Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 21. PŘEDNÁŠKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 21. PŘEDNÁŠKA."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 21. PŘEDNÁŠKA leden 2015 Teorie - zásoby

2 leden 2015 ….. oblastí je Systémy modelů řízení zásob …. ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Důvod Důvod – proč se zásobami zabývat – je naprosto jasný a jednoznačný: 1. přímo a bezprostředně ovlivňují průběh vý- robních procesů (všech typů a druhů) 2. je v nich vázáno (mnohdy i umrtveno) do- cela slušné procento podnikových peněz, které pak chybí např. v investicích do budoucnosti, … Řízení zásob Duben 2010

4 Řízení Hlavní otázky Řízení zásob – je nezbytné, důležité a taky složité,…. Hlavní otázky: - v jakém okamžiku objednat dodávku nové jednotky zásob - jak velká má být tato dodávka (nutná či alespoň vhodná) velká Řízení zásob Duben 2009 ???

5 Systémy řízení zásob Leden 2015 V zásadě řeší tyto typy dotazů: - kdy je třeba objednávat - kolik je třeba objednávat - jaká je forma objednávání - jaká je forma likvidace požadavku - závislost či nezávislost poptávky s uda- nou hodnotou (pojistných) zásob. Neřeší se, který dotaz je prioritní…… Řízení zásob

6 Několik vstupních (úvodních) informací pro systém: Několik vstupních (úvodních) informací pro systém: - charakter poptávky -- deterministická poptávka -- stochastická poptávka (např. při uvádění nového výrobku na trh) - dostatečnost velikosti zásob - minimalizace pojistných zásob - bod znovu-objednání (obnovy zásob) Řízení zásob Duben 2009

7 Strategie velikosti zásob: Strategie velikosti zásob: - krátký interval mezi objednávkami + malé množství - velké množství, dlouhý mezičas Řízení zásob Duben 2009

8 Druhy zásob Druhy zásob Spekulativní zásoby – koupíme něco a předpoklá- dáme prodej s vyšším výnosem. Anticipační zásoby – předzásobení se na případ- nou zvýšenou poptávku po dané zásobě. Zásoba v logistické kanálu – zboží, které má své určení, je nachystáno pro konkrétního zákazníka, je již na skladě pro něj nachystáno a čeká na expe- dici, zboží je již na cestě. Únor 2015 Řízení zásob

9 Obratové, běžné zásoby – objednává se určité množství. Pojistné zásoby – vyrovnávání výkyvu poptávky nebo nabídky. Vyrovnávací – předzásobení výrobní linky. Strategické – vytváříme zásoby na nepředvídané události. Zásoba bez funkce – zásoba, kterou již nepotřebu- jeme, ale máme ji dosud na skladě. Únor 2015 Řízení zásob

10 Systémy řízení zásob Řeší se – jaký využít princip a postup. Principy a postup řešení : - ABC analýza - XYZ analýza časového průběhu spotřeby - statistické - deterministické - statistické - stochastické Únor 2015 Řízení zásob

11 Systémy řízení zásob Řeší se – rozhodnutí o nákupu. - optimální dodávka – Campův vzorec - dodávky na sklad – dodací cykly - dodávky bez skladování (JIT/JIS). Únor 2015 Řízení zásob

12 Systémy řízení zásob Řeší se celkové náklady C r = C o + C s = = C o * D / Q + c s * P j * Q / 2 Minimum celkových nákladů se určí pomocí derivace funkce podle proměnné Q a položí rovno nule. Únor 2015 Řízení zásob

13 Kde C o – náklady na objednávku [Kč] C r – celkové roční náklady [Kč] C s – náklady skladování [Kč] c s – náklady skladování na peněžní jednotku - koeficient pro roční náklady na držení zásob [hal./Kč zásob] Q – velikost dodávky [ks] P j – nákladová cena [Kč] za jednotku produktu Q – velikost dodávky – objednací množství [ks] D – očekávaná roční spotřeba [ks/rok] Únor 2015 Řízení zásob

14 Systémy řízení zásob Řeší se optimální velikost dávky EOQ (Economic Order Quantity) Campův vzorec (někdy známý jako Harris - Wilsonův). Q dod = SQRT ((2*D r *C o ) / (c s * P)) Kde……. Únor 2015 Řízení zásob

15 Kde C o – náklady objednání [Kč] c s – náklady skladování na peněžní jednotku [hal./Kč zásob] D r – dodací cyklus [dny; hod.] P – velikost zásoby ve skladu [Kč] Q dod – velikost dodávky – objednací množství [ks] Únor 2015 Řízení zásob

