Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 21. PŘEDNÁŠKA Teorie - zásoby © Ing. Václav Rada, CSc. leden 2015

2 ….. oblastí je Systémy modelů řízení zásob …. ☺
CW05 POKRAČOVÁNÍ ….. oblastí je Systémy modelů řízení zásob … ☺ leden 2015

3 CW05 Řízení zásob Důvod – proč se zásobami zabývat – je naprosto jasný a jednoznačný: 1. přímo a bezprostředně ovlivňují průběh vý-robních procesů (všech typů a druhů) 2. je v nich vázáno (mnohdy i umrtveno) do-cela slušné procento podnikových peněz, které pak chybí např. v investicích do budoucnosti, … Duben 2010

4 CW05 Řízení zásob Řízení zásob – je nezbytné, důležité a taky složité,…. Hlavní otázky: - v jakém okamžiku objednat dodávku nové jednotky zásob - jak velká má být tato dodávka (nutná či alespoň vhodná) velká ??? Duben 2009

5 V zásadě řeší tyto typy dotazů: kdy je třeba objednávat
CW05 Řízení zásob Systémy řízení zásob V zásadě řeší tyto typy dotazů: kdy je třeba objednávat kolik je třeba objednávat jaká je forma objednávání jaká je forma likvidace požadavku závislost či nezávislost poptávky s uda-nou hodnotou (pojistných) zásob. Neřeší se, který dotaz je prioritní…… Leden 2015

6 CW05 Řízení zásob Několik vstupních (úvodních) informací pro systém: - charakter poptávky -- deterministická poptávka -- stochastická poptávka (např. při uvádění nového výrobku na trh) - dostatečnost velikosti zásob - minimalizace pojistných zásob - bod znovu-objednání (obnovy zásob) Duben 2009

7 CW05 Řízení zásob Strategie velikosti zásob: - krátký interval mezi objednávkami + malé množství - velké množství, dlouhý mezičas Duben 2009

8 Řízení zásob CW05 Druhy zásob Spekulativní zásoby – koupíme něco a předpoklá-dáme prodej s vyšším výnosem. Anticipační zásoby – předzásobení se na případ-nou zvýšenou poptávku po dané zásobě. Zásoba v logistické kanálu – zboží, které má své určení, je nachystáno pro konkrétního zákazníka, je již na skladě pro něj nachystáno a čeká na expe-dici, zboží je již na cestě. Únor 2015

9 Řízení zásob CW05 Obratové, běžné zásoby – objednává se určité množství. Pojistné zásoby – vyrovnávání výkyvu poptávky nebo nabídky. Vyrovnávací – předzásobení výrobní linky. Strategické – vytváříme zásoby na nepředvídané události. Zásoba bez funkce – zásoba, kterou již nepotřebu-jeme, ale máme ji dosud na skladě. Únor 2015

10 Řeší se – jaký využít princip a postup. Principy a postup řešení :
Řízení zásob CW05 Systémy řízení zásob Řeší se – jaký využít princip a postup. Principy a postup řešení : ABC analýza XYZ analýza časového průběhu spotřeby statistické - deterministické statistické - stochastické Únor 2015

11 Řeší se – rozhodnutí o nákupu. - optimální dodávka – Campův vzorec
Řízení zásob CW05 Systémy řízení zásob Řeší se – rozhodnutí o nákupu. - optimální dodávka – Campův vzorec - dodávky na sklad – dodací cykly - dodávky bez skladování (JIT/JIS). Únor 2015

12 Systémy řízení zásob Cr = Co + Cs = = Co * D / Q + cs * Pj * Q / 2
CW05 Systémy řízení zásob Řeší se celkové náklady Cr = Co + Cs = = Co * D / Q + cs * Pj * Q / 2 Minimum celkových nákladů se určí pomocí derivace funkce podle proměnné Q a položí rovno nule. Únor 2015

13 Co – náklady na objednávku [Kč] Cr – celkové roční náklady [Kč]
Řízení zásob CW05 Kde Co – náklady na objednávku [Kč] Cr – celkové roční náklady [Kč] Cs – náklady skladování [Kč] cs – náklady skladování na peněžní jednotku - koeficient pro roční náklady na držení zásob [hal./Kč zásob] Q – velikost dodávky [ks] Pj – nákladová cena [Kč] za jednotku produktu Q – velikost dodávky – objednací množství [ks] D – očekávaná roční spotřeba [ks/rok] Únor 2015

