Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství ČR Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství ČR Název školy"— Transkript prezentace:

1 Zemědělství ČR www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Zemědělství ČR Označení DUM VY_32_INOVACE_13_2_18 Autor Mgr. Pavla Fuchsová Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Fyzická a socioekonomická geografie ČR Ročník Tercie osmiletého gymnázia

2 Zemědělství ČR Jaké faktory nejvíce ovlivňují zemědělství?
Jaké jsou podmínky u nás ? Jak se podílí na HDP? Zemědělskou výrobu, její objem a strukturu ovlivňují přírodní podmínky. - přírodní podmínky mohou sehrávat limitující roli pro zemědělské využívání daného území, zaměření a účinnost výroby. Naše přírodní předpoklady lze označit za průměrné až horší. V zemědělství pracuje asi 5 až 6 % obyvatel, a na celkové tvorbě HDP se podílí jen asi 5%.

3 Po roce 1989 transformační proces
Jak si představuješ tento proces? útlum v oblastech zhoršených přírodních podmínek úbytek orné půdy a rozšíření trvalých travních porostů pokles zaměstnanců změny vlastnických poměrů snížení velikosti farem pokles užívání umělých hnojiv vznik nových forem hospodaření - eko a bio, agroturistika

4 Zemědělství Co nejvíce ovlivňuje zemědělskou výrobu?
Přírodní podmínky jako jsou reliéf (nadmořská výška) Podnebí Půda Jak velkou část zaujímá z celkové plochy ČR? pro zemědělské využití je určeno asi 54% 38% orná půda, 12% louky a pastviny , zbytek připadá na vinice, chmelnice, sady

5 Jaký je dnešní stav? Realita
V současné době má zemědělský sektor hospodářství problémy. V minulosti byly příčinami špatně provedené restituce a také neprůhledná privatizace. V rámci privatizace se úplně změnil ráz a chod dané zemědělské usedlosti. Realita malá provázanost mezi prvovýrobou a druhovýrobou malá ochrana domácího trhu v porovnání s ostatními zeměmi EU levnější dovoz než domácí produkce Investice by byly obrovské, do revitalizace starých budov nejsme schopni vyhovět evropským normám domácí produkt je dražší jak dovezený

6 Zemědělské oblasti ÚKOL: Pracuj s atlasem ČR str. 21, a doplň zemědělské oblasti: 1. KUKUŘIČNÁ OBLAST Nejlepší podmínky - kukuřice na zrno, cukrovka, zelenina, ovoce a vinná réva. Kde?: Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval 2. ŘEPAŘSKÁ OBLAST pěstování cukrové řepy, obilnin (potravinářská pšenice) a raných brambor. Kde?: Polabí, Hornomoravský úval 3. OBILNÁŘSKÁ OBLAST Méně náročné obilniny, mírně zvlněná krajina Kde?: Středočeská pahorkatina, střední Čechy, jižní Morava 4. BRAMBORÁŘSKÁ OBLAST Chladnější oblasti - brambory, krmných obilnin a řepky, louky na pastviny. Kde?: Vysočina, pahorkatiny, vrchoviny 5. PÍCNINÁŘSKÁ OBLAST Je větší zastoupení luk, pastvin a lesních ploch. Kde?: louky, pastviny, lesní plochy, Beskydy, Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Krušky

7 Rostlinná výroba Jak velký podíl na zem. produkci má rostlinná výroba?
podílí se asi 45% a mírně stoupá. Jaké základní produkty tvoří rostlinnou výrobu? obiloviny asi 55% orné půdy, hl. pšenice a ječmen, v menším množství žito a oves. Řepka olejka (stoupá její podíl) kukuřice (na zrno i siláž) Pícniny (krmivo pro zvířata) K poklesu dochází u pěstování brambor (levný dovoz) a cukrové řepy (přebytek cukru na evropském trhu). V teplých oblastech se též pěstuje vinná réva, chmel, ovoce a zelenina. ÚKOL: Pomocí atlasu ČR vyhledej oblasti kde se dané plodiny pěstují a zaznač do mapy.

8 Řešení Pšenice: Pěstuje se skoro po celém území ČR.
Ječmen: Na Hané se pěstuje sladovnický. Kukuřice: Na Jižní Moravě v nejteplejších oblastech. Brambory: Českomoravská vrchovina. Cukrovka: Vázaná ne řepařskou a kukuřičnou oblast, má klesající tendenci Olejniny: došlo ke značnému nárůstu, hlavně řepky Ovocné sady: Na celém území ČR, hlavně na Litoměřicku a Kolínsku. Vinné révy: Znojemsko, Břeclavsko, Hodonínsko Zelenina: Její intenzita pěstování je nízká. V nejteplejších oblastech Moravy. Chmel: Žatec, Louny, Olomouc, Přerov

9 Živočišná výroba Co tvoří živočišnou výrobu?
Podílí se na celkové hodnotě zemědělské produkce 55%. Její podíl však soustavně klesá. Výrazně se snížily stavy hospodářského zvířectva hlavně skotu. Pokles souvisí se snížením spotřeby hovězího masa, mléka a mléčných výrobků. Co tvoří živočišnou výrobu? Chov prasat: je soustředěn do velkovýkrmen. Chov ovcí: neustále klesá. Chov drůbeže: zaznamenává rozmach. Chov hus a kachen v rybníkářských oblastech. Chov ryb a včelařství Lesnictví


Stáhnout ppt "Zemědělství ČR Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google