16 Okrajové podmínky pro výpočet: Vyrábí se do zásoby a odtud se vydává. Zásoba se doplňuje nárazově množstvím rovným opti- mální velikosti dodávky. Odběr ze zásoby má více či méně pravidelný průběh. V uvažovaných nákladových činitelích nedochází ke sko- kům, jimiž by byly překročeny některé mezní hodnoty. Určení velikosti dodávky pro jednu položku není závislé na velikosti dodávek jiných položek. Únor 2015 Řízení zásob

17 Systémy řízení zásob Metodika řešení systémů řízení zásob je uspořádána do tabulky typ poptávkynezávislá (prognózování) závislá pouze množstvíurčení objednacího času a velikost dávky se určí statisticky speciální metoda plánování potřeby co do času i množství množství a časobjednací čas zahrnuje časovou dynamiku speciální metoda plánování potřeby materiálu MRP-1 Únor 2015 Řízení zásob

18 Únor 2015 Řízení zásob zásoby čas dodání objednání

19 Systémy řízení zásob – jeden z možných průběhů t z ZpZp tctc BoBo ZoZo Zmax Běžná zás. tltl tltl tctc BoBo Nedotknutelná zás. Únor 2015 Řízení zásob

20 Systémy řízení zásob – Normování zásob Časová norma zásob N č = ( c / 2 + t + p) [dny] Normativ zásob N z = N č * V N d [Kč] Zásoba objednacíZ o = Q d * D Zásoba běžnáZ b = Z p + Z o / 2 Bod objednávkyB o = Z p + Q d. d Únor 2015 Řízení zásob

21 Systémy řízení zásob Grafické vyjádření průběhu řízení zásob zahrnuje i příslušnou metodiku…. - systém ( s, Q ) - systém ( s, S ) - systém ( B, Q ) - systém ( B, S ) - systém (m s s, m T ) Únor 2015 Řízení zásob

22 Řízení zásob - Typy objednacích systémů, zdroj – mj.: Vaněček: Logistika, 1998 Pevné objednací množství „Q“ Proměnné objednací množství doplňované do výše „S“ Objednávání v proměn- ných okamžicích (testuje se „B“) Systém B, Q: Proměnný okamžik ob- jednávky, pevné objed- nací množství „Q“ Systém B, S: Proměnný okamžik ob- jednávky, objednávání do cílové úrovně „S“ Objednávání v pevných okamžicích (testuje se „s“) Systém s, Q: Pevný okamžik objed- návky, pevné objednací množství Systém s, S: pevný okamžik objed- návky, doplňování do cílové úrovně „S“ Únor 2015

23 Použití objednacích systémů Systém B, Q – v případě pravidelného odběru, položky s velkou hodnotou odbytu. Systém B, S – zásadně stejné podmínky jako u B, Q, nárazový odběr, spotřeba množství Q je několikrát delší než objednací interval. Systém s, Q – použití položek s nízkou hodnotou odbytu, pravidelný odběr. Systém s, S – podobná pravidla jako u s, Q. Únor 2015 Řízení zásob

24 Statistická metoda B – kontrolujeme některé, nejdůležitější zásoby pro nás a dané zboží začneme objednávat v momentě, kdy nám objednací úroveň pokročí s – uvádíme pro suroviny, nejméně důležité zásoby, objednací úroveň kontrolujeme v nějakém intervalu, ne neustále Q – přímé stanovené množství (100 palet daného zboží) S – různé množství do nějaké cílové úrovně Únor 2015 Řízení zásob

25 Systém doplňování dle lhůty B – dodací lhůta, průměrná spotřeba + pojistná zá- soba S – celková dodací lhůta + 0,7 * dodací pravidla * průměrná spotřeba + pojistné zásoby Objednací úroveň „S“: S = s – 0,7 * I * d + Q I – délka intervalu mezi kontrolami stavu zásoby Únor 2015 Řízení zásob

26 Systém B,Q Systém B,Q - použití pro pravidelný odběr + zboží má velkou odbytovou hodnotu - nevýhodou je velká nákladovost systému - objednací hladina „B“ (způsobuje proměnnou délku dodáv- kového cyklu) a pevná objednací dávka „Q“ - objednávání probíhá v okamžiku poklesu zásoby na hladinu „B“ popř. těsně pod ní - velikost zásob se při každém výdeji této položky zásob po- rovnává s úrovní „B“ - optimální velikosti pevného objednacího množství „Q“ se využívá tzv. Campův vzorec ….. Únor 2015 Řízení zásob

27 Campův vzorec = Harrison -Wilsonův vzorec ….. B = d * L + Z p B – objednací úroveň Q – objednací množství d – průměrná spotřeba za časovou jednotku L – dodací lhůta (časové jednotky) Z p – velikost pojistné zásoby Objednací úroveň „s“: s = (L + 0,7 * I) * d + Z p I – délka intervalu mezi kontrolami stavu zásoby Únor 2015 Řízení zásob