14 EOQ (Economic Order Quantity) Campův vzorec
Řízení zásob CW05 Systémy řízení zásob Řeší se optimální velikost dávky EOQ (Economic Order Quantity) Campův vzorec (někdy známý jako Harris - Wilsonův). Qdod = SQRT ((2*Dr*Co) / (cs * P)) Kde……. Únor 2015

15 Co – náklady objednání [Kč]
Řízení zásob CW05 Kde Co – náklady objednání [Kč] cs – náklady skladování na peněžní jednotku [hal./Kč zásob] Dr – dodací cyklus [dny; hod.] P – velikost zásoby ve skladu [Kč] Qdod – velikost dodávky – objednací množství [ks] Únor 2015

16 Okrajové podmínky pro výpočet: Vyrábí se do zásoby a odtud se vydává.
Řízení zásob CW05 Okrajové podmínky pro výpočet: Vyrábí se do zásoby a odtud se vydává. Zásoba se doplňuje nárazově množstvím rovným opti-mální velikosti dodávky. Odběr ze zásoby má více či méně pravidelný průběh. V uvažovaných nákladových činitelích nedochází ke sko-kům, jimiž by byly překročeny některé mezní hodnoty. Určení velikosti dodávky pro jednu položku není závislé na velikosti dodávek jiných položek. Únor 2015

17 nezávislá (prognózování)
Řízení zásob CW05 Systémy řízení zásob Metodika řešení systémů řízení zásob je uspořádána do tabulky typ poptávky nezávislá (prognózování) závislá pouze množství určení objednacího času a velikost dávky se určí statisticky speciální metoda plánování potřeby co do času i množství množství a čas objednací čas zahrnuje časovou dynamiku speciální metoda plánování potřeby materiálu MRP-1 Únor 2015

18 Řízení zásob CW05 zásoby čas dodání objednání Únor 2015

19 Systémy řízení zásob – jeden z možných průběhů
CW05 Systémy řízení zásob – jeden z možných průběhů t z Zp tc Bo Zo Zmax Běžná zás. tl Nedotknutelná zás. Únor 2015

20 Systémy řízení zásob – Normování zásob
CW05 Systémy řízení zásob – Normování zásob Časová norma zásob Nč = ( c / 2 + t + p) [dny] Normativ zásob Nz = Nč * V Nd [Kč] Zásoba objednací Zo = Qd * D Zásoba běžná Zb = Zp + Zo / 2 Bod objednávky Bo = Zp + Qd . d Únor 2015

21 Řízení zásob CW05 Systémy řízení zásob Grafické vyjádření průběhu řízení zásob zahrnuje i příslušnou metodiku…. systém ( s , Q ) systém ( s , S ) systém ( B , Q ) systém ( B , S ) systém (m s s, m T ) Únor 2015

22 Řízení zásob - Typy objednacích systémů
CW05 Řízení zásob - Typy objednacích systémů , Pevné objednací množství „Q“ Proměnné objednací množství doplňované do výše „S“ Objednávání v proměn-ných okamžicích (testuje se „B“) Systém B, Q: Proměnný okamžik ob-jednávky, pevné objed-nací množství „Q“ Systém B, S: Proměnný okamžik ob-jednávky, objednávání do cílové úrovně „S“ Objednávání v pevných okamžicích (testuje se „s“) Systém s, Q: Pevný okamžik objed-návky, pevné objednací množství Systém s, S: pevný okamžik objed-návky, doplňování do cílové úrovně „S“ Únor 2015 zdroj – mj.: Vaněček: Logistika, 1998

23 Řízení zásob CW05 Použití objednacích systémů Systém B, Q – v případě pravidelného odběru, položky s velkou hodnotou odbytu. Systém B, S – zásadně stejné podmínky jako u B, Q, nárazový odběr, spotřeba množství Q je několikrát delší než objednací interval. Systém s, Q – použití položek s nízkou hodnotou odbytu, pravidelný odběr. Systém s, S – podobná pravidla jako u s, Q. Únor 2015

