Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 ProFIS1 – aplikace pro využití dostupných dat o státních maturitách vysokými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 ProFIS1 – aplikace pro využití dostupných dat o státních maturitách vysokými."— Transkript prezentace:

1 1 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 ProFIS1 – aplikace pro využití dostupných dat o státních maturitách vysokými školami pro jejich přijímací řízení Tomáš Kotouč

2 2 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Přijímací řízení na VŠ Střední škola Absolvent SŠ Známky z předmětů na konci roku a pololetní Známky z profilových předmětů maturity Vysoká škola Uchazeč na VŠ Známky z SŠ předmětů na konci roku a pololetní Ročníkové průměry SŠ předmětů Známky z profilových předmětů maturity Průměr známek z profilových předmětů maturity Body za SŠ aktivity Aktivity SCIO Percentil výsledku u SCIO testu Frekventant SCIO testu Talentové zkoušky Písemné a ústní testy Známky z předmětů státní maturity Průměr známek předmětů státní maturity Známky z předmětů státní maturity Podobně jako u SCIO testů přináší srovnání výsledků napříč republikou

3 3 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Na čem aplikace ProFIS1 „staví“ Maturant složí několik předmětů státní maturity s nějakými známkami / body / percentily. Maturant studoval určitý studijní obor SŠ v určitém okrese: Maturanti buď ve studiu nepokračují nebo se hlásí na vysoké školy či VOŠ: Fakulta typicky přijímá uchazeče z určitých studijních oborů SŠ a ze spádových okresů: Okres: Plzeň-město Střední průmyslová škola Elektrotechnická Český jazyk; známka 2; body 78; percentil 82,6 Matematika; známka 3; body 62; percentil 50,1 Anglický jazyk; známka 2 Obor studia SŠ: Elektrotechnika Zaměstnání Pracovní úřad VŠ VOŠ Slaboproud Silnoproud Přenosová technika Gymnázium Ostatní Schopnosti Počet osob Přijatí na fakultu dle schopností Procento zapsaných na fakultu dle okresu studia Jen určité procento pokračuje dál. Většinou to jsou ti schopnější, ale nemusí to být pravidlo. 32 % 28 % 27 % 9% 4% Přenosová technika; známka 1

4 4 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Vstupní data pro ProFIS1 Skupiny kmenových oborů (první dvě číslice z kódu oboru = společné pro Obory SŠ, Obory VŠ, Programy VŠ) KrajeOkresyMaturanti ----------------------------------- Bezvýznamný identifikátor osoby (bez vazby na jiné systémy) Okres studia SŠ Obor studia na SŠ Rok absolvování Výsledky -------------------------------------------------- ID maturanta Předmět Typ předmětu (státní / profilový) Obtížnost (Základní / Vyšší) Rok absolvování Známka Body Maximální možné body Percentil Poznámka Předměty maturity Počet absolventů SŠ ---------------------------- Okres studia SŠ Obor studia SŠ Rok maturity Počet absolventů Fakulty Počet zapsaných studentů na VŠ -------------------------------- Fakulta Okres studia SŠ Obor studia SŠ Program a obory studia VŠ Rok maturity Rok zápisu Počet zapsaných Neobsahuje žádné osobní údaje, jen statistické údaje a neosobní údaje o maturanty absolvovaných předmětech IS ÚIV IS CERTIS Jen počty absolventů SŠ a počty zapsaných studentů na VŠ – žádné osobní údaje Jaro 2011 Podzim 2010

5 5 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Databázový (ERA) model ProFIS1 Struktura aplikace byla navržena nad státními číselníky a dle možností vstupních dat z CERTIS a ÚIV

6 6 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 ProFIS1 ProFIS1 je webová aplikace, kterou naleznete na adrese http://profis1.cermat.cz

7 7 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Používání aplikace ProFIS1 Přemýšleli jsme, jak aplikaci „postavit“. Data, která aplikace obsahuje totiž umožňují: –Pro každou školu / fakultu / studijní program VŠ / studijní obor SŠ zobrazit: její spádovost – okresy / obory SŠ, marketingovou studii, … –Pro každý region (okres) zobrazit: kam absolventi maturity odcházejí – na jakou školu / do zaměstnání. –Jak byli maturanti úspěšní: po předmětech a jejich úrovních, po oborech studia SŠ a okresech studia na SŠ. –Predikovat počty zapsaných studentů na VŠ na základě výsledků maturit. –…–… Znamená to možnost zobrazení stovek či spíše tisíců možných grafů. Aplikaci jsme proto postavili jako „stavebnici“: –uživatel si sám může volit, co chce v grafu vidět. Aplikace také umožňuje export výstupních dat do XLS pro další zpracování.