28 Únor 2015 Řízení zásob Dodávkový cyklus (tc) je doba, která uplyne mezi dvěma dodávkami čas zásoby

29 Únor 2015 Řízení zásob Občasné podkročení objednací úrovně v důsledku většího posledního odběru, rovnoměrná spotřeba čas zásoby

30 Únor 2015 Řízení zásob Systém B, Q. Objednací úroveň B, kolísající spotřeba čas zásoby

31 Únor 2015 Řízení zásob Systém B, S. Objednací úroveň B, kolísající spotřeba čas zásoby

32 Únor 2015 Řízení zásob Systém s, Q čas zásoby

33 Únor 2015 Řízení zásob Systém s, S. Nerovnoměrná spotřeba čas zásoby

34 Řízení zásob – málo / často *** hodně / občas Duben 2009 čas zásoby

35 Řízení zásob - nepravidelné čas zásoby Doplnit vlastní zásoby Pokrýt vlastními zásobami Březen 2011

36 Samostatným problémem rozboru výrobního programu nebo velikosti, příp. složení zásob je definování reprezentantů výrobkových skupin. Reprezentanti se využívají ve více dalších fázích rozboru (např. hrubé kapacitní přepočty pro re- prezentanty, rozbor materiálových toků, simu- lace výroby pro reprezentanty, reprezentanti skladby zásob, reprezentanti množství zásob). Řízení zásob ABC analýza Únor 2015

37 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Reprezentant musí splnit i následující kritéria: Typický sled operací (výrobní postup) obsahu- jící všechny důležité výrobní prostředky. Vysoký podíl na objemu výroby (část A v ABC analýze). Vysoký časový podíl na výrobě (normohodiny). Charakteristická výrobní dávka a opakovatel- nost výroby.

38 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 V souboru nemají jednotlivé položky stejný vliv na sledovaný jev. Pak je účelné seřadit položky podle jejich vlivu na sledovaný jev a rozdělit je do určitých kategorií. Využívá se i při rozboru výrobních zásob, kde sle- dovaným parametrem není obrat, ale průměrná výše zásob jednotlivých položek v hodnotovém vyjádření.

39 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 ABC klasifikace má tři skupiny položek: A - položky s největším podílem na celkové zásobě - pro redukci zásob představují největší potenciál snižování B – položky, kde je možno vytvářet určité (nad)zásoby v návaznosti na výrobní plán + položky s průměrnou výš- kou zásob a průměrným potenciálem redukce C - položky s nízkou zásobou ve skladu - potenciál možné redukce je obvykle buď nulový, nebo zanedbatelně malý, proto z hlediska redukce zásob jsou prakticky bezvýz- namné

40 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Má široké možnosti uplatnění i při rozboru nakupovaných komponentů a materiálů nebo rozboru výrobních zásob. Oblasti využití: skladování – uložení položek na skladu v závislosti na jejich obrátkovosti náklady - rozdělení nákladových položek podle podílu na celkových nákladech zákaznický servis – diferenciace parametrů dodacího ser- visu v závislosti od významnosti odběratele a ziskovosti výrobku

41 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 distribuční logistika - ABC analýza odběratelských míst - rozdělení odběratelských míst podle frekvence jejich obsluhy výroba - klasifikace příčin prostojů podle jejich početnosti a délky trvání prostojů údržba - klasifikace podle početnosti jednotlivých typů nebo příčin poruch kvalita - Paretova analýza příčin neshodnosti výrobků

42 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Postup - při klasifikaci položek je následující: zvolit parametr, který nejlépe vystihuje podstatu sledova- ného problému vypočítat procentuální podíl každého prvku na celkové hodnotě parametru a na celkovém počtu prvků seřadit prvky vzestupně podle procentuálního podílu na sledovaném parametru sestavit graf v souřadnicích „% podíl na celkovém počtu prvků - % podíl na celkové hodnotě parametru„ sestrojit Lorenzovu křivku (spojnice - křivka – kumulativ- ních četností v %) určit bod zlomu ………

43 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 …….. rozdělit položky do skupin A, B, C podle následujícího kritéria podílu položek na celkovém obratu: skupina A : asi 70 - 80% podíl na celkové hodnotě para- metru, asi 10 - 15% podíl na celkovém počtu prvků skupina B : asi 15 - 20% podíl na celkové hodnotě para- metru, asi 15 - 20% podíl na celkovém počtu prvků skupina C : asi 5 - 10% podíl na celkové hodnotě para- metru, asi 60 - 80% podíl na celkovém počtu prvků Nelze udělat striktní řez na 80 % a hotovo !