24 Řízení zásob CW05 Statistická metoda B – kontrolujeme některé, nejdůležitější zásoby pro nás a dané zboží začneme objednávat v momentě, kdy nám objednací úroveň pokročí s – uvádíme pro suroviny, nejméně důležité zásoby, objednací úroveň kontrolujeme v nějakém intervalu, ne neustále Q – přímé stanovené množství (100 palet daného zboží) S – různé množství do nějaké cílové úrovně Únor 2015

25 Řízení zásob CW05 Systém doplňování dle lhůty B – dodací lhůta, průměrná spotřeba + pojistná zá-soba S – celková dodací lhůta + 0,7 * dodací pravidla * průměrná spotřeba + pojistné zásoby Objednací úroveň „S“: S = s – 0,7 * I * d + Q I – délka intervalu mezi kontrolami stavu zásoby Únor 2015

26 Řízení zásob CW05 Systém B,Q - použití pro pravidelný odběr + zboží má velkou odbytovou hodnotu - nevýhodou je velká nákladovost systému - objednací hladina „B“ (způsobuje proměnnou délku dodáv-kového cyklu) a pevná objednací dávka „Q“ - objednávání probíhá v okamžiku poklesu zásoby na hladinu „B“ popř. těsně pod ní - velikost zásob se při každém výdeji této položky zásob po-rovnává s úrovní „B“ - optimální velikosti pevného objednacího množství „Q“ se využívá tzv. Campův vzorec ….. Únor 2015

27 Řízení zásob CW05 Campův vzorec = Harrison -Wilsonův vzorec ….. B = d * L + Zp B – objednací úroveň Q – objednací množství d – průměrná spotřeba za časovou jednotku L – dodací lhůta (časové jednotky) Zp – velikost pojistné zásoby Objednací úroveň „s“: s = (L + 0,7 * I) * d + Zp I – délka intervalu mezi kontrolami stavu zásoby Únor 2015

28 Dodávkový cyklus (tc) je doba, která uplyne mezi dvěma dodávkami
Řízení zásob CW05 Dodávkový cyklus (tc) je doba, která uplyne mezi dvěma dodávkami zásoby čas Únor 2015

29 Řízení zásob CW05 Občasné podkročení objednací úrovně v důsledku většího posledního odběru, rovnoměrná spotřeba zásoby čas Únor 2015

30 Objednací úroveň B, kolísající spotřeba
Řízení zásob CW05 Systém B, Q. Objednací úroveň B, kolísající spotřeba zásoby čas Únor 2015

31 Objednací úroveň B, kolísající spotřeba
Řízení zásob CW05 Systém B, S. Objednací úroveň B, kolísající spotřeba zásoby čas Únor 2015

32 Řízení zásob CW05 Systém s, Q zásoby čas Únor 2015

33 Nerovnoměrná spotřeba
Řízení zásob CW05 Systém s, S. Nerovnoměrná spotřeba zásoby čas Únor 2015

34 Řízení zásob – málo / často *** hodně / občas
CW05 Řízení zásob – málo / často *** hodně / občas čas zásoby Duben 2009

35 Řízení zásob - nepravidelné
CW05 Řízení zásob - nepravidelné čas zásoby Doplnit vlastní zásoby Pokrýt vlastními zásobami Březen 2011

36 Řízení zásob CW05 ABC analýza Samostatným problémem rozboru výrobního programu nebo velikosti, příp. složení zásob je definování reprezentantů výrobkových skupin. Reprezentanti se využívají ve více dalších fázích rozboru (např. hrubé kapacitní přepočty pro re-prezentanty, rozbor materiálových toků, simu-lace výroby pro reprezentanty, reprezentanti skladby zásob, reprezentanti množství zásob). Únor 2015

37 ABC analýza Reprezentant musí splnit i následující kritéria:
Řízení zásob CW05 ABC analýza Reprezentant musí splnit i následující kritéria: Typický sled operací (výrobní postup) obsahu-jící všechny důležité výrobní prostředky. Vysoký podíl na objemu výroby (část A v ABC analýze). Vysoký časový podíl na výrobě (normohodiny). Charakteristická výrobní dávka a opakovatel-nost výroby. Únor 2015