8 8 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Používání aplikace ProFIS1 Aplikace zobrazuje 3 druhy grafů: Co je možné vynést na X-ovou a Y-ovou souřadnici grafu a přes jaké položky je možné data filtrovat: Sloupcový grafKoláčový graf Mapa okresů ČR X-ová souřadnice Y-ová souřadnice Podmínky (filtr): Univerzita Fakulta Studijní program VŠ Studijní obor VŠ Okres studia na SŠ Obor studia SŠ Předmět maturity jeho obtížnost Známka Percentil Úspěšnost Počet zapsaných na VŠ Počet maturantů Odhad zapsaných studentů dle požadované maximální známky či minimálního percentilu Rok maturity Rok zápisu na VŠ Univerzita Fakulta Studijní program VŠ Studijní obor VŠ Okres studia na SŠ Obor studia SŠ Předmět maturity jeho obtížnost Známka Percentil Úspěšnost

9 9 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Používání aplikace ProFIS1 - stavebnice Menu Možnost nastavit filtr podmínek vybíraných dat Přehledy dle studentů zapsaných na VŠ 2010/11 Přehledy dle výsledků maturit 2011/12 Přehledy výsledků maturit filtrem přes spádovost fakult Tvorba dotazů směřujících k poznání, jak postavit pravidla přijímacího řízení na VŠ na základě výsledků maturit Jaké údaje se budou vynášet na X-ovou souřadnici grafu Základní stavební kameny stavebnice Jaké údaje se budou vynášet na Y-ovou souřadnici grafu Provedení dotazu Z těchto modifikátorů je možno vybírat jejich zařazením na X-ovou souřadnici, na Y-ovou souřadnici či mezi podmínky výběru Kliknutím na fialovou šipku se modifikátor objeví u podmínek, kliknutím na modrou šipku se objeví v sloupci výsledků a kliknutím na žlutou šipku se objeví ve výsledcích. Pokud je šipka šedá, potom je již modifikátor dole zařazen nebo se nedá dolu zařadit. Po najetí myší na „bublinu“ se zobrazí vysvětlení po co jde

10 10 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Zapsaní studenti na VŠ Vybereme si fakultu do podmínky Vybereme si okres jako X-ovou souřadnici budoucího grafu Chceme studenty, kteří maturovali kdykoliv, takže odškrtnutím vyhodíme z nabídky Najdeme FF UK Na Y-ovou souřadnici grafu budeme vynášet počet zapsaných studentů na fakultu Spustíme výpočet Chceme vědět, z jakých okresů (studia SŠ) pochází zapsaní studenti na FF UK Výsledek je vidět zde dole v tabulce nebo grafech různých formátů

11 11 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Zapsaní studenti na VŠ První záložka „Tabulka“ zobrazí výsledky zadání grafu v podobě tabulky X-ová souřadnice Jedna ze dvou možných Y-ových souřadnic Možnost otevřít data v MS Excel Možnost zobrazit jako graf

12 12 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Zapsaní studenti na VŠ Protože jsme si na X-ovou osu vybrali „okresy“, zobrazí se nám graf jako mapa ČR Jednotlivé okresy jsou obarveny stupněm červené barvy dle množství zapsaných studentů z daného okresu na vybranou FF UK Když si myší najedeme na nějaký okres, v bublině se zobrazí procento či počet zapsaných studentů Koláčový graf

13 13 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Zapsaní studenti na VŠ Chceme vědět, na jaké školy odchází absolventi SŠ z okresu Plzeň-město Graf Bezprostředně po absolvování SŠ nepokračují ve studiu na VŠ Najetím myší na výseč grafu získáme údaj o škole a procentu zapsaných studentů z okresu Plzeň-město, kteří absolvovali 2010 a zapsali se 2010 A nyní si můžeme do podmínek přidat např. obor studia SŠ

14 14 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Výsledky maturit Chceme znát četnost maturantů dle úspěšnosti z matematiky A máme výsledek A nyní si můžeme do podmínek přidat např. okres studia na SŠ či oboru studia SŠ