44 Řízení zásob Únor 2015 zdroj – mj.: Macurová, Klabusayová: Praktikum z logistického managementu, 2002 ABC – Graf Lorenzovy křivky

45 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Jiné rozřazení položky: skupina A – klíčové/strategické položky mající zásadní význam, přibližně 20 % položek a 80 % nákupního obratu skupina B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek a 15 % nákupního obratu, skupina C – velké množství málo důležitých položek pravděpodobně s nízkým objemem nákupu a možností náhrady, přibližně 65 % zbytek s přibližným 5 % nákupním obratem.

46 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Položky ve skupině A – jsou s největším podílem: nákup - detailní analýza trhu (kvalita, cena, dodací lhůty) i potřeby (velikost skladu) pro každou položku zvlášť často provádět inventuru zásob (denně až měsíčně) objednávat často v poměrně malých množstvích snažit se o zkracování dodací lhůty pravidelně hodnotit metodu predikování (předpovědi) potřeb a velikosti zásob (změna počtu) životně důležité položky, kterými je zapotřebí se zabývat detailně a individuálně

47 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Položky ve skupině B – jsou kompromisem mezi nízkou hodnotou průměrné zásoby a mezi malým obje- mem práce spojené se zajištěním (nákupem): orientace na materiálové skupiny velikost objednacího množství se řídí statistickým od- hadem. velikosti pojistné zásoby budou větší čím dražší položka, tím menší dávky na doplnění pevné objednávací okamžiky i časy dodávky

48 Řízení zásob ABC analýza Únor 2015 Položky ve skupině C – velký počet položek s níz- kou spotřebou je snaha nedržet je zbytečně skladem *) základním pravidlem je mít tyto položky na skladě *) ALE mohou být (a často také jsou) těžko sehnatelné díly, případně díly vyráběné pouze na objednávku a s dlouhou průběžnou dobou výroby, což může v případě akutní po- třeby tohoto dílu vyvolat obrovské problémy a vícená- klady značně převyšující dosaženou úsporu *) rozpor snahy ušetřit místo i náklady ve skladu proti nutnosti mít je v případě potřeby k dispozici – míněny hodnoty „nad počet“ nutný k běžné spotřebě – i vzhledem k poslednímu bodu výše

49 ABC analýza A B C 5 20 75 Podle Paretova prin- cipu pramení 80 % důsledků (např. zisk, bohatství státu nebo počet zmetků) z 20 % příčin (např. lidi, pro- dukty nebo celková výroba). Vychází z Paretova principu Únor 2015 Řízení zásob

50 Klasifikace podle obrátkovosti (XYZ), neboli dle charak- teru jejich spotřeby (položky se stálou spotřebou, s pro- měnlivou spotřebou a s občasnou spotřebou) – pro ob- rátkovost = roční objem / průměrná hodnota zásob. Složky: X – vysoká obrátkovost (hodně se prodá, spotřebuje ve výrobě = málo se zdrží na skladě), položky se stálou spotřebou vykazující pouze malé výkyvy – budoucí po- třeba je snadno predikovatelná s vysokou statistickou přesností. XYZ analýza Únor 2015 Řízení zásob

51 Y – něco mezi, položky s proměnlivou spotřebou ovliv- něnou zejména sezónními výkyvy, změnami potřeb pro- deje (zájmu spotřebitelů), změnami ve výrobě - nebo jsou charakterizované tendrem růstu či poklesu – predi- kace se střední přesností. Z – nízká obrátkovost, občasné spotřeba - bez praktické potřeby predikce - objednání až v případě potřeby XYZ analýza Únor 2015 Řízení zásob

52 Vhodnost využití logistických technologií: AX – vhodné použít systém JIT - tolerance dodávek v řádu minut, max. hodin AZ, BX – rozptyl dodávek v řádu hodin CZ – dodání na náhodnou, jednorázovou objednávku (např. letecky z centrálního skladu, od výrobce,…) Kombinace ABC a XYZ Únor 2015 Řízení zásob

53 Kombinace ABC a XYZ Únor 2015 Řízení zásob A B C ABC Materiál X Vysoká hodnota spotřeby + vysoká kvalita prognózy Prostřední hodno- ta spotřeby + vyso- ká kvalita prognózy Nižší hodnota spo- třeby + vysoká kvalita prognózy Materiál Y Vysoká hodnota spotřeby + střední kvalita prognózy Prostřední hodno- ta spotřeby + stře- dní kvalita progn. Nižší hodnota spo- třeby + střední kvalita prognózy Materiál Z Vysoká hodnota spotřeby + nižší kvalita prognózy Prostřední hodno- ta spotřeby + nižší kvalita prognózy Nižší hodnota spo- třeby + nižší kvalita prognózy

54 …..… cw05 – p.21 POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Informace pokračují …… Systémy ….. Systémy ….. Březen 2015


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 21. PŘEDNÁŠKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google