38 Řízení zásob CW05 ABC analýza V souboru nemají jednotlivé položky stejný vliv na sledovaný jev. Pak je účelné seřadit položky podle jejich vlivu na sledovaný jev a rozdělit je do určitých kategorií. Využívá se i při rozboru výrobních zásob, kde sle-dovaným parametrem není obrat, ale průměrná výše zásob jednotlivých položek v hodnotovém vyjádření. Únor 2015

39 Řízení zásob CW05 ABC analýza ABC klasifikace má tři skupiny položek: A - položky s největším podílem na celkové zásobě - pro redukci zásob představují největší potenciál snižování B – položky, kde je možno vytvářet určité (nad)zásoby v návaznosti na výrobní plán + položky s průměrnou výš-kou zásob a průměrným potenciálem redukce C - položky s nízkou zásobou ve skladu - potenciál možné redukce je obvykle buď nulový, nebo zanedbatelně malý, proto z hlediska redukce zásob jsou prakticky bezvýz-namné Únor 2015

40 ABC analýza CW05 Řízení zásob
Má široké možnosti uplatnění i při rozboru nakupovaných komponentů a materiálů nebo rozboru výrobních zásob. Oblasti využití: skladování – uložení položek na skladu v závislosti na jejich obrátkovosti náklady - rozdělení nákladových položek podle podílu na celkových nákladech zákaznický servis – diferenciace parametrů dodacího ser-visu v závislosti od významnosti odběratele a ziskovosti výrobku Únor 2015

41 ABC analýza CW05 Řízení zásob
distribuční logistika - ABC analýza odběratelských míst - rozdělení odběratelských míst podle frekvence jejich obsluhy výroba - klasifikace příčin prostojů podle jejich početnosti a délky trvání prostojů údržba - klasifikace podle početnosti jednotlivých typů nebo příčin poruch kvalita - Paretova analýza příčin neshodnosti výrobků Únor 2015

42 ABC analýza Postup - při klasifikaci položek je následující: CW05
Řízení zásob CW05 ABC analýza Postup - při klasifikaci položek je následující: zvolit parametr, který nejlépe vystihuje podstatu sledova-ného problému vypočítat procentuální podíl každého prvku na celkové hodnotě parametru a na celkovém počtu prvků seřadit prvky vzestupně podle procentuálního podílu na sledovaném parametru sestavit graf v souřadnicích „% podíl na celkovém počtu prvků - % podíl na celkové hodnotě parametru„ sestrojit Lorenzovu křivku (spojnice - křivka – kumulativ-ních četností v %) určit bod zlomu ……… Únor 2015

43 Řízení zásob CW05 ABC analýza …….. rozdělit položky do skupin A, B, C podle následujícího kritéria podílu položek na celkovém obratu: skupina A: asi % podíl na celkové hodnotě para-metru, asi % podíl na celkovém počtu prvků skupina B: asi % podíl na celkové hodnotě para-metru, asi % podíl na celkovém počtu prvků skupina C: asi % podíl na celkové hodnotě para-metru, asi % podíl na celkovém počtu prvků Nelze udělat striktní řez na 80 % a hotovo ! Únor 2015

44 ABC – Graf CW05 Řízení zásob Lorenzovy křivky
zdroj – mj.: Macurová, Klabusayová: Praktikum z logistického managementu, 2002 Únor 2015

45 Řízení zásob CW05 ABC analýza Jiné rozřazení položky: skupina A – klíčové/strategické položky mající zásadní význam, přibližně 20 % položek a 80 % nákupního obratu skupina B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek a 15 % nákupního obratu, skupina C – velké množství málo důležitých položek pravděpodobně s nízkým objemem nákupu a možností náhrady, přibližně 65 % zbytek s přibližným 5 % nákupním obratem. Únor 2015

46 Položky ve skupině A – jsou s největším podílem:
Řízení zásob CW05 ABC analýza Položky ve skupině A – jsou s největším podílem: nákup - detailní analýza trhu (kvalita, cena, dodací lhůty) i potřeby (velikost skladu) pro každou položku zvlášť často provádět inventuru zásob (denně až měsíčně) objednávat často v poměrně malých množstvích snažit se o zkracování dodací lhůty pravidelně hodnotit metodu predikování (předpovědi) potřeb a velikosti zásob (změna počtu) životně důležité položky, kterými je zapotřebí se zabývat detailně a individuálně Únor 2015