15 15 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Výsledky maturit Pokud chceme to samé, ale součtově = kolik % maturantů zvládlo maturitu z matematiky alespoň na X procent (a víc) Stačí zaškrtnout „Součtový výsledek“ Po najetí na sloupec se zobrazí popis = tj. 33.724 maturantů uspělo na 38 a více procent. A máme výsledek

16 16 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Výsledky maturit Pokud chceme vědět po okresech kolik procent maturantů získalo z českého jazyka jedničku Tato podmínka nám vytváří v grafu poměr Suma(1) / Suma(2 až 4) Po najetí myší na sloupec se zobrazí název okresu a procento maturantů, kteří získali jedničku

17 17 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Výsledky maturit Mapa ČR po okresech a stupněm červené je zobrazeno, kolik procent maturantů získalo z českého jazyka jedničku Najetím myši na okres se zobrazí název okresu a procento „jedničkářů“

18 18 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Výsledky maturit Pokud to nechceme vědět po okresech, ale po oborech studia na SŠ a zajímá nás známka 1 či 2 z českého jazyka U okresů jsme si kliknuli na křížek a okres nám zmizel nahoru Výsledek = % studentů z daného oboru SŠ, kteří získali jedničku nebo dvojku

19 19 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 „Spádovost“ Jsem proděkanem FPE UJEP a chci vědět jaké úspěšnosti dosahovali maturanti z německého jazyka, ale jen z těch oborů a okresů SŠ, ze kterých se na mou fakultu zapisují studenti A máme výsledek

20 20 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 „Spádovost“ To samé, jen chci vědět kolik jich dosáhlo alespoň určité minimální hranice Po najetí na sloupec se zobrazí popis = tj. 1189 maturantů ze spádové oblasti FPE UJEP dosáhlo z NJ 72 a více procenta úspěšnosti A máme výsledek

21 21 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Odhady pro přijímací řízení Jsem proděkan FF UK a chtěl bych příští rok přijímat uchazeče na základě výsledku ze státní maturity a to z českého jazyka a (angličtiny resp. němčiny). A chci vědět, jaké podmínky mám nastavit. Systém vezme data o zapsaných studentech na FF UK v roce 2010. Vezme odkud přišli = okres a obor SŠ. Vezme data o maturantech, z nich vybere jen maturanty ze stejného okresu a oboru SŠ a z nich vybere jen ty, kteří absolvovali ČJ a zároveň (AJ nebo NJ) v požadované kvalitě. Z toho vypočítá, kolik by jich přijal. Pro jednotlivé vybírané předměty zobrazuje počty přijatých dle známek či percentilu

22 22 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Registrace, uložení nastavení Možnost přihlášení do aplikace = jen pokud si chceme v aplikaci uložit svá nastavení zobrazení grafů. Jinak je aplikace volně přístupná.

23 23 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Registrace, uložení nastavení Buď je možné se zaregistrovat nebo se nechat ověřit oproti svému kontu u Googlu či u Seznamu

24 24 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Data z CERTIS Bylo nutné získat znalost vztahu mezi položkami dat CERTIS Nakonec se ukázalo, že ty záznamy, které pro aplikaci potřebujeme jsou bezchybné.

25 25 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Nenačtené údaje z ÚIV Nepodařilo se načíst zejména údaje, kde není vyplněn obor střední školy nebo obor na vysoké škole Tyto údaje dodávají ÚIV vysoké školy a u některých záznamů je neuvedly

26 26 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Názvy předmětů maturity Předmětů státní maturity je 14. Z toho 8 má dvě úrovně (základní a vyšší). Předmětů profilových je mnoho a mnoho a mnoho … Předměty mají mnohdy podobný název Máme 1774 různých názvů předmětů

27 27 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Různá maxima dosažených bodů u státní maturity To nás při tvorbě aplikace trochu zmátlo Uvědomili jsme si, že nebudeme moci pracovat s body, ale s úspěšností = body / max_bodů * 100

28 28 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 ProFIS1 – co dále? Je třeba dodělat nápovědu. Hodláme přidat redakční systém umožňující uživatelům vkládat své komentáře. Možný rozvoj na základě námětů uživatelů. …

29 29 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty? Ing. Tomáš Kotouč http://profis1.cermat.cz kotouc@civ.zcu.cz


Stáhnout ppt "1 ProFIS1 – Seminář „Kritické momenty využitelnosti státních maturit“, 27.9.2011 ProFIS1 – aplikace pro využití dostupných dat o státních maturitách vysokými."

Podobné prezentace


Reklamy Google