohatství, těží se zde uhlí, železná ruda, bauxit, dřevo (často nelegálně), diamanty. Srí Lanka je známá těžbou granátu. Srí Lanka je známá těžbou granátu. Indie je v současnosti jeden z nejrychleji se rozvíjejících států, rozvíjejí se nová moderní odvětví (biotechnologie, elektrotechnika). Indie je v současnosti jeden z nejrychleji se rozvíjejících států, rozvíjejí se nová moderní odvětví (biotechnologie, elektrotechnika). V Západním Bengálsku je soustředěna výroba oceli a strojírenství. V Západním Bengálsku je soustředěna výroba oceli a strojírenství. V Indii se vyrábí umělé družice, automobily (automobilka Tata Motors v Novém Dillí), jaderné zbraně. V Indii se vyrábí umělé družice, automobily (automobilka Tata Motors v Novém Dillí), jaderné zbraně. ISRO je indická vesmírná výzkumná organizace. ISRO je indická vesmírná výzkumná organizace. Hajdarábád je střediskem indického Silicon Valley – dynamický rozvoj informatiky a výpočetních technologií, výroba počítačů, soustředění programátorských mozků. Hajdarábád je střediskem indického Silicon Valley – dynamický rozvoj informatiky a výpočetních technologií, výroba počítačů, soustředění programátorských mozků. Mohutný rozvoj zaznamenala filmová výroba (Bollywood). Mohutný rozvoj zaznamenala filmová výroba (Bollywood). Tradiční odvětví jsou textilní průmysl, potravinářství a drobná řemeslná výroba. Tradiční odvětví jsou textilní průmysl, potravinářství a drobná řemeslná výroba. Další státy indického subkontinentu: Pákistán (chemická výroba, strojírenství, jaderné zbraně), Bangladéš (textilní průmysl, dřevozpracující pr.). Další státy indického subkontinentu: Pákistán (chemická výroba, strojírenství, jaderné zbraně), Bangladéš (textilní průmysl, dřevozpracující pr.). Důležitý je i rozvoj cestovního ruchu. Důležitý je i rozvoj cestovního ruchu. DIAMANTOVÉ DOLY V JIŽNÍ INDII, BYL ZDE NALEZEN 3.NEJVĚTŠÍ DIAMANT SVĚTA –VELKÝ MAGNÁT GRANÁT ZE SRÍ LANKY TĚŽBA DŘEVA

15 TATA MOTORS INDICKÉ SILICON VALLEY KYBERNETICKÁ VĚŽ HAJDARÁBÁD INDICKÁ SONDA NA MĚSÍC ISRO

16 INDICKÁ MÓDA TYPICKÝ ODĚV INDICKKÝCH ŽEN - SÁRÍ TEXTILNÍ TOVÁRNA V INDII FILMOVÁ VÝROBA

17 INDICKÝ SUBKONTINENT STŘECHA SVĚTA STŘECHA SVĚTA ŽIVOT OVLIVNĚNÝ MONZUNY ŽIVOT OVLIVNĚNÝ MONZUNY VELKÉ ŘÍČNÍ SYSTÉMY S HROZBOU POVODNÍ VELKÉ ŘÍČNÍ SYSTÉMY S HROZBOU POVODNÍ TŘI NEJLIDNATĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA TŘI NEJLIDNATĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA RYCHLÝ POPULAČNÍ RŮST RYCHLÝ POPULAČNÍ RŮST TŘI KULTURNĚ NÁBOŽENSKÉ REGIONY TŘI KULTURNĚ NÁBOŽENSKÉ REGIONY VLIV KOLONIÁLNÍHO SYSTÉMU VLIV KOLONIÁLNÍHO SYSTÉMU CHUDÉ ROZVOJOVÉ STÁTY CHUDÉ ROZVOJOVÉ STÁTY NEEFEKTIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ NEEFEKTIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ


Stáhnout ppt "JIŽNÍ ASIE zaujímá celý poloostrov Přední Indie zaujímá celý poloostrov Přední Indie patří sem: patří sem: INDIE (1 166 mil.) PÁKISTÁN (141,5 mil.) BANGLADÉŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google