47 Řízení zásob CW05 ABC analýza Položky ve skupině B – jsou kompromisem mezi nízkou hodnotou průměrné zásoby a mezi malým obje-mem práce spojené se zajištěním (nákupem): orientace na materiálové skupiny velikost objednacího množství se řídí statistickým od-hadem. velikosti pojistné zásoby budou větší čím dražší položka, tím menší dávky na doplnění pevné objednávací okamžiky i časy dodávky Únor 2015

48 Položky ve skupině C – velký počet položek s níz-kou spotřebou
Řízení zásob CW05 ABC analýza Položky ve skupině C – velký počet položek s níz-kou spotřebou je snaha nedržet je zbytečně skladem *) základním pravidlem je mít tyto položky na skladě *) ALE mohou být (a často také jsou) těžko sehnatelné díly, případně díly vyráběné pouze na objednávku a s dlouhou průběžnou dobou výroby, což může v případě akutní po-třeby tohoto dílu vyvolat obrovské problémy a vícená-klady značně převyšující dosaženou úsporu *) rozpor snahy ušetřit místo i náklady ve skladu proti nutnosti mít je v případě potřeby k dispozici – míněny hodnoty „nad počet“ nutný k běžné spotřebě – i vzhledem k poslednímu bodu výše Únor 2015

49 Vychází z Paretova principu
Řízení zásob CW05 ABC analýza Vychází z Paretova principu Podle Paretova prin-cipu pramení 80 % důsledků (např. zisk, bohatství státu nebo počet zmetků) z 20 % příčin (např. lidi, pro-dukty nebo celková výroba). A B C 5 20 75 Únor 2015

50 XYZ analýza CW05 Řízení zásob
Klasifikace podle obrátkovosti (XYZ), neboli dle charak-teru jejich spotřeby (položky se stálou spotřebou, s pro-měnlivou spotřebou a s občasnou spotřebou) – pro ob-rátkovost = roční objem / průměrná hodnota zásob. Složky: X – vysoká obrátkovost (hodně se prodá, spotřebuje ve výrobě = málo se zdrží na skladě), položky se stálou spotřebou vykazující pouze malé výkyvy – budoucí po-třeba je snadno predikovatelná s vysokou statistickou přesností. Únor 2015

51 XYZ analýza CW05 Řízení zásob
Y – něco mezi, položky s proměnlivou spotřebou ovliv-něnou zejména sezónními výkyvy, změnami potřeb pro-deje (zájmu spotřebitelů), změnami ve výrobě - nebo jsou charakterizované tendrem růstu či poklesu – predi-kace se střední přesností. Z – nízká obrátkovost, občasné spotřeba - bez praktické potřeby predikce - objednání až v případě potřeby Únor 2015

52 Kombinace ABC a XYZ CW05 Řízení zásob
Vhodnost využití logistických technologií: AX – vhodné použít systém JIT - tolerance dodávek v řádu minut, max. hodin AZ, BX – rozptyl dodávek v řádu hodin CZ – dodání na náhodnou, jednorázovou objednávku (např. letecky z centrálního skladu, od výrobce,…) Únor 2015

53 Kombinace ABC a XYZ A B C CW05 Řízení zásob Materiál X Materiál Y
Vysoká hodnota spotřeby + vysoká kvalita prognózy Prostřední hodno-ta spotřeby + vyso-ká kvalita prognózy Nižší hodnota spo-třeby + vysoká kvalita prognózy Materiál Y Vysoká hodnota spotřeby + střední kvalita prognózy Prostřední hodno-ta spotřeby + stře-dní kvalita progn. Nižší hodnota spo-třeby + střední kvalita Materiál Z Vysoká hodnota spotřeby + nižší kvalita prognózy Prostřední hodno-ta spotřeby + nižší kvalita prognózy Nižší hodnota spo-třeby + nižší kvalita prognózy Únor 2015

54 …..… Informace pokračují …… cw05 – p.21 Systémy ….. CW05
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Informace pokračují …… Systémy ….. …..… cw05 – p.21 Březen 2015